Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Propedeutický úvod do patologie, základní pojmy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Propedeutický úvod do patologie, základní pojmy"— Transkript prezentace:

1 Propedeutický úvod do patologie, základní pojmy

2 Rozdělení patologie Klinická patologie Experimentální patologie
Obecná patologie Systematická patologie

3 Úkoly patologie Diagnostika Výzkum Výuka

4 Diagnostika První otázka klinika – co mi biopsie přinese? Biopsie
Jehlová biopsie (needle biopsy) Endoskopická biopsie Incizní biopsie Peroperační biopsie Cytologie Exfoliativní cytologie Cytologie z tekutin (cytospin) Tenkojehlová cytologie (fine-needle biopsy) Nekropsie Pitva

5 Diagnostika Popis makroskopický Popis mikroskopický - histologický
Závěr Diagnóza (pravděpodobnost) Doplňující údaje (výsledky komplementárních vyšetření) Poznámky

6 Biopsie – zpracování vzorku
Fixace (prevence autolýzy) – formaldehyd, glutaraldehyd – 24 hodin Nakrájení tkáně - sampling– makroskopie, popis Zalití do parafínu – blok (archiv – způsob skartace, etické hledisko!!) Nařezání (mikrotom) na skla (5-10mm) Barvení Pozn. Peroperační biopsie – rychlé zmražení bez fixace (do 5 minut) Molekulární patologie – nemožnost fixace formalínem, nutnost použít tekutý dusík Problematika organizace svozu materiálu, časový faktor – klinik by měl znát!

7 Cytologie – zpracování vzorku
Fixace na sklo Barvení (PAP, Giemsa)

8 Cytologie

9 Pitva Stanovení příčiny úmrtí
Monitorování přesnosti klinické diagnostiky – kvalita péče („final diagnosis“) Edukace Výzkum Statistika Pozn. Propitvanost přesto klesá

10 Pitva Patologicko-anatomická Soudní Základní diagnóza Komplikace
Příčina smrti Vedlejší nález Epikríza

11 Pitva Spolupráce s kliniky!
Zákonné normy (povinnost provedení pitvy, souhlas/nesouhlas s pitvou, poskytování informace)

12 Pitva Makrodiagnostika
Mikroskopická (histologická) diagnostika – podobně jako u biopsie

13 Zpracování vzorků – barvení
Základní barvení – hematoxylin & eosin Ostatní barvení histochemie imunohistochemie

14 Histochemie

15 Histochemie - Fe

16 Histochemie - lipidy

17 Histochemie – plísně

18 Imunohistochemie

19 Imunohistochemie – CD34

20 Imunohistochemie - NSE

21 Imunohistochemie – neuroendokrinní granula

22 Ostatní metody Elektronová mikroskopie Fluorescence
Polarizované světlo (amyloid!!) Molekulární patologie

23 Elektronová mikroskopie

24 Fluorescence

25 Polarizované světlo

26 Patologie - výzkum Mění se požadavky kliniků na informace od patologa!! Molekulární patologie – DNA, RNA, protein Genetika Epigenetika Genomika, Proteomika Onkopatologie In vivo, in vitro Prognóza Predikce Metodická základna Zpracování vzorků

27 Patologie - výuka Incidence Etiologie Patogeneze
Klinický, histopatoloický obraz Komplikace Prognóza Problem – based learning Pozn. Anglosaská literatura – klinická patologie

28

29 Přehled regresivních změn

30 Regresivní změny Nekrózy Gangrény Apoptóza Atrofie Dystrofie

31 Progresivní změny Hyperplasie Hypertrofie Regenerace Metaplasie
Metalaxie Dysplasie Neoplasie

32 Regresivní změny Nekrózy Gangrény Apoptóza Atrofie Dystrofie

33 Nekróza Intravitální odumření tkáně – vždy vitální reakce Nevratná
Ztráta barvitelnosti jader – karyolýza, karyorhexe Rozpad organel a membrán Není potřeba energie

34 Nekróza

35 Nekróza - příčiny Fyzikální (radiace…) Chemické (louhy, kyseliny)
Ischémie

36 Nekróza - typy Prostá Koagulační Kolikvační (mozek, zrnéčkové buňky)
Ischemická - infarkt, hemoragický infarkt, hemoragická infarzace Kaseozní (poprašková) -TBC Kolikvační (mozek, zrnéčkové buňky) Steatocytonekróza – Balzerova nekróza (pankreas) Fibrinoidní nekróza (spodina vředu)

37 Nekróza - hojení Jizva (do 6 týdnů) – nespecifická granulační tkán: fibroblasty, neokapiláry Pseudocysta Kalcifikace (dystrofická)

38 Gangréna Sekundárně změněná nekróza Suchá
Vlhká – toxémie, pozn. dekubitus Plynatá - toxémie

39 Regresivní změny Nekrózy Gangrény Apoptóza Atrofie Dystrofie

40 Apoptosis – podzimní padání listů ze stromů
Apoptóza Programovaná buněčná smrt, aktivní proces, liší se od nekrózy Kerr JFR, Wyllie AH, Currie AR. Apoptosis: a basic biological phenomenom with wide ranging implications in tissue kinetics. British Journal of Cancer (1972), 26, 239 Evolučně konzervovaný (Caenorrhabditis elegans) Apoptosis – podzimní padání listů ze stromů

41 Morfologie apoptózy Kondenzace chromatinu Budding Apoptotická tělíska

42 Morfologie apoptózy (ELMI)

43 Fáze a mechanizmy vzniku procesu apoptózy
Indukce apoptózy Aktivace efektorů apoptózy Fáze degradace

44 Indukce apoptózy Radiace Hypertermie Cytostatika Cytokiny
Interakce T lymfocytů s cílovými buňkami Hypoxie, kyslíkové radikály, atd.

45 Aktivace efektorů apoptózy
Receptorová signální dráha Nereceptorová signální dráha-poškození DNA, hypoxie, atd. Mitochondriální signální dráha

46 Apoptóza

47 Metody detekce apoptózy

48 Metody detekce apoptózy

49 Metody detekce apoptózy

50 Metody detekce apoptózy

51 Metody detekce apoptózy

52 Metody detekce apoptózy

53 Metody detekce apoptózy

54 Metody detekce apoptózy

55 Apoptóza ve fyziologických procesech
Embryogeneze Klimakterium, senium Ochrana „imunoprivilegovaných“ míst

56 Apoptóza v patologických procesech
Patologická inhibice apoptózy Patologická indukce apoptózy

57 Patologická inhibice apoptózy
Nádory Folikulární lymfomy Karcinomy s mutací genu p53 Hormonálně dependentní nádory (karcinomy mléčné žlázy, prostaty, vaječníku) Autoimunitní choroby Systémový lupus erythematodes Glomerulonefritidy

58 Patologická inhibice apoptózy
Virové infekce Herpesviry Poxviry Bakteriální infekce TBC

59 Patologická indukce apoptózy
AIDS Neurodegenerativní onemocnění Alzheimerova choroba Parkinsonova choroba Amyotrofická laterální skleróza

60 Patologická indukce apoptózy
Myelodysplastické syndromy Aplastická anemie Ischemické poškození Infarkt myokardu Mozková apoplexie Toxické poškození jater Alkohol

61 Regresivní změny Nekrózy Gangrény Apoptóza Atrofie Dystrofie

62 Atrofie Ložisková Difúzní
Numerická – snížení počtu buněk (dřeňový útlum) Prostá - zmenšení objemu buněk Senilní (hnědá – lipofuscin) Involuce – fyziologicky (thymus) Hypoplasie - nevývin

63 Atrofie Inaniční (kachexie) Tlaková Vaskulární Neurogenní Inaktivita
Záření Tuková atrofie –lipomatóza Endokrinní Idiopatická - myopatie

64 Regresivní změny Nekrózy Gangrény Apoptóza Atrofie Dystrofie

65 Dystrofie Proteiny Lipidy Glycidy

66 Progresivní změny Hyperplasie Hypertrofie Regenerace, hojení
Metaplasie Metalaxie Dysplasie Neoplasie

67 Hyperplasie, hypertrofie
Zmnožení buněk resp. tkáně Fyziologicky, patologicky Hormonálně Svaly Kostní dřen Mléčná žláza

68 Regenerace, hojení Buňky – labilní, stabilní, permanentní Hojení ran
Fibrin Nespecifická granulační tkán Per primam Per secundam – jizva, keloid Hojení fraktury (hematom,kalus,trabekulární kost) Komplikace – infekt, ischemie, nedostatečná fixace, kloub – ankylóza Hojení nemusí být organismu prospěšné (cirhóza, karnifikace)

69 Metaplasie, metalaxie Metaplasie
Transformace jednoho zralého typu epitelu do druhého Respirační trakt – dlaždicobuněčná metaplasie GIT – intestinální metaplasie Metalaxie – 3D transformace dle potřeb zátěže - kost

70 Dysplasie, neoplasie Viz obecná onkologie


Stáhnout ppt "Propedeutický úvod do patologie, základní pojmy"

Podobné prezentace


Reklamy Google