Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PLATBY V DOPRAVĚ Pracovní skupina Sdružení pro dopravní telematiku ČR PREZENTACE PROJEKTU PROJEKT TELEMATIKA VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ – OBLAST SYSTÉMŮ PRO ODBAVENÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PLATBY V DOPRAVĚ Pracovní skupina Sdružení pro dopravní telematiku ČR PREZENTACE PROJEKTU PROJEKT TELEMATIKA VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ – OBLAST SYSTÉMŮ PRO ODBAVENÍ."— Transkript prezentace:

1 PLATBY V DOPRAVĚ Pracovní skupina Sdružení pro dopravní telematiku ČR PREZENTACE PROJEKTU PROJEKT TELEMATIKA VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ – OBLAST SYSTÉMŮ PRO ODBAVENÍ CESTUJÍCÍCH Listopad 2007

2 OBSAH 1.Náplň projektu 2.Výstupy I.etapy 3.Výstupy II.etapy 4.Vize případného pokračování aktivity

3 PROJEKT Časový rámec projektu: Listopad 2007 – Únor 2008 Průběžná činnost: průběžná jednání, hledání shody, rešerše názorů Výstupy: Průběžně zpracovávány podkladové materiály Finální dokument technické části do 21.12.2007 Konečný dokument do 5.2.2007 Aktuálně: Předání prvních materiálů k připomínkám Hledání shody pro formování závěrů

4 MEMORANDUM

5 ÚKOLY PROJEKTU I. ETAPA Vyhledat a popsat podstatné precedenty v zahraničních projektech Doporučení k roli veřejné a státní správy II. ETAPA Rešerše názoru odborné veřejnosti k problému Odborný názor na Zákon o veřejné dopravě Jednotná architektura systému III. ETAPA Minimální technické podmínky Odbavovacích systémů a Jednotného kartového systému IV. ETAPA Projednání výstupů projektu s objednateli regionální a městské dopravy

6 PREZENTACE VÝSTUPŮ I. etapa

7 SPOLEČENSKÁ POPTÁVKA č.Hlavní cíle řešení problematiky 1 Zvýšení komfortu pro cestujícího ve veřejné dopravě a zvýšení atraktivity veřejné dopravy 2 Dosažení interoperability kartových systémů sloužících k platbám a odbavení cestujících (tvorba JKS) 3 Získání možnosti vytěžitelnosti dat systému pro evidenci dopravních výkonů a statistický sběr dat 4Úspora nákladů na zpracování transakcí (přechod k centralistickému a levnějšímu řešení)

8 ZAHRANIČNÍ PROJEKTY VDV (Spolková republika Německo) ITSO (Velká Británie) STIF (Francie) TLS (Nizozemí)

9 PLATNÉ NORMY Norma 24014-1 IFMS Architecture (IFMS = Interoperable Fare Management System) Obsahuje všechny funkce obsažené v dopravních procesech jako: management aplikací (organizace aplikací na kartě), management produktů (organizace nahrávání produktů elektronických jízdenek do jednotlivých aplikací), bezpečnostní management (řízení a dohled nad bezpečností systému), certifikace, registrace, identifikace. (evidence partnerských subjektů, přidělení a dohled nad plněním úloh).

10 PLATNÉ NORMY

11 ROLE SUBJEKTŮ RoleFunkční náplň Vlastník aplikace Subjekt organizující službu v rámci dané aplikace, odpovídá za správný chod systému a služeb v rámci konkrétní aplikace (např. organizátor IDS, nebo operátor, který vytvoří aplikaci jednotné elektronické jízdenky) Vlastník produktu Subjekt organizující službu cestujícímu, odpovídá za prodej a realizaci služby (např. dopravce, který prodá elektronickou jízdenku a nahraje ji na kartu) Centrální prvek Subjekt provádějící sběr a zúčtování transakcí, odpovídá za správnost zpracování, integritu dat, důvěrnost, atd. Subjekt zodpovídá za:  Centrální evidenci karet a aplikací,  Centrální evidenci registrovaných akceptačních zařízení,  Centrální klíčové hospodářství,  Centrální evidenci zakázaných karet. Prodejce aplikací Subjekt prodávající karty (např. dopravce), na kartách mohou být aplikace výhradně pro daného dopravce, nebo i pro dopravce další (tj. karta může být účelově zaměřena jen pro používání v železniční síti). Prodejce produktu Subjekt prodávající elektronické jízdenky (např. dopravce, nebo jiný předprodej jízdenek), odpovídá za správné nahrání elektronické jízdenky na kartu. Bezpečnostní manager Subjekt auditující, nebo aktivně realizující bezpečnost systému, odpovídá za odolnost systému proti chybám, napadení, v případě napadení zodpovídá za řešení stavu. Registrátor Subjekt dozorující evidenci karet, akceptačních zařízení. Odpovídá za shodu evidovaných zařízení se standardem systému.

12 UPLATNĚNÍ NORMY V PŘÍKLADECH

13 ZÁVĚRY I.ETAPY Doporučení k dalšímu postupu státní správy vyvozujeme zejména ze studia zahraničních projektů, kdy role státu se zpravidla vymezila na: A. Nalezení vhodného standardu pro ČR, B. Realizace centrálního systému (nebo určení, příp. iniciace vyhledání subjektu provozovatele JKS).

14 PREZENTACE VÝSTUPŮ II. etapa

15 ARCHITEKTURA ITS

16 ARCHITEKTURA JKS

17 STÁVAJÍCÍ STAV

18 ŘEŠENÍ – VARIANTA 1

19 ŘEŠENÍ – VARIANTA 2

20 PLATNÉ NORMY Stávající systémy Card managementu Budoucí centrální systém Služby budoucích operátorů

21 LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ Možná řešení: 1.Dopracování zákona o veřejné dopravě, 2.Najít alternativní legislativní nástroj: 1.Inovace zákonů (Zákon o silniční dopravě č. 111/1994 Sb. ve znění k 30.12.2002; Zákon o drahách č. 266/1994 Sb ve znění k 1. 1.2003, aj.) 2.Metodický pokyn (Standard, Organizační opatření)

22 CENTRÁLNÍ SYSTÉM V každém jednotném kartovém systému musí, pro zachování konzistence systému, existovat nejvyšší centrální prvek, který bude pro všechny regionální systémy zajišťovat následující funkce: Centrální evidence karet a aplikací, Centrální evidence registrovaných akceptačních zařízení, Centrální klíčové hospodářství, Centrální evidence zakázaných karet. Organizační opatření na straně správy: Centrální bezpečnostní manager, registrátor, Lokální bezpečnostní manageři, správci aplikací/produktů

23 STANDARD Obsahem standardů KS bývá funkční (dopravně) a technická (telematická) specifikace: elektronické peněženky, dopravní aplikace: časová/síťová jízdenky, řešení jednotlivého jízdného,

24 VHODNÝ STANDARD Nalezení vhodného standardu pro ČR: 1.definovat nový standard, 2.převzít některý existující zahraniční standard, 3.navázat na již existující či vyvíjený otevřený ucelený standard zasahující velký počet konečných uživatelů v ČR.

25 Děkuji za pozornost Jiri.Matejec@seznam.cz www.sdt.cz


Stáhnout ppt "PLATBY V DOPRAVĚ Pracovní skupina Sdružení pro dopravní telematiku ČR PREZENTACE PROJEKTU PROJEKT TELEMATIKA VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ – OBLAST SYSTÉMŮ PRO ODBAVENÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google