Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz."— Transkript prezentace:

1 Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0292 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_EKO-18 Tematický celek (sada): EKONOMIE Téma (název) materiálu: DANĚ Předmět: EKONOMIE Ročník / Obor studia: 1. – 4. / všechny obory studia Autor / datum vytvoření: Bc. Jitka Maršálková / 3.10.2013 Anotace: Žáci se seznámí se základnimi pojmy a principy a daňové soustavy Metodický pokyn: Prezentace je určena k výuce a samostudiu.

2 DAŇOVÁ SOUSTAVA

3 Daň povinná zákonem stanovená platba do státního rozpočtu Poplatník fyzická nebo právnická osoba Plátce fyzická nebo právnická osoba, která má ze zákona povinnost peníze odvést státu. Někdy je poplatník a plátce jedna osoba (např. DPH – nakupující zaplatí zboží včetně DPH) Základní daně částka, ze které se určitým procentem vypočítá odváděná daň Sazba daně - % vyjadřující poměr daně k základu daně

4 DAŇOVÁ SOUSTAVA u nás platná od roku 1993, má zajistit pružné sepětí příjmů a výdajů státního rozpočtu podporuje podnikání vzájemným poměrem přímých a nepřímých daní sbližuje naši daňovou soustavu s daňovými soustavami ekonomicky vyspělých států patří do ní tyto daně: 1)přímé daně 2)nepřímé daně 3)připravované daně

5 PŘÍMÉ DANĚ 1.DŮCHODOVÉ daň z příjmů FO PO Daň z příjmů fyzické osoby (FO) plátci daně jsou: Podnikatelé platí daň sami za sebe (je shodný plátce s poplatníkem) podnikatel sám za sebe může podat přiznání do konce března následujícího roku. Pokud za podnikatele přiznání zpracovává daňový poradce může požádat FÚ o prodloužení termínu pro podání až do konce června. Firmy této možnosti hodně využívají, protože mohou státu daň uhradit o 3 měsíce později. Zaměstnanci odvádí zálohy na daň za ně zaměstnavatel, který mu daň každý měsíc strhne ze mzdy a po skončení roku podá přiznání buď zaměstnavatel a zaměstnanec ho pouze podepíše nebo sám zaměstnanec, záleží na dohodě.

6 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÉ OSOBY (PO) osvobozena je pouze ČNB osoba je každá, která není označena jako FO poplatníci jsou součastně plátci zdaňovací období je jeden kalendářní rok předmětem daně jsou výnosy z veškeré činnosti a nakládání s majetkem, kromě výjimek základ daně je zisk, který zjistíme z účetnictví tak, že od výnosu odečteme náklady. Dostaneme výsledek hospodaření, ten upravíme podle zákona o daně z příjmu. Musíme z toho vyjmout daňově nezdanitelné výdaje např.:  náklady na prezentaci  cestovné nad limit  účetní odpisy ve výši přesahující daňové odpisy

7 Odpočitatelné položky např.: - hodnota daru Financování:  Vědy  Školství  Charita 2.Majetkové Daň z nemovitosti je spojena s vlastnictvím nemovitosti a jejím plátcem i poplatníkem je majitel nemovitosti, který je evidován na katastrálním úřadě Daň dědická poplatník je zároveň plátce, je to ten kdo dostává peníze (dědic,..) je jednorázová, platí se v případě, když pro ní nastanou rozhodné okolnosti poplatník je povinen do 30 dnů od vyřízení dědictví ji zaplatit

8 Sazba daně 1 sk. – příbuzní v řadě přímé jsou od dědické daně osvobozeni (rodiče, děti, prarodiče, manželé) 2 sk. – příbuzní v řadě nepřímé (sourozenci, tety, bratranci, sestřenice) daň podle tabulek 3 sk. – ostatní – nejvyšší sazba daně – vyměřuje FÚ Daň darovací poplatník je zároveň plátce 20 % je jednorázová do 5 dnů od sepsání darovací smlouvy podat přiznání na FÚ sazba daně: 1 sk 2 sk viz daň dědická 3 sk  u movitých věcí pouze do výše 1 miliónu darovacích hodnot

9 Daň z převodu nemovitosti plátce daně je prodávající je jednorázová činí od roku 2004 (3 %) z odhadní nebo kupní ceny(podle toho která je vyšší) Daň silniční jejím předmětem jsou motorová vozidla používaná k podnikatelské činnosti poplatníkem i plátcem je majitel vozidla uvedený v technickém průkazu vozidla výjimku tvoří případ, kdy zaměstnanec bude při výkonu své práce používat své soukromé vozidlo a firma mu bude proplácet cestovní náklady (v tom případě daň platí zaměstnavatel) sazba daně: u osobních aut to závisí na objemu válců v motoru, u nákladních aut na hmotnosti vozidla a počtu náprav Zdaňovací období je jeden kalendářní rok, při čemž podnikatel může platit zálohy a do konce ledna následujícího roku je vyúčtovat.

10 NEPŘÍMÉ DANĚ a)Universální DPH od 1. 5. 2004 po vstupu do EU u nás DPH 5 % a 19 % základní sazba je 19 % je to na zboží a služby a snížená sazba je 5 % (pleny, potraviny atd.) osvobození od daně bez nároku na odpočet jsou: poštovní služby, pojišťovací činnost, výchova a vzdělávání, zdravotnické služby a zboží, atd. Poplatníkem daně je kupující, plátcem daně je prodávající. DPH vybírají finanční úřady a celnice – při dovozu z nečlenských zemí EU Zdaňovací období Pokud plátce za předchozí kalendářní rok nedosáhl obratu 2 mil.má zdaňovací období čtvrtletní. Měl-li obrat od 2 do 10 mil. může si zvolit zdaňovací období měsíční nebo čtvrtletní. Pokud přesáhl obrat 10 mil. má zdaňovací období měsíční.

11 b)Selektivní daň spotřební z piva, vína, lihu – lihovin, uhlovodíkových paliv, tabákových výrobků PRINCIPY ZDANĚNÍ spravedlnost zdanění = stejné podmínky pro různé typy subjektů, pro tuzemské i zahraniční firmy harmonizace = sbližování naší daňové soustavy se systémy EU administrativní jednoduchost = daňové přiznání by mělo být jednoduché k pochopení i pro normálního člověka pružnost = daňový systém by měl být schopen se velmi snadno přizpůsobit změně ekonomických podmínek politická průhlednost = stát by se neměl snažit získat výhody z neinformovanosti obyvatelstva ekonomická efektivnost = daně by měly být pro stát co nejvýhodnější

12 PSYCHOLOGICKÁ HRANICE ZDANĚNÍ představuje občanem subjektivně určenou hranici, do které zdanění nevnímá popř. vnímá aniž by došlo k negativní reakci slovo daň zaměním jiným např.: dávka, příspěvek, pomoc, paušál, částka, poplatek, … Toto jsou triky ke vzrůstu psychologické hranice

13 CÍLE ZDANĚNÍ cílem je získání dostatku financí na uskutečnění 3 základních funkcí státu: a)ALOKAČNÍ stát je producentem veřejných statků a služeb (musí částečně nebo úplně financovat) b)REDISTRIBUČNÍ spravedlivé rozdělení dávek a důchodů c)STABILIZAČNÍ měl by stabilizovat inflaci, HDP, … a snažit se co nejvíce vyvážet

14 SAZBA DANĚ je způsob, kterým se stanoví daňová povinnost z upraveného základu daně sazba daně může být: Pevná používá se u spotřební daně a vztahuje se ke každé objemové jednotce. Příklad: daň 1l vína, piva, na 1 cigaretu Relativní týká se DPH a s růstem daňového základu roste i daň Jednotné vztahuje se na každý typ daňového poplatníka. Příklad: u FO nezáleží na tom jestli se jedná o daň z podnikání nebo ze zaměstnání Diferencová její úroveň se mění svou kvalitou daňového základu – u 10 o piva je daň nižší než u piva 12 o

15 ZPŮSOB PLACENÍ DANĚ 1)Daň z příjmů fyzických osob (zaměstnanec) funguje jako poplatník zaměstnavatel za něj odvádí měsíčně zálohy na daň – zaokrouhluje se na 100 nahoru po skončení roku se podává daňové přiznání do 15. února a to také za zaměstnance podává zaměstnavatel, nebo si ho vyplní sám zaměstnanec do 31. 3. pokud má více příjmů nebo si dělají společné zdanění manželů na odpočet daně máme odpočitatelné položky viz. tabulku (př. dítě 500 Kč,..) 2)Daň z příjmů OSVČ porovnávají se příjmy a náklady zjistí se rozdíl, z toho se vypočítá vyměřovací základ zaokrouhluje se na 100 dolů0

16 Legální daňové úniky je to vyhledávání díry v zákoně a není to trestný čin patří sem např. rozdělení firmy na několik menších firem přenos sídla firmy do daňových oáz a rájů – to jsou země, kde jsou lidé úplně nebo částečně osvobozeni od placení určitého typu daní (asi 64 zemí – Monako, Seychely, …) Nelegální daňové úniky je to porušení zákona je to trestné např. Švarc systém – je to zaměstnání na ŽL zaměstnavatel strhne – daň, SP, ZP a neodvede

17 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ - tyto peníze vznikly trestnou činností nebo ze spoluúčasti na ní např.: krádeže, obchod s bílým masem, narkotiky, zbraněmi, vraždy na zakázku, terorismus - tyto peníze se musí zlegalizovat čili vyprat - k praní špinavých peněz se většinou používají tyto profese: finanční služby – proplacení šeků, směnek, převody peněz starožitnictví aukční síně obchod s drahokamy obchod s movitým a nemovitým majetkem provozování hazardních her (kasina, loterie, dostihy) cestovní kanceláře právníci, notáři

18 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ PROBÍHÁ VE TŘECH FÁZÍCH Přemístění nelegálně nabytých prostředků do zemí kde jsou benevolentní daňové předpisy, které umožní peníze vyprat nebo vyhnout se daním zpracování – použití peněz k nákupům a dalším komplikovaným transakcím. S cílem zakrýt jejich pravý původ. propuštění do oběhu – opětné použití nyní již zlegalizovaných peněz k další činnosti. Příklady daňové zpronevěry zatajení příjmu nebo majetku jako základu daně použití nižší sazby nadhodnocení nákladů zaměstnávání černých duší – to jsou zaměstnanci na černo Daňové úniky lze je pouze omezit nikoli vymítit úplně: povinné ověřování daňového přiznání daňovými poradci a znalci důsledná kontrola ze strany správců daní (finanční úřad) sankce za zpronevěry

19 OTÁZKY Charakterizujte plátce ? Který úřad spravuje daně? Datum podání daňového přiznání u občana ? Které produkty patří do spotřební daně ?

20 ODPOVĚDI NA OTÁZKY 1.Fyzická nebo právnická osoba, která má ze zákona povinnost peníze odvést státu. Někdy je poplatník a plátce jedna osoba (např. DPH – nakupující zaplatí zboží včetně DPH) 2.Finanční úřad 3.15. února 4.Pivo, víno, líh, lihoviny, tabákové výrobky, uhlovodíková paliva

21 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoli další využití podléhá autorskému zákonu. Použité zdroje ŠVARCOVÁ, Jena a kol. Ekonomie Stručný přehled teorie praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED, 2007, ISBN 80-903433-4-1.


Stáhnout ppt "Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google