Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodický list Pořadové číslo:VY_32_INOVACE_I.A.05 Název pro školu:EU ČJ 05 II Název materiálu:Slovesný vid Autor:Mgr. Barbora Baránková Vzdělávací obor:Český.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodický list Pořadové číslo:VY_32_INOVACE_I.A.05 Název pro školu:EU ČJ 05 II Název materiálu:Slovesný vid Autor:Mgr. Barbora Baránková Vzdělávací obor:Český."— Transkript prezentace:

1 Metodický list Pořadové číslo:VY_32_INOVACE_I.A.05 Název pro školu:EU ČJ 05 II Název materiálu:Slovesný vid Autor:Mgr. Barbora Baránková Vzdělávací obor:Český jazyk Anotace:Pomocí tohoto DŮM se žáci seznámí se slovesným videm a jeho pravidly Klíčová slova:slovesný vid, slovesa dokonavá, slovesa nedokonavá, přítomný čas, budoucí čas Druh učebního materiálu:Výuková prezentace Očekávaný výstup:Žáci dokáží rozlišit slovesný vid, vytvořit slovesa dokonavá od nedokonavých a naopak Věková skupina:13-14 let Ověřeno dne:19.11.2012 Třída:VIII. B, 17 žáků, 10 chlapců, 7 dívek, SVP 0

2 Slovesný vid Slovesa dokonavá Slovesa nedokonavá

3 Co je to slovesný vid? Slovesný vid je schopnost slovesa vyjádřit dokončený či nedokončený děj. Podle toho rozlišujeme – slovesa dokonavá (s dokončeným dějem) – slovesa nedokonavá (s dějem, který probíhal delší dobu)

4 Rozlište, které sloveso znázorňuje děj dokončený a které nedokončený opravit ohřát objevovat schnout otevřít spravit topit koupat učesat poslat odpovědět získat dopravovat růst číst půjčit

5 řešení opravitD ohřátD objevovatN schnout N otevřítD spravitD topit N koupatN učesat D poslatD odpovědětD získatD dopravovatN růstN čístN půjčitD

6 Slovesa nedokonavá Vyjadřují neohraničený, stále probíhající děj Některá slovesa nedokonavá vyjadřují děj, který se uskutečňuje opakovaně Tvoří se přidáním přípony objevovatčíst koupat

7 Slovesa dokonavá Vyjadřují ohraničený, ukončený děj Tato slovesa nemají tvar přítomného času – používá se čas budoucí Tvoří se přidáním předpony objevitdočístokoupat

8 Určete, zda se jedná o slovesa dokonavá či nedokonavá. Vytvořte k danému vidu opak příklad: číst – nedokonavé – dočíst/přečíst - dokonavé vypouštět hrát nést mizet ptát se skočit otevřít upravovat kopat zaplatit rýt zazpívat zatáhnout pít hledat pojistit

9 řešení 1. sloupce vypouštětN – vypustitD hrát N – do/vyhrátD néstN – do/přinéstD mizet N – zmizetD ptát seN – zeptat seD skočitD – skákatN otevřítD – otevíratN upravovatN – upravitD

10 řešení 2. sloupce kopatN – vy/zakopatD zaplatitD – platitN rýtN – vy/zarýtD zazpívat D – zpívatN zatáhnoutD – zatahovatN pítN – do/vy/napítD hledatN – do/vyhledatD pojistitD – pojišťovatN

11 POZOR Vid si ověříte převedením slovesa do přítomného času, případně budoucího. Slovesa dokonavá nemají tvar přítomného času, pouze tvar budoucího. přečte, vypustí, zeptá se Slovesa nedokonavá mají budoucí čas vyjádřen pomocí slovesa „být“ bude číst, bude pouštět, bude se ptát

12 Literatura a internetové zdroje Hošnová E., Bozděchová I., Mareš P., Svobodová I. Český jazyk pro základní školy. Praha: SPN, 2009, 167 s., ISBN 978-80-7235-425-2 Hošnová E., Bozděchová I., Mareš P., Svobodová I. Český jazyk pro základní školy. Praha: SPN, 2009, 167 s., ISBN 978-80-7235-425-2


Stáhnout ppt "Metodický list Pořadové číslo:VY_32_INOVACE_I.A.05 Název pro školu:EU ČJ 05 II Název materiálu:Slovesný vid Autor:Mgr. Barbora Baránková Vzdělávací obor:Český."

Podobné prezentace


Reklamy Google