Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Minimum znalostí pro realitní makléře

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Minimum znalostí pro realitní makléře"— Transkript prezentace:

1 Minimum znalostí pro realitní makléře
Katastr nemovitostí Minimum znalostí pro realitní makléře

2 Historický vývoj katastr – původ v latině caput-hlava
capitastrum –soupis podle hlav daň z lánu zemské desky 1. a 2. rustikální katastr tereziánský katastr rustikální a dominikální Josefský katastr tereziánsko-josefský katastr

3 Historický vývoj -do r.1706 – šlechta neplatila daně
-r.1749 – přiznávací listy pro statky dominikální – exequatorium dominicale vznikl tereziánský katastr dominikální r.1785 – Josef II. – Patent o reformě daně pozemkové a vyměření půdy -pojem pozemek a první měření -tereziánsko-josefský katastr – převzal měření josefského katastru a ocenění tereziánského katastru

4 Všeobecný zákoník občanský
Historický vývoj r.1811 Všeobecný zákoník občanský stavba je součástí pozemku intabulační princip platilo až do roku 1951

5 Stručný přehled historie katastru v Čechách
Stabilní katastr (1817 – 1871) katastrální mapování na základě patentu císaře Františka I. vznik map v měřítku 1:2880 Katastr daně pozemkové a Pozemková kniha ( ) -katastr daně pozemkové převzal operát stabilního katastru -na jeho základě byla založena Pozemková kniha -společně sloužili pro evidenci právních vztahů k nemovitostem, katastr také pro daňové účely Pozemkový katastr a Pozemková kniha ( ) kat.úřady soudy písemný operát sbírka listin mapový operát kopie katastrální mapy – tzv. pozemnoknižní mapa ze zákona byla stanovena vzájemná ohlašovací povinnost soudy povolovaly zápis listin o právních vztazích k nemovitostem do pozemkové knihy, kopie rozhodnutí posílaly kat.úřadům, které podle nich doplňovaly katastrální operát, kat.úřady jednou ročne doplňovaly pozemnoknižní mapy

6 Stručný přehled historie katastru v Čechách
Přídělový operát – po roce na základě Benešových dekretů seznamy parcel přídelců a mapa přídělů (kopie kat.mapy) část přídělů se vůbec nedochovala zapsány do Pozemkového katastru a do Pozemkové knihy neúplně a zjednodušeně byly zapsány až do Jednotné evidence půdy Operát scelování ve 40. letech minulého století prováděny scelovací práce,ne všude dokončeny výsledkem – tzv. scelovací mapy v měřítku 1:2000 nebo 1:2500 v terénu byl stav realizován, ale nebyl proveden zápis do Pozemkové knihy v těchto územích častý problém duplicitního vlastnictví

7 Stručný přehled historie katastru
Jednotná evidence půdy (JEP) a hospodářsko technické úpravy půdy (HTÚP) ( ) -evidence sloužila pro plánování a řízení zemědělské výroby -mapa JEP – kopie katastrálních map -seznam uživatelů – přejmenovaný seznam vlastníků - vlastnictví bylo v JEP potlačeno -HTÚP- hospodářsko technické úpravy pozemků – vytváření půdních celků – honů -mapy JEP byly po HTÚP reprograficky obnoveny s odstraněním kresby zrušených parcel uvnitř půdních bloků - Pozemková kniha - nepovinná

8 Evidence nemovitostí (1964-1992)
- vznikla zákonem 22/64 Sb. a navazující vyhláškou s účinností od 1.dubna 1964 - k tomuto dni byla uzavřena Pozemková kniha - vznikly Státní notářství – k účinnosti smluv o převodu vlastnictví k nemovitostem bylo třeba od jejich registrace státním notářstvím -soulad evidence nemovitostí se skutečným stavem měla zajišťovat ohlašovací povinnost všech uživatelů nemovitostí vůči příslušnému národnímu výboru a následná oznamovací povinnost národního výboru vůči orgánům geodézie - založeny listy vlastnictví - na LV byl zapsán vlastník, parcely a odkaz na položku výkazu změn, kde byl uveden odkaz na příslušnou listinu, do jiné části LV byly zapsány také parcely sloučeny do půdních celků, které nebyly uvedeny v mapě EN ani v soupisu parcel EN) – nynější zjednodušená evidence -v šedesátých letech byly překresleny mapy evidence nemovitostí do souvislého zobrazení -v sedmdesátých letech byly katastrální mapy převedeny na plastové fólie -zavádění počítačových souborů

9 Katastr nemovitostí ( od r.1993…)
Zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky poslední novelizace -Zákon č.186/2006 -nabyla účinnosti 1.ledna 2007 integruje do jednoho celku funkci bývalé pozemkové knihy a bývalého pozemkového katastru částečně obnovil intabulační princip založena zjednodušená evidence přiřazení BPEJ digitalizace katastr nemovitostí veden jako informační systém Konec r – úplné zavedeni ISKN včetně dálkového přístupu


Stáhnout ppt "Minimum znalostí pro realitní makléře"

Podobné prezentace


Reklamy Google