Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Moderní zařízení pro energetické využití odpadů (EVO) malých kapacit EVECO Brno, s.r.o. Březinova 42, Brno www.evecobrno.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Moderní zařízení pro energetické využití odpadů (EVO) malých kapacit EVECO Brno, s.r.o. Březinova 42, Brno www.evecobrno.cz."— Transkript prezentace:

1 Moderní zařízení pro energetické využití odpadů (EVO) malých kapacit EVECO Brno, s.r.o. Březinova 42, Brno www.evecobrno.cz

2 Výchozí předpoklady  závazek ČR od 1.1.2013 odklonit 50 % biologicky rozložitelného odpadu od skládkování (SKO obsahuje přibližně 40 % hm. BRKO)

3 Výchozí předpoklady  hierarchie nakládání s odpady (Směr. 2006/12/ES) Předcházení vzniku s růstem HDP lze očekávat spíše zvýšenou produkci odpadů, separovaný sběr jednotlivých složek je problematický Opětovné použití nereálné, muselo by vycházet přímo od producentů odpadu - občanů Materiálové využití nákladné a náročné, primární suroviny často vycházejí levněji Energetické využití perspektivní, avšak v ČR veřejností velmi negativně vnímané a obecně odmítané Odstranění skládkování Na koho bude tento závazek přenesen ????

4 Jednotky malých kapacit  vyšší měrné investiční náklady i provozní náklady  požadavky kladené na systémy měření a řízení jsou prakticky stejné, jak pro velké jednotky (např. AMS)  podobné nároky na personální obsazení ve srovnání s velkou jednotkou  určité strojní celky musejí být dimenzovány stejně bez ohledu na kapacitu zařízení (např. tloušťka vyzdívek) Má EVO pod 100 kt/r ekonomický smysl ????

5 Jednotky malých kapacit  kotle výkonu cca 3 MW jsou na trhu běžně nabízeny jako sériové produkty  jednodušší a tím i levnější technické řešení (např. popelové a popílkové hospodářství, technologie pro dávkování sorbentů)  menší nároky na zastavěnou plochu – náhrada po demontáži starých dosloužilých kotlů uhe l ných kotelen  integrace více jednotkových operací do jednoho aparátu Ekonomická udržitelnost? Vyvážený technicko-ekonomický návrh.

6 Jednotky malých kapacit  roční kapacita 10 kt odpadů (odpovídá cca 1 2 50 kg/h při 8 000 h/r)  použití vratisuvného roštu  kotel o výkon u cca 3 MW  pára 4,5 t/h, 1 4 bar(g), 240 °C  výroba elektrické energie cca 200 kW  výroba tepelné energie cca 2500 kW (tzn. kapacita 8 až 25 kt SKO/r) Primární je produkce tepelné energie!

7 Jednotky malých kapacit Technologická koncepce

8 4D filtrace 1D - DeDusting filtrace TZL 2D - DrySorption neutralizaci kyselých složek (SO 2, HCl, HF, část. NO x ) 3D - DeDiox katalytický rozklad PCDD/F 4D - DeNOx SCR NO x Jednotky malých kapacit

9 Uplatnění  menší a střední průmysl – výrobní podniky (elektrická energie, vytápění, technologická pára, výroba chladu),  vytápění obytné zástavby a veřejných budov EVO vyšších kapacit musí být realizováno minimálně na úrovni kraje – problematické projednávání, protichůdné představy zapojených subjektů !!!!!! K naplnění kapacity malého EVO postačí území (město, mikroregion) s počtem obyvatel okolo 30 tisíc. 2,5 MW

10 Volba kapacity Pe nutná pečlivá volba kapacity ZEVO vůči spotřebičům tepla!

11 Ekonomika  export minimálně 70 % roční produkce tepla energie (vychází i z požadavku na R1>0,65),  export tepla za ceny tepla ze zemního plynu, tzn. cca 290 Kč/GJ,  poplatek za zpracování odpadu 1000 Kč/t,  prostá návratnost 12 let bez jakékoli investiční či provozní podpory V případě ekonomického propojení ZEVO a svozové společnosti další pravděpodobná úspora v dopravních nákladech.

12 Ekonomika Mzdové náklady. Prodej tepelné energie!

13 Jednotky malých kapacit  významně přispívá k energetické soběstačnosti  energetické využití odpadů v místě jejich vzniku  spolehlivá, účinná a relativně jednoduchá technologie zaměřená na produkci tepla  technicko-ekonomicky vyvážené řešení Možnost uzavření řetězce – původce (majitel) odpadu – zpracovatel – spotřebitel konečných produktů (elektrická a tepelná energie)

14 Děkuji za pozornost! www.evecobrno.cz Výstavba moderní technologické jednotky pro energetické využití dřevního odpadu


Stáhnout ppt "Moderní zařízení pro energetické využití odpadů (EVO) malých kapacit EVECO Brno, s.r.o. Březinova 42, Brno www.evecobrno.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google