Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace o přípravě rozpočtu vysokých škol na rok 2010 podklady pro Reprezentativní komisi 17. 12. 2009 Jakub Fischer Předsednictvo RVŠ Praha 10. 12.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace o přípravě rozpočtu vysokých škol na rok 2010 podklady pro Reprezentativní komisi 17. 12. 2009 Jakub Fischer Předsednictvo RVŠ Praha 10. 12."— Transkript prezentace:

1 Informace o přípravě rozpočtu vysokých škol na rok 2010 podklady pro Reprezentativní komisi 17. 12. 2009 Jakub Fischer Předsednictvo RVŠ Praha 10. 12. 2009

2 Vývoj jednotkových sazeb do roku 2009 Základní normativ – stagnuje od roku 2007 na 34 325 Kč Normativ na absolventa – 2007: 12 916 Kč – 2008: 10 415 Kč – 2009: 9 503 Kč Stipendium pro doktorandy – stagnuje od roku 2008 na 88 775 Kč/rok Ubytovací stipendium – stagnuje od roku 2007 na 6 500 Kč/rok Sociální stipendium – 1620 Kč/měs Normativ na 1 jídlo – stagnuje od roku 2006 na 23 Kč Nutno vzít v úvahu, že se ve všech případech jedná o nominální sazby

3 Návrh MŠMT Připraveno dle jednání květnové RK – A+B1:B2:B3….. 85:10:5, kde B3 výsledky ve VaV očištěné vlastní příjmy škol přepočtený počet profesorů a docentů studentské mobility poměr 50:15:10:25 váhy reflektují spíše relevanci datové základny než význam jednotlivých prvků

4 Důsledky na jednotlivé ukazatele pro rok 2010 a pro jednotkové sazby normativní financování zůstává na 80 % těchto 80 % se ale rozdělí nikoli 95:5 (A+B1:B2), ale 85:10:5 (A+B1:B2:K) základní normativ klesne na 28 413 Kč (při změně váhy z 95 % na 85 %) normativ na absolventa vzroste na 16 100 Kč (při změně váhy z 5 % na 10 %) – to znamená pokles obou jednotkových sazeb!!! při pouhé změně vah by měl základní normativ činit 30 712 Kč a normativ na absolventa 19 006 Kč. pokles průměrného normativu na akceptovaného přepočteného studenta o 8,1 % ubytovací stipendia poklesnou o 7,5 % dotace na 1 jídlo poklesnou o 7,6 % rozvojové programy se sníží o 7,6 %, doktorská stipendia zůstanou sociální stipendia v jednotkových sazbách zůstanou (ze zákona) FRVŠ zůstane

5 Přijatá usnesení – květnový Sněm potvrzená listopadovým Sněmem Sněm Rady vysokých škol upozorňuje na setrvalý pokles prostředků vydávaných na jednoho vysokoškolského studenta (v posledních 3 letech o cca 5 % bez započtení inflace, což odpovídá cca 1 mld. Kč nominálně) a na trvale podprůměrný poměr výdaje na vysoké školství k HDP v porovnání se zeměmi OECD. Další pokles o navrhovaných cca 1,6 mld. Kč již může vážně ohrozit kvalitu vysokoškolského vzdělávání. platí stále Sněm RVŠ upozorňuje v oblasti přípravy rozpočtu na rok 2010 na následující problémy: a) Jakkoli je zavedení kvalitativního ukazatele krokem dobrým směrem, může změna struktury financování v rámci normativního financování může v době předpokládané stagnace nebo dokonce nominálního poklesu rozpočtu vést k dalšímu rozkolísání hospodaření vysokých škol.platí stále b) Zavedení kvalitativního ukazatele v navrhované podobě vede k diskriminaci uměleckých škol.ošetřeno dočasně pro 1 rok c) Sněm RVŠ doporučuje zvážit možnost uvolnění části prostředků stipendijních fondů do provozního financování (vyžaduje novelizaci zákona), případně možnost zvýhodnění podniků využívajících výzkumný potenciál vysokých škol.nestalo se nic d) Rada VŠ upozorňuje na možné problémy vzniklé při používání z pohledu vysokých škol neverifikovatelných dat. vyřešeno alespoň zčásti (?VaV)

6 Náměty od členů P RVŠ a EK RVŠ drobné technické nepřesnosti v materiálu otázka kompenzací pro umělecké obory na neuměleckých VŠ stipendijní fond zavádění B3, který rozkolísá hospodaření a je pro školy navíc obtížně předvídatelný (2x) předložení návrhu rozpočtu pro regionální školství pro umožnění srovnatelnosti

7 Otázka k diskusi – mandát pro zástupce RVŠ Východisko – trvání na usneseních sněmu z května a z listopadu a využití námětů k podkladům ukazatel B3?, předvídatelnost rozpočtu, umělecké studijní programy stipendijní fond – na RK nelze vyřešit požadavek na srovnání s regionálním školstvím

8 Návrh usnesení Předsednictvo RVŠ je hluboce znepokojeno návrhem rozpočtu veřejných vysokých škol pro rok 2010. Nominální pokles neinvestiční části rozpočtu o 5 % při současném růstu počtu akceptovaných studentů o 2,9 % povede k vážnému ohrožení kvality a v některých případech i existence vzdělávací a výzkumné činnosti na vysokých školách. Předsednictvo RVŠ ukládá svým zástupcům na jednání RK dne 17. 12. 2009 postupovat v intencích usnesení Sněmu RVŠ z května a listopadu. Předsednictvo RVŠ obecně podporuje potřebu motivace ke zvyšování kvality vzdělávací a výzkumné činnosti na vysokých školách, nicméně v současných rozpočtových možnostech požaduje váhu nových ukazatelů pro rok 2010 minimalizovat. P RVŠ dále požaduje vyřešit financování uměleckých studijních programů i na neuměleckých vysokých školách. Předsednictvo RVŠ opětovně upozorňuje na potřebu legislativní změny v otázce užití stipendijního fondu. Současný stav, kdy z vybraných poplatků není možné hradit nejen provozní náklady na vzdělávací činnost, ale ani náklady na vybírání, vymáhání poplatků a agendu stipendií, je absurdní. Předsednictvo RVŠ žádá MŠMT o předložení návrhu rozpočtu pro regionální školství, a to v podobě, která umožní srovnání s návrhem rozpočtu vysokých škol.


Stáhnout ppt "Informace o přípravě rozpočtu vysokých škol na rok 2010 podklady pro Reprezentativní komisi 17. 12. 2009 Jakub Fischer Předsednictvo RVŠ Praha 10. 12."

Podobné prezentace


Reklamy Google