Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny teploty vzduchu v průběhu času

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny teploty vzduchu v průběhu času"— Transkript prezentace:

1 Změny teploty vzduchu v průběhu času
(Učebnice strana 112 –114) Teplota vzduchu se mění nejen s ročním obdobím, ale i během dne. Ráno je zpravidla nejchladněji, pak se teplota vzduchu zvyšuje, k večeru opět klesá. Pro mnoho lidských činností je třeba znát údaje o měření teploty vzduchu. V pražském Klementinu se sleduje počasí už od poloviny 18. století. Zahájili jej jezuité. Později bylo podporováno Královskou českou společností. Systematické zapisování počasí a sledování teplot vzduchu probíhá od roku Dnes se sleduje počasí mnoho meteorologických stanic.

2 Příklad: Na meteorologické stanici měřili teplotu vzduchu vždy po dvou hodinách. Výsledky měření jsou uvedeny v tabulce. V horním řádku je zapsán čas v hodinách, kdy se měření konalo, v dolním řádku naměřená teplota ve stupních Celsia. Čas h 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Teplota °C 11 15 19 Z tabulky můžeme vypočítat průměrnou denní teplotu vzduchu. Číselné hodnoty naměřených teplot sečteme a součet dělíme počtem měření. Teplota v 0 h se do průměrné denní teploty nepočítá, započítává se do předchozího dne. Průměrná denní teplota vzduchu byla asi 15 °C.

3 Průběh teploty vzduchu během dne lze zaznamenat grafem.
Čas h 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Teplota °C 11 15 19 Každou hodnotu teploty a času v tabulce znázorníme v grafu. Průměrná denní teplota vzduchu byla asi 15 °C (v grafu čárkovaně). teplota [°C] 20 Teplotní osa 16 12 8 4 Časová osa čas [h] 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Na osách zvolíme vhodné měřítko, 1 cm = 2 h, 1 cm = 4 °C. ^ ^

4 Příklad: Na meteorologické stanici měřili teplotu vzduchu vždy po třech hodinách. Výsledky měření jsou uvedeny v tabulce. Vypočítej průměrnou denní teplotu vzduchu a sestroj graf závislosti teploty na čase. Čas h 3 6 9 12 15 18 21 24 Teplota °C 2 5 10 7 4 1 teplota [°C] 10 8 6 4 2 čas [h] 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Na osách zvolíme vhodné měřítko, 1 cm = 2 h, 1 cm = 2 °C. ^ ^

5 Na meteorologických stanicích se k plynulému zapisování teploty vzduchu používá termograf.
Termograf neboli zapisující teploměr je fyzikální a meteorologický přístroj, jenž slouží k měření a zápisu naměřené teploty vzduchu v závislosti na čase. Naměřené teploty vzduchu jsou u těchto přístrojů převáděny na výchylku ručky zapisovacího stroje pomocí bimetalového pásku. ručka bimetalového teploměru zakončená perem válec se záznamovým papírem Zapisovací stroj termografu je vlastně specializovaný hodinový stroj, jenž přesně pomalu otáčí záznamovým válcem, na kterém je připevněn záznamový papír respektive záznamový pás. Zařízení tak v průběhu času automaticky vykresluje křivku průběhu teplot vzduchu v závislosti na ubíhajícím čase, vzniklá křivka záznamu průběhu teploty na čase se nazývá termogram.

6 Na záznamovém papírovém pásu umístěném na otočném válci jsou předtištěny jednotlivé dny v týdnu i konkrétní hodiny (vodorovná osa) a teploty vzduchu (svislá osa), z něhož je pak možno zpětně sledovat průběh teploty vzduchu do minulosti. Jednoduché termografy bývají běžnou součástí každé meteorologické stanice. Používá se i muzeích, archivech, laboratořích, specializovaných skladech či v sušárnách apod. Modernější elektrické termografy pak mohou být doplněny příslušnými elektronickými čidly, které naměřené hodnoty teploty vzduchu převádí do digitální formy zpracovatelné připojeným počítačem. Otázky a úlohy k opakování – učebnice strana 114 – 115.


Stáhnout ppt "Změny teploty vzduchu v průběhu času"

Podobné prezentace


Reklamy Google