Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nonadherence k léčbě Lékařská psychologie 5. ročník Lucie Bankovská Motlová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nonadherence k léčbě Lékařská psychologie 5. ročník Lucie Bankovská Motlová."— Transkript prezentace:

1 Nonadherence k léčbě Lékařská psychologie 5. ročník Lucie Bankovská Motlová

2 Co se dnes naučíte Nonadherence: definice, rozsah, příčiny, klinický význam a intervence k podpoře adherence: Krátká intervence Klinické koučování Motivační rozhovor

3 Adherence vs. nonadherence Adherence věrnost vyhovění splnění dodržení svolení souhlas Nonadherence nesouhlas neplnění nevyhovění nedodržování

4 Adherence vs. kompliance Adherence: aktivní účast pacienta v terapeutickém procesu Kompliance: pasivní plnění instrukcí

5 Nonadherence k léčbě: definice Užívá méně léku než má (cvičí méně než má, nedodržuje dietu, atd.) Užívá více léku než má Neužívá v předepsaných intervalech (cvičí jinak než má) Užívá jiné léky než má Neužívá léky dostatečně dlouho Příklady?

6 Nonadherence: Klinický význam 30% pacientů neužívá léky tak, jak má Civilizační onemocnění: chronická onemocnění, jejichž průběh a výsledný stav má pacient ve vlastních rukou Lepší adherence = lepší prognóza Osobní zkušenosti?

7 Průběh psychotického onemocnění a doporučená doba léčby

8 Antipsychotika (neuroleptika) v léčbě psychotických onemocnění: Doporučení pro prevenci relapsu Po první epizodě: 1-2 roky Po druhé epizodě: 5 let Tři a více epizod: celoživotní léba Realita?

9 10 dní 6 měsíců12 měsíců 24 měsíců 25% 33% 40% 76% 69% propuštění nonadherence (%) Perkins, 2002; Kamali et al., 2006, Lam et al, 2002; Weiden et al., 1997 Psychotická onemocnění: rozsah nonadherence

10 Překážky adherence

11 Nemoc: Žádné nebo mírné symptomy Měnlivý průběh Nedostatečný nebo chybějící náhled Zdravotnictví: Špatná dostupnost péče Dlouhé čekací doby Psychosociání faktory: Absence sociální opory Psychologické faktory: Deprese Postoj a předsudky Léčba: Složitý léčebný režim Nežádoucí účinky Lékař: Problematická komunikace Neschopnost poučit Proč?

12 Kasuistika Jiří, 30 let, absolvent konzervatoře, bez zaměstnání 1. kontakt s psychiatrií v 25 letech, ambulantně F 23, doporučen risperidon, který neužíval, docházel na psychoanalýzu Od 25 let progrese psychózy: paranoidní a religiózní bludná produkce, pod jejímž vlivem žil s bezdomovci, cestoval po Evropě, nekomunikoval s rodinou 1. hospitalizace ve 30 letech; nedobrovolně za asistence PČR 27.11.09 - 3.3.2010; medikace: risperidon 5 mg denně 8.3.2010 nastupuje do denního stacionáře; v popředí absence náhledu, bludná rezidua, nesouhlas s medikací, suicidální úvahy 22.3.2010 nabídka depotní medikace video

13 Jak podpořit adherenci Vyslechněte pacientův názor na léčbu, odhalit předsudky a obavy a zjistit, co pacient ve vztahu k léčbě zamýšlí Upravte léčebný režim pacientovu přání Zjednodušte režim O užívání medikace a doporučených postupech informujte stručně a jasně Ověřte, zda se pacient domnívá, že doporučené postupy zvládne a poradit techniky, jak adherenci usnadnit Doporučte užití pomůcek (dávkovače na léky, elektronický monitorovací systém, nařízený budík na určitou dobu) Zdůrazněte výhody medikace a význam dodržování postupů pro zajištění nejlepšího efektu Zjistěte, zda má pacient podporu mezi nejbližšími a s jeho souhlasem ji podpořte

14 Jak podpořit adherenci Monitorujte adherenci: všímejte si známek nonadherence (zmeškané schůzky) a sledujte klinický stav; pokud se nelepší, může to být důsledek nonadherence! Podporujte adherenci a pobízejte pacienta k vytrvalosti Ptejte se pacienta na to, zda léky užívá. Vyjádřete pochopení má-li problém s léky, nevolte konfrontační styl. Je-li adherence nepravděpodobná, zvažte předpis léku s pomalým uvolňováním, depotní medikaci nebo transdermální aplikaci.

15 Nonadherence: Jak pacienta přesvědčit, aby změnil přístup? Krátká intervence Klinické koučování

16 Intervence Krátká intervence: 5A Ask: ptej se Assess: posuzuj Advise: poraď Assist: asistuj Arrange: zařiď edukace Motivační rozhovor Bezbariérový přístup Komunikace Respekt Možnost volby Vnitřní motiv? Přání? Poučení Předání příručky Klinické koučování

17 Kasuistika Pan Novák pije alkohol. Lékaři si stěžuje si na únavu, bolesti žaludku a zhoršené spaní. Krevní odběr prokáže zvýšené jaterní testy. Odmítá spojitost mezi alkoholem a obtížemi a situaci bagatelizuje: „v novinách píšou, že alkohol je dobrý na srdce, a navíc, vždyť nepiju moc“ Diagnóza?

18 Krátká intervence: 5A Ask: ptej se Assess: posuzuj Advise: poraď Assist: asistuj Arrange: zařiď

19 Ptej se Co víte o vlivu alkoholu na zdraví? „no že je zdravej, protože je to dobrý na oběh; babička pila každé ráno slivovici a dožila se 90 let“ Co byste se chtěl o alkoholu dozvědět? „Říká se, že to není dobré kvůli játrům a taky má někdo obtíže se zažíváním. Je to pravda?“ To je pravda. Játra alkohol odbourávají. Je-li ho moc, zvětší se a „ztuční“. To se projeví vyššími jaterními testy. Ostatně i vy máte vyšší jaterní testy. Co si o tom myslíte?

20 Posuzuj „Vyšší hodnoty vašich jaterních testů mohou souviset s pitím alkoholu. Vyhněte se alkoholu, už tím se váš zdravotní stav podstatně zlepší.“ Vám se to radí, ale jak to mám udělat, když mi chlapi v hospodě postaví pivo pod nos a já mám na něj chuť?

21 Poraď Vyhýbejte se situacím, které chuť vyvolávají Uvědomte si negativní důsledky Odveďte pozornost, jdou-li n a vás chutě (čtení, vaření, koupel) Uvědomte si výhody abstinence Napijte se nealkoholického nápoje Tělesně cvičte či pracujte, projděte se v přírodě Někomu odevzdejte peníze

22 Poraď Monitorujte se: zapisovat do tabulky, kdy se objevuje bažení, co pomáhá ke zvládání situace, co naopak bažení zhoršuje Připravte krizový plán: Komu řeknu, kam zavolám, co udělám Dodržovat pravidelný denní režim – jídlo, pití, spánek a pohyb (žízeň a hlad zhoršuje bažení) Nácvik sociálních dovedností: jak odmítat nabízenou látku (atd.)

23 Asistuj Předat příručku, webovou adresu (www.drnespor.eu)www.drnespor.eu Předat kontakt na centra krizové intervence (CKI PL Bohnice: 284 016 666)

24 Zařiď Zdravotník nebo příbuzný dohodne pacientovi konzultaci na specializovaném pracovišti, optimálně s doprovodem Doporučující lékař tak jasně naznačí závažnost stavu

25 Klinické koučování Názorná edukace Motivační rozhovor Bezbariérový přístup zdravotník je sparingpartnerem, sdílí znalosti, komunikuje srozumitelně, respektuje pacientovy názory, vyjednává o postupech, nabízí volbu zdravotník hledá vnitřní motiv ke změně, počítá s nerozhodností, respektuje přání, řeší problémy společně zdravotník poučuje „na míru“

26 Co mají společného?

27 Adherence a nonadherence: postoj pacienta, nikoli příznak nemoci Jak ovlivnit postoj pacienta?

28 Přístup k pacientovi Paternalismus vs. autonomie Zdravotník je autorita Zdravotník je jediný expert Zdravotník je emočně neutrální, aby si udržel autoritu Bariéry: Bílý plášť, odborné vyjadřování, lepší křeslo Pacient musí usilovat o úzdravu, naslouchá pokynům, léčí se Zdravotníkovo řešení je jediné správné Pacient se bez výhrad podřizuje Zdravotník je partner I pacient je expert Zdravotník je přátelský, ochoten sdílet znalosti Bez bariér: srozumitelná mluva, stejné křeslo Pacient je spoluodpovědný, informovaně se rozhoduje, zda léčbu podstoupí Může existovat více názorů a postupů Pacientovy názory jsou respektovány, o postupech se vyjednává

29 Kvíz: Určete jednu správnou odpověď: Lékařův přístup je A: paternalistický B. amatérský C: alternativní

30 Optimální situace a jak ji docílit? Zdravotník je přátelský partner, který ochotně a srozumitelně sdílí s pacientem odborné znalosti. Připouští možnost existence většího množství terapeutických postupů, přičemž pacientovy názory respektuje a o léčbě vyjednává. Pacient je spoluodpovědný expert na svou nemoc, informovaně se rozhoduje, zda léčbu podstoupí a kvalifikovaně vyjednává o terapeutických postupech. Naučte se motivační rozhovor Naučte se edukovat


Stáhnout ppt "Nonadherence k léčbě Lékařská psychologie 5. ročník Lucie Bankovská Motlová."

Podobné prezentace


Reklamy Google