Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Preromantismus Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Preromantismus Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 Preromantismus Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Preromantismus (sentimentalismus)
(2. polovina 18. stol.) Časově se shoduje s obdobím osvícenství a s národním obrozením u řady evropských národů. Znaky: - důraz na cit, neporušenou přírodu, vzdálenou minulost; - návrat k lidové slovesnosti; - hledá se vnitřně čistý, nezkažený, prostý člověk. Literatura zobrazuje ideální svět a ideální prostředí – uniká do minulosti nebo exotických krajů (obliba určitých scenérií a postav).

3 Jean – Jacques Rousseau (1712 – 1778) - filosof, spisovatel, kritik
Francie Jean – Jacques Rousseau (1712 – 1778) - filosof, spisovatel, kritik - narodil se v Ženevě v rodině hodináře - v roce 1728 utekl do Francie - pracoval jako sluha, písař, učitel hudby - přispíval do Encyklopedie - jeho životní osudy vylíčil německý spisovatel Lion Feuchtwanger v knize Bláznova moudrost

4 Tvorba - časově spadá do období osvícenství - Rousseau ale kladl důraz na cit (rozum nepřináší pouze pokrok, ale i negativní jevy – bídu, neštěstí, korupci atd.)

5 - pedagogický román, podrobná studie o výchově dětí
Emil neboli O výchově - pedagogický román, podrobná studie o výchově dětí - člověk je od narození dobrý, ale je zkažen civilizací - jediný správný směr našeho života = návrat k přírodě - kniha je rozdělena do pěti částí, které zahrnují období od narození Emila až po jeho sňatek Emil je sirotek. Je vychováván v souladu s přírodou, filozofie i náboženství mu záměrně zůstávají utajeny. Jediná kniha, kterou může číst, je Robinson Crusoe. Podobně je vychovávána i Emilova budoucí nevěsta Žofie, podle Rousseaua má být žena hlavně vzornou manželkou a matkou. - román byl odsouzen jako bezbožný, byl veřejně pálen; Rousseau musel po jeho vydání opustit Francii V nejútlejším věku by měli dítě vychovávat rodiče, což nebylo ve vyšší společnosti zvykem (sám Rousseau dal svých pět dětí do nalezince).

6 Antoine – Francois Prévost (1697 – 1763) - spisovatel, romanopisec
- prožil dobrodružný život, - vstoupil kvůli zklamání v lásce do benediktinského řádu (odtud přídomek abbé), ale utekl - vstoupil do armády, odtud také zběhl - několikrát musel uprchnout za hranice Francie - nakonec se usmířil s církví, stal se převorem kláštera

7 Manon Lescaut román vypráví o nešťastné lásce rytíře des Grieux [degrije] (má být knězem) k mladičké (ale morálně narušené) dívce Manon Lescaut [lesko] uprchnou spolu do Paříže, ale kvůli nedostatku peněz naváže Manon postupně známost s lichvářem, bohatým finančníkem i jeho synem a snaží se je okrást Des Grieux Manon osvobodí z polepšovny a následuje ji do vyhnanství v Americe při posledním pokusu o útěk Manon umírá peníze jsou osudovou protihodnotou lásky - dobová cenzura knihu odsoudila a spálila na hranici - u nás je příběh známý také díky dramatizaci Vítězslava Nezvala, který ho zároveň přebásnil

8 Gotthold Ephraim Lessing
Německo Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) kritik, dramatik, zakladatel německého měšťanského dramatu dramaturg prvního německého národního divadla v Hamburku vystupoval proti francouzskému klasicismu (nelíbilo se mu , že hlavním hrdinou tragédie nemůže být měšťan)

9 Tvorba: měšťané jsou nositeli nového morálního cítění (nositeli správných morálních hodnot) Emilia Galotti divadelní hra měšťanská dívka se stane obětí intrik zkaženého šlechtice ten v předvečer Emiliiny svatby zinscenuje přepadení, v němž je zabit její snoubenec, dívku vezme pod svoji ochranu (s postranními úmysly) jeho záměry jsou posléze odhaleny a Emilia, aby se vymkla šlechticově zvůli, přijímá dobrovolně smrt (z rukou svého zoufalého otce)

10 Johann Gottfried Herder
( ) - filozof, básník, teoretik literárního hnutí Sturm und Drang - sběratel lidových písní Myšlenky k filozofii dějin lidstva - zamýšlení nad otázkami národní individuality a kultury - vývoj lidstva směřuje k humanitě, každý národ na tom má určitý podíl - slovanské národy se stanou rozhodujícím dějinným činitelem

11 Johann Wolfgang Goethe (1749-1832)
- básník dramatik, vědec, politik, přední představitel hnutí Sturm und Drang - všestranně zaměřený člověk: Studoval geologii, mineralogii, anatomii, napsal odbornou stať o barvách (barvy teplé a studené) - narodil se ve Frankfurtu nad Mohanem - dlouhá léta pobýval ve Výmaru (spolu s Schillerem vytvořili z tohoto města středisko pokrokové německé kultury - sedmnáctkrát navštívil Čechy (Karlovy Vary) 1828 1811

12 Goethe a Schiller ve Výmaru
Goethův rodný dům

13 Příslušníci hnutí Sturm und Drang (Bouře a vzdor)
- bojovali za svobodu jedince (člověka nespoutaného řády a pravidly); - odmítali osvícenský racionalismus a po vzoru Rousseaua kladli důraz na přirozenost a cit; - zprvu podporovali Velkou francouzskou revoluci, ale když začaly umírat tisíce lidí pod gilotinou, svůj názor změnili; - později se přizpůsobili dobovým konvencím, někteří byli dokonce povýšeni do šlechtického stavu (např. Goethe).

14 Utrpení mladého Werthera
- umělecké vyjádření pocitů mladých sdružených v hnutí Sturm und Drang - dvoudílný milostný román psaný formou dopisů (příteli Vilémovi a Lottě) - román vypráví o nešťastné lásce hlavního hrdiny k přítelově snoubence (manželce) Lottě - smutek, sebelítost dovedou hlavního hrdinu k sebevraždě - vlna wertheriánství změna módy (modrý frak, žlutá vesta, klobouk, holínky), velká vlna sebevražd

15 Faust - rozsáhlé dvoudílné drama ( veršů), zpodobnění životní pouti člověka - inspirováno pověstí o doktoru Faustovi - podle dohody mezi Stvořitelem a Mefistotelem se Faust stává tím, na kom se má prokázat hodnota, či bezcennost člověka - ďábel musí splnit všechna Faustova přání, jakmile Faust dosáhne plného uspokojení, propadne jeho duše peklu - Faust omládne, zamiluje do Markétky, ale jejich láska končí tragicky (Markétka zaviní smrt své matky i bratra,utopí dítě, které má s Faustem, ve vězení, kde čeká na popravu, odmítne ďáblovu nabídku na záchranu) - druhý díl se odehrává ve starověkém Řecku - Faust získá krásnou Helenu, ale stále není spokojen - nakonec je jeho duše spasena, protože zúrodnil bažinaté pobřeží a rozhodl se nezištně pomáhat ostatním lidem

16 Ze které části Fausta je ukázka?
K čemu Mefistoteles Fausta vyzývá? Je Faust spokojený se svým životem? Proč nabízí Mefistoleles Faustovi své služby? Co nabízí Faustovi? Co všechno chce Faust po Mefistotelovi?

17 Friedrich Schiller (1759-1805) - dramatik, překladatel, básník,
chtěl studovat teologii, ale na rozkaz württenberského vévody musel absolvovat vojenskou akademii a později se stal vojenským lékařem jako jeho otec - spřátelil se s Goethem , žil ve Výmaru prý psal pod pseudonymem pochvalné recenze na vlastní díla a v zásuvce stolu schovával shnilá jablka, jejichž pach ho inspiroval k největším dílům... člen hnutí Sturm und drang

18 Óda na radost - text použil Ludwig van Beethoven v závěru své 9. symfonie - zaujala ho myšlenka o sbratření národů - v roce 1986 se Óda na radost stala hymnou Evropského společenství – dnešní Evropské unie Dramata: Úklady a láska Vilém Tell

19 Drama Loupežníci zpracovává námět, který si později velmi oblíbili romantici.
Hlavní postavou je šlechtic Karel Moor, který se stane loupežníkem. Jeho bratr Franz ho totiž falešnými intrikami připravil o dědictví a usiluje i o jeho milou Amálii. Karel se stane vůdcem loupežníků a odchází do Čech. Když se rozhodne dobýt svůj majetek zpět, nachází otce v hladomorně, do které ho uvrhl Franz. Příběh končí tragicky – Franz se ze strachu před odplatou uškrtí a jeho otec umírá. Karel chce zůstat s Amálií, ale to mu ostatní loupežníci nedovolí. Proto ji raději zbaví života a dobrovolně se odevzdává do rukou spravedlnosti.

20 Ivan Andrejevič Krylov - nejznámější ruský autor bajek Bajky
Rusko Ivan Andrejevič Krylov ( ) - nejznámější ruský autor bajek Bajky - kritizují špatné lidské vlastnosti - mají sociální podtext - nastavují zrcadlo tehdejší ruské společnosti, cara nevyjímaje

21 „A ty?“ vyhrkne liška rozčíleně.
„Ty nechals ho, jak doufám na pokoji.“ „Odkdy se osli víc než jiní bojí?“ uraženě se ušák lišky ptá. „Když ho tak mlátil celý houf, já jsem si ovšem taky trouf, a kopl jsem ho do holeně. Ať ví, co zmůžou oslí kopyta.“ Zbabělci nicotní a podlí se k tobě málem modlí, dokud jsi u moci. Když se však osud otočí, pak troufnou si ti do očí plivnout i pitomci. Potkala liška osla v doubravě. „Odkud tak pádíš, nejmoudřejší z tvorů, až se ti klepou uši na hlavě?“ „Od lva. Má milá, byl to rabiját. I já vždycky prchal, když on začal řvát. Dneska však vyčerpaný do úmoru v jeskyni leží jako mrtvola. Všecka zvěř chodí kolem dokola a nikdo k němu nemá trochu úcty. Každý si přišel vyřizovat účty, každý ho mlátí hlava nehlava a on si všechno líbit nechává.“

22 Balvan Na poli balvan dešti nadává: „Našumí toho, ohava! Každý ho jako hosta vítá potěšeně a laskavě. A on se zdrží hodinku a dvě --- a kdovíkde zas po světě si lítá. To mne si, prosím, nikdo nepovšimne! A já --- na jaře, v létě, v zimě -- ležím tu tiše, skromně od věků. Nezalíbíš se člověku, o vděku nemá ani ponětí.“ V tom žížala se z brázdy vynoří a na balvan se oboří: „Mlč! Déšť na pole zřídka zaletí, zahání ale zásuchu a hlad, napájí každé stéblo, každou snítku. Ty na poli jsi, pravda, staletí, však válíš se tu zcela bez užitku.“ I v úřadech bývají balvani, co čtyřicet let jenom statovat na jednom místě mají nadání.

23 Preromantismus Seznam použitých pramenů:
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Seznam použitých pramenů: Bláhová, Renata a kol.: Literatura pro 1. ročník středních škol. DIDAKTIS, Brno 2008 Sárközi, Radek: Elektronická učebnice literatury, Abeceda, o. s., Most Sochrová, Marie: Literatura v kostce pro střední školy, FRAGMENT, Havlíčkův Brod 1995


Stáhnout ppt "Preromantismus Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google