Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář Dotační programy v oblasti školství v roce 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář Dotační programy v oblasti školství v roce 2009."— Transkript prezentace:

1 Seminář Dotační programy v oblasti školství v roce 2009

2 OBSAH SEMINÁŘE 1. Přehled vyhlášených programů v oblasti školství pro rok 2009 2. Formulář a jeho vyplnění

3 Průběh dotačního řízení 5. leden 2009 27. únor 2009 odbor školství, hodnotící orgán vyhlášení dotačních programů uzávěrka podání žádostí zpracování a vyhodnocení přijatých žádostí

4 Průběh dotačního řízení VVVZ, Rada Khk, Zastupitelstvo Khk do 30 dnů po ukončení projektu dle smlouvy Schválení v orgánech kraje Podepsání smlouvy a převod schválených finančních prostředků Realizace projektu Závěrečná zpráva a vyúčtování

5 Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu Formulář závěrečné zprávy Formulář vyúčtování www.kr-kralovehradecky.cz školství dotační řízení a programy dotační řízení a programy pro rok 2009 vyhlášení dotačních programů v oblasti školství formulář ZZ a formulář vyúčtování

6 Podmínky společné pro vyhlášené programy uzávěrka žádostí je 27. února 2009 do dotačního programu jsou přijaty pouze kompletní žádosti se všemi povinnými přílohami zaslané materiály se nevracejí žadatel souhlasí se zařazením do databáze krajského úřadu a zveřejněním údajů o organizaci, názvu projektu a výší poskytnuté podpory podpořené projekty nesmí být ziskové

7 Dotační programy - školství 1. Dotační programy v oblasti vzdělávání 2. Dotační programy v oblasti v oblasti prevence

8 Oblast vzdělávání – jednoleté programy SMS012009 Moderní kompenzační pomůcky ve výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Okruh žadatelů: školy a školská zařízení zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení Cíl programu: zakoupení nebo vlastní výroba pomůcek, které zefektivní výchovně- vzdělávací proces žáků se SVP Popis programu: prostřednictvím nákupu či vlastní výroby kompenzačních pomůcek má program přispět ke kvalitnějšímu a efektivnějšímu způsobu výuky a výchovy žáků se SVP. Jedná se o pomůcky, které budou denně napomáhat žákům při výuce a osvojování nových poznatků srozumitelnější a názornější formou.

9 Žádost o podporu musí být podána v elektronické podobě v příslušné aplikaci zveřejněné na webových stránkách kraje a poté v písemné podobě. Povinné přílohy: podrobný popis projektu doklad o zřízení běžného účtu Výše finanční podpory Povinná spoluúčast žadatele 20 000 – 100 000 Kč 10 % na celkových přijatelných nákladech projektu

10 Oblast vzdělávání – jednoleté programy Oblast vzdělávání – jednoleté programy SMS022009 Vzdělávací a relaxační pobyty pro učitele Okruh žadatelů: školy a školská zařízení zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení Cíl programu: podpora a motivace kolektivů pedagogických pracovníků škol a školských zařízení k inovacím v jejich výchovně-vzdělávací práci Popis programu: program je zaměřen na pobytové vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Obsahem tohoto pobytu, který je určen pro kolektiv pracovníků jedné školy nebo školského zařízení, by měly být kurzy, semináře, školení, besedy, které řeší problematiku např. spolupráce učitelů, náměty na tvořivou a kreativní práci s dětmi, žáky a studenty, asertivní jednání, prevence syndromu vyhoření, projektové řízení, tvorba a úpravy ŠVP a další. Celý program může být doplněn relaxačními nebo sportovními aktivitami.

11 Žádost o podporu musí být podána v elektronické podobě v příslušné aplikaci zveřejněné na webových stránkách kraje a poté v písemné podobě. Povinné přílohy: podrobný popis projektu doklad o zřízení běžného účtu podrobná charakteristika akce Výše finanční podpory Povinná spoluúčast žadatele 50 000 – 150 000 Kč 20 % na celkových přijatelných nákladech projektu

12 Oblast vzdělávání – víceleté (dvouleté) programy Oblast vzdělávání – víceleté (dvouleté) programy SMV012009 Podpora profilace školy nebo školského zařízení Okruh žadatelů: školy a školská zařízení zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení Cíl programu: podpora profilace škol a školských zařízení ve smyslu zařazení originálních a inovativních prvků v ŠVP či ve stávajících učebních dokumentech, které podporují specifičnost práce školy nebo školského zařízení Popis programu: program je určený školám a školským zařízením, které v souladu se ŠVP či stávajícími učebními dokumenty zdůrazňují svou jedinečnost, profilují se v oblastech výchovně - vzdělávacího procesu za použití inovativních a netradičních metod výuky, podporují vzdělávání pedagogických pracovníků připravujících se na zefektivnění výuky a vzdělávání.

13 Žádost o podporu musí být podána v elektronické podobě v příslušné aplikaci zveřejněné na webových stránkách kraje a poté v písemné podobě. Povinné přílohy: podrobný popis projektu doklad o zřízení běžného účtu podrobná charakteristika činnosti školy, školského zařízení Výše finanční podpory Povinná spoluúčast žadatele 50 000 – 200 000 Kč 10 % na celkových přijatelných nákladech projektu

14 Oblast vzdělávání – víceleté (dvouleté) programy Oblast vzdělávání – víceleté (dvouleté) programy SMV022009 Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností žáků a studentů Okruh žadatelů: školy a školská zařízení zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení Cíl programu: vyhledat nadané žáky a studenty a motivovat je k zapojení do aktivit a činností, které umožňují jejich nadání využít a dále rozvíjet Popis programu: program je zaměřen na systematické a standardizované vyhledávání intelektově nadaných žáků a studentů v oblasti matematiky, fyziky, chemie, biologie, českého jazyka, cizího jazyka, dějepisu a zeměpisu, dále na podporu individuální práce s těmito žáky a studenty, jejich motivování pro zapojení do aktivit přispívajících k rozvoji jejich nadání a realizace aktivit (např. účast na soutěžích vyhlašovaných MŠMT). Upřednostněny budou projekty podporující spolupráci žáků, studentů z více škol.

15 Žádost o podporu musí být podána v elektronické podobě v příslušné aplikaci zveřejněné na webových stránkách kraje a poté v písemné podobě. Povinné přílohy: podrobný popis projektu doklad o zřízení běžného účtu Výše finanční podpory Povinná spoluúčast žadatele 20 000 – 150 000 Kč 10 % na celkových přijatelných nákladech projektu

16 Oblast vzdělávání – víceleté (dvouleté) programy Oblast vzdělávání – víceleté (dvouleté) programy SMV032009 Podpora výuky učebních oborů Okruh žadatelů: školy a školská zařízení zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení Cíl programu: zvýšení motivace ke studiu oborů ve středních školách Popis programu: program je zaměřený na zvyšování informovanosti široké veřejnosti o studiu učebních oborů, jejichž absolventi chybí na trhu práce, formou prezentací, přednášek, seminářů, exkurzí, propagačních a jiných akcí. Součástí projektu může být i příprava na výběr povolání žáků v základních školách.

17 Žádost o podporu musí být podána v elektronické podobě v příslušné aplikaci zveřejněné na webových stránkách kraje a poté v písemné podobě. Povinné přílohy: podrobný popis projektu doklad o zřízení běžného účtu Výše finanční podpory Povinná spoluúčast žadatele 10 000 – 100 000 Kč 0 % na celkových přijatelných nákladech projektu

18 Oblast prevence – jednoleté programy SMP012009 Program podpory rozvoje odborných znalostí a dovedností školních metodiků prevence a realizace preventivních programů Okruh žadatelů: občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, příspěvková organizace, školská právnická osoba, fyzická osoba, která je samostatnou účetní jednotkou, právnická osoba Cíl programu: zefektivnění a zkvalitnění působení školních metodiků prevence a realizace preventivních programů na školách v návaznosti na získané odborné znalosti a dovednosti školních metodiků prevence Popis programu: program podporuje přípravu, odborné vzdělávání a supervizní činnost v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže pro školní metodiky prevence

19 Žádost o podporu musí být podána v elektronické podobě v příslušné aplikaci zveřejněné na webových stránkách kraje a poté v písemné podobě Povinné přílohy: podrobný popis projektu doklad o zřízení běžného účtu zřizovací listina (nedávají školy a školská zařízení zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení Výše finanční podpory 10 000 – 80 000 Kč Povinná spoluúčast žadatele 10 % na celkových přijatelných nákladech projektu

20 Oblast prevence – jednoleté programy SMP022009 Program podpory a rozvoje zdravého životního stylu Okruh žadatelů: školy a školská zařízení zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení. Další podmínkou je členství v síti Škol podporujících zdraví nebo zahájení kroků, které povedou k zařazení do této sítě do konce r. 2009 Cíl programu: podporovat aktivity škol směřující k rozvoji zdravého životního stylu dětí a mládeže Popis programu: program podporuje rozvoj zdravého životního stylu ve školách prostřednictvím tvorby zdravého studijního a pracovního prostředí, podpory spolupráce mezi školami v oblasti zdravého životního stylu, vytváření podmínek pro efektivní využití volného času, aj.

21 Žádost o podporu musí být podána v elektronické podobě v příslušné aplikaci zveřejněné na webových stránkách kraje a poté v písemné podobě Povinné přílohy: podrobný popis projektu doklad o zřízení běžného účtu kopie oficiální přihlášky do projektu „Škola podporující zdraví“ Výše finanční podpory 10 000 – 50 000 Kč Povinná spoluúčast žadatele 10 % na celkových přijatelných nákladech projektu

22 Děkuji za pozornost. Jiří Krenčík tel.: 495 817 574 e-mail: jkrencik@kr-kralovehradecky.cz


Stáhnout ppt "Seminář Dotační programy v oblasti školství v roce 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google