Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. Úvod do logistiky Servisní logistika prof. Ing. Václav Legát, DrSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. Úvod do logistiky Servisní logistika prof. Ing. Václav Legát, DrSc."— Transkript prezentace:

1 1. Úvod do logistiky Servisní logistika prof. Ing. Václav Legát, DrSc.
Ing. Martin Stávek Katedra jakosti a spolehlivosti strojů Technická fakulta Česká zemědělská univerzita Praha 6 - Suchdol

2 Zádání

3 1. Definice logistiky Nauka o integrálním řízení - plánování, koordinaci, synchronizaci a optimalizaci veškerého materiálového, informačního a finančního toku s cílem uspokojit zákazníka výrobky nebo službami v požadované jakosti, množství, místě, čase a s minimálními logistickými náklady (perfektní dodávka). Poznámky: Logistika vznikla v armádě, další odvětví měla vliv na její rozvoj. Největší podíl na celkovém obratu v logistice je v odvětví potravin a poživatin (36 %), naopak nejnižší podíl je ve strojírenství (15 %). Největším logistickým nákladem je doprava (podílí se 35 % na celkových nákladech). Silniční vs. železniční doprava: železniční doprava se vyplatí při větších vzdálenostech (cca nad 350 km).

4 2. Logistický řetězec T - těžba surovin (železná ruda a ost.)
Příklad: výroba ocelové karoserie: kamiony, vlaky, aj. T S V CD ÚZ Z Vysvětlivky: Trojúhelník = sklad (sklad zajišťuje budoucí činnost), obdélník = činnost T - těžba surovin (železná ruda a ost.) S - subdodavatelé (ocelové ingoty, normalizované profily) V - výroba náhradních dílů (výroba karoserie) CD - centrální dodavatelé (automobilka - sklad) ÚZ - územní dodavatelé (autorizované servisy) Z - zákazníci Poznámka: pozor na četnosti použití daného dílu ve stroji – olejový filtr vs. karoserie (→ rozdílnost jednotlivých logistických řetězců). Log. článek, řetězec, systém

5 3. Charakteristika jednotlivých článků
Těžba surovin (např. železná ruda, uhlí aj.): počátek logistického řetězce, kvalita, včasnost dodávek, stálost cen. Subdodavatelé (např. ocelové ingoty, normalizované profily aj.): přepracování výchozích surovin na polotovary, jakost, čistota chemického složení. Výroba náhradních dílů (ND) (např. karoserie, ložiska aj.): výroba náhradní dílů v požadované jakosti v porovnání s původními součástmi (pokud se nejedná o totožné výrobce daného stroje – nutno v některých případech doložit certifikáty o kvalitě produktů, každá náhradní součást se může skládat z více dílů od různých dodavatelů).

6 3. Charakteristika jednotlivých článků
Centrální dodavatelé ND: ND jsou dodávány z jednotlivých výrob (dodavatelů) přímo do centrálního skladu výrobce finálního výrobku a odtud jsou dle poptávky dodávány do skladů územních dodavatelů (pokud je centrální dodavatel nadnárodní) nebo přímo do údržbářských podniků a útvarů (servisů) Územní dodavatelé ND: operují zpravidla na národní úrovni, drží větší sortiment ND, vytvářejí se zpravidla v případě zahraničních nadnárodních dodavatelů. Údržbářský podnik nebo útvar či servis a jejich sklady ND: drží minimální sortiment a zásobu ND Poznámka: V některých případech může převzít funkci územního dodavatele ND. Konečný zákazník: poslední článek logistického řetězce vytváří poptávku.

7 4. Výkonové ukazatele pro zásobování ND

8 5. Princip řídícího obvodu
8

9 5. Princip řídícího obvodu
Princip řízení vychází z četnosti spotřeby náhradních dílů (ND), jejich ceny a dodací lhůty včetně výrobních ztrát z deficitu ND. Centrální sklad výrobce by měl mít naopak celý sortiment ND vyskytujících se na provozovaných strojích. Regionální sklady výrobce musí mít k dispozici ND v přiměřeném sortimentu a počtu (kompromis mezi centrálním skladem a skladem údržby (servisu). Je třeba, aby často požadované a nízkonákladové ND, byly na skladě údržbářských podniků a útvarů (servisů) v odpovídajícím počtu – nemělo by dojít k vyčerpání často požadovaných ND, např. olej, svíčky, pneumatiky apod. Z výše uvedeného plyne, že budou v podstatě dva až tři okruhy řízení: sklady výrobce, regionální sklady a sklady údržbářských podniků a útvarů (servisů).

10 5. Princip řídícího obvodu
Dodavatel musí být kdykoli schopen dodat výrobek/díly, které jsou buď skladem, nebo je v minimálním čase zhotovit. Odběratel musí kontrolovat stav vlastních zásob, vychází stanovením minima v operativních skladech, kterým dováží výrobky/díly ze svého (cizího) centrálního skladu, pokud zde poklesne stav zásob pod minimální míru, okamžitě provede objednávku k dodavateli.

11 6. Držení sortimentu ND Servis nikdy nemůže držet celý sortiment ND z ekonomických důvodů. Sklady servisů mají držet pouze sortiment v rozsahu ekonomicky zdůvodněných ND. Sortiment ND v servisu je tedy omezen na nejvíce obrátkové (používané) ND (olej, filtry, svíčky) a ND s nižší cenou a delší dodací lhůtou. Pro servisy je nevýhodné skladovat ND drahé a s krátkou dodací lhůtou (např. celé motory, karoserie, sedačky a jiné rozměrné ND apod.).

12 7. Konflikty dílčích zájmů
Nové náhradní díly (ND) dodané přímo v sadách ke stroji vyjdou levněji než stejný ND dodaný do stroje později (výměna, nebo doplnění např. o některé funkce), hrozí však riziko jejich nevyužití při špatné specifikaci sad ND. Výrobci ND kvůli zisku mají snahu co nejvíce vyrábět a dodávat nové ND, kdežto opraváři by se měli snažit co nejvíce opravovat (renovovat, je-li to technicky možné a ekonomicky výhodné). Proto výrobci mají snahu při jakékoli poruše, např. i drobné vadě, provést výměnu poškozeného ND za nový. rozdíl mezi výrobou a údržbou: Výroba vyrábí, proto je pro managery zbytečné cokoli udržovat, když něco funguje. Kardinální rozpor

13 7. Konflikty dílčích zájmů
Rozdíl mezi výrobou a údržbou: Výroba vyrábí, proto je pro vrcholové vedení společnosti zbytečné cokoli udržovat, když vše ZATÍM funguje tak, jak má. – Jinými slovy: “Proč vykonávat preventivní údržbu?“ Údržba: způsobuje prostoje ve výrobě, preventivní údržba zabraňuje vzniku poruch či oddálí jejich výskyt, preventivní údržbu plánujeme a tím eliminujeme neplánované prostoje. rozdíl mezi výrobou a údržbou: Výroba vyrábí, proto je pro managery zbytečné cokoli udržovat, když něco funguje. Kardinální rozpor

14 Příloha T S Z ÚDS TĚŽBA SUROVIN ZPRACOVATELÉ doprava D motory kabiny
1 2 3 4 5 motory kabiny hydraulika pneu plasty nápravy výfuky elektrovýzbroj T 6 7 8 9 S (konstrukce a výroba) SUBDODAVATELÉ FINÁLNÍ VÝROBCI traktory automobily CENTRÁLNÍ DODAVATELÉ ÚDS Z ÚZEMNÍ A SERVISY ZÁKAZNÍCI (uživatelé, provozní péče) Příklad logistickýc h článků, řetězců a systému (upraveno podle Pernici)


Stáhnout ppt "1. Úvod do logistiky Servisní logistika prof. Ing. Václav Legát, DrSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google