Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky"— Transkript prezentace:

1 Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky
Ing. Zdeněk Juračka viceprezident

2 Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR je:
vrcholové, nezávislé, dobrovolné a lobistické sdružení podnikatelů z oblasti obchodu, pohostinství, cestovního ruchu a souvisejících služeb, které reprezentuje: svazy a asociace spotřební družstva obchodní aliance franchisingové sítě velké retailové společnosti malé a střední firmy

3 Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR je:
sdružení zastupující podnikatele a zaměstnavatele v odvětvovém sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání s Odborovým svazem pracovníků obchodu a Odborovým svazem pracovníků v pohostinství a cestovním ruchu  reprezentant českého obchodu ve vztahu k evropskému svazu obchodu EuroCommerce, člen evropské organizace sdružující skupiny samostatných obchodníků UGAL, člen Evropského výzkumného institutu obchodu (EuroHandelsinstitut, Köln a. R.), partner řady dalších evropských institucí, obchodních sdružení a asociací hotelového průmyslu a gastronomie (HOTREC, IH&RA), CzechTourismu

4 prosazuje zájmy svých členů a ochranu v obchodě a v cestovním ruchu v prostředí společného evropského trhu ovlivňuje potřebné změny podnikatelského prostředí, zejména snižování administrativní zátěže, omezování nadbytečné regulace, sledování dopadů legislativních opatření, účastní se připomínkování nové i novelizované legislativy prosazuje podnikatelská práva a korektnost v podnikání se zvláštním zřetelem k rozvoji společenské angažovanosti podniku zabezpečuje vzdělávání k aktuálním všeobecným a oborovým tématům vedoucím k udržení a zkvalitnění podnikání =)

5 Vybrané odborné publikace
Systém kritických bodů v obchodě (HACCP) – příručka pro pracovníky prodejen (edice Moderní obchod) Hygienické minimum pro pracovníky potravinářských prodejen - Základní znalosti sloužící k ochraně veřejného zdraví (InMP) Příručka „Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách“(InMP) Příručka "Ochrana spotřebitele" (InMP) Příručka "Likvidace biologických odpadů" (InMP) Příručka správné hygienické praxe při prodeji potravin v potravinářském maloobchodu (edice Moderní obchod)

6 Příručka správné hygienické praxe při prodeji potravin v potravinářském maloobchodě
je uceleným přehledem a výkladem požadavků evropské i české legislativy, přístupů k hygieně v obchodě v souvislosti s novými evropskými předpisy shrnutými do tzv. „hygienického balíčku“.

7 Cílem příručky je seznámit podnikatele, provozovatele a vedoucí pracovníky maloobchodních prodejen s nebezpečími i riziky vyplývajícími z charakteristických vlastností potravin a s obecnými hygienickými požadavky kladenými na potravinářské prodejny Speciální část je věnována hygienickým požadavkům na jednotlivé potravinářské komodity. Je zpracována tak, aby její použití bylo alternativou k vypracování a zavedení HACCP.

8 Uvádět do oběhu potraviny bezpečné a vhodné pro lidskou spotřebu
Cíl potravinářského maloobchodu: Uvádět do oběhu potraviny bezpečné a vhodné pro lidskou spotřebu Jak to zajistit? vytvářet správné postupy sledovat všechny činnosti uplatňovat kontrolní mechanismy školením a praktickým výcvikem zaměstnanců v oblasti hygienických požadavků a zbožíznalství související s hygienou potravin

9 nutné je zaměřit se zejména na
konstrukci a uspořádání budov a dalšího zařízení vhodnost zařízení pro úklid a údržbu + manipulace s čistícími či desinfekčními prostředky zajištění zdrojů - vody, vzduchu, elektřiny ... zajištění odstraňování odpadů opatření proti škůdcům požadavky na osobní hygienu

10 Všichni provozovatelé potravinářského podniku, tedy i obchodníci, musí vytvořit systém (program) nezbytný k ovládání: všech činností při uvádění potravin do oběhu eliminace nebezpečí a snížení rizika nepříznivého účinku na zdraví spotřebitele biologické, chemické či fyzikální kontaminace (přítomnost nebo vnášení nebezpečí) výrobků Při kontrole rizik z potravin by měl být použit některý z postupů založený na zásadách HACCP

11 MVDr. Ladislava Heppnerová
QUALIMENT, pobočka České potravinářské společnosti

12 Hazard Analysis Critical Control Points
HACCP Hazard Analysis Critical Control Points systém, který analyzuje (A) možná nebezpečí (H), stanovuje kritické (C) body (P) k ovládaní (C) nebezpečí a kritické meze, které nesmí hodnota sledovaného znaku (např. teploty) překročit, určuje postupy v případě nezvládnutého stavu

13 Nebezpečí kontaminace biologické
mikroorganismy, které je nutno sledovat např. Listeria monocytogenes Salmonella Enterobacter sakazakii (specifické pro dětskou výživu) Escherichia coli (indikátor fekální kontaminace) Staphylococcus aureus Plísně (okrájením potraviny neodstraníme riziko onemocnění spotřebitele) Viry (způsobují infekční žloutenku, slintavku...)

14 Nebezpečí kontaminace fyzikální
Vniknutí cizorodé mechanické části do potraviny úlomky skla, třísky, kamínku v důsledku kontaktu potravin s nečistými plochami či upadnutí na zem těla nebo části těl, případně exkrementy, živočišných škůdců drobné předměty, vlasy, srst, peří, uvolněné části mycích pomůcek, jako jsou např. vlákna z látkových utěrek, štětiny, rýžáků a kartáčů apod.

15 Potravinová alergie = nadměrná imunitní reakce organismu po požití určitých potravin, kterou vyvolávají alergeny, a při níž dochází k reakci antigenů a protilátek, kterou vyvolávají alergeny dochází k spotřebitel reaguje přecitlivěle na určité látky obsažené v potravinách – od svědění v ústech až po anafylaktický šok, při němž hrozí až zástava srdce

16 Požadavky na provozovnu
v okolí provozovny by měly být zpevněné povrchy vhodné pro silniční provoz, aby umožňovaly odtok vody a čištění nesmí být úložiště odpadu, obchodník nesmí připustit nehygienické jednání (kouření, močení, plivání či odhazování odpadků) budovy prostory určené pro vykládku potravin vnitřní prostory Podlahy (omyvatelné, nekluzké povrchy, bez prasklin, spojení mezi podlahou a zdí nejlépe zaoblená) stěny, okna (síťky, parapety prudce zkosené), dveře (označeny informací o použití s jasným vymezením povolení přístupu), osvětlení, větrání Šatny, umývárny, sprchy, záchody (do 120m od pracoviště)

17 Výrobky pro styk s potravinami
Všechny předměty, instalace a zařízení, se kterými přicházejí potraviny do styku, musí být: čisté, dezinfikované, a konstruované tak, aby bylo umožněno snadné čištění a udržování v dobrém stavu dřevo nejlépe nepoužívat sklo musí být vyloučeno z veškerých potravinářských manipulací (pokud není vyhnutí – zajištěno proti rozbití)

18 Jednotlivé komodity Mléko a mléčné výrobky Sýry Máslo Maso Konzery
Ryby Vejce Pekařské a cukrářské výrobky Těstoviny Nealkoholické výrobky Lihoviny Čokoláda Houby Omáčky, dresinky, hořčice Jedlé tuky, oleje Čerstvé ovoce a zelenina Víno Čaj, káva Luštěniny Koření Sůl Med Zmrazené potraviny Biopotraviny

19 Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google