Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katastr nemovitostí Minimum znalostí pro realitní makléře.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katastr nemovitostí Minimum znalostí pro realitní makléře."— Transkript prezentace:

1 Katastr nemovitostí Minimum znalostí pro realitní makléře

2 Historický vývoj katastr – původ v latině caput-hlava capitastrum –soupis podle hlav - daň z lánu - zemské desky - 1. a 2. rustikální katastr - tereziánský katastr rustikální a dominikální - Josefský katastr - tereziánsko-josefský katastr

3 Historický vývoj -do r.1706 – šlechta neplatila daně -r.1749 – přiznávací listy pro statky dominikální – exequatorium dominicale vznikl tereziánský katastr dominikální vznikl tereziánský katastr dominikální r.1785 – Josef II. – Patent o reformě daně pozemkové a vyměření půdy -pojem pozemek a první měření -tereziánsko-josefský katastr – převzal měření josefského katastru a ocenění tereziánského katastru

4 Historický vývoj r.1811 r.1811 Všeobecný zákoník občanský Všeobecný zákoník občanský stavba je součástí pozemku stavba je součástí pozemku intabulační princip intabulační princip platilo až do roku 1951 platilo až do roku 1951

5 Stručný přehled historie katastru v Čechách  Stabilní katastr (1817 – 1871)  katastrální mapování na základě patentu císaře Františka I.  vznik map v měřítku 1:2880  Katastr daně pozemkové a Pozemková kniha (1871-1927)  -katastr daně pozemkové převzal operát stabilního katastru  -na jeho základě byla založena Pozemková kniha  -společně sloužili pro evidenci právních vztahů k nemovitostem,  katastr také pro daňové účely  Pozemkový katastr a Pozemková kniha (1927-1956)  kat.úřady soudy  písemný operát sbírka listin  mapový operát kopie katastrální mapy – tzv. pozemnoknižní mapa  ze zákona byla stanovena vzájemná ohlašovací povinnost  soudy povolovaly zápis listin o právních vztazích k nemovitostem do pozemkové knihy, kopie rozhodnutí posílaly kat.úřadům, které podle nich doplňovaly katastrální operát, kat.úřady jednou ročne doplňovaly pozemnoknižní mapy

6 Stručný přehled historie katastru v Čechách  Přídělový operát – po roce 1945 na základě Benešových dekretů  seznamy parcel přídelců a mapa přídělů (kopie kat.mapy)  část přídělů se vůbec nedochovala  zapsány do Pozemkového katastru a do Pozemkové knihy neúplně a zjednodušeně  byly zapsány až do Jednotné evidence půdy  Operát scelování  ve 40. letech minulého století prováděny scelovací práce,ne všude dokončeny  výsledkem – tzv. scelovací mapy v měřítku 1:2000 nebo 1:2500  v terénu byl stav realizován, ale nebyl proveden zápis do Pozemkové knihy  v těchto územích častý problém duplicitního vlastnictví

7 Stručný přehled historie katastru  Jednotná evidence půdy (JEP) a hospodářsko technické úpravy půdy (HTÚP)  (1956-1964)  -evidence sloužila pro plánování a řízení zemědělské výroby  -mapa JEP – kopie katastrálních map  -seznam uživatelů – přejmenovaný seznam vlastníků  - vlastnictví bylo v JEP potlačeno  -HTÚP- hospodářsko technické úpravy pozemků – vytváření půdních celků – honů  -mapy JEP byly po HTÚP reprograficky obnoveny s odstraněním kresby zrušených parcel uvnitř půdních bloků  - Pozemková kniha - nepovinná

8 Evidence nemovitostí (1964-1992)  - vznikla zákonem 22/64 Sb. a navazující vyhláškou s účinností od 1.dubna 1964  - k tomuto dni byla uzavřena Pozemková kniha  - vznikly Státní notářství – k účinnosti smluv o převodu vlastnictví k nemovitostem bylo třeba od 1.4.1964 jejich registrace státním notářstvím  -soulad evidence nemovitostí se skutečným stavem měla zajišťovat ohlašovací povinnost všech uživatelů nemovitostí vůči příslušnému národnímu výboru a následná oznamovací povinnost národního výboru vůči orgánům geodézie  - založeny listy vlastnictví  - na LV byl zapsán vlastník, parcely a odkaz na položku výkazu změn, kde byl uveden odkaz na příslušnou listinu, do jiné části LV byly zapsány také parcely sloučeny do půdních celků, které nebyly uvedeny v mapě EN ani v soupisu parcel EN) – nynější zjednodušená evidence  -v šedesátých letech byly překresleny mapy evidence nemovitostí do souvislého zobrazení  -v sedmdesátých letech byly katastrální mapy převedeny na plastové fólie  -zavádění počítačových souborů

9 Katastr nemovitostí ( od r.1993…)  Zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky  poslední novelizace -Zákon č.186/2006 -nabyla účinnosti 1.ledna 2007  integruje do jednoho celku funkci bývalé pozemkové knihy a bývalého pozemkového katastru  částečně obnovil intabulační princip  založena zjednodušená evidence  přiřazení BPEJ  digitalizace  katastr nemovitostí veden jako informační systém  Konec r. 2001 – úplné zavedeni ISKN včetně dálkového přístupu


Stáhnout ppt "Katastr nemovitostí Minimum znalostí pro realitní makléře."

Podobné prezentace


Reklamy Google