Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MOTORICKÉ TESTY A TESTOVÉ SESTAVY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MOTORICKÉ TESTY A TESTOVÉ SESTAVY"— Transkript prezentace:

1 MOTORICKÉ TESTY A TESTOVÉ SESTAVY

2 STRUKTURA PŘEDNÁŠKY Pojmy motorické testy a testové sestavy
Vlastnosti motorických testů a testových sestav Příklady testových systémů

3 MOTORICKÝ TEST Pohybová činnost vymezená pohybovým úkolem testu a příslušnými pravidly sloužící k diagnostice motorického předpokladu

4 KLASICKÝ MODEL TESTOVÁNÍ

5 TESTOVÉ SESTAVY Seskupení motorických testů, které jsou skórovány buď samostatně nebo společně. 1) Testové systémy – skládají se z většího počtu samostatně skórovaných testů (přijímačky) 2) Testové profily – volné seskupení testů, nevyjadrřuje se celkové skóre 3) Testové baterie – pevné uskupení testů, které jsou standardizovány společně

6 TESTOVÝ SYSTÉM Např: Testy sloužící pro výběr uchazečů o studium – přijímačky. Volné uskupení testů Testy se dají libovolně přidávat a ubírat Výsledkem je jedno skóre

7 MOTORICKÝ PROFIL Histogram

8 TESTOVÁ BATERIE Testová sestava standardizovaná jako celek Jedno skóre
Pevné uskupení testů Nelze libovolně testy ubírat ani přidávat Má obdobné vlastnosti jako samostatné motorické testy

9 VLASTNOSTI MOTORICKÝCH TESTŮ A BATERIÍ
1. Validita Doba trvání 2. Reliabilita Homogenita 3. Objektivita Dimenzionalita 4. Obtížnost Ekvivalence 5. Délka testu Specifičnost

10 VALIDITA Validita = platnost
Poznámka pro porozumění: Zda test měří to co měřit má. Kritérium -vyjadřuje přesně vymezený účel testování a přijaté měřítko toho, co se má měřit

11 DRUHY VALIDITY 1. Validita bez kritéria
a) obsahová (logická) – věcná relevantnost, adekvátnost, vhodnost výběru položek, ... b) zjevná – přesvědčivost testu, jak je testované osobě zřejmý úkol, který má provést

12 DRUHY VALIDITY 2. Validita ke kritériu
a) jednoho testu – jednoduchá, zpravidla je vyjádřena koeficientem korelace mezi testem a kritériem Kritériem může být jiný test, pohybový úkol či pohybový výkon. b) testové baterie – složená, kritérium se odhaduje z testové baterie o více testech

13 DRUHY VALIDITY 3. Ostatní druhy validity
a) dílčí validita – validita jednoho testu z testové baterie b) inkrementální validita – validita po přidání testu do baterie c) teoretická validita – latentní kritérium d) predikční validita – nesoučasná - synchronní – souběžná - diachronní – nesouběžná

14 RELIABILITA - SPOLEHLIVOST
Zda test měří stále v čase, všechny testované osoby stejně a nebo stejně spolehlivě jako jiný test, který známe jako vysoce spolehlivý. Druhy spolehlivosti – stabilita, ekvivalence a konzistence 1. Stabilita – zda test měří stejně spolehlivě v různém čase - zjišťuje se opakovaným testováním: test - retest - kvantifikuje se korelačním koeficientem mezi testem a retestem Důležitá je otázka časového intervalu mezi měřeními – příliš krátký či příliš dlouhý

15 RELIABILITA - SPOLEHLIVOST
Druhy spolehlivosti – stabilita, ekvivalence a konzistence 2. Ekvivalence – zda test měří stejně spolehlivě jako jiný test, jehož vysokou spolehlivost známe. - zjišťuje se srovnáním s ekvivalentním testem – testem, který má obdobnou validitu - kvantifikuje se korelačním koeficientem mezi testem a ekvivalentním testem

16 RELIABILITA - SPOLEHLIVOST
Druhy spolehlivosti – stabilita, ekvivalence a konzistence 3. Konzistence – zda test měří shodně všechny testované osoby v testovaném souboru. - zjišťuje se vzájemným srovnáním dvou dílčích částí, na které testovaný soubor rozdělíme - kvantifikuje se korelačním koeficientem mezi oběma částmi souboru

17 OBJEKTIVITA Zda test měří shodně v případě různých examinátorů
- zjišťuje se vzájemným srovnáním výsledků, které naměří různý examinátoři - kvantifikuje se korelačním koeficientem mezi výsledky naměřenými různými examinátory

18 OBTÍŽNOST TESTU V „klasické teorii testů“ se uvádí jako poměr mezi množstvím úspěšných testovaných osob (úspěšného skóre) a počtem všech testovaných osob (maximálního možného skóre).

19 OBTÍŽNOST TESTU V IRT se uvádí jako hodnota parametru obtížnosti vybrané funkce

20 DALŠÍ VLASTNOSTI Délka testu – rozsáhlost pohybového úkolu, otázka poměru validity a vlivu únavy. Doba testu – časový interval, jak dlouho trvá plnění úkolu Homogenita – test či baterie postihuje pouze jeden motorický předpoklad Ekvivalence – zastupitelnost jiným testem

21 DALŠÍ VLASTNOSTI Dimenzionalita – kolik má test či baterie rozměrů, kolik latentních rysů měří Specifičnost – udává do jaké míry test měří něco jiného něž ostatní testy.

22 TESTOVÉ BATERIE UNIFIT 6-60 – celková motorická výkonnost
1. Skok daleký z místa 2. Leh – sed opakovaně 3. Vytrvalost – pouze jedna alternativa ze 3 - Běh po dobu 12 minut, Vytrvalostní člunkový běh, Chůze na vzdálenost 2 km 4. Testy volitelné podle věku - Člunkový běh 4 x 10 m (do 14 let) - Shyby (muži let) - Výdrž ve shybu (ženy let) - Hluboký předklon (nad 30 let)

23 TESTOVÉ BATERIE EUROFIT PRO DOSPĚLÉ – hodnocení zdravotních komponent tělesné zdatnosti 1. Test chůze na 2 km, test na bicykloergometru, vytrvalostní člunkový běh na 20m 2. Leh – sed opakovaně 3. Úklony trupu 4. Hloubka předklonu v sedě 5. Výdrž ve stoji na jedné noze 6. Výška výskoku 7. Výdrž ve shybu 8. Abdukce paže v ramenním kloubu 9. Síla stisku ruky (ruční dynamometr) 10. Talířový tapping

24 TESTOVÉ BATERIE FITNESSGRAM – zdravotně orientovaná zdatnost
1. Aerobní kapacita – 1 test - Vytrvalostní člunkový běh - Běh na 1 míli - Chůze na 1 míli ( od 13 let) 2. Síla a vytrvalost břišních svalů – hrudní předklony v lehu pokrčmo 3. Síla a vytrvalost svalů horní části trupu ( jeden test) - 90 stup. kliky - Shyby ve svisu ležmo - Shyby - Výdrž ve shybu 4. Síla a flexibilita extenzorů trupu – záklan v lehu na břiše 5. Flefibilita (jeden test) - Předklony v sedu pokrčmo jednonož - Dotyk prstů za zády

25 TESTOVÉ BATERIE DALŠÍ PŘÍKLADY: 1. Test základní tělesné výkonnosti
2. Test obecné tělesné výkonnosti 3. Armádní test 4. AAHPER 5. Test základní tělesné zdatnosti 6. Bruints – Ozereckého test ...

26 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "MOTORICKÉ TESTY A TESTOVÉ SESTAVY"

Podobné prezentace


Reklamy Google