Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROJEKT Zvyšování projektové absorpční kapacity Jihomoravského kraje, Opatření 3.3 SROP IV. Regionální sympozium, Lázně Hodonín 24.4. - 25.4.2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROJEKT Zvyšování projektové absorpční kapacity Jihomoravského kraje, Opatření 3.3 SROP IV. Regionální sympozium, Lázně Hodonín 24.4. - 25.4.2007."— Transkript prezentace:

1 PROJEKT Zvyšování projektové absorpční kapacity Jihomoravského kraje, Opatření 3.3 SROP IV. Regionální sympozium, Lázně Hodonín 24.4. - 25.4.2007

2 Partnerství pro EU programy Partnership for EU Programs Projekt je spolufinancován v rámci opatření 3.3. posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů strukturálních fondů Společného regionálního operačního programu

3 Cíl projektu: Zvýšit schopnost subjektů na území JMK připravit kvalitní projekty a následně čerpat finanční prostředky ze Strukturálních fondů Evropské unie v novém programovacím období 2007-2013 prostřednictvím vzdělávání a budování partnerství

4 Projekt 3.3 SROP Partnerství Vzdělávání – lidské zdroje Programové dokumenty Náměty na projekty Projekty Náměty na projekty Projekty Národní rozvojový plán Národní strategický refrenční rámec 2007-2013 Národní rozvojový plán Národní strategický refrenční rámec 2007-2013 Operační program Regionální operační programy Operační program Regionální operační program Jihovýchod Moderní metody řízení ve VS

5 Představení projektu Přípravná fáze: Realizační fáze (etapy projektu): 05.2004 – 09.2004 první žádost 1.etapa: 1.3.2005 – 30.6.2006 11.2004 předběžné rozhodnutí 2.etapa: 1.1.2006 – 30.4.2007 09.2005 podání žádosti ELZA 3.etapa : 1.1.2007– 30.11.2007 11.2005 rozhodnutí ŘO Závěrečná zpráva 31.12.2007 12.2005 1 limitka SR 02.2006 2 limitka SR 03.2007 3 limitka SR Finanční rámec projektu: Celkové finanční zdroje 35.000.000 Kč (100 %) Příspěvek EU 26.250.000 Kč (75 %) - SF EU Národní zdroje 4.375.000 Kč (12,5 %) - státní rozpočet 4.375.000 Kč (12,5 %) - krajský rozpočet 1.etapa-14.000.000Kč 2.etapa-14.000.000 Kč 3.etapa-7.000.000 Kč

6 Koneční uživatelé: obce, města, svazky obcí drobní, malí, střední a velcí podnikatelé nestátní neziskové organizace organizace zřizované, zakládané obcí organizace zřizované, zakládané krajem organizace zřizované státem hospodářské a agrární komory

7 Aktivity projektu: 1.Budování partnerství 2.Vzdělávání 3.Analýzy, strategické a programové dokumenty 4. Příprava a zpracování projektů 5. Zavádění moderních metod řízení ve veřejné správě 6. Zřízení webových stránek projektu 7. Administrativní tým projektu

8 1. Budování partnerství Řídící tým projektu (10 subjektů) Územní partnerství (20 subjektů) Mikroregionální partnerství (6 subjektů) Neziskový sektor (4 subjekty) Zdravá města (4 subjekty) Sektoroví partneři (2 subjekty)

9 Řídící tým projektu Regionální agrární komora Jihomoravský kraj Sdružení obcí a měst JM Regionální hospodářská komora Brno Českomoravská konfederace odborových svazů, zastoupená Regionální radou odborových svazů Jihomoravského kraje (ČMKOS JMK) BANNO - asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje BCES - Brněnské centrum evropských studií Úřad práce Brno-venkov, (Úřad práce Brno-město) Statutární město Brno RRA JM - Regionální rozvojová agentura JM

10 2. Vzdělávání Vzdělávací programy (podpora vzdělávání PM I. a II., TLD I.,II.,III., mobilní projektový inkubátor - měkké a tvrdé projekty, GIS, metodika zpracování a projednávání prog. a strateg. dokumentů, strategické plánování a řízení, vzdělávání realizátorů projektů) E-learningové vzdělávací programy (Minimum o regionální politice EU, Strategické plánování a řízení, Strukturální fondy a projekty v období 2007-2013) Školení (komunitární programy EK, OP 2007- 2013) Odborné semináře (veřejná podpora, veřejné zakázky, audit, uznatelné náklady, pojmy EU, nesrovnatelnosti, archivace, CAF benchmarking, BSC, ISO 9001, partnerství ve VS)

11 3. Analýzy, strategické a programové dokumenty Metodika zpracování Strategie rozvoje Jihomoravského kraje Strategie rozvoje Jihomoravského kraje (neuznatelný náklad) Metodika zpracování Programu rozvoje Jihomoravského kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje (neuznatelný náklad) Situační analýza potřeb pro rozvoj lidských zdrojů Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje Analýza veřejného mínění k rozvoji JMK a názory na další rozvoj území

12 4. Příprava a zpracování projektů Náměty na projekty (průběžná výzva, 4.etapa) Databáze projektů (1.100) Vyhodnocení projektů (1.etapa - projednávání podpory, 2.etapa – finální vyhodnocení, 3.etapa - vyhodnocování) Mobilní projektový inkubátor (10 pilotních projektů, 5 měkkých, 5 tvrdých) Vyhledání velkých projektů v JMK (81 projektů) Podpora zpracování dokumentace rozvojových projektů (neuznatelný náklad - v roce 2005 - 15 projektů, 2006 - 30 projektů) Podpora projektových manažerů (v roce 2005 – 25, 2006 - 25)

13 5. Zavádění moderních metod řízení ve veřejné správě CAF (8 obcí s rozšířenou působností v JMK) ISO 9001 (krajský úřad JMK, MÚ Kyjov, MÚ Šlapanice) Benchmarking (kraje, obce, mikroregiony) SWOT analýza (strategické a programové dokumenty)

14 6. Zřízení webových stránek projektu www.partnerstvi-jmk.cz od 1.9.2005 7. Administrativní tým projektu Ing. Ivo Minařík 541651342 Ing. Pavel Fišer 541651348 Ing. Martina Vágnerová 541651345 Ing. Jiří Nesiba 541651385 Mgr. Peter Stanek 541651355 Bc. Martin Havlík 541651385

15 Monitorovací indikátory projektu IndikátorMJPlánovaná hodnotaSkutečnost Počet osob (kurzy)Počet20002255 Počet kurzů a seminářůPočet50112 Úspěšnost účastníků vzd. kurzů%8090 Pracovní místaPočet44 Vydané brožury a publikacePočet témat43 Vydané publikacePočet20002380 Internetové stránkyPočet11 Metody řízení ve veřejné správěPočet34 Vzdělávací programyPočet78 Zahraniční odborné stážePočet23 Počet účastníků zahranič. stážíPočet2066 Odborníci MPIPočet1025 Projektové žádostiPočet2010

16 Děkuji Vám za pozornost

17 Kontakt: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno Česká republika www.kr-jihomoravsky.cz Odbor regionálního rozvoje fiser.pavel@kr-jihomoravský.cz telefon: 541 651 348 Fišer Pavel


Stáhnout ppt "PROJEKT Zvyšování projektové absorpční kapacity Jihomoravského kraje, Opatření 3.3 SROP IV. Regionální sympozium, Lázně Hodonín 24.4. - 25.4.2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google