Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SELECT COMPONENT ARCHITECT (Dříve Select Enterprise) © 2003 by Select Business Solutions Inc. All Rights Reserved. B. Miniberger, BIVŠ Praha 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SELECT COMPONENT ARCHITECT (Dříve Select Enterprise) © 2003 by Select Business Solutions Inc. All Rights Reserved. B. Miniberger, BIVŠ Praha 2009."— Transkript prezentace:

1 SELECT COMPONENT ARCHITECT (Dříve Select Enterprise) © 2003 by Select Business Solutions Inc. All Rights Reserved. B. Miniberger, BIVŠ Praha 2009

2 Obecný popis Select Component Architect svým rozsahem a zaměřením podporuje modelování aplikací a komponent v rámci celého životního cyklu. V oblasti dodávky řešení (tvorba aplikace) je možné vyjít z modelu firemních procesů, které příslušná aplikace podporuje. Objektové modelování podporované Select Component Architect odpovídá standardu UML (Unified Modeling Language), jenž je pro tuto oblast určující. Select Component Architect umožňuje jednouživatelský i týmový režim práce, přičemž pro ukládání modelovaných informací a pro řízení simultánního přístupu k údajům slouží objektová repository SOFTLAB Enabler. Použití nástroje vychází z metodiky Select Perspective a špičkové podpory konceptu Model Driven Architecture, což výrazně usnadňuje vývoj a údržbu aplikací.

3 Notace modelu tříd Stereotyp jméno třídy atributy operace Seskupení obsahuje třídu Externí třída Násobnost asociace * jakákoliv (včetně 0) 1 právě jedna 0..1 nula až jedna 1* jedna až mnoho 5..8 od pěti do osmi

4 Dědičnost Dědičnost vyjadřuje vztah mezi nadtřídami a podtřídami, kdy podtřídy přebírají z nadtříd všechny jejich atributy, operace a asociace. Dědičnost může být i ve více než jedné úrovni. Dědičnost je vztah na úrovni tříd

5 Agregace Agregace je koncept, který je používán pro modelování vztahu mezi objekty typu “je částí”. Jedná se de facto o dekompozici objektů. Objekt nazývaný agregát obsahuje objekty zvané komponenty (ve významu část celku). Je důležité si vždy uvědomovat, že agregace funguje na úrovni objektů oproti dědičnosti, která funguje na úrovni tříd. I když se oba koncepty modelují ve formě stromů, jsou odlišné.

6 Asociace Asociace znázorňuje vztahy mezi jednou či více třídami, které jsou abstrakcí množiny spojení mezi instancemi (objekty) těchto tříd. Asociace lze obecně najít hledáním sloves a slovesných spojení v popisu problémové oblasti. U asociací předpokládáme, že jsou v podstatě obousměrné pokud nejsou explicitně specifikovány jako jednosměrné Jméno asociace: Role tříd v asociaci Násobnost asociace Kvalifikátor asociace Firma a “os. číslo” zaměstnance jednoznačně identifikují osobu, která je ve firmě zaměstnána

7 Modely Select Perspective..

8 Příklad SCA

9 Hierarchický diagram procesů

10 Use Case diagram

11 Architektura obchodu

12 Komponenta - objednávka

13 Uživatelské stránky serveru

14 Datový model „Objednávka“

15 Portálový správce

16 Stavový diagram

17 Diagram spolupráce objektů

18 Diagram procesních řetězců Diagram procesních řetězců (Process Thread Diagram) Slouží pro statický popis firemních procesů a vymezení rozsahu problémové oblasti

19 Diagram tříd Diagram tříd (Class Diagram), shromažďuje všechny informace o objektech. Slouží také jako výchozí bod pro návrh systému. Z modelu tříd lze v SCA také vygenerovat XML definiční soubory (xsd)

20 Diagram objektových sekvencí (Charakterizuje zápis třídy)

21 Popis tříd v Component Manager

22 Datový model v Component Manager


Stáhnout ppt "SELECT COMPONENT ARCHITECT (Dříve Select Enterprise) © 2003 by Select Business Solutions Inc. All Rights Reserved. B. Miniberger, BIVŠ Praha 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google