Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRACOVNÍ PORADA VÝCHOVNÝCH PORADCŮ STŘEDNÍCH ŠKOL

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRACOVNÍ PORADA VÝCHOVNÝCH PORADCŮ STŘEDNÍCH ŠKOL"— Transkript prezentace:

1 PRACOVNÍ PORADA VÝCHOVNÝCH PORADCŮ STŘEDNÍCH ŠKOL
17. dubna 2012 Zpracovala: Mgr. J. Havlíková PPP Jindřichův Hradec

2 Program SPU NA STŘEDNÍ ŠKOLE
STÁTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/12 RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U STUDENTŮ SŠ DISKUSE

3 SPECIFICKÉ VÝVOJOVÉ PORUCHY UČENÍ
SPU, někdy SVPU nazýváme vývojovými = provází člověka až do dospělosti, je to vývojově podmíněný jev Je široký, nadřazený níže uvedeným specializovanějším pojmům dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie

4 PŘÍČINY 1. příčiny encefalopatické – 50% 2. hereditální – 20%
3. hereditálně encefalopatická – 15% 4. příčiny nejasné nebo neurotické - 15%

5 VÝSKYT SPU Z HLEDISKA POHLAVÍ
Mezi výskytem u chlapců a dívek je nápadný rozdíl (u chlapců 4 – 10x častěji u dívek) Vysvětlení lze najít v rozdílném zrání a jakoby „zaměření“ mozku u dívek a chlapců Ženy - mozek je z funkčního hlediska univerzálnější, celkové zrání mozkové tkáně probíhá rychleji a je dříve dokončeno Muži - rychleji probíhá specializace jednotlivých funkcí v jedné či druhé hemisféře

6 A/ PRIMÁRNÍ PROJEVY – školní obtíže
PROJEVY SPU A/ PRIMÁRNÍ PROJEVY – školní obtíže B/ SEKUNDÁRNÍ PROJEVY - určité poruchy chování, nápadné reakce dětí v určitých situacích – tzv. nápadné chování 1. obranné a vyhýbavé mechanismy – zobecněný odpor ke všemu, co má něco společného se školou (tlak na dítě má záporný výsledek 2. kompenzační mechanismy – snaha prosadit se jiným způsobem, než školními výkony – šaškování, vychloubání, zlobení,… 3. agresivita, projevy nepřátelství – neúspěch vzbuzuje napětí, to se dítě snaží odreagovat agresí – jsou odbojné, vzpurné, odmlouvají, vysmívají se, ponižují ostatní, žalují na ně,… 4. úzkostné stažení do sebe - považují se za méněcenné – proto se stahují do sebe, jsou úzkostné, citlivé, neklidné, plačtivé, labilní, deprimované, apatické, - možné i projevy psychosomatické (zvracení, nechutenství, poruchy spánku, snížená odolnost vůči nemocím)

7 SPU VE VÝUCE Úspěšnost závisí do jisté míry i na úrovni studijních návyků, tzn. toho, zda je student zvyklý se pravidelně připravovat, jak zvládá učební strategie, dále na vůli a vyspělosti pracovně volních charakteristik Obtíže – často v časové orientaci – snížená schopnost plánovat, rozvrhnout si čas a síly (např. při písemných pracích, při samostatné práci)

8 Nástup na SŠ přináší: Nárůst množství učiva - student s SPU má většinou menší schopnost připravit se na zkoušení většího rozsahu látky Méně času na procvičování Důraz na samostatnost a rychlost – nepředpokládá se, že by studenti SŠ měli spoléhat na přímé vedení učitelem Studenti s SPU často i přes snahu působí jako málo snaživí a pohodlní, bez zájmu

9 MOŽNOSTI PRÁCE SE STUDENTY S SPU NA SŠ
Dostatek času na práci Preference ústního zkoušení nad písemným, upřednostňování doplňovacích cvičení Umožnění práce na PC Snížení rozsahu povinné četby, poskytnutí větší časové rezervy pro přípravu referátu Multisenzoriální přístup Zápisy (možnost kopírování, práce s učebnicí,…) Tolerovat čtenářské obtíže, nečitelnost písma Umožnit pracovat s diktafonem

10 Pomoci vybrat a nasměrovat ke správné učební strategii
Důležitá je informovanost všech učitelů i spolužáků  Nesrovnávat s ostatními, povzbuzovat – posilovat sebevědomí, je nutné mít na paměti, že někteří žáci musí dlouhodobě věnovat mnohem více času učení než ostatní – a výsledky tomuto snažení neodpovídají

11 STÁTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/12
MZ - zkušenosti z jednotlivých škol Průběh MZ u žáků s PUP Spolupráce PPP a SŠ v oblasti vyšetření studentů s PUP

12 SPOLUPRÁCE PPP A SŠ V OBLASTI VYŠETŘENÍ STUDENTŮ S PUP
ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO STUDENTY: Podmínky MZ mohou být uzpůsobeny pouze u žáků spadajících do skupiny žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním (ve smyslu školského zákona). Dále se uzpůsobení podmínek netýká diagnózy dyskalkulie (M – volitelný předmět). SPU v rozsahu „zdravotního postižení“ se musí v nějaké míře projevovat již na ZŠ. Nejde o něco, co se „objeví“ pár měsíců před maturitou. Žák by měl konat MZ za stejných podmínek, za jakých studoval. Uzpůsobení podmínek neznamená „lehčí“ formu maturity, ale pouze vyrovnání podmínek konání MZ při zachování stejné náročnosti

13 V případě, že je žákovi přiznáno uzpůsobení podmínek MZ, koná tuto zkoušku v oddělené místnosti (sám se zadavatelem, nebo jen v malé skupince). V případě využití PC nesmí používat software, který je schopen předvídat a nabízet text, nebo umožňuje automatickou kontrolu pravopisu. Praktická zkouška při MZ u studentů s PUP – nutná úzká spolupráce se školou (popis obsahu PZ), PUP u studentů se zdravotními problémy – kategorie SPU- ostatní – nutná spolupráce s lékařem

14 RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U STUDENTŮ SŠ
ADHD RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ

15 ADHD Diagnostická kritéria ADHD 1) Příznaky poruchy pozornosti
2) Příznaky hyperaktivity 3) Příznaky impulzivity

16 Nejčastější projevy u dospělých jedinců s ADHD:
• Motorická hyperaktivita (neschopnost relaxovat a vydržet u sedavé činnosti, přechody od jedné činnosti k druhé) • Nedostatečné soustředění (neschopnost věnovat delší pozornost konverzaci, čtení a vůbec mentálním aktivitám, roztržitost, zapomnětlivost) • Neschopnost dokončit úkol • Citová labilita (střídání nálad bez zjevné příčiny v krátkém rozmezí, problémy se zvládáním hněvu) • Potíže se sebeovládáním (popudlivost, výbuchy, ironizování) • Impulzivita (neuvážená rozhodnutí v osobním životě a v zaměstnání, nezodpovědnost) • Obtížně se vyrovnávají se stresem (úzkostní, zmatení)

17 Literatura: Munden – Arcelus, Poruchy pozornosti a hyperaktivita. Portál, 2002 Michalová, Z.: Sondy do problematiky specifických poruch chování, Tobiáš 2007 Paclt, I. a kol.: Hyperkinetická porucha a poruchy chování, Grada 2007 Train, A.: Nejčastější poruchy chování dětí, Portál 2001 Train, A.: Specifické poruchy chování a pozornosti, Portál 1997

18 RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ Zprostředkované informace od metodičky prevence Bc. Boženy Havlové (viz tištěný materiál)

19 DISKUSE

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "PRACOVNÍ PORADA VÝCHOVNÝCH PORADCŮ STŘEDNÍCH ŠKOL"

Podobné prezentace


Reklamy Google