Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura obchodního dopisu Renata Vyšínová Lenka Hliňáková Hana Klímová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura obchodního dopisu Renata Vyšínová Lenka Hliňáková Hana Klímová."— Transkript prezentace:

1 Struktura obchodního dopisu Renata Vyšínová Lenka Hliňáková Hana Klímová

2 Obchodní dopis Prakticky odborný funkční styl – Obchodní styl má ustálenou slovní zásobu užívá ustálených pojmenování a obratů (např. ustálených formulací žádostí, pozvánek, začátků a závěrů obchodní korespondence aj.) užití prostředků z jiných stylů není vhodné (slova citová) nejvíce uplatňovaný je slohový postup informační, někdy i postup výkladový a popisný – Administrativně-právní styl

3 Části obchodního dopisu Tři základní části: – Předtištěné úvodní náležitosti záhlaví vyznačení adresového pole a pásma odvolací údaje v úpravě – sloupcové – řádkové – Text dopisu oslovení důvod proč píšeme návrh co potřebujeme pozdrav – Náležitosti dopis ukončující razítko vlastnoruční podpis jméno a funkce pisatele vyznačení přílohy

4 Normalizovaná úprava obchodního dopisu - normy Kvalitu a způsob předtisku dopisních papírů pro obchodní a úřední písemný styk stanoví – ČSN 88 6101 Dopisní papíry pro obchodní a úřední korespondenci Formální uspořádání textu určuje – ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem Do obou norem jsou zpracovány ustanovení mezinárodní normy – ČSN ISO 11180 Poštovní adresování

5 Normalizovaná úprava obchodního dopisu - dopis Adresa odesílatele – Umístění na obálce – levá horní čtvrtina na dopisním papíru – místo v záhlaví – Úprava přesná a úplná adresa jinak není normou stanoveno

6 Normalizovaná úprava obchodního dopisu - dopis Adresa adresáta – Umístění na obálce – adresové pásmo nebo do pravé dolní čtvrtiny na dopisním papíru – od levé svislice – Písmo stojaté velikost min. 10 bodů a max. 16 bodů bez zvýraznění, podtržení, tučnění ani proložení název instituce lze napsat velkými písmeny název adresní pošty se doporučuje psát velkými písmeny – Řádkování vždy jednoduché řádkování nikdy se nevynechává prázdný řádek, vše rovnoměrně

7 Normalizovaná úprava obchodního dopisu - dopis – Rozsah adresa nesmí obsahovat více než 6 řádků na jednom řádku nemá být více než 30 znaků – PSČ nikdy se nepředsazuje umístění na posledním řádku adresy s názvem adresní pošty mezi PSČ a názvem adresní pošty se vynechávají obvykle dvě mezery – Pravopis adresa začíná vždy velkým písmenem bez interpunkce na konci řádků dva údaje se oddělují čárkou

8 Normalizovaná úprava obchodního dopisu - dopis Odvolací údaje – Sloupcová úprava umístěny vlevo nebo vpravo – Řádková úprava umístěny pod adresou Věc – Předtisk slova Věc byl zrušen – Heslovitý obsah dopisu se uvádí po vynechání dvou prázdných řádků pod posledním odvolacím údajem – Zvýrazňuje se podtržením nebo tučně – Začíná velkým písmenem – Nekončí tečkou

9 Normalizovaná úprava obchodního dopisu - dopis Oslovení – Vynecháváme dva prázdné řádky pod „věcí“ – Oslovujeme 5. pádem – Za oslovením je čárka Text dopisu – Používáme jednoduché řádkování – Mezi odstavci vynecháváme jeden prázdný řádek – Důležitý údaj může být zvýrazněný na samostatném řádku – Šířka levého a pravého okraje je vždy stejná – Levý okraj textu má zpravidla blokovou úpravu – Pravý okraj textu je nezarovnaný nebo může mít blokovou úpravu – Nový odstavec lze též odrážet asi o pět úhozů od levé svislice

10 Normalizovaná úprava obchodního dopisu - dopis Pozdrav – Mezi posledním řádkem textu a pozdravem vynecháváme jeden prázdný řádek – Další odstavec – Píše se v souladu s předchozími odstavci Podpis – Vlastnoruční podpis – Pod vlastnoruční podpis se píše titul, jméno, příjmení a funkce pracovníka – Podlouhlé razítko má své místo nad vlastnoručním podpisem – Při blokové úpravě levého kraje se podpis umísťuje vlevo – Při odrážení odstavců náleží podpis vpravo Přílohy – Lze napsat jejich počet – Řádek také můžeme zvýraznit – Za nadpisem Přílohy není dvojtečka Doplňující údaje – Bankovní spojení, IČ, DIČ, e-mailová a internetová adresa apod.

11 Zásady stylizace obchodního dopisu Píšeme jen o jedné věci Užíváme sloveso i zájmeno v 1. osobě množného čísla (my) Ve vztahu k adresátovi slovesa a zájmena ve 2. osobě množného čísla (Vy) Tón dopisu přirozený a zdvořilý Volíme slova přesného a jednoznačného významu Tvoříme raději kratší srozumitelné věty Dbáme na gramatickou a interpunkční správnost Cizí slova užíváme pouze tehdy, když známe bezpečně jejich význam a pravopis

12 Psychologie obchodního dopisu Využíváme toho ve složitějších situacích např. kdy musíme příjemce přesvědčovat, vysvětlovat mu vlastní potíže nebo omlouvat nedopatření Záměrně volíme přesvědčivá slova a formulace vět Stylizace je náročnější Tímto tedy rozumíme snahu pisatele ovlivnit příjemce obsahem i způsobem písemného vyjádření a dosáhnout potřebného účinku

13

14 Zdroje Obchodní korespondence I (Stanislava Štiková) Obchodní korespondence pro střední školy (PhDr. Emilie Fleischmannová, PhDr. Olga Kuldová, Ing. Rajmund Šedý) Děkujeme za pozornost !


Stáhnout ppt "Struktura obchodního dopisu Renata Vyšínová Lenka Hliňáková Hana Klímová."

Podobné prezentace


Reklamy Google