Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyhledávání v databázích EU Ústav translatologie, FF UK 5. listopadu 2013 Mgr. Jiří Basch Evropská komise Generální ředitelství pro překlady český překladatelský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyhledávání v databázích EU Ústav translatologie, FF UK 5. listopadu 2013 Mgr. Jiří Basch Evropská komise Generální ředitelství pro překlady český překladatelský."— Transkript prezentace:

1 Vyhledávání v databázích EU Ústav translatologie, FF UK 5. listopadu 2013 Mgr. Jiří Basch Evropská komise Generální ředitelství pro překlady český překladatelský odbor

2 Proč překladatelé v databázích hledají? provázanost všech právních předpisů EU → nutné zajistit návaznost na již existující předpisy a používat jednotnou terminologii

3 Terminologická jednotnost uvnitř jednoho textu v souvisejících dokumentech („balících“), které jsou překládány současně v navazujících dokumentech nařízení, kterým se mění nařízení…, zpráva o provádění směrnice… v rámci dokumentů ze stejné oblasti v rámci všech dokumentů EU s jinými dokumenty (právními předpisy ČR, technickými normami, leteckými předpisy)

4 V jakých databázích překladatelé hledají? EUR-Lex: legislativa EU IATE: terminologická databáze EU rozsudky Soudního dvora další pomůcky: Pravidla pro jednotnou úpravu dokumentů internetové stránky určené externím dodavatelům překladů pro EU české technické normy, databáze českých právních předpisů atp.

5 EUR-Lex http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm nový EUR-Lex http://new.eur- lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs

6 EUR-Lex: co hledat při překladu právního předpisu (nařízení, směrnice, rozhodnutí, příp. doporučení) jsou základním východiskem předpisy uvedené: v předmětu předpisu (kterým se mění směrnice…) v právním východisku (s ohledem na…) v bodech odůvodnění (uvedeny slovy vzhledem k těmto důvodům) a dále v celém textu

7 EUR-Lex: co hledat (II) názvy právních předpisů ani citace z nich nelze překládat ad hoc; je nutné název každého předpisu dohledat, přesně jej citovat a použít příslušnou terminologii

8 EUR-Lex: vyhledávání vyhledávání podle čísla: celexového referenčního vyhledávání podle slov: v názvu (nařízení, kterým se XY zařazuje na seznam…) v celém textu dvojjazyčné (nově až trojjazyčné) zobrazení předpisu

9 Vyhledávání

10 Vyhledávání podle slov pozor na nastavení jazyka rozhraní (neovlivňuje výsledky hledání) a jazyka pro hledání (zkontrolovat, že odpovídá hledanému výrazu, tj. při hledání termínu asset musí být nastavení EN angličtina → hledá v anglických textech) možnosti hledání: v názvu v názvu a textu

11

12 Zpřesňování (filtrování) výsledků

13 Vyhledávání podle celexového čísla

14 Vyhledávání podle čísla dokumentu

15 Konsolidované verze neboli úplná znění právních předpisů

16 Konsolidované verze II na začátku každého konsolidovaného znění je uveden soupis změn a oprav, které v něm jsou zapracovány pozor: zejména u často měněných předpisů nemusí poslední konsolidovaná verze obsahovat poslední změny

17 změny, které dosud nebyly přijaty, ale na které může být odkazováno nebo mohou být citovány předpisy, kterými byla směrnice provedena do vnitrostátního práva postup přijímání dokumentu (EP)

18 Dostupné jazyky a formáty

19 Dvojjazyčné zobrazení

20 praktické pro vyhledávání terminologie a přepínání mezi jednotlivými jazyky lze uložit ve formátu MHTML s příponou.mht nevýhody: neobsahuje změny ani opravy! → při použití dvojjazyčného zobrazení je vždy nutné zkontrolovat, zda k danému předpisu nevyšla změna nebo oprava

21 Předpis ve formátu PDF (přílohy)

22 Úřední věstník http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=cs zvláštní vydání 2004: http://eur- lex.europa.eu/JOEdSpecRep.do?year=2004 http://eur- lex.europa.eu/JOEdSpecRep.do?year=2004

23 Nový EUR-Lex pokročilé vyhledávání trojjazyčné zobrazení opravy Konsolidovaná znění

24 Smlouvy http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties/index.htm konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie Listina základních práv Evropské unie konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii Lisabonská smlouva zakládající smlouvy (starší znění) přístupové smlouvy ostatní smlouvy a protokoly → citace ze smluv musí být přesné

25 IATE http://iate.europa.eu

26 IATE společná terminologická databáze institucí EU spolehlivost termínů:

27 IATE (II) vždy nutné zohlednit kontext a další souvislosti doplňující údaje k termínu v IATE: definice zdroj termínu příklad použití (kontext) jazyková poznámka aj. brožura o IATE: http://iate.europa.eu/iatediff/brochure http://iate.europa.eu/iatediff/brochure

28

29 IATE – výsledek hledání

30 IATE – ukázka hesla

31

32

33

34

35

36

37 Rozsudky Soudního dvora http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

38 Podrobnější vyhledávání

39 Historická judikatura

40 nebo EUR-Lex:

41 Rejstřík Rady

42

43 Pravidla pro jednotnou úpravu dokumentů (Interinstitutional Style Guide) http://publications.europa.eu/code/cs/cs- 000500.htm pravidla společná pro všechny instituce EU, zejména pro právní předpisy pravidelně aktualizována a rozšiřována

44 Pravidla pro jednotnou úpravu dokumentů způsoby odkazování (vysvětleno v části první a v části čtvrté oddíle 10.8): článek 5, čl. 5 odst. 2 Article 4(3)(b) není článek 4.3.b), ale zpravidla čl. 4 odst. 3 písm. b) v pozn. pod čarou: Úř. věst. L 56, 1.3.2011, s. 1. úřední názvy generálních ředitelství Komise (oddíl 9.6) část čtvrtá – Publikace v českém jazyce oficiální názvy zemí (příloha A5)…

45 Internetová stránka Materiály pro překlady a tvorbu textů: http://ec.europa.eu/translation/index_cs.htm určená hlavně externím dodavatelům překladů pro EU pravidelně aktualizována

46 Pomůcky pro externí překladatele Dvě části: 1) Materiály a užitečné odkazy týkající se češtiny (http://ec.europa.eu/translation/czech/czech_cs.htm)http://ec.europa.eu/translation/czech/czech_cs.htm odkazy na české organizace (např. ministerstva) atp. 2) Pokyny pro externí překladatele (http://ec.europa.eu/translation/czech/guidelines/cs_guidelines_cs.htm)http://ec.europa.eu/translation/czech/guidelines/cs_guidelines_cs.htm odkazy na databáze (EUR-Lex, IATE…) příručky Pravidla pro jednotnou úpravu dokumentů (Interinstitutional Style Guide) Handbook for translating into Czech (Základní pravidla pro překlad dokumentů EU do češtiny) Brief guidelines for translating into Czech (základní pokyny) aj. základní referenční dokumenty kombinovaná nomenklatura glosář a základní nařízení pro překlad antidumpingových předpisů atd. šablony standardní formulky pro překlad pozměňujících ustanovení LegisWrite důvodová zpráva legislativní finanční výkaz

47 Děkuji Vám za pozornost. 


Stáhnout ppt "Vyhledávání v databázích EU Ústav translatologie, FF UK 5. listopadu 2013 Mgr. Jiří Basch Evropská komise Generální ředitelství pro překlady český překladatelský."

Podobné prezentace


Reklamy Google