Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. Úvod do logistiky Servisní logistika prof. Ing. Václav Legát, DrSc. Ing. Martin Stávek Katedra jakosti a spolehlivosti strojů Technická fakulta Česká.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. Úvod do logistiky Servisní logistika prof. Ing. Václav Legát, DrSc. Ing. Martin Stávek Katedra jakosti a spolehlivosti strojů Technická fakulta Česká."— Transkript prezentace:

1 1. Úvod do logistiky Servisní logistika prof. Ing. Václav Legát, DrSc. Ing. Martin Stávek Katedra jakosti a spolehlivosti strojů Technická fakulta Česká zemědělská univerzita 165 21 Praha 6 - Suchdol

2 2 Zádání

3 Nauka o integrálním řízení - plánování, koordinaci, synchronizaci a optimalizaci veškerého materiálového, informačního a finančního toku s cílem uspokojit zákazníka výrobky nebo službami v požadované jakosti, množství, místě, čase a s minimálními logistickými náklady (perfektní dodávka). Poznámky: Logistika vznikla v armádě, další odvětví měla vliv na její rozvoj. Největší podíl na celkovém obratu v logistice je v odvětví potravin a poživatin (36 %), naopak nejnižší podíl je ve strojírenství (15 %). Největším logistickým nákladem je doprava (podílí se 35 % na celkových nákladech). Silniční vs. železniční doprava: železniční doprava se vyplatí při větších vzdálenostech (cca nad 350 km). 3 1. Definice logistiky

4 TS V CDÚZ Z T-těžba surovin (železná ruda a ost.) S-subdodavatelé (ocelové ingoty, normalizované profily) V-výroba náhradních dílů (výroba karoserie) CD-centrální dodavatelé (automobilka - sklad) ÚZ-územní dodavatelé (autorizované servisy) Z-zákazníci kamiony, vlaky, aj. Poznámka: pozor na četnosti použití daného dílu ve stroji – olejový filtr vs. karoserie (→ rozdílnost jednotlivých logistických řetězců). 2. Logistický řetězec Příklad: výroba ocelové karoserie: Vysvětlivky: Trojúhelník = sklad (sklad zajišťuje budoucí činnost), obdélník = činnost Log. článek, řetězec, systém 4

5 Těžba surovin (např. železná ruda, uhlí aj.): počátek logistického řetězce, kvalita, včasnost dodávek, stálost cen. Subdodavatelé (např. ocelové ingoty, normalizované profily aj.): přepracování výchozích surovin na polotovary, jakost, čistota chemického složení. Výroba náhradních dílů (ND) (např. karoserie, ložiska aj.): výroba náhradní dílů v požadované jakosti v porovnání s původními součástmi (pokud se nejedná o totožné výrobce daného stroje – nutno v některých případech doložit certifikáty o kvalitě produktů, každá náhradní součást se může skládat z více dílů od různých dodavatelů). 5 3. Charakteristika jednotlivých článků

6 Centrální dodavatelé ND: ND jsou dodávány z jednotlivých výrob (dodavatelů) přímo do centrálního skladu výrobce finálního výrobku a odtud jsou dle poptávky dodávány do skladů územních dodavatelů (pokud je centrální dodavatel nadnárodní) nebo přímo do údržbářských podniků a útvarů (servisů) Územní dodavatelé ND: operují zpravidla na národní úrovni, drží větší sortiment ND, vytvářejí se zpravidla v případě zahraničních nadnárodních dodavatelů. Údržbářský podnik nebo útvar či servis a jejich sklady ND: drží minimální sortiment a zásobu ND Poznámka: V některých případech může převzít funkci územního dodavatele ND. Konečný zákazník: poslední článek logistického řetězce vytváří poptávku. 6 3. Charakteristika jednotlivých článků

7 Výkonové logistické ukazatele Nákup počet objednávek náklady na objednávku počet dodávek velikost dodací lhůty počet dodavatelů Doprava počet tras počet ujetých km počet dopravních prostředků dopravní náklady náklady na tkm prům. čas oprav výskyt škod Sklad struktura zásob počet obratových položek průměrná skladová zásoba obratová zásoba pojistná zásoba plocha skladu kapacita skladu stupeň využití kapacity skladu rychlost a doba obratu zásob Plánování a výroba počet zadávaných zakázek velikost sortimentu náklady na zpracování zakázky pracnost výroby doba výroby prům. doba zakázky kapacita strojů a zařízení Prodej počet zákazníků prům. obrat na zákazníka počet skladovacích stupňů vzdálenost mezi sklady dodací lhůty dodržování termínů logistické náklady úroveň dodavatelských služeb zisk 7 4. Výkonové ukazatele pro zásobování ND

8 5. Princip řídícího obvodu 8

9 Princip řízení vychází z četnosti spotřeby náhradních dílů (ND), jejich ceny a dodací lhůty včetně výrobních ztrát z deficitu ND. Centrální sklad výrobce by měl mít naopak celý sortiment ND vyskytujících se na provozovaných strojích. Regionální sklady výrobce musí mít k dispozici ND v přiměřeném sortimentu a počtu (kompromis mezi centrálním skladem a skladem údržby (servisu). Je třeba, aby často požadované a nízkonákladové ND, byly na skladě údržbářských podniků a útvarů (servisů) v odpovídajícím počtu – nemělo by dojít k vyčerpání často požadovaných ND, např. olej, svíčky, pneumatiky apod. Z výše uvedeného plyne, že budou v podstatě dva až tři okruhy řízení: sklady výrobce, regionální sklady a sklady údržbářských podniků a útvarů (servisů). 9 5. Princip řídícího obvodu

10 Dodavatel musí být kdykoli schopen dodat výrobek/díly, které jsou buď skladem, nebo je v minimálním čase zhotovit. Odběratel musí kontrolovat stav vlastních zásob, vychází stanovením minima v operativních skladech, kterým dováží výrobky/díly ze svého (cizího) centrálního skladu, pokud zde poklesne stav zásob pod minimální míru, okamžitě provede objednávku k dodavateli. 10 5. Princip řídícího obvodu

11 Servis nikdy nemůže držet celý sortiment ND z ekonomických důvodů. Sklady servisů mají držet pouze sortiment v rozsahu ekonomicky zdůvodněných ND. Sortiment ND v servisu je tedy omezen na nejvíce obrátkové (používané) ND (olej, filtry, svíčky) a ND s nižší cenou a delší dodací lhůtou. Pro servisy je nevýhodné skladovat ND drahé a s krátkou dodací lhůtou (např. celé motory, karoserie, sedačky a jiné rozměrné ND apod.). 11 6. Držení sortimentu ND

12 Nové náhradní díly (ND) dodané přímo v sadách ke stroji vyjdou levněji než stejný ND dodaný do stroje později (výměna, nebo doplnění např. o některé funkce), hrozí však riziko jejich nevyužití při špatné specifikaci sad ND. Výrobci ND kvůli zisku mají snahu co nejvíce vyrábět a dodávat nové ND, kdežto opraváři by se měli snažit co nejvíce opravovat (renovovat, je-li to technicky možné a ekonomicky výhodné). Proto výrobci mají snahu při jakékoli poruše, např. i drobné vadě, provést výměnu poškozeného ND za nový. 12 7. Konflikty dílčích zájmů

13 Rozdíl mezi výrobou a údržbou: Výroba vyrábí, proto je pro vrcholové vedení společnosti zbytečné cokoli udržovat, když vše ZATÍM funguje tak, jak má. – Jinými slovy: “Proč vykonávat preventivní údržbu?“ Údržba: způsobuje prostoje ve výrobě, preventivní údržba zabraňuje vzniku poruch či oddálí jejich výskyt, preventivní údržbu plánujeme a tím eliminujeme neplánované prostoje. 13 7. Konflikty dílčích zájmů

14 Příloha


Stáhnout ppt "1. Úvod do logistiky Servisní logistika prof. Ing. Václav Legát, DrSc. Ing. Martin Stávek Katedra jakosti a spolehlivosti strojů Technická fakulta Česká."

Podobné prezentace


Reklamy Google