Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jaroslav Hašek PaedDr. Hana Vítová St ř ední pr ů myslová škola, Mladá Boleslav, Havlí č kova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jaroslav Hašek PaedDr. Hana Vítová St ř ední pr ů myslová škola, Mladá Boleslav, Havlí č kova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY."— Transkript prezentace:

1 Jaroslav Hašek PaedDr. Hana Vítová St ř ední pr ů myslová škola, Mladá Boleslav, Havlí č kova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY

2 Anotace P ř edm ě t: č eský jazyk a literatura Ro č ník: III. ro č ník SŠ Tematický celek: literatura 1. poloviny 20. století Klí č ová slova: bohémství, I. sv ě tová válka, povídky č rty, Švejk, satira, Rakousko-Uhersko Forma: výklad Datum vytvo ř ení: 19. 2. 2013

3 Jaroslav Hašek Obrázek č. 1

4 Jaroslav Hašek (1883 – 1923) studia na gymnáziu nedokončil, později maturoval na obchodní akademii ovlivněn anarchismem bohémský život novinář, činnost v politice (Strana mírného pokroku v mezích zákona) I. světová válka – narukoval, přeběhl na ruskou stranu, vstoupil do legií, později vstupuje do Rudé armády roku 1920 návrat do vlasti předčasná smrt, dílo nedokončeno

5 Co rozumíte pod pojmem bohémství?

6 Tvorba povídky, humorné črty a vyprávění z cest (různé soubory, vycházely hlavně v novinách a časopisech) čtyřdílný román Osudy dobrého vojáka Švejka (postava Švejka se objevuje už od roku 1910, po válce na tyto příběhy autor navazuje)

7 Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války hlavní postava je rozporuplná váháme, zda je hloupý, chytrý, vychytralý… satirický pohled na válku a rakouskou armádu zesměšnění vojenské mašinérie, nesmyslnosti vojenských rozkazů, absurdity války řada vedlejších příběhů, které vypráví Švejk místy pronáší moudrosti až filozofické jazyk – obecná čeština, vulgarismy, vojenský slang, německé výrazy světově proslulé dílo, přeloženo do více než padesáti jazyků

8 Švejk bývá označován za „prohnaného prosťáčka“. Vysvětlete to.

9 Film dobrý voják Švejk https://www.youtube.com/watch?v=1aDivjdU6rQ CD – ukázka (Osudy dobrého vojáka Švejka za sv ě tové války) - Práce s otázkami – L. Andree, Literatura pro 3. ro č ník st ř edních škol, str. 56 Obrázek č. 2

10 Ukázka „ Trnitá cesta hříchu je, vy kluci pitomí, cesta boje s neřestmi. Vy jste marnotratní synové, kteří se raději válíte v ajclíku, než abyste se vrátili k Otci. Jen dále a výše upřete svůj zrak do výsosti nebes, i zvítězíte a uhostí se pokoj ve vaší duši, vy uličníci. Já bych si vyprosil, aby si tam vzadu někdo odfrkával. Není kůň a není v maštali, je v chrámu Páně. Na to vás upozorňuji, miláčkové moji. Tak, kdepak jsem to přestal.“ M. Sochrová, Čítanka III. k Literatuře v kostce, str.139

11 Rozeberte ukázku z hlediska využití jazykových prostředků. Která postava z Haškova díla takto hovoří k vojákům? Je to postava typická?

12 Ukázka „ Poručík Dub podíval se rozzlobeně do bezstarostného obličeje dobrého vojáka Švejka a otázal se zlostně:,Znáte mne?‘,Znám vás, pane lajtnant.‘ Poručík Dub zakoulel očima a zadupal., Já vám povídám, že mě ještě neznáte.‘ Švejk odpověděl opět s tím bezstarostným klidem, jako když hlásí raport:, Znám vás, pane lajtnant, jste, poslušně hlásím, od našeho maršbatalionu.‘‘ ‘ Vy mě ještě neznáte,‘ křičel poznovu poručík Dub,,vy mne znáte možná z té dobré stránky, ale až mě poznáte z té špatné stránky! Já jsem zlý, nemyslete si, každého přinutím až k pláči. Tak znáte mě, nebo neznáte?“ M. Sochrová, Čítanka III. k Literatuře v kostce, str.141

13 Charakterizujte jednání poručíka Duba a způsob reakce Švejka na danou situaci.

14 Povídky Trampoty pana Tenkráta Můj obchod se psy a jiné humoresky Črty, povídky a humoresky z cest Satiry na Rakousko-Uhersko, politiku, militarismus a církev. Opět se zde objevuje typ obyčejného lidového hrdiny, který používá „selský rozum“.

15 Novinářská činnost v novinách a časopisech uveřejňoval většinu svých povídek a črt krátce redigoval časopis Svět zvířat příležitostné příspěvky v novinách a časopisech byly hlavním zdrojem jeho obživy Obrázek č. 3

16 Dějiny lit. „ Chytrý idiot, snad přímo geniální idiot, který to svým pitomým, ale přitom mazaným dobráctvím všude musí vyhrát, poněvadž není ani možno, aby to nevyhrál. To jest Švejk. Nebylo by možno, aby tento nový literární typ v nás budil tolik zájmu a tolik veselosti, kdyby byl vzat odněkud zvenčí, odněkud mimo nás, kdyby švejkovina nebyla součástkou- větší, menší, toť lhostejno- i nás všech.“ Ivan Olbracht, 1921 B. Balajka, Přehledné dějiny literatury II., str.53

17 Co rozumíme pojmem švejkovství, švejkovina?

18 Shrnutí: Hašek – prozaik a novinář bohém Švejk – „prohnaný prosťáček“ nový literární typ satira na přežitky Rakouska-Uherska, armádu, válku

19 Použité zdroje Literatura BALAJKA, Bohuš. Přehledné dějiny literatury II. Praha: Fortuna, 1995. ISBN 80-7168-225-X. ANDREE, Lukáš. Literatura pro 3. ročník středních škol. Brno: DIDAKTIS, 2009. ISBN 978-80-7358-135-0. SOCHROVÁ, Marie. Čítanka III. k Literatuře v kostce. Praha: Fragment, 2008. ISBN 978-80-253-0188-3.

20 Použité zdroje Obrázky Obrázek č. 1 Wikipedie: Otevřená encyklopedie. [online]. [cit. 2013-02-19]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Ha%C5%A1ek http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Ha%C5%A1ek Obrázek č. 2 News from the Boston Becks. [online]. [cit. 2013-02-19]. Dostupné z: http://nighthawknews.wordpress.com/2010/03/23/the-year-in-film- 1957/ http://nighthawknews.wordpress.com/2010/03/23/the-year-in-film- 1957/

21 Použité zdroje Obrázky Obrázek č. 3 GamePark. [online]. [cit. 2013-02-19]. Dostupné z: http://www.gamepark.cz/973397339733_jaroslav_hasek_97339 7339733_280954.htm http://www.gamepark.cz/973397339733_jaroslav_hasek_97339 7339733_280954.htm

22 Použité zdroje Internet Youtube. [online]. [cit. 2013-02-19]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=1aDivjdU6rQ https://www.youtube.com/watch?v=1aDivjdU6rQ


Stáhnout ppt "Jaroslav Hašek PaedDr. Hana Vítová St ř ední pr ů myslová škola, Mladá Boleslav, Havlí č kova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY."

Podobné prezentace


Reklamy Google