Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Časté otázky a chyby související s tvorbou studijního zaměření Mgr. Jiří Taufer, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Časté otázky a chyby související s tvorbou studijního zaměření Mgr. Jiří Taufer, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Časté otázky a chyby související s tvorbou studijního zaměření Mgr. Jiří Taufer, Ph.D.

2 Nelze vytvořit “podpředměty” (stav současných učebních plánů). 2 možná řešení: V takovém případě se souhra, hra z listu, improvizace … považují za činnosti, obsažené ve vzdělávacím obsahu předmětu “Hra na kytaru“. Nelze je psát na vysvědčení. V takovém případě jde o samostatné předměty se svébytnou hodinovou dotací a vzdělávacím obsahem. Lze je psát na vysvědčení.

3 Nelze vytvořit “nadpředměty”. 2 možná řešení: 1) Skupinové praktikum bude předmět, který bude realizován v seskupeních orchestr, komorní hra, soubor bicích nástrojů... To nesplňuje požadavek RVP, aby v tabulce UP byly právě a jenom vyučovací předměty. 1 Skupinové praktikum je realizováno v těchto předmětech: orchestr, komorní hra, soubor bicích nástrojů... V takovém případě bude na vysvědčení známka za vyučovací předmět “Skupinové praktikum“. 2) V tabulce nebude “nadpředmět” Skupinové praktikum, ale výčet vyučovacích předmětů “orchestr”, “komorní hra”, “soubor bicích nástrojů”... V takovém případě může být na vysvědčení známka z každého z těchto předmětů. Je třeba vytvořit osnovy tak, aby byly splnitelné ve všech těchto uskupeních. ŠVP se takto výrazně zjednoduší.

4 Vyučovacím předmětům nelze přidělit menší hodinovou dotaci než 0,5 hodiny. K tomu by mohlo dojít, kdybychom vytvořili příliš předmětů: 2 možná řešení: - nevytvářet tolik vyučovacích předmětů - je to vážně nutné? - překročit hodinovou dotaci, kterou nám jako minimum nařizuje RVP - máme na to dost peněz?

5 V UP musí být hodinová dotace v TÝDENNÍ výši, nikoli roční či měsíční (současné UP). Je nutné neplést si hodinovou dotaci s organizací výuky. Učební plán se MUSÍ v ŠVP vypracovat s týdenní hodinovou dotací, zorganizovat výuku je však možné blokově.

6 Nelze vypracovat souhrnné hodinové dotace více vyučovacím předmětům. Nebylo by jasné, jakou hodinovou dotaci má který předmět. Je nutné každému vyučovacímu předmětu přidělit konkrétní hodinovou dotaci.

7 Neznamená to ale, že můžeme vytvořit vzdělávací obsah či hodinovou dotaci kryjící celý stupeň vzdělání (1.-7.r. I.st, 1.-4.r. II.st.). Na straně 57 v RVP ZUV je uvedeno, že vzdělávací obsah vyučovacího předmětu je rozpracován do jednotlivých ročníků, případně delších časových celků. Pro tuto direktivu však existují pouze nepřímé důvody: 1) Takto dlouhý celek nesplňuje požadavek SYSTEMATICKÉHO vzdělávání. 2) Není jasné, odkdy dokdy je POVINNOST navštěvovat Komorní hru. Lze doporučit nechat tomu volný průběh. Ať si každá škola rozmyslí, jestli jí stojí to být podezřívána z deklasování na volnočasovou aktivitu. Podle současného textu RVP na to má právo. Řešení: 1 Talentovaní žáci mohou navštěvovat SP již od nižších ročníků.

8 V ŠVP se může objevit konkrétní učivo vyžadované při postupových zkouškách. Je však třeba zajistit, aby obsah postupových zkoušek korespondoval se školními výstupy na konci ročníků. Postupové zkoušky ???? Od školního roku 2010-11 není nutné vykonávat postupové zkoušky do vyššího ročníku. ???? Škola si ale tuto povinnost může definovat ve svém ŠVP. Povinnost vykonávat ostatní komisionální zkoušky zůstává beze změny (přijímací, závěrečné, kontrakce...)

9 Lze vřele doporučit nepoužívat při průběžném hodnocení škálu 1-5 – obtížně bychom hledali souvislost s hodnocením na vysvědčení ve škále 1-4. Též je třeba nezapomenout na “alternativní“ známky - +,-,*,kroužek, podtržení, tiskátka (prasátka, sluníčka …) atd. Hodnocení V případě vypracování školních výstupů do delších časových celků je třeba nezapomenout na kritéria hodnocení „uvnitř“ těchto celků.


Stáhnout ppt "Časté otázky a chyby související s tvorbou studijního zaměření Mgr. Jiří Taufer, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google