Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Generální ředitelství pro překlady EVROPSKÁ KOMISE Vyhledávání v databázích EU Ústav translatologie, FF UK 1. listopadu 2011 Ing. Otto Pacholík vedoucí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Generální ředitelství pro překlady EVROPSKÁ KOMISE Vyhledávání v databázích EU Ústav translatologie, FF UK 1. listopadu 2011 Ing. Otto Pacholík vedoucí."— Transkript prezentace:

1 Generální ředitelství pro překlady EVROPSKÁ KOMISE Vyhledávání v databázích EU Ústav translatologie, FF UK 1. listopadu 2011 Ing. Otto Pacholík vedoucí českého překladatelského odboru Evropská komise, GŘ pro překlady (prezentaci zpracoval Jiří Basch)

2 - 2 - 1. listopadu 2011 Vyhledávání v databázích EU Proč překladatelé a tlumočníci v databázích hledají?  provázanost všech právních předpisů EU → nutné zajistit návaznost na již existující předpisy a používat jednotnou terminologii

3 - 3 - 1. listopadu 2011 Vyhledávání v databázích EU Terminologická jednotnost  uvnitř jednoho textu  v souvisejících dokumentech („balících“), které jsou překládány současně  v navazujících dokumentech nařízení, kterým se mění nařízení…, zpráva o provádění směrnice…  v rámci dokumentů ze stejné oblasti  v rámci všech dokumentů EU  s jinými dokumenty (právními předpisy ČR, technickými normami, leteckými předpisy)

4 - 4 - 1. listopadu 2011 Vyhledávání v databázích EU V jakých databázích překladatelé hledají?  EUR-Lex: legislativa EU  IATE: terminologická databáze EU  rozsudky Soudního dvora  další pomůcky: Pravidla pro jednotnou úpravu dokumentů Internetové stránky určené externím dodavatelům překladů pro EU

5 - 5 - 1. listopadu 2011 Vyhledávání v databázích EU EUR-Lex http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm

6 - 6 - 1. listopadu 2011 Vyhledávání v databázích EU EUR-Lex: co hledat  při překladu právního předpisu (nařízení, směrnice, rozhodnutí, příp. doporučení) jsou základním východiskem předpisy uvedené: v předmětu předpisu (kterým se mění směrnice…) v právním východisku (s ohledem na…) v bodech odůvodnění (uvedeny slovy vzhledem k těmto důvodům) a dále v celém textu

7 - 7 - 1. listopadu 2011 Vyhledávání v databázích EU EUR-Lex: co hledat (II)  názvy právních předpisů ani citace z nich nelze překládat ad hoc; je nutné název každého předpisu dohledat, přesně jej citovat a použít příslušnou terminologii

8 - 8 - 1. listopadu 2011 Vyhledávání v databázích EU EUR-Lex: vyhledávání  vyhledávání podle čísla: celexového pořadového  vyhledávání podle slov: v názvu (nařízení, kterým se XY zařazuje na seznam…) v celém textu  dvojjazyčné zobrazení předpisu (lze uložit ve formátu MHTML s příponou.mht)

9 - 9 - 1. listopadu 2011 Vyhledávání v databázích EU Vyhledávání

10 - 10 - 1. listopadu 2011 Vyhledávání v databázích EU Vyhledávání podle slov  pozor na nastavení jazyka rozhraní (neovlivňuje výsledky hledání) a jazyka pro hledání (zkontrolovat, že odpovídá hledanému výrazu, tj. při hledání termínu asset musí být nastavení EN angličtina → hledá v anglických textech)  možnosti hledání: v názvu v názvu a textu

11 - 11 - 1. listopadu 2011 Vyhledávání v databázích EU Zpřesňování (filtrování) výsledků

12 - 12 - 1. listopadu 2011 Vyhledávání v databázích EU Vyhledávání podle celexového čísla

13 - 13 - 1. listopadu 2011 Vyhledávání v databázích EU Struktura celexového čísla  podrobnější informace: EUROPA > EUR-Lex > Nápověda: Stručný průvodce jednoduchým vyhledáváním (EN, FR, DE) http://eur-lex.europa.eu/cs/tools/help_miniguide.htm http://eur-lex.europa.eu/cs/tools/help_miniguide.htm Expert search quick start guide (EN) http://eur-lex.europa.eu/en/tools/help_advanced.pdf http://eur-lex.europa.eu/en/tools/help_advanced.pdf  Struktura celexového čísla podrobně vysvětlena v kapitole 5 (Lesson 5)

14 - 14 - 1. listopadu 2011 Vyhledávání v databázích EU Vyhledávání podle čísla dokumentu

15 - 15 - 1. listopadu 2011 Vyhledávání v databázích EU Konsolidované verze neboli úplná znění právních předpisů

16 - 16 - 1. listopadu 2011 Vyhledávání v databázích EU Konsolidované verze II  na začátku každého konsolidovaného znění je uveden soupis změn a oprav, které v něm jsou zapracovány  pozor: zejména u často měněných předpisů nemusí poslední konsolidovaná verze obsahovat poslední změny

17 - 17 - 1. listopadu 2011 Vyhledávání v databázích EU Další informace v EUR-Lexu 1. změny, které dosud nebyly přijaty, ale na které může být odkazováno nebo mohou být citovány 2. předpisy, kterými byla směrnice provedena do vnitrostátního práva 3. postup přijímání dokumentu (EP)

18 - 18 - 1. listopadu 2011 Vyhledávání v databázích EU Dostupné jazyky a formáty

19 - 19 - 1. listopadu 2011 Vyhledávání v databázích EU Dvojjazyčné zobrazení

20 - 20 - 1. listopadu 2011 Vyhledávání v databázích EU Dvojjazyčné zobrazení  praktické pro vyhledávání terminologie a přepínání mezi jednotlivými jazyky  lze uložit ve formátu MHTML s příponou.mht  nevýhody: neobsahuje změny ani opravy! → při použití dvojjazyčného zobrazení je vždy nutné zkontrolovat, zda k danému předpisu nevyšla změna nebo oprava

21 - 21 - 1. listopadu 2011 Vyhledávání v databázích EU Předpis ve formátu PDF (přílohy)

22 - 22 - 1. listopadu 2011 Vyhledávání v databázích EU Úřední věstník http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=cs zvláštní vydání 2004: http://eur-lex.europa.eu/JOEdSpecRep.do?year=2004 http://eur-lex.europa.eu/JOEdSpecRep.do?year=2004

23 - 23 - 1. listopadu 2011 Vyhledávání v databázích EU Smlouvy http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties/index.htm  konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie  Listina základních práv Evropské unie  konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii  Lisabonská smlouva  zakládající smlouvy (starší znění)  přístupové smlouvy  ostatní smlouvy a protokoly → citace ze smluv musí být přesné

24 - 24 - 1. listopadu 2011 Vyhledávání v databázích EU IATE http://iate.europa.eu

25 - 25 - 1. listopadu 2011 Vyhledávání v databázích EU IATE  společná terminologická databáze institucí EU  spolehlivost termínů:

26 - 26 - 1. listopadu 2011 Vyhledávání v databázích EU IATE (II)  vždy nutné zohlednit kontext a další souvislosti  doplňující údaje k termínu v IATE: definice zdroj termínu příklad použití (kontext) jazyková poznámka aj.  brožura o IATE: http://iate.europa.eu/iatediff/brochure http://iate.europa.eu/iatediff/brochure

27 - 27 - 1. listopadu 2011 Vyhledávání v databázích EU

28 - 28 - 1. listopadu 2011 Vyhledávání v databázích EU IATE – výsledek hledání 1 2 3 4 5 1 – spolehlivost 2 – zdroj termínu 3 – kontext 4 – poznámky 5 – definice tematická oblast autor

29 - 29 - 1. listopadu 2011 Vyhledávání v databázích EU IATE – ukázka hesla

30 - 30 - 1. listopadu 2011 Vyhledávání v databázích EU

31 - 31 - 1. listopadu 2011 Vyhledávání v databázích EU

32 - 32 - 1. listopadu 2011 Vyhledávání v databázích EU

33 - 33 - 1. listopadu 2011 Vyhledávání v databázích EU

34 - 34 - 1. listopadu 2011 Vyhledávání v databázích EU

35 - 35 - 1. listopadu 2011 Vyhledávání v databázích EU

36 - 36 - 1. listopadu 2011 Vyhledávání v databázích EU Rozsudky Soudního dvora http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

37 - 37 - 1. listopadu 2011 Vyhledávání v databázích EU Podrobnější vyhledávání

38 - 38 - 1. listopadu 2011 Vyhledávání v databázích EU Historická judikatura

39 - 39 - 1. listopadu 2011 Vyhledávání v databázích EU nebo EUR-Lex:

40 - 40 - 1. listopadu 2011 Vyhledávání v databázích EU Pravidla pro jednotnou úpravu dokumentů (Interinstitutional Style Guide) http://publications.europa.eu/code/cs/cs-000500.htm  pravidla společná pro všechny instituce EU, zejména pro právní předpisy  pravidelně aktualizována a rozšiřována

41 - 41 - 1. listopadu 2011 Vyhledávání v databázích EU Pravidla pro jednotnou úpravu dokumentů  způsoby odkazování (vysvětleno v části první a v části čtvrté oddíle 10.8): článek 5, čl. 5 odst. 2 Article 4(3)(b) není článek 4.3.b), ale zpravidla čl. 4 odst. 3 písm. b) v pozn. pod čarou: Úř. věst. L 56, 1.3.2011, s. 1.  úřední názvy generálních ředitelství Komise (oddíl 9.6)  část čtvrtá – Publikace v českém jazyce  oficiální názvy zemí (příloha A5)…

42 - 42 - 1. listopadu 2011 Vyhledávání v databázích EU Internetová stránka Materiály pro překlady a tvorbu textů: http://ec.europa.eu/translation/index_cs.htm  určená hlavně externím dodavatelům překladů pro EU  pravidelně aktualizována

43 - 43 - 1. listopadu 2011 Vyhledávání v databázích EU Pomůcky pro externí překladatele Dvě části: 1) Materiály a užitečné odkazy týkající se češtiny (http://ec.europa.eu/translation/czech/czech_cs.htm)http://ec.europa.eu/translation/czech/czech_cs.htm odkazy na české organizace (např. ministerstva) atp. 2) Pokyny pro externí překladatele (http://ec.europa.eu/translation/czech/guidelines/cs_guidelines_cs.htm)http://ec.europa.eu/translation/czech/guidelines/cs_guidelines_cs.htm odkazy na databáze (EUR-Lex, IATE…) příručky  Pravidla pro jednotnou úpravu dokumentů (Interinstitutional Style Guide)  Handbook for translating into Czech (Základní pravidla pro překlad dokumentů EU do češtiny)  Brief guidelines for translating into Czech (základní pokyny) aj. základní referenční dokumenty  kombinovaná nomenklatura  glosář a základní nařízení pro překlad antidumpingových předpisů atd. šablony  standardní formulky pro překlad pozměňujících ustanovení  LegisWrite  důvodová zpráva  legislativní finanční výkaz

44 - 44 - 1. listopadu 2011 Vyhledávání v databázích EU Děkuji Vám za pozornost. 


Stáhnout ppt "Generální ředitelství pro překlady EVROPSKÁ KOMISE Vyhledávání v databázích EU Ústav translatologie, FF UK 1. listopadu 2011 Ing. Otto Pacholík vedoucí."

Podobné prezentace


Reklamy Google