Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČEPS na počátku 2. dekády 3. milénia Pavel Šolc Ředitel sekce Korporátní služby, ČEPS, a.s. 12.1.2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČEPS na počátku 2. dekády 3. milénia Pavel Šolc Ředitel sekce Korporátní služby, ČEPS, a.s. 12.1.2011."— Transkript prezentace:

1 ČEPS na počátku 2. dekády 3. milénia Pavel Šolc Ředitel sekce Korporátní služby, ČEPS, a.s. 12.1.2011

2 Obsah  Retrospektiva (liberalizace po 10 letech)  Aktuální stav, problémy a pozitiva  Očekávaný vývoj ve středně a dlouhodobém horizontu  Úkoly a výzvy pro ČEPS  Závěry

3 Dekáda změn v organizaci energetiky  Liberalizace energetiky Elektřina jako komodita Trhy souvisejících služeb Zpomalení výstavby velkých konvenčních zdrojů Zpomalení rozvoje sítí  Propojení národních trhů zemí EU a rozvoj obchodu – objem, volatilita, směrovost  Nadnárodní společnosti v energetice  Propojení trhů s energiemi, komoditami a kapitálem  Udržení vysoké spolehlivosti  Nástup obnovitelných zdrojů a klimatické politiky

4 Současný stav  Konkurence na trhu s elektřinou (a plynem) a oslabení vlivu dominantních subjektů  Transevropské toky pro mezinárodní výměnu  Zestárlé zdroje a sítě (30 až 40 let)  Využití kapacit na hraně bezpečného a spolehlivého provozu  Soupeření o primární zdroje a nástup energetické diplomacie  Standardizované národní trhy, integrace v západní Evropě  Oddělení TSO  Obnovitelné zdroje ovlivňují celou energetiku

5 Očekávané změny v následujících letech  Růst podílu distribuovaných zdrojů v ES (z 30 % v minulosti na 60% k roku 2020) OZE Mikrokogenerace  Řízení spotřeby a akumulace v sítích Energetické služby Širší tarifní a produktové portfolio  Uhelná energetika - redukce a částečná obnova  JE a PPC – nové velké zdroje  Nový model řízení –Integrace na úrovni propojených soustav –Decentralizace na „národní“ úrovni (hierarchie řízení, odpovědnosti a role)

6 Očekávané změny v následujících letech  Europeizace energetiky –Oslabení vlivu národních států, nezávislost regulátorů a jejich podřízení evropským strukturám –Společná energetická politika, bezpečnost a pravidla –Společné plánování rozvoje sítí, financování horizontální sítě a supersítě –Integrace trhů –Integrace systémů řízení ES, trhů s PpS a regulační energií –Společná pravidla (trh, přístup k síti, podnikání,..)

7 Úkoly a výzvy pro ČEPS  Obnova a rozvoj PS a její efektivní a spolehlivý provoz –Zásadní obnova PS – vedení, rozvodny, zlepšení technických parametrů –investice 2 mld Kč ročně –Rozšíření tranzitních a udržení exportních kapacit Nutné pro plnou integraci trhů Transevropská tranzitní trasa Zajištění exportu –Připojení nových zdrojů ETE Paroplynové zdroje Oblasti větrných parků  Celkem 60 až 70 mld. Kč do roku 2023 (nárůst prům. ročních investic z 1 mld na cca 5 mld)

8 Úkoly a výzvy pro ČEPS  Obnova a rozvoj PS a její efektivní a spolehlivý provoz –Celkem 60 až 70 mld. Kč do roku 2023 (nárůst prům. ročních investic z 1 mld na cca 5 mld) –Maximální využití možností z hlediska financování, dodavatelských kapacit i realizovatelnosti (vypínání)

9 Aspekty ovlivňující rozvoj PS (I)  Zdroje –Modernizace zdrojů v severozápadních Čechách –Výstavba nového jaderného zdroje ETE –Plánovaná výstavba nového PPC zdroje – R. CST –Připojení OZE (větrné parky do PS)

10 Aspekty ovlivňující rozvoj PS (II)  Distribuční společnosti –Nárůst spotřeby na Ostravsku –Požadavky na nárůst transformačního výkonu PS/DS v západních Čechách

11 Aspekty ovlivňující rozvoj PS (III)  Zahraničí –Podpora evropského energetického trhu s elektřinou –Integrace obnovitelných zdrojů - Německo

12 Grid Development Investments till 2015: 1+22,5 mld. Kč 3 0,8 mld. Kč 4 1,3 mld. Kč 6 1,1 mld. Kč 7 2,2 mld. Kč 1+22,5 mld. Kč 3 0,8 mld. Kč 4 1,3 mld. Kč 6 1,1 mld. Kč 7 2,2 mld. Kč

13 Grid Development Investments till 2020: 81,6 mld. Kč 91,4 mld. Kč 10+11+12+13 7,8 mld. Kč +17+18 12,7 mld. Kč 16 1 mld. Kč 81,6 mld. Kč 91,4 mld. Kč 10+11+12+13 7,8 mld. Kč +17+18 12,7 mld. Kč 16 1 mld. Kč

14 Grid Development Investments till 2030: Ghghjjj

15 Obnova vedení

16 Úkoly a výzvy pro ČEPS  Zajištění rovnováhy a spolehlivosti provozu ES v nových podmínkách –Změna poměru velkých a malých zdrojů –Řízení spotřeby v DS –Skladování elektřiny a nové služby –Vliv intermitentních zdrojů a mezinárodního obchodu  Nové řídící a komunikační systémy, regionální nebo evropská řídící centra, nové technologie řízení toků  Nové vymezení rolí a vazeb mezi subjekty –Smart grids a řízení rovnováhy na úrovni DS –Supergrids a provoz transevropské dálnice

17 Úkoly a výzvy pro ČEPS  Podpora integrace a fungování trhů –Propojení spotových trhů v rámci regionu a kontinentální Evropy –Flexibilní propojený vnitrodenní trh –Přechod k finančním instrumentům namísto dlouhodobých aukcí –Integrace trhů s PpS a regulační energií, saldování odchylek mezi soustavami –Zajištění informací pro účastníky trhu

18 Rozpory a problémy k řešení  5 letá regulace vs. 10 leté investiční plány a 20 letá návratnost (garance na rozdíl od OZE dosud neexistuje)  Nediskriminace účastníků trhu vs. podpora OZE (zrovnoprávnění OZE)  Společný trh vs. národní energetická bezpečnost  Přiměřenost rozvoje PS (předbíhá rozvoj většiny zdrojů  riziko uvízlých investic)  Veřejný vs. soukromý zájem –Přístup k pozemkům –Povolovací procesy

19 Aktualizace 2010.09 - scénář SC3ea

20 Aktualizace 2010.09 - scénář SC3emax

21 Investice vs. odpisy (mil. Kč)

22 Investice vs. odpisy + “zisk“(mil. Kč)

23  ČEPS zajistí –Přiměřený rozvoj PS a pokrytí potřeb a požadavků na kapacity pro připojení zdrojů a spotřeby, export a import elektřiny –Spolehlivost a bezpečnost dodávek –Konkurenceschopné tj. mezinárodně srovnatelné ceny –Plnou integraci ČS trhu s trhy v zahraničí  Potřebuje k tomu –Jasné zadání/společenskou objednávku (SEK, investiční plány, spolehlivostní kriteria) –Regulační rámec zajišťující dostatek zdrojů pro financování investic a stabilní hospodaření –Legislativní podporu pro schvalovací procesy a přístup k pozemkům

24 Závěrečné shrnutí  V předchozí dekádě došlo k zásadním organizačním změnám v prostředí energetiky  V následující dekádě dojde k dokončení těchto změn a k významnému přebudování HW i SW infrastruktury (zdroje, sítě, řízení)  Výsledkem bude výrazně odlišná energetika, na jedné straně decentralizovaná a přiblížená zákazníkovi, na straně druhé integrovaná v rámci EU

25 Vedeme elektřinu nejvyššího napětí Pavel Šolc Ředitel sekce Korporátní služby ČEPS, a.s Elektrárenská 774/2 Praha 10 solc@ceps.cz www.ceps.cz


Stáhnout ppt "ČEPS na počátku 2. dekády 3. milénia Pavel Šolc Ředitel sekce Korporátní služby, ČEPS, a.s. 12.1.2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google