Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zatápění zbytkové jámy Chabařovice – vývoj mělkého jezera v podmínkách uhelné pánve Ladislav Havel, Petr Vlasák Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zatápění zbytkové jámy Chabařovice – vývoj mělkého jezera v podmínkách uhelné pánve Ladislav Havel, Petr Vlasák Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka."— Transkript prezentace:

1 Zatápění zbytkové jámy Chabařovice – vývoj mělkého jezera v podmínkách uhelné pánve Ladislav Havel, Petr Vlasák Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Praha

2 HYDRICKÁ REKULTIVACE v horizontu 40 – 50 let (???) v horizontu 40 – 50 let (???)  8 jezer (plocha 225-1300 ha; objem vody 35-760 mil. m 3 ; hloubka 23 – 170 m)  celková plocha: přes 40 km 2  celkový objem vody: 2,3 km 2

3 Plánované hydrické rekultivace zbytkových jam

4 Současný stav Plán Stav 31.5.2006 Plocha hladiny225 ha190,2 ha Objem vody34,430 mil. m 3 15,58 mil. m 3 Výška hladiny145,3 m n.m.136,55 m n.m. Max. hloubka22,82 m14,07 m 1.Most-Ležáky Probíhají terénní úpravy; samovolně vzniklá akumulace vody 2. Chabařovice ( napouštění od 15.6.2001 )

5 Současný stav Zbytková jáma Most-Ležáky Zbytková jáma Chabařovice

6 Chabařovice 15.6.2001 Prostor zbytkové jámy Přítok ze zdroje

7 Sportovně -rekreační využití: Kvalita vody (zák. 258/2000Sb; 274/2003Sb., vyhl.135/2004Sb.; EU: 76/160/EEC, 2000/60/ES) Monitoring VÚV T.G.M.: profily: profily: - jezero, řízené přítoky, vlastní povodí, substrát ukazatele: ukazatele: - hydrologické a meteorologické (kvantitativní bilance) - fyzikálně-chemické: stratifikace, živiny, ZCHR, kovy, specifické org. látky - mikrobiologické - hydrobiologické - hydrobiologické a ichtyologické: fytoplankton, zooplankton, ryby - - avifauna

8 Kvalita vody 2001 - 2006: pozitiva: pozitiva: - jezero, přítoky, substrát dna: -nízké koncentrace kovů, specif. org. látek rizika: rizika: - přísun živin - P tot - („eutrofizace“) s možnými negativními důsledky pro plánované využití jezera: -nadměrný rozvoj fytoplanktonu -vodní květy sinic -anoxie v hypolimniu

9 Živiny – P tot (limitující prvek): - vysoký přísun ze všech přítoků - snížení procesy v jezeře (objem, sedimenty)

10 Fytoplankton (chl-a): - vysoký přísun z hlavních přítoků - eliminace v jezeře (biologické procesy)

11 Fytoplankton, průhlednost: - koncentrace fytoplanktonu v jezeře je trvale nižší, než odpovídá trofii (= konc. živin) - trvale vysoká průhlednost (fytoplankton x zákal)

12 Zooplankton: - změny v druhové a velikostní struktuře - velké perloočky (>710µm) nahrazovány malými jedinci a druhy; od 2004 nárůst velkých

13 Rybí obsádka: - změny v kvalitativním a kvantitativním složení - 2002: 5 druhů; 2005: 11 druhů (zvýšení abundance i biomasy) - rozvoj nežádoucích planktonofágních druhů: perlín, plotice, cejn Abundance plůdku planktonofágních druhů ryb: 2003 - 2005

14 Shrnutí kvantitativní a kvalitativní ukazatele jsou v průběhu napouštění trvale sledovány kvalita vody v současné době vyhovuje požadavkům předpisů pro plánované využití v jezeře nebyly zjištěny zvýšené koncentrace těžkých kovů ani specifických organických látek hlavní problém pro budoucnost: eutrofizace (přísun živin)   v současnosti: nižší obsah chlorofylu-a a vyšší průhlednost, než odpovídá koncentraci živin

15 Důvody Vzájemné vztahy v ekosystému jezera (živiny, fytoplankton, zooplankton, ryby)  nízký (ale zvyšující se) predační tlak ryb –› rozvoj filtrujícího zooplanktonu –› eliminace fytoplanktonu –› chl-a; průhlednost  ale: je tento stav dlouhodobě udržitelný? Opatření sanace zdrojů znečištění (proveditelnost?) sanace zdrojů znečištění (proveditelnost?) hospodaření na rekultivacích (vysazování, hnojení) hospodaření na rekultivacích (vysazování, hnojení) ovlivňování rybí obsádky („top-down effect“, biomanipulace): odlov nežádoucích druhů, dosazování dravců ovlivňování rybí obsádky („top-down effect“, biomanipulace): odlov nežádoucích druhů, dosazování dravců

16 Biomanipulace, červen 2005 Bolen 0+ Lidé + technika

17 Děkuji za pozornost a přeji hezké léto!!!


Stáhnout ppt "Zatápění zbytkové jámy Chabařovice – vývoj mělkého jezera v podmínkách uhelné pánve Ladislav Havel, Petr Vlasák Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka."

Podobné prezentace


Reklamy Google