Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_06

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_06"— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_06
Název materiálu: Riskuj 1 Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník Anotace: Určování a používání zájmen, číslovek a sloves dělá žákům velké problémy. Cílem mé práce je vytvořit podpůrný kontrolní a soutěžní didaktický materiál pro úroveň žáků tříletých učebních oborů. Očekávaný výstup: Žáci si prostřednictvím soutěže riskuj zopakují a upevní již probrané učivo. Klíčová slova: zájmena, číslovky, slovesa Metodika: Materiál slouží jako soutěžní i kontrolní, lze ho promítnout elektronicky pro celou třídu nebo rozeslat v elektronické verzi. Třída se rozdělí na dvě skupiny, každá skupina si střídavě volí otázky určitých hodnot. Prémie se vybírá na konec a skupina vsadí libovolný počet bodů, které zatím získala. Musí být určen někdo, kdo bude zapisovat a sčítat body. Žáci mohou tento materiál použít i pro samostatné opakování.  Obor: tříleté učební obory Ročník: 2. Autor: Mgr. Monika Rubešová  Zpracováno dne:  Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

2 RISKUJ zájmena číslovky slovesa 500 1000 2000 5000 prémie 500 1000

3 zájmena 500 Urči druh zájmena „ JÁ“ zpět

4 zájmena 1000 Urči druh zájmena „ NĚKDO“ zpět

5 zájmena 2000 Urči druh zájmena „NIC“ zpět

6 zájmena 5000 Urči druh zájmena „ SÁM“ zpět

7 zájmena - prémie Vyjmenuj všechny druhy zájmen zpět

8 Správné řešení zájmena 500 - já – osobní
zájmena – někdo – neurčité zájmena nic – záporné zájmena sám - ukazovací zájmena – prémie - druhy zájmen: osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá, záporná

9 číslovky 500 Urči druh číslovky „ STO“ zpět

10 číslovky 1000 Urči druh číslovky „TŘETÍ“ zpět

11 číslovky 2000 Urči druh číslovky „DVAKRÁT“ zpět

12 číslovky 5000 Urči druh číslovky „DESATERO“ zpět

13 číslovky - prémie Urči druh číslovky „MNOHO“ zpět

14 Správné řešení číslovky 500 - sto - základní
číslovky třetí - řadová číslovky dvakrát – násobná číslovky desatero – druhová číslovky – prémie - mnoho - základní

15 slovesa 500 Jaké osoby rozlišujeme u sloves zpět

16 slovesa 1000 Jaké časy rozlišujeme u sloves zpět

17 slovesa 2000 Jaké způsoby rozlišujeme u sloves zpět

18 slovesa 5000 Jaké rody rozlišujeme u sloves zpět

19 slovesa - prémie Vyjmenujte všechny mluvnické kategorie, které určujeme u sloves zpět

20 Správné řešení Slovesa 500 - osoby - 1., 2., 3.
Slovesa 1000 – časy-minulý, přítomný, budoucí Slovesa 2000 – způsoby – oznamovací, rozkazovací, podmiňovací Slovesa 5000 – rody - činný, trpný Slovesa – prémie - mluvnické kategorie: osoba, číslo, čas, způsob, rod, vid, třída, vzor


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_06"

Podobné prezentace


Reklamy Google