Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Téma:Vocabulary and Grammar Practice – Solutions Elem. U 1-6 Vypracoval/a:Mgr. Jana Hlaváčová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Téma:Vocabulary and Grammar Practice – Solutions Elem. U 1-6 Vypracoval/a:Mgr. Jana Hlaváčová."— Transkript prezentace:

1 Téma:Vocabulary and Grammar Practice – Solutions Elem. U 1-6 Vypracoval/a:Mgr. Jana Hlaváčová

2 I. Přelož. Dbej na pořádek slov. 1. Na stěně vedle dveří je nástěnka. 2. V tamté třídě je asi pět poliček. 3. Jsou v pokoji Martiny nějaké květiny? Ano, jsou. 4. Kdy musíte dělat tu zkoušku? – Povinnou zkoušku děláme na konci střední školy, nazýváme ji maturita. 5. Mamka říká, že musím být o víkendu doma před dvanáctou.- Půjdeš taky domů po půl dvanácté? 6. O čem mluvíš? Nerozumím. Řekni to, prosím tě, ještě jednou. 7. Podívej se na ně. Tancují zase spolu? – Myslím, že ano.- Chtěla bych jít domů. 8. Seznam se s Milanovým bratrem. Je to nejzábavnější a nejzajímavější kluk v naší třídě. 9. Dnešek byl nejhorší den. Škola skončila pozdě, nemohl jsem jet s tátou autem, a tak jsem šel domů pěšky. Pak jsem si uklidil pokoj, zodpověděl nějaké maily a bylo tak pozdě, že jsem spěchal do postele. 10. Mami, Pete dneska nemá svou svačinu. – Má hlad? Počkej chvilku, něco mu dám.

3 I. Key 1.There is a noticeboard on the wall next to the door. 2.There are about five shelves in that classroom. 3. Are there any plants/flowers in Marina´s bedroom? – Yes, there are. 4. When do you have to take the exam? – We take the compulsory exam at the end of the secondary school/education, we call it Maturita. 5. Mum says at the weekend I have to be at home before twelve. Are you going home/are you leaving after half past eleven, too? 6. What are you speaking about? I don´t understand. Say it again, please. 7. Look at them. Are they dancing together again? – I think so. /I think they are. – I´d like to go home. 8. Meet Milan´s brother. He is the funniest and the most interesting boy in our class. 9. Today was the worst day. The shool finished later, I couldn´t go by car with dad and so I walked home. Then I tidied my bedroom and it was so late that I hurried to bed. 10. Mum, Pete doesn´t have his snack today. – Is he hungry? Wait a moment, I´ll give him something.

4 II. Přelož. /Opakování L 3-6/ 1. Nemohl jsem dýchat. Nebyl tam žádný vzduch /air/. 2. Před dvěma týdny jsme byli na varhanním koncertě. 3. Nějakou pěknou mikinu můžeš koupit levně v tomto obchodním domě. 4. Nemohl jsem s nimi jít na ryby. 5. Na obrázku byl orel a nějací menší ptáci. 6. Náš ředitel nás učí deskriptivní geometrii. 7. Nebuď tak hrubý. Nekřič na něj. 8. Dnes hráli opravdu špatně, hůř než předevčírem na tréninku. 9. Nemusíš o tom mluvit. 10. Chtěl by sis půjčit mé kolo? Mohu ti ho půjčit.

5 II. Key 1. I couldn´t breathe. There was no air. /There wasn´t any air./ 2. We were at an organ concert two weeks ago. 3. You can buy a nice sweatshirt cheaply at this department store. 4. I couldn´t go fishing with them. 5. There was an eagle and some smaller birds in the picture. 6. Our head teacher teaches us descriptive geometry. 7. Don´t be so rude. Don´t shout at him. 8. Today they played really badly, worse that the day before yesterday at the training. 9. You don´t have to speak about it. 10. Would you like to borrow my bike? I can lend it to you.

6 III. Přelož krátké dialogy. 1. Pojďme na kávu. Znám jednu hezkou kavárnu na náměstí. – Dobře. A co jít v sobotu večer na diskotéku? – Zeptám se Martiny. 2. Ten test byl lehčí než minule. – Já nesouhlasím. Nebyl. A myslím, že byl těžší než před dvěma týdny. 3. Nemohl jsem si půjčit z knihovny tu knížku. Knihovna byla zavřená. – Musíš tam jít před pátou. 4. Znáš je? - Ne, neznám. – Myslím, že mají problém. – Dobře, pomůžu jim. 5. To byl velmi nebezpečný výlet. – Ale byl to jeden z nejkrásnějších výletů. Vzpomínáš si na ty fantastické výhledy z vrcholů hor? Chtěl bych tam jet znovu, ale nemám moc peněz. 6. Ve čtvrtek jsme byli doma, protože bylo špatné počasí. Před naším dome zastavilo auto a někdo křičel. Nějaký velmi špinavý člověk šel podél řeky k mostu, u mostu zahnul doleva...Zavolali jsme policii.

7 III. Key 1. Let´s go for a coffee. I know a nice café on the square. – And what about going to the disco on Saturday evening? – Well, I´ll ask Martina. 2. The test was easier than last time. – I don´t agree. It wasn´t. And I think it was more difficult than two weeks ago. 3. I couldn´t borrow the book from the library. The library was closed. – You have to go there before five. 4. Do you know them? – No, I don´t. – I think/I suppose they have a problem. Well, l´ll help them. 5. It was a very dangerous trip. – But it was one of the most beautiful/exciting trips. Do you remember the fascinating views from the tops of the mountains? I´d like to go there again but I don´t have much money. 6. On Thursday we were at home because it was bad weather. A car stopped in front of our house and someone cried. A very dirty man walked along the river to the bridge, at the bridge he turned left...We called the police.

8 Použitá literatura Falla, T. Maturita Solutions Elementry Oxford: Oxford University Press 2008 Workbook 120 s. ISBN 978-0-19-455156-4


Stáhnout ppt "Téma:Vocabulary and Grammar Practice – Solutions Elem. U 1-6 Vypracoval/a:Mgr. Jana Hlaváčová."

Podobné prezentace


Reklamy Google