Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Knihovny a IT – nové výzvy Mgr. Tomáš Gec Knihovny.cz 21. 6. 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Knihovny a IT – nové výzvy Mgr. Tomáš Gec Knihovny.cz 21. 6. 2007."— Transkript prezentace:

1 Knihovny a IT – nové výzvy Mgr. Tomáš Gec Knihovny.cz 21. 6. 2007

2 Knihovny vs. Internet 90. léta - digitální éra – střet? Více změn rolí v historii a vždy následovalo spojení starého a nového: 60. léta – nárůst volného času a množství čtenářů 30. léta – střediska informací o pracovních příležitostech a místa společenského dění

3 Knihovny vs. Internet Nástup Internetu neznamená likvidaci knihoven, ale stejně jako v případě např. klasických knihkupectví nové možnosti nový standard služeb … a nové výzvy

4 Nové možnosti V klasické knihovně existuje díky Internetu nabídka zdrojů bez elektronické podoby a vzdáleného přístupu nemyslitelná (vývoj směrem k hybridní knihovně; rozdílný přístup různých generací) Zvyšuje uživatelský komfort (práce v OPACu na dálku a další operace s knihovním fondem) – nemusím do knihovny chodit osobně kvůli rutinním operacím, ale když mám potřebu

5 Odbočení 1 - Automatizace knihovnických činností První etapa – implementace základních modulů AKS (akvizice, katalogizace, výpůjční protokol, OPAC a revize) – u profesionálních knihoven v podstatě dokončena. Navazuje další etapa – přechod na samoobslužnost ve výpůjčním procesu (nasazení selfchecků a automatů na samoobslužné vracení na bázi RFID technologie)

6 Odbočení 1 - Automatizace knihovnických činností - nástup regionálních knihovních systémů (umožňující práci ve webovém rozhraní i neprofesionálním knihovnám) - dopracování modulu výpůjční protokol ve vazbě na marketing (podrobné statistiky návštěvníků a výpůjček ve vazbě na akviziční profil, možnost cíleného oslovování čtenářů formou SMS) - posun od portálů integrujících vyhledávání různorodých knihovních zdrojů do jednoho rozhraní na národní úrovni k institucionálním řešením

7 Portál na lokální úrovni

8 Nový standard služeb – Internet jako zrcadlo Uživatelé internetu jsou zvyklí uspokojit svůj požadavek on-line Na Internetu je k dispozici bohatá nabídka volně dostupných zdrojů – tlak na nabídku kvalitních služeb v knihovnách kombinovaný s požadavky na rozsah služeb odvozený od standardu v komerčním sektoru (otevírací doba, kvalita prostředí, kvalifikované služby a především nabídka fondů)

9 On-line služby Dopracování modulu OPAC do podoby ucelené on-line služby – řeší i situaci, kdy knihovna daný dokument nevlastní - komunikuje s ostatními rozhraními (katalog KK či některý souborný katalog) - umožní volbu s ohledem na časovou naléhavost (EDD, MVS, tipy na nákup) - výsledné řešení v sobě integruje i on-line platbu (on-line registrace?)

10 Standard služeb - Většina lidí si knihovny nadále spojuje s klasickou nabídkou tištěných fondů a do svých knihoven očekává bohatou nabídku knih (především novinek) a otevírací dobu přizpůsobenou současnému standardu. - To vše v příjemných, hodně vybavených a dostatečně dimenzovaných prostorách s možností obrátit se na kvalifikovaného knihovníka - Je vhodné základní nastavení standardů služeb

11 Fondy - jasně stanovené, důsledně dodržované a pravidelně vyhodnocované akviziční profily, použití konspektu, lobování a úspory; fungující krajské systémy MVS a celostátní systémy DDS) - uživatelská rozhraní na úrovni doby (integrace FRBR do OPACu, možnost zpřesňování dotazů, uživatelských komentářů…) Nedostatky v této oblasti se neprojeví hned, ale ve střednědobém a dlouhodobém (prostředí a obecně prostory) mohou představovat zásadní problém

12

13

14 Odbočení č. 2 - propagace Ví o nás naši (potencionální) čtenáři? Možnosti v knihovně – SDI; newslettery; zasílání informací o akcích emailem či vytvoření informativních konferencí pro čtenáře Na národní úrovni – spuštění celostátních služeb typu Ask your library v mediálně sledovaných termínech (BMI, Týden knihoven)

15 Newsletter JIB

16 Nové výzvy I - knihovna jako jeden z uzlů na Síti Přístup (vzdálený) k placeným elektronickým informačním zdrojům a na ně navazující kvalitní služby na síti i v místě (systém on-line nápověd, on-line zadání rešerše a systém školení v místě) Knihovna jako producent digitálního obsahu (digitalizace + vlastní intelektuální vklad na webu s důrazem na kolaborativní projekty – kromě dále uvedených např. zpřístupnění lektorských posudků veřejnosti)

17 On-line přístup k databázím

18 Kolaborativní projekty

19 SKAT – souborný katalog elekt. (webových) zdrojů Základní parametry Koordinace metodiky tvorby záznamů Automatické odstraňování duplicit Automatická kontrola existence zdroje Možnost využití těchto zdrojů v lokálních systémech knihoven - členů sdružení. Zdroje i u autoritativních záznamů v rámci souborného katalogu knih SKAT

20 Audiozáznamy knihovních pořadů - NYPL

21 Texty besed pro děti

22 Vlastní pojetí - jeden vstupní bod ke knihovním službám

23 Integrace do globálních vyhledávacích rozhraní

24 Vymezení základního standardu on-line služeb Ve vazbě na výsledku projektu PIK lze vymezit základní nabídku služeb garantovanou v každém bodě sítě knihoven: vlastní www stránky s OPACem OPAC v případě potřeby prohledá i katalog PK (v něm zahrnuta i služba EDD základní nabídka databází (Anopress, ASPI) nabídku národních služeb typuAsk your library na webu

25 Odbočení č. 3 - Interaktivita Umožnění uživatelských komentářů knih Tipy na nákup s garantovanou odpovědí ze strany knihovny Knihovní chat

26

27 Tipy na nákup – s garantovanou odpovědí

28 Ukázka diskusního fóra v knihovně v Gatesheadu

29 Nové výzvy II – podpora čtenářství Úroveň čtenářské gramotnosti českých žáků se zhoršuje a v mezinárodním srovnání klesá k podprůměru Obliba četby jako druhu zábavy patří u českých dětí k nejnižším Knihovna nepatří k nejčastějším místům trávení volného času mladých lidí Rodiče č. dětí svým dětem málo čtou, naslouchají jim a rozmlouvají s nimi 32% rodičů se svými dětmi nenavštěvují knihovnu ani knihkupectví České školní knihovny mají málo knih a neprofesionální vedení Pouze 20% českých žáků si půjčuje 1 týdně v knihovně knihy pro zábavu 47% lidí během měsíce nepřečte ani 1 knihu, jejich počet roste Naopak pouze 14,2% lidí prohlásilo, že vůbec nečte (noviny, časopisy 1,35%, televize 0,8%) Četbě je věnováno pouze 6% z celkového objemu mediálních aktivit

30 Možná řešení Nad rámec stávajících (bohatých) aktivit: Spolupráce na celostátní úrovni (webový portál pro děti, atraktivní soutěže s propagací v médiích či přímo média) Prohloubení systematické spolupráce se školami (integrace informačních lekcí přímo do výuky, ze strany KK přímá podpora rozvoje školních knihoven) Autorská čtení v knihovnách (a to systematicky – příklad z praxe - cyklus 8 čtení, 225 účastníků, příjmy 4.500 Kč, náklady 20.000 Kč).

31 Nové výzvy III - hledání nových rolí Knihovna jako tradiční místo společenského setkávání – nové role: Komunitní role knihoven Podpora celoživotního vzdělávání Integrace menšin Digital divide

32 Sociální funkce knihovny Knihovny mohou v období prudkých sociálních změn přispívat k soudržnosti lidského společenství. Knihovna je stále častěji jako ústřední bod místní sítě statutárních i dobrovolných organizací. Předpoklad plnění sociálních funkcí – vhodné prostředí - novostavby a rekonstrukce knihoven – doplnění o víceúčelový sál

33 Knihovny vs. Internet - shrnutí Knihovna jako místo tradičních služeb - v nové podobě Současně knihovna jako uzel na síti Posun ke knihovně jako centru společenského dění (využití její infrastruktury a charakteru otevřeného prostředí) A co nástup elektronického papíru?

34 Elektronická kniha – situace 2007 leden - nástup dalšího typu přístroje na bázi elektronického papíru čtečka Reader Sony PRS-500 - elektronický inkoust, cena - $350, 600x800 bodů – způsob čtení srovnatelný s novinami, ¼ kg proti zatím vysoká cena elektronických knih (pevná vazba $24 – el. verze $14 - paperback - $6)

35 Možný scénář dopadu na knihovny Elektronická kniha ve formě dočasné kopie umožní pokrýt libovolnou čtenářskou poptávku Náhrada tištěných knih bude postupná (velká skupina obyvatel si zachová původní návyky) Tištěná kniha se posune do polohy nadstandardu – pro ni posun k lepšímu (vazba, krásná úprava krásná kniha)

36 Závěr č. 2 Knihovna jako místo tradičních služeb projde ještě výraznější proměnou směrem k hybridní knihovně Knihovna jako uzel na síti – vytrvá (otázka zní v jakém počtu) Knihovna jako místo (mající navíc specifickou atmosféru) v kombinaci s provozováním aktivit potřebným pro komunitu bude potřeba nadále


Stáhnout ppt "Knihovny a IT – nové výzvy Mgr. Tomáš Gec Knihovny.cz 21. 6. 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google