Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JIHOMORAVSKÝ KRAJ (celková fyzicko-geografická a ekonomická charakteristika)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JIHOMORAVSKÝ KRAJ (celková fyzicko-geografická a ekonomická charakteristika)"— Transkript prezentace:

1 JIHOMORAVSKÝ KRAJ (celková fyzicko-geografická a ekonomická charakteristika)

2

3 fyzicko-geografická charakteristika
Rozkládá se v jihovýchodní části ČR při hranicích s  Rakouskem a Slovenskem Na západě sousedí s Jihočeským krajem, na severozápadě s krajem Vysočina, na severu s Pardubickým krajem, na severovýchodě s Olomouckým krajem a na východě se Zlínským krajem Rozloha:7 067 km² Počet obyv.: V kraji je celkem 670 obcí a 7 okresů (Brno-město,Brno- venkov,Blansko,Břeslav,Hodonín, Vyškov,Znojmo)

4

5 fyzicko-geografická charakteristika
48 obcí má status města.Největší město je Brno Kraj vznikl v r.2000, původně se jmenoval Brněnský kraj Nejvyšší bod: Velká Javořina (970 m. n. m.) Nejvyšší pohoří: Bílé Karpaty Celý kraj náleží k úmoří Černého moře a k povodí Dunaje, do kterého vody z kraje odvádí řeka Morava.

6 fyzicko-geografická charakteristika
Řeky:Dyje,Morava,Svratka,Svitava,Oslava,Litava, Jihlava,Haná…(všechny vodní toky patří do povodí Dunaje ) Rybníky: Nesyt, Lednické rybníky, Vrkoč,Olšovec… Půdy: hnědé lesní na severu; kombinace černozemí, hnědozemí a kaštanozemí na jihu a východě; nivní kolem řek Pohoří: Velké Karpaty,Chřiby… Hory:Čupec, Velká Javořina,Stará hora… Moravský kras je nejvýznamnější chráněnou krasovou oblastí ČR

7 ekonomická charakteristika
Jihomoravský kraj patří k regionům s významným ekonomickým potenciálem Vytvořený hrubý domácí produkt kraje představuje téměř desetinu hrubého domácího produktu ČR Na tvorbě hrubé přidané hodnoty (HPH) v kraji se hlavní měrou podílejí producenti z odvětví zpracovatelského průmyslu, komerčních služeb a obchodu Podíl zemědělství i přes bohatou zemědělskou tradici především jižních částí kraje představuje dlouhodobě pouze 4 % dosažené HPH Důležitým zdrojem ekonomického růstu jsou investice Značný podíl na ekonomice kraje si udržuje také obchod a opravy spotřebního zboží

8 ekonomická charakteristika
Konkurenční výhody Jihomoravského kraje vyplývají ze strategické polohy ve Střední Evropě s napojením na hlavní evropskou silniční a železniční dopravní síť. Největšími zaměstnavateli v soukromém sektoru v kraji jsou nadále velké firmy v okresech Brno a průmyslových oblastech. V rámci české republiky patří Jihomoravský kraj k oblastem s dlouhodobě nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti, ale kladným rysem je snižování počtu nezaměstnaných absolventů škol a mladistvých. Průmysl a výroba:Chemický a farmaceutický, dřevozpracující,stavební,zpracovatelský,potravinářský, elektrotechnický, textilní a oděvní, vydavatelství, tisk a reprografické služby

9 ekonomická charakteristika
FIRMY: Zetor (Brno) – prodej traktoru Medicom international (Brno) – výroba léčiv MedPharma (Brno)- výroba a prodej vitamínů a bylinných přípravků Via-Rek (Rájec Jestřebí) - výroba chemikálií Leroy cosmetic (Břeclav) - pánské a dámské parfémy Ekotex (Ivančice) - textilní výroba Agrisab (Moravský Krumlov) - výroba krmiv Vinium (Velké Pavlovice),Moravíno(Břeclav) - výroba a prodej vína pivovar Černá Hora - výroba piva,sladu, sudových a lahvových limonád pivovar Starobrno – výrova piva, alkoholických i nealkoholických nápojů

10 ekonomická charakteristika
ZEMĚDĚLSTVÍ: 60 % celkové rozlohy kraje tvoří zemědělská půda, z níž připadá 83 % na ornou půdu z hlediska výrobních oblastí je zemědělství zaměřeno především na obiloviny, řepku a cukrovku specifickým rysem zemědělství Jihomoravského kraje je vinařství, ovocnářství a zelinářství v kraji se nachází více jak 90 % plochy vinic ČR. Vinohradnictví je rozvinuto především v okrese Břeclav, kde je 46 % plochy všech vinic v ČR,dále i v okresech Hodonín, Znojmo a částečně také Brno- venkov v rámci živočišné výroby zaujímá Jihomoravský kraj jedno z předních míst v chovu prasat a drůbeže.

11 ekonomická charakteristika
CESTOVNÍ RUCH: Na území kraje přitahuje návštěvníky celá řada významných kulturních a společenských atraktivit, které jsou velmi přínosné pro rozvoj cestovního ruchu. K přednostem kraje z tohoto hlediska patří vinařská turistika, folklórní tradice a lidová kultura Na jihu Moravy působí cykloturistika, a to i v mezinárodním kontextu Velký význam má Masarykův okruh, který každoročně přiláká velké množství zahraničních příznivců motoristických závodů.

12 Brno -centrum jižní Moravy, jedné z historických zemí Koruny české
Brno -centrum jižní Moravy, jedné z historických zemí Koruny české. Významné památky Brna:vila Tugendhat, kostel sv. Petra a Pavla,Špilberk, Židovský hřbitov, Mahenovo divadlo…

13 Slavkov-místo bitvy tří císařů,je zde také nejznámější archeologické naleziště Dolní Věstonice

14 Dolní Morava a Bílé Karpaty - dvě biosférické rezervace, které jsou pod ochranou UNESCO
Podyjí -národní park České republiky Moravský kras -chráněná krajinná oblast

15

16 Zdroje: www.oak-hodonin.cz/cs/charakteristika-regionu
cs.wikipedia.org/wiki/Jihomoravsk%C3%BD_kraj


Stáhnout ppt "JIHOMORAVSKÝ KRAJ (celková fyzicko-geografická a ekonomická charakteristika)"

Podobné prezentace


Reklamy Google