Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 www.1zsfm.cz Projekty SIPVZ Multimediální svět Projekt SIPVZ 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 www.1zsfm.cz Projekty SIPVZ Multimediální svět Projekt SIPVZ 2006."— Transkript prezentace:

1 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 www.1zsfm.cz Projekty SIPVZ Multimediální svět Projekt SIPVZ 2006

2 Vzdělávací obor : Chemie Ročník : devátý Autor prezentace : Mgr. D. Gongolová Vzdělávací obor : Chemie Ročník : devátý Autor prezentace : Mgr. D. Gongolová Název prezentace : „ELEKTROLÝZA“

3 Zdroje informací RNDr., BENEŠ,P., PhDr.,PUMPR,V., doc.RNDr.,BANÝR, J., Základy chemie 2, Fortuna, 1997 RNDr., BENEŠ,P., PhDr.,PUMPR,V., doc.RNDr.,BANÝR, J., Základy chemie 2, Fortuna, 1997 RNDr., BENEŠ,P., PhDr.,PUMPR,V., doc.RNDr.,BANÝR, J., Základy praktické chemie 2, Fortuna, 2000 RNDr., BENEŠ,P., PhDr.,PUMPR,V., doc.RNDr.,BANÝR, J., Základy praktické chemie 2, Fortuna, 2000

4 Elektrolýza

5 Elektrolýza Základem elektrolýzy je pohyb iontů (kationtů a aniontů) v roztoku nebo tavenině. Základem elektrolýzy je pohyb iontů (kationtů a aniontů) v roztoku nebo tavenině. Kladně nabité ionty se pohybují k záporně nabité elektrodě – KATODĚ. Kladně nabité ionty se pohybují k záporně nabité elektrodě – KATODĚ. Záporně nabité ionty se pohybují ke kladně nabité elektrodě - ANODĚ. Záporně nabité ionty se pohybují ke kladně nabité elektrodě - ANODĚ.

6 Ion znamená v řečtině “poutník“ Znázornění „putování“ iontů k elektrodám

7 Elektrolýza roztoku jodidu zinečnatého Do kyvety s roztokem jodidu zinečnatého ponoříme dvě uhlíkové elektrody a připojíme je ke zdroji stejnosměrného elektrického napětí 9V až 12V. Do kyvety s roztokem jodidu zinečnatého ponoříme dvě uhlíkové elektrody a připojíme je ke zdroji stejnosměrného elektrického napětí 9V až 12V.  Na katodě se vylučuje zinek  Na anodě vzniká žlutohnědý roztok jodu

8 Podstata dějů: Jodid zinečnatý ve vodném roztoku disociuje na zinečnaté kationty Zn 2+ a jodidové anionty I - ZnI 2 Zn 2+ + 2I - Katoda: zinečnaté kationty přijímají elektrony (redukují se) a vzniká kovový zinek Anoda: jodidové anionty odevzdávají elektrony (oxidují se), vznikají nejprve atomy a potom molekuly jodu

9 Děje vyjádřené rovnicemi:  Katoda: Zn 2+ + 2e - Zn (Zn II Zn 0 ) redukce redukce  Anoda: 2I - - 2e - I 2 (2I - I 2 ) 2I - - 2e - I 2 (2I - I 2 ) oxidace oxidace Elektrolýza je redoxní reakce.

10 Zapamatuj si: Elektrolýza je děj probíhající na elektrodách při průchodu stejnosměrného elektrického proudu roztokem nebo taveninou. Roztok nebo tavenina musí obsahovat volně pohyblivé ionty (kationty a anionty)

11 Průmyslově se elektrolýza využívá: K výrobě kovů – například hliníku Rudou pro výrobu je bauxit, který obsahuje 40 až 60 % oxidu hlinitého.

12 Další využití elektrolýzy: K pokovování proti rezavění tzv. (galvanické pokovování) K čištění kovů

13 Galvanické pokovování

14 Poznámky k prezentaci Netradiční forma výuky Netradiční forma výuky Postupné zobrazování textu v závislosti na výkladu učitele Postupné zobrazování textu v závislosti na výkladu učitele Názornost Názornost Možnost vracet se k probrané látce Možnost vracet se k probrané látce Využití laserového ukazovátka usnadňuje učiteli i žákům orientaci v textu Využití laserového ukazovátka usnadňuje učiteli i žákům orientaci v textu


Stáhnout ppt "Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 www.1zsfm.cz Projekty SIPVZ Multimediální svět Projekt SIPVZ 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google