Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studium je práce s texty Úvodní přednáška. Práce s texty Tvoří východisko i základ studia Texty jako vstup – čtení Texty jako výstup – psaní Texty tištěné,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studium je práce s texty Úvodní přednáška. Práce s texty Tvoří východisko i základ studia Texty jako vstup – čtení Texty jako výstup – psaní Texty tištěné,"— Transkript prezentace:

1 Studium je práce s texty Úvodní přednáška

2 Práce s texty Tvoří východisko i základ studia Texty jako vstup – čtení Texty jako výstup – psaní Texty tištěné, elektronické

3 Čtení Získávání diskursivní kompetence, tj.: zvládnutí odborného jazyka zvládnutí způsobu odborné komunikace získání schopnosti porozumět textu v daném kontextu

4 Odborný jazyk Obsahuje slova, která známe z „běžného“ jazyka Tato slova však mají přesně vymezený význam Naivní postoje: správné použití jazyka, správné pochopení jazykového sdělení (pokus: Přečtěte si vybraný odstavec odborného textu a vysvětlete svými slovy obsah textu a vybrané pojmy)

5 Jak číst? Rychlost čtení – závisí na rychlosti vnímání a na koncentraci informací Je dobré vědět, jak rychle čteme – pokus: přečtení a zpracování 10 stran odborného textu Potřeba zpracování na 1 předmět za semestr: sociální a humanitní vědy: cca 1000 stran technické a přírodní vědy: cca 300 stran

6 Způsob čtení I. Čtení = studium? Nikoliv! Seznámení s textem (délka, členění, náročnost...) Orientace v textu (pochopení formální stránky, hrubý přehled o obsahu) První čtení (přečtení, nikoliv důkladné porozumění – označení obtížnějších částí)

7 Způsob čtení II. Druhé čtení (porozumění obtížnějším částem textu, vyhledání neznámých pojmů, jejich přesné významy) Studium pojmového základu (stanovení vztahů a vazeb mezi pojmy, pochopení – tj. nalezení neodborného ekvivalentu, etymologie, definice, teorie, kam pojem patří)

8 Způsob čtení III. Studium výrokových sdělení a argumentů (pochopení, proč je sdělení formulováno právě takto?), polemika s autorem (proč právě tento výrok, a ne jiný?) Studium tematických celků (pochopení, proč je text členěn právě takto, dokonalá orientace v textu)

9 Způsob čtení IV. Namátková reprodukce pojmů (pokus o vysvětlení pojmů, jak jsme je z textu pochopili, schopnost nové pojmy správně používat) Namátková reprodukce textu (pokus o vysvětlení smyslu textu, schopnost vyjadřovat se v dané odborné rovině) Namátková reprodukce logických argumentů

10 Co číst? Průvodce po textech: bibliografická periodika (current contents), bibliografické indexy, bibliografické rešerše. Internet – problematická kvalita informací. „Nesehnal jsem literaturu“ = „Nikde v České republice není k dostání mýdlo“

11 Kde získat literaturu? Prodejny knih (katalogy, knižní novinky, odborné časopisy...) Knihovny (katalogy – jmenný, věcný) Meziknihovní výpůjční služba „Zákon vypůjčené knihy“ Katalogy a rejstříky včetně vyhledávacích funkcí jsou k dispozici i přes internetové služby

12 Jakou literaturu číst? Primární literatura Sekundární literatura Kvalitní studium: „Ad fontes!“ Rukopisy / Publikace Neseriálové publikace, Seriálové publikace Studijní texty: skripta; učebnice; monografie; odborné časopisy; slovníky; encyklopedie

13 Co vybrat? Knižní monografie: uceleně podaný problém; bibliografie, rejstříky, shrnutí Studie v odborných časopisech: abstrakt, klíčová slova, členění, bibliografie. Rozpoznání kvality (impact factor, current contents)

14 Psaní Odborný text je základním komunikačním prostředkem vědecké obce (dříve traktát, dopis). Žánry: zprávy, recenze, odborné stati, vědecké studie, vědecké monografie Kontext je naznačen odkazy a citacemi.

15 Odkazy a bibliografické citace V odborném textu je uvedení zdrojů, ze kterých autor čerpal, POVINNÉ PLAGIÁT ČSN ISO 690 Dokumentace. Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut, 1996. ČSN ISO 690-2 Informace a dokumentace. Bibliografické citace – část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: Český normalizační institut, 2000.

16 Citáty Uvedení myšlenky z jiného díla v různých úrovních podrobnosti: citace (úplná nebo částečná) parafráze (věrná nebo volná) zmínka (o díle nebo o autorovi) Formální stránka odkazu je dána normami, text musí obsahovat soupis literatury, na který se v textu odkazujeme.

17 Způsoby citace I. Úplná citace po dvojtečce:...Švejkovu stručnou charakteristiku najdeme už v první větě: „,Tak nám zabili Ferdinanda,` řekla posluhovačka panu Švejkovi, který opustiv před léty vojenskou službu, když byl definitivně prohlášen vojenskou lékařskou komisí za blba, živil se prodejem psů, ošklivých nečistokrevných oblud, kterým padělal rodokmeny.“ (Hašek, 1971, s. 11)

18 Způsoby citace II. Částečná citace po dvojtečce:...Švejkovu stručnou charakteristiku najdeme už v první větě, kde autor říká: „...opustiv před léty vojenskou službu, když byl definitivně prohlášen vojenskou lékařskou komisí za blba, živil se prodejem psů, ošklivých nečistokrevných oblud, kterým padělal rodokmeny.“ (Hašek, 1971, s. 11)

19 Způsoby citace III. Částečná citace v plynulém textu:...Švejkovu stručnou charakteristiku najdeme už v první větě, kde autor říká, že Švejk „opustiv před léty vojenskou službu, když byl definitivně prohlášen vojenskou lékařskou komisí za blba, živil se prodejem psů, ošklivých nečistokrevných oblud, kterým padělal rodokmeny.“ (Hašek, 1971, s. 11)

20 Způsoby citace IV. Částečná dělená citace v plynulém textu:...Švejkovu stručnou charakteristiku najdeme už v první větě, kde autor říká, že Švejk „opustiv před léty vojenskou službu, když byl definitivně prohlášen vojenskou lékařskou komisí za blba,“ a aby dostatečně dokreslil sociální status, doplnil, že se živil „prodejem psů, ošklivých nečistokrevných oblud, kterým padělal rodokmeny.“ (Hašek, 1971, s. 11)

21 Způsoby citace V. Věrná parafráze:...Švejkovu stručnou charakteristiku najdeme už v první větě, kde autor říká, že Švejk před léty opustil vojenskou službu, byl definitivně prohlášen vojenskou lékařskou komisí za blba a živil se prodejem psů, kterým padělal rodokmeny.“ (Hašek, 1971, s. 11)

22 Způsoby citace VI. Volná parafráze:...Švejkovu stručnou charakteristiku najdeme už v první větě, kde autor říká, že Švejk byl zproštěn vojenské služby pro blbost (což byla diagnóza lékařské komise) a v civilu se živil prodejem psů. (Hašek, 1971, s. 11)

23 Způsoby citace VII. Zmínka:...Švejkovu stručnou charakteristiku najdeme už v první větě, kde autor mimo jiné říká, že Švejk se živil prodejem psů (Hašek, 1971, s. 11). Další charakteristiky této postavy můžeme sledovat...

24 Způsoby citace VIII. Zmínka o celém díle:...Švejkovu stručnou charakteristiku najdeme už v první větě románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (Hašek, 1971, s. 11), ačkoliv Švejk je hlavní postavou také několika Haškových předválečných povídek.

25 Odkazy na zdroje Odkaz na číslovaný seznam:... kde autor mimo jiné říká, že Švejk se živil prodejem psů (8, s. 11). Další charakteristiky této postavy můžeme sledovat... Odkaz v podobě exponentu:... kde autor mimo jiné říká, že Švejk se živil prodejem psů 8. Další charakteristiky této postavy můžeme sledovat...

26 Odkazy na zdroje Odkaz primární odpovědností a rokem:... kde autor mimo jiné říká, že Švejk se živil prodejem psů (Hašek, 1971, s. 11). Další charakteristiky této postavy můžeme sledovat... Odkaz primární odpovědností v plynulém textu:...o Švejkovi uvádí Hašek (1971, s. 11), že se živil prodejem psů. Další charakteristiky této postavy můžeme sledovat...

27 Seznam bibliografických citací Číslovaný Nečíslovaný (seřazený podle primární odpovědnosti) Povinné údaje, doporučené údaje Důsledně dodržovaná forma, přehlednost, úplnost

28 Jak psát odborný text Shromáždění zdrojů Excerpta Projekt textu Anotovaná osnova Podkladový text Interní oponentura První verze, druhá verze,..., zveřejnění

29 Formální stránka Pravidla pravopisu Typografická pravidla Využití programových systémů pro zpracování textů

30 Závěr Můžete postupovat, jak chcete Cest k cíli je více Důležité je chtít Moudré je nechat se poučit


Stáhnout ppt "Studium je práce s texty Úvodní přednáška. Práce s texty Tvoří východisko i základ studia Texty jako vstup – čtení Texty jako výstup – psaní Texty tištěné,"

Podobné prezentace


Reklamy Google