Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KDO JE ZA MONITOREM A MNOHOLIČNÝ LEKTVAR WORKSHOP INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KNIHOVNÁCH – JAK NA TO KREATIVNĚ?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KDO JE ZA MONITOREM A MNOHOLIČNÝ LEKTVAR WORKSHOP INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KNIHOVNÁCH – JAK NA TO KREATIVNĚ?"— Transkript prezentace:

1 KDO JE ZA MONITOREM A MNOHOLIČNÝ LEKTVAR WORKSHOP INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KNIHOVNÁCH – JAK NA TO KREATIVNĚ?

2 ZÁKLADY INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI Informační bezpečnost (podobně jako související pojmy) = bezpečnost práce s informacemi a IT Informační společnost => internetizace všeho Internet spojen s rodinným i pracovním životem, penězi, povinnostmi vůči státu… => klíčové části života, nutné zabezpečit Možnosti vzdělávání v knihovnách o informační bezpečnosti již představeny (IG, Náser…) Knihovna budoucnosti mediátorem a pomocníkem, ne zdrojem informací (to internet)

3 POTENCIÁL KNIHOVEN PRO VZDĚLÁVÁNÍ V IB [1] Ze zákona přístup k internetu (zdarma, příp. s asistencí) Tradice důvěryhodných institucí Hustá celostátní síť spolupracujících institucí Neformální vzdělávání k IG (+ zastřešující organizace) Služby veřejnosti bez omezení (mimo specializované), neomezeny na aktuálně v systému vzdělávání jako školy Dlouhodobý vztah s lokální komunitou (X centralizované iniciativy zaměřené na IB) Stálá dostupnost, ale ne nezbytná Obvykle již navázána spolupráce s (více) školami

4 FÁZE 1 – SPOLUPRÁCE SE ŠKOLOU Nutné někde začít => nejsnazší cesta, při ukázání výsledků snazší rozšíření na další skupiny Důraz na bezpečnostní opatření, nutné ale ukázat i problémy (proti čemu se chrání, ukázka reality a hrozeb pro každého) Relevantní témata: sociální inženýrství, malware, nevyžádané zprávy, NNO, kyberšikana a grooming, preventivní iniciativy a místa pomoci

5 PRIMÁRNÍ TÉMATA IB V LEKCÍCH KNIHOVEN (předtéma 3. třída: fungování internetu, základní pojmy) Soukromí a osobní informace na internetu Věrohodnost zdrojů a autorství na internetu

6 VĚROHODNOST ZDROJŮ A AUTORSTVÍ NA INTERNETU 4.-5. třída Základy práce s odborným textem (uvědomění, vyhledání a hodnocení) Skupinová práce se souhrnem výsledků => opakování principů Na závěr „kdo je autorem internetu?“ => „není zdroj, jako zdroj“ 6.-7. třída Navazuje hodnocení EIZ dle kategorií a autorství (neplatí: „co je psáno, je dáno“) Práce se zdroji jako celky 8.-9. třída Hodnocení obsahu odborných informací vyhledaných na internetu (nejen celých materiálů) Snaha o zažití konfrontace zjištění z různých materiálů pro vytvoření objektivního poznání

7 SOUKROMÍ A OSOBNÍ INFORMACE NA INTERNETU 4.-5. třída Základní problémy komunikace přes internet s neznámými Uvědomění si postupu zjištění zneužitelných informací = varovné signály 6.-7. třída Navazuje problémy krádeže/pozměnění identity v komunikaci na internetu Seznámení s bezpečnou autentizací a zabezpečení FB profilu 8.-9. třída Čtení s předvídáním = reálné hrozby internetu Bezpečná hesla a prolamování

8 PŘEDPOKLADY PROBLÉMŮ V KOMUNIKACI Anonymita proti reálnému prostředí Možnost pozměnění identity (jméno, věk, pohlaví) Vysledování způsobů komunikace cíle Znalost, na co cíl slyší (sdílení zájmů i starostí, osobní zájem o osamoceného člověka, strach…) Komunikační disinhibice

9 ZMAPOVANÉ ASPEKTY ¼ za hesla pro ně zapamatovatelný údaj (2010, ČR) [5] 52 % respondentů neznalo své nastavení pro ochranu soukromí (USA a GB, 2008) [6] 63 % do 18 let kontakt od neznámých, téměř ½ odpověděla (Microsoft, 2010) [4] EU Kids Online: ČR „vyšší užití, vyšší risk“ [2, 3] 60/75 % online denně, 93/97 % min. týdně; 49/63 % ve své ložnici, 33/39 % mobilním zařízením 12/17 % se cítilo na internetu poškozeno 30/46 % kontakt online s cizincem, 9/15 % pak setkání, 11 % z nich (1 % ze všech) se špatnou zkušeností

10 EU KIDS ONLINE A SNS [2, 3] V ČR vládne FB, většina spokojených na SNS Na FB častěji setkání se sexuálními obrázky či zprávami, šikanujícími zprávami a setkávání offline s cizinci (rizikové faktory)

11 REALIZOVANÉ LEKCE S POLIČSKOU KNIHOVNOU V Poliččce dlouhodobá spolupráce se školou, navazující lekce Domluva zařazení IB v podobném stylu => win-win SEXu Ve škole učitelkám na 1. stupni představeno téma Zájem učitelek o téma i lekce až překvapivě pozitivní, snaha následně oslovit rodiče, veřejnost, vyšší stupně škol Celek 2 vyučovacích hodin (70 min.), model E- U-R

12 REALIZOVANÉ LEKCE S POLIČSKOU KNIHOVNOU (2) Paralelně lekce 4.-5. třída (poličská ZŠ) a školení učitelek Pilotní lekce => úprava náplně => 4.-5. třída vyladěná 6.-7. třída zatím pilot (Pomezí), ladění v červnu Žáci s vyšším ročníkem stále odmítavější, vždy ale nakonec zájem (u 1. stupně výrazný) Jak podle vás probíhá lekce Kdo je za monitorem? A mnoholičný lektvar?

13 KDO JE ZA MONITOREM? E Brainstorming Způsoby komunikace na internetu Kategorizace s vymezením fungování Výsledkem možnost u většiny komunikace i s neznámými => soutěž V pilotu tematická mapa na tabuli, následně připravena očekávaná klíčová slova (zrychlení psaní) Některá slova bouřlivé reakce

14 KDO JE ZA MONITOREM? U Soutěž 2 skupiny ve 2 místnostech Cíl zjistit co nejvíc identit a nebýt odhalen Metoda posílání lístků po „internetu“ Žádná jména a e-maily, jen pravda a odpověď Vyhodnocení s upozorněním na pravidla

15 KDO JE ZA MONITOREM? U – REAKCE Nutné nabídnout první otázky Ideální vyhlašovat od dveří doručená pošta a k odeslání, nechat běhat děti za „internetem“ Cca 5 min. před koncem poslední otázky, na které odpovědi Obvykle nechtějí skončit Placky = identifikátory nechávají na sobě Odměna placka s motivem internetu

16 KDO JE ZA MONITOREM? R Tabulka s informacemi Z nabídky rozhodněte, na co odpovíte a na co ne Základní varianty v knihovně, zbytek pro diskuzi ve škole Zásadní pochopení, že na 1 otázku různé odpovědi, neidentifikující lze dát Vyzdvihnout varovné otázky (a důvod) Při odchodu teprve identifikující placky pro evaluaci lekce

17 MNOHOLIČNÝ LEKTVAR E Názor a znalosti Diamant: pozitiva a negativa internetu; zajímavá synonyma, ke komunikaci poznačeno Reakce Synonymum často FB, problémy s negativy (různými) Problém se znalosti pojmů z ČJ Dobré začít s vlastním diamantem

18 MNOHOLIČNÝ LEKTVAR E – U Nekomplexní znalost Definice vylosovaných pojmů ve skupinách (krádež identity, hacking, kyberšikana…) Problémy kolem nemožnosti zjistit, zda v komunikaci pravda Definice: téměř všechny pojmy neznámé, v podstatě vše špatně => snížení sebevědomí, ale i ochota poslouchat

19 MNOHOLIČNÝ LEKTVAR U Soutěž 2 skupiny ve 2 místnostech Zjistit o co nejvíc, zda pravda či ne a nebýt odhalen Falešní za někoho ve vlastní skupině říkají cokoli, praví pravda mimo soukromé tajemství Vysvětlení metod krádeže identity (cizí idol, spolužačka s profilem utajeným před matkou, prolomení hesla či nalezení na veřejném počítači) a upozornění na neznámé „přátele“ (mnoho) Řešení jako mnoholičný lektvar (sdílené tajemství) Nestihlo se, zatím bez zkušenosti

20 MNOHOLIČNÝ LEKTVAR R Registrace na FB Vytištěné reálné možnosti, vč. možností nastavení soukromí Ve skupinách, opět část v knihovně, zbytek ve škole

21 MNOHOLIČNÝ LEKTVAR R – REAKCE Klíčové bavit se o: Silných heslech (použitelnost X bezpečnost), zaujaly informace o délce prolamování Důsledcích nastavení (propojení služeb, viditelnost informací) Podstatné upozornění na přednastavené na FB a co lze nastavit

22 PROČ TO ŘEŠIT? Kyberšikana: Ghyslain Raza (Star Wars Kid), Ryan Patric Halligan, Anna Halman, Megan MeierKyberšikanaStar Wars Kid Kyberstalking: Romana Schuppanová a Michaela MaličkáKyberstalking Kybergrooming: Pavel HovorkaPavel Hovorka Sexting: Jessica LoganJessica Logan Vydírání: cizinec vydíral 80 Češek přes internet (8/2010)Vydírání Soutěž o o nejkrásnější dítě na FB?Soutěž Sociální inženýrství Malware, hl. s rysy spywaru Nevyžádané zprávy: spam, scam, řetězové zprávy, hoaxscamřetězové zprávy Phishing a následovníciPhishing Krádež identity

23 DEKUJI ZA POZORNOST. kovarova@phil.muni.cz Na vyžádání pošlu materiály k lekci, když mi po realizaci bude zaslána zpětná vazba o průběhu a výsledku.

24 SEZNAM ZDROJŮ 1.KOVÁŘOVÁ, Pavla. Potenciál knihoven pro vzdělávání o informační bezpečnosti. Knihovnický zpravodaj Vysočina, 2012. ISSN 1213 -8231. 2.LIVINGSTONE, Sonia, et al. LSE [online]. Sept 2011 [cit. 2013-03-21]. EU Kids Online: Final report. ISSN 2045-256X. Dostupné z: http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20II%20(2009- 11)/EUKidsOnlineIIReports/Final%20report.pdf 3.LIVINGSTONE, Sonia, et al. LSE [online]. London : 2011 [cit. 2013-03-21]. Risks and safety on the internet: The perspective of European children. Full Findings. ISSN 2045-2551. Dostupné z: http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20II%20(2009- 11)/EUKidsOnlineIIReports/D4FullFindings.pdf 4.Microsoft [online]. 9. února 2010 [cit. 2011-11-22]. Polovina dětí reaguje na internetu na zprávy od cizích lidí – ze zvědavosti. Dostupné z: http://www.microsoft.com/cze/presspass/msg/20100209_news1.mspx 5.NOSKA, Martin. Výzkum: Uživatelé hazardují se svými hesly k webovým službám. Computerworld [online]. 14.10.10 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: http://computerworld.cz/bezpecnost/vyzkum-uzivatele-hazarduji-se-svymi-hesly-k-webovym- sluzbam-7882 6.The state of computer privacy: Steganos 2008 survey into PC security. 2008. Steganos [on-line]. [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: http://www.steganos.com/uploads/media/Steganos_Press_Release_2008-10- 24_SurveyPCusersGraphicsWhitePaper.pdf


Stáhnout ppt "KDO JE ZA MONITOREM A MNOHOLIČNÝ LEKTVAR WORKSHOP INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KNIHOVNÁCH – JAK NA TO KREATIVNĚ?"

Podobné prezentace


Reklamy Google