Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VEDENÍ SKLADU v DEALERSTVÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VEDENÍ SKLADU v DEALERSTVÍ"— Transkript prezentace:

1 VEDENÍ SKLADU v DEALERSTVÍ
Petr Kubový

2 JAK BUDEME PRACOVAT Zvedněte ruku kdykoliv budete chtít přerušit výklad a zeptat se nebo budete chtít vyjádřit svůj pohled na věc. Vypněte své mobilní telefony! Dodržujte časy přestávek!

3 JAK BUDEME PRACOVAT Cíl školení:
pochopit základní prvky dobrého vedení skladu pochopit analýzu skladu a její využití jako nástroje řízení skladu pochopit význam kličových indikátorů skladu

4 JAK BUDEME PRACOVAT Cíle:
Dosáhnout excelentního servisu pro zákazníky s minimálními náklady prostřednictvím zlepšené struktury skladu. Prostředky vložené do skladu musíme co nejefektivněji využít. Nároky na poprodejní služby rostou, výrobky se mnoho neliší ale služby se lišit mohou a jsou tím co zákazník ocení na výrobku- spokojený zákazník je náš cíl Tento program školení je určen pro průběžné zlepšování. To znamená zavedení většiny ne-li všech zkušeností do praxe a zpracovat si akční plán jejich realizace.

5 ÚVOD do problematiky MOTTO: Dobře vedený sklad náhradních dílů je nezbytným a nutným nástrojem k dosažení obchodního úspěchu v prodeji vozidel

6 ÚVOD do problematiky Sklad náhradních dílů jako investice musí mít dostatečně rychlou návratnost slovo investice má v případě skladu ND dva základní významy finance a servis kvalifikovaní mohou dosáhnout uspěchu vyvážením mezi těmito dvěma pojmy

7 ÚVOD do problematiky Náklady na provoz skladu:
náklady na odpisy budov a zařízení náklady na mzdy náklady na umrtvené investice náklady na provoz (energie, komunikace ...) ztráty z neprodejných zásob

8 ÚVOD do problematiky Sklad jsou jen nezbytné náklady které rostou s naší snahou snižovat své ztráty! Názory se různí: Menší sklad lepší než žádný Nejlepší je žádný sklad Nejlepší je velký sklad Žádný sklad žádné náklady

9 ÚVOD do problematiky Ztráty z nedostatku zásob:
ztráty z neuskutečněného prodeje ND ztráty z prostojů v servisu ztráty nároků na prostor ztráty a pojištění ztráty z rychlého pořízení ND ztráty z neuskutečněného prodeje vozů

10 ÚVOD do problematiky Optimalizace velikosti sladu

11 ÚVOD do problematiky Optimalizace velikosti sladu
MATEMATICKÉ ODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB OPTIMALIZAČNÍ METODY: Metoda nejmeších čtverců Integrační metody Metoda optimálních souřadnic

12 Sklad náhradních dílů nejsou jenom náklady a ztráty,
ÚVOD do problematiky Sklad náhradních dílů nejsou jenom náklady a ztráty, sklad jsou i zisky

13 ÚVOD do problematiky Optimalizace velikosti sladu
Z předhozího plyne: Zisk skladu zústává konstantní při zachování poměru velikosti skladu, obrátky skladu a prodejů z něho Velikost skladu musí být v souladu se spotřebou servisu a potenciálem prodeje mimo

14 ÚVOD do problematiky finance servis

15 ÚVOD do problematiky Servis:____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ FINANCE:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Další Klíčové Indikátory budeme probírat během školení

16 ÚVOD do problematiky - vliv délky zásobovacího cyklu na výši zásob

17 ÚVOD do problematiky - signální a pojistná zásoba ovlivňují uroveň zásob
Q Q1 signální zásoba pojistná zásoba T DC DC

18 ÚVOD do problematiky

19 ÚVOD do problematiky Velikost zásob je přímo úměrná délce zásobovacího cyklu Velikost zásob ovlivňuje pojistá zásoba Velikost zásob ovlivňují neefektivní díly a neprodejné díly Velikost zásob závisí na pravidelnosti odběru Spotřeba dílů v dealersví má nahodilý charakter závislý na vějších podmínkách provozu vozidel (přírodních, ekonomických a dalších) Stanovení zásoby dílů je velmi obtížné, ale možné Budoucí spotřeba se bude blížit spotřebě minulé

20 ŘÍZENÍ ZÁSOB DOSTUPNOST DÍLŮ - obecně
nejrychleji je k mání ten díl, který je na skladě dále díl,který mohu koupit od kolegy dealera potom díl objednaný VOR Optimum 80% dílů na skladě, cíl 92%

21 ŘÍZENÍ ZÁSOB ZISK PLYNOUCÍ Z OPERACÍ S DÍLY
Řízení zásob může pomoci při zvyšování zisku následujícími prostředky: * snížení podílu obchodních ztrát zvýšením výnosů z prodeje D&P, * snížení mimořádných způsobů objednávek a zvýšení objednávek na sklad, * zvýšení slev, plynoucích z objednávek na sklad, * snížení nákladů úseku D&P zejména snížením zásob při zachování úrovně servisu- dostupnosti dílů

22 ŘÍZENÍ ZÁSOB kategorie dílů
Každý dealer skladuje několik tísíc položek čtyř základních kategorií o různé obrátkovosti: A- rychloobrátkové díly B - středněobrátkové díly C - pomaluobrátkové díly D - neprodejné - ležáky E - nadbytečné - neefektivní díly

23 ŘÍZENÍ ZÁSOB kategorie dílů-obrátkovost/cena

24 ŘÍZENÍ ZÁSOB ZÁKLADY ŘÍZENÍ ZÁSOB
ANALÝZA ABC

25 ŘÍZENÍ ZÁSOB ZÁKLADY ŘÍZENÍ ZÁSOB

26 ŘÍZENÍ ZÁSOB kategorie dílů
Paretova křivka je základ pro ABC analýzu a v zásadě nám říká, že poptávka - výdeje jsou rozděleny takto (+ -): 20% dílů pokryje 80% poptávky 21-40% dílů pokryje 15% poptávky 41-100% dílů pokryje 5% poptávky Toto rozdělení je pravidlem, ale může se u jednotlivých skladů lišit !

27 ŘÍZENÍ ZÁSOB ZÁKLADY ŘÍZENÍ ZÁSOB

28 ŘÍZENÍ ZÁSOB zaostřeno na servis - dostupnost dílů
Co jsou klíčové cíle našich služeb: 1) dostupnost v prvním výdeji DVPV - uspokojit zákazníka napoprvé: (angl. “first pick availability”) DVPV = počet dodaných dílů/počtem požadovaných* 100 Známe z QNRS bonusu pro rok 2000 cílem je dosáhnout 92% jak se dotýká dostupnost jednotlivých kategorií? evidence ztracených prodejů může napomoci neúplný počet dílů jedné položky - dostupnost = 0

29 ŘÍZENÍ ZÁSOB zaostřeno na servis - dostupnost dílů
Skutečná DOSTUPNOST DÍLŮ za období Skut.dostupnost [%]= 100 X (Prodej celkem - Mimořádné nákupy VOR,PL)/ (Prodej celkem + Ztracené prodeje)

30 ŘÍZENÍ ZÁSOB zaostřeno na servis - dostupnost dílů
JAK ZLEPŠIT DOSTUPNOST DÍLů: lepší předpovídání budoucí potřeby (počítat s předcházejícími chybami , korigovat s ohledem na sezonnost, prodejní kampaně, nové modely a.t.d. Různé techniky výpočtu - jednoduchý průměr - vážený průměr - exponenciální trend - regresní trend

31 ŘÍZENÍ ZÁSOB zaostřeno na servis - dostupnost dílů

32 ŘÍZENÍ ZÁSOB základní termíny
dodací lhůta- dodací cyklus interval mezi objednávkami pojistná zásoba maximální zásoba signální zásoba čas od objednání do dodání a uskladnění (ve dnech) počet dní mezi jednotlivými skladovými objednávkami- objednacími termíny počet dílů stanoví se obvykle na určítý počet objednacích cyklů největší ekonomický počet dílů na skladě počet dílů kdy musíme uvažovat o jejich doplnění do nejbližší následující objednávky

33 ÚVOD do problematiky - signální a pojistná zásoba ovlivňují uroveň zásob
Q ws Q1 signální zásoba pojistná zásoba T DC DC

34 ŘÍZENÍ ZÁSOB základní termíny
Dostupnost v prvním výdeji v % - DVPV položka kus obrátka skladu cíl je 7 obrátek skutečná obrátka skladu roční obrat skladu poměr mezi počtem položek dodaným ze skladu a počtem položek požadovaným x 100 katalogové číslo - řádek seznamu jednotka vydaná v rámci jedné položky,která má 1 nebo více ks. podíl hodnoty prodejů v nákupních cenách a hodnoty skladu v nákupních cenách podíl hodnoty prodejů - prodeje VOR objednávek a hodnoty skladu v nák.cenách hodnota prodeje v prodejních cenách za dané období

35 ŘÍZENÍ ZÁSOB základní termíny
OBRÁTKA ZÁSOB 1) PRŮMĚRNÁ OBRÁTKA ZÁSOB PO =celkový prodej v pořizovacích cenách / průměrné zásoby dílů a příslušenství 2)SKUTEČNÁ OBRÁTKA ZÁSOB!!!!!!!!! SO=prodeje na objednávky na sklad/průměrný stav zásob

36 ŘÍZENÍ ZÁSOB základní termíny
POJISTNÁ ZÁSOBA je tím větší čím větší je nepravidelnost spotřeby dílů tím větší čím vyšší jsou požadavky na dostupnost tím větší čím delší je dodací cyklus tím větší čím delší je cyklus revize zařazení do regálu

37 ŘÍZENÍ ZÁSOB základní termíny
POJISTNÁ ZÁSOBA 1/2 = Sigma * K * (L+T) Kde: sigma =standartní odchylka chyby v předpověd K= koeficient spolehlivosti úrovně servisu L = dodací cyklus T = čas na revizi zařazení do regálu

38 ŘÍZENÍ ZÁSOB základní termíny
Standartní odchylka sigma výpočet

39 ŘÍZENÍ ZÁSOB základní termíny
Dostupnost dílů - úroveň servisu variabilita standartní odchylka poptávky = x 100% průměrná popt.

40 ŘÍZENÍ ZÁSOB základní termíny
Kombinovaná dostupnost Pokud dílna (zákazník) požaduje větší počet dílů potřebných na dokončení zakázky potom se celková dostupnost vypočte jako násobek dostupností jednotlivých dílů: 5 dílů je potřeba; 4 s hladinou dostupnosti 98% a jeden 92%, potom očekávaná dostupnost bude 0,98*0,98*0,98*0,98*0,92 = 0,848

41 ŘÍZENÍ ZÁSOB Nastavení ideálního skladu
Pokud budeme měnit úroveň zásob tato kriteria by měla být vzata v úvahu: minimalizovat sklad drahých rychloobrátkový a středně obrátkových dílů a zrychlit cyklus jejich objednávání maximalizovat příležitost prodat ležáky - nabídnout maximalizovat sklad levných rychloodrátkovýh a středně obrátkových dílů ( neobjednávat VOR) respektovat sezonní položky prověřit kategorizaci dílů na základě nejnovějších statistik prověřit´úroveň pojistné zásoby zvýšit frekvenci objednávání u dílů které nemají min. objednací množství vést si záznamy ztracených prodejů a revidovat zařazení do skladu

42 ŘÍZENÍ ZÁSOB Klíčové prvky
Obrátka skladu Dostupnost v prvním výdeji DVPV Neprodejné díly Nadbytečné díly - neefektivní díly

43 ŘÍZENÍ ZÁSOB obrátka skladu
Cílem je dosáhnout 7 obrátek za rok (ne více? , ne méně ?) PRŮMĚRNÁ OBRÁTKA PO =celkový prodej v pořizovacích cenách / průměrné zásoby dílů a příslušenství SKUTEČNÁ OBRÁTKA SO=prodeje na objednávky na sklad/průměrný stav zásob PO>SO

44 ŘÍZENÍ ZÁSOB dostupnost dílů
dostupnost v prvním výdeji DVPV - uspokojit zákazníka napoprvé: (angl. “first pick availability”) DVPV = počet dodaných dílů/počtem požadovaných* 100 cílem je dosáhnout 92%

45 ŘÍZENÍ ZÁSOB neprodejné díly
pomaloobrátkové díly jsou základem pro neprodejné díly chybné objednávky kriterium má každý dealer své (6 nebo 12 měsíců?, nebo víc -24?) optimální stav je 7,5% a méně při 6ti měsících

46 ŘÍZENÍ ZÁSOB neprodejné díly
Co můžeme udělat pro snížení růstu skladu neprodejných: zjistit jaká kriteria plní : minulá poptávka,věk, k jakému modelu patří, jaká je cena prověřit přes program Super zda neni ekvivalentem stanovit proceduru objednávání s dílnou u kritických dílů vzít zálohu od zákazníka prověřit kategorie dílů udělat si přehled důvodů proč máme tyto díly na skladě

47 ŘÍZENÍ ZÁSOB neprodejné díly
Vezměte přibližně nebo nejlépe 100 nejdražších ležáků a zjistěte si důvod proč je máte a zaneste do sloupkového grafu

48 ŘÍZENÍ ZÁSOB nadbytečné díly- neefektivní díly
prověřte kategorii dílů prověřte nastavení skladových limitů zjistěte model - nabídněte se slevou k prodeji těm kdo používají případně se podělte s ostatními dealery

49 ŘÍZENÍ ZÁSOB neprodejné a neefektivní díly cesta k redukci zásob - dnes

50 ŘÍZENÍ ZÁSOB snížit neprodejné a neefektivní díly cesta k redukci zásob - zítra

51 ŘÍZENÍ ZÁSOB čtyři klíčové prvky
1) Dostupnost v prvním výdeji 2) Obrátka skladu 3) Neprodejné díly max. 4) Neefektivní díly max.

52 Analýza ABC - Vaše nové brýle


Stáhnout ppt "VEDENÍ SKLADU v DEALERSTVÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google