Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Rodina a význam pro vývoj jedince a společnosti  Typy výchovy v rodině  Výchova volného času v rodině  Stát a rodinná politika  Církev ve službách.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Rodina a význam pro vývoj jedince a společnosti  Typy výchovy v rodině  Výchova volného času v rodině  Stát a rodinná politika  Církev ve službách."— Transkript prezentace:

1

2  Rodina a význam pro vývoj jedince a společnosti  Typy výchovy v rodině  Výchova volného času v rodině  Stát a rodinná politika  Církev ve službách pro rodiny

3  Rodina je základem společnosti, je strukturovaný celek  Všichni členové rodiny jsou odpovědní za výchovu dětí (Athonny Giddens)  Dítě se naučí orientovat v různých životních situacích díky vztahům v rodině  Rodina je základem společnosti  Definice rodiny není zmíněna v zákoně o rodině  Co dělá rodinu rodinou?

4  Rodina – strukturovaný celek(Plaňava, 2000)  Biologicko-reprodukční funkce  Výchovná funkce  Rekreační a regenerační funkce  Sociálně-ekonomická funkce  Socializační funkce  Emocionální funkce  Ochranná a domestikační funkce: zaopatřovací, pečovatelská funkce. Domestikační funkce spočívá ve vytvoření faktického zázemí,…

5  Biologicko-reprodukční funkce:  Rodina je považována jako nejoptimálnější prostředí pro realizaci reprodukce lidského druhu  pokles porodnosti v ČR je trvalým trendem  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1 89331-porodnost-stale-klesa-a-s-ni-i- miminkovsky-byznys/ http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1 89331-porodnost-stale-klesa-a-s-ni-i- miminkovsky-byznys/

6  Jedna z nejdůležitějších funkcí rodiny  Jeden z hlavních účelů rodiny  Předat potomkům hodnoty, normy společenského chování. „vést je ke vzdělání a stát se pro ně výchovným vzorem i oporou v situacích, kdy to budou potřebovat.“ (Procházka, 2012)  Rodičovská autorita ve výchově  Typy výchovy: autoritářská výchova, volná (liberální) výchova, demokratická výchova

7  Styl výchovy s důrazem na uplatnění autority rodičů vůči dětem  Je omezen emocionální vztah rodiče-děti  Dopady: únik dětí z rodiny, uplatnění autority v dospívajícím věku dítěte je problematické - dítě se nenaučí samostatně orientovat v různých životních situacích

8  Opakem autoritářské výchovy  Dítě se může stát agresorem a nenaučí se poznat hranice

9  Jedná se o styl výchovy s uplatněním rodičovské autority a zároveň nechává dětem prostor pro osobní svobodu  Efekt demokratické výchovy není zaručený  Důležité je, aby si rodiče správně zvolili výchovnou formu

10  http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id= 26906 (co všechno vytváří náš styl výchovy) http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id= 26906  http://userfiles.nidm.cz/file/KPZ/KA1- vyzkumy/zz-hodnotove-orientace-deti-ve- veku-6-15let.pdf http://userfiles.nidm.cz/file/KPZ/KA1- vyzkumy/zz-hodnotove-orientace-deti-ve- veku-6-15let.pdf

11  Trávení volného času má velký význam při vytváření osobnosti dítěte a podporuje jeho pozitivní socializaci  Nelze každou volnočasovou aktivitu považovat za prevenci rizikového chování mladého člověka

12  http://userfiles.nidm.cz/file/KPZ/KA1- vyzkumy/zz-hodnotove-orientace-deti-ve- veku-6-15let.pdf http://userfiles.nidm.cz/file/KPZ/KA1- vyzkumy/zz-hodnotove-orientace-deti-ve- veku-6-15let.pdf  http://www.sancedetem.cz/srv/www/conte nt/pub/cs/clanky/nazory-rodicu-na-traveni- volneho-casu-u-deti-92.html http://www.sancedetem.cz/srv/www/conte nt/pub/cs/clanky/nazory-rodicu-na-traveni- volneho-casu-u-deti-92.html  http://www.sancedetem.cz/srv/www/conte nt/pub/cs/clanky/graf-pokud-chces-zahnat- nudu-jakou-cinnosti-si-vyberes-57.html http://www.sancedetem.cz/srv/www/conte nt/pub/cs/clanky/graf-pokud-chces-zahnat- nudu-jakou-cinnosti-si-vyberes-57.html  http://www.sancedetem.cz/srv/www/conte nt/pub/cs/clanky/graf-kolik-casu-stravi-ve- vsedni-den-deti-u-internetu-55.html (kolik času děti tráví u internetu) http://www.sancedetem.cz/srv/www/conte nt/pub/cs/clanky/graf-kolik-casu-stravi-ve- vsedni-den-deti-u-internetu-55.html

13  vzájemné uspokojování duševních potřeb dětí a jejich vychovatelů  trvalost a hloubka citových vztahů  společná budoucnost  společenství prostoru, času a prožitků  výchovná interakce: vzájemné působení jednoho na druhého  soužití a sdílení  Harmonické soužití a vzájemné pochopení dělá rodinu rodinou!

14  Příspěvky na děti, rodičovský přípěvek,daňové úlevy,…  http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/peni ze/clanek.phtml?id=797016 http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/peni ze/clanek.phtml?id=797016  http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v- cesku/clanek.phtml?id=787235 http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v- cesku/clanek.phtml?id=787235  Stát by měl najít více komplexních řešení na rodinnou politiku,…

15

16  „Rodina je společenstvím života se svébytnou soudržností… rodina není součtem osob, které ji utvářejí, nýbrž je jejich společenstvím. A společenství je víc než součet. A jako taková musí být uznávána, zejména dnes, kdy převažuje obrana individuálních práv.“ (bl. Jan Pavel II. Familiaris consortio)  Rodina je „malá církev“  Manželství je základem rodinného života  Pouť rodin ve Vatikáně 2013: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=19 026 http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=19 026

17  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1893 31-porodnost-stale-klesa-a-s-ni-i-miminkovsky- byznys/ http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1893 31-porodnost-stale-klesa-a-s-ni-i-miminkovsky- byznys/  (http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id=283 10)http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id=283 10  http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id=269 06 http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id=269 06  http://userfiles.nidm.cz/file/KPZ/KA1- vyzkumy/zz-hodnotove-orientace-deti-ve-veku- 6-15let.pdf http://userfiles.nidm.cz/file/KPZ/KA1- vyzkumy/zz-hodnotove-orientace-deti-ve-veku- 6-15let.pdf  http://userfiles.nidm.cz/file/KPZ/KA1- vyzkumy/zz-hodnotove-orientace-deti-ve-veku- 6-15let.pdf http://userfiles.nidm.cz/file/KPZ/KA1- vyzkumy/zz-hodnotove-orientace-deti-ve-veku- 6-15let.pdf

18  http://www.sancedetem.cz/srv/www/conte nt/pub/cs/clanky/nazory-rodicu-na-traveni- volneho-casu-u-deti-92.html http://www.sancedetem.cz/srv/www/conte nt/pub/cs/clanky/nazory-rodicu-na-traveni- volneho-casu-u-deti-92.html  http://www.sancedetem.cz/srv/www/conte nt/pub/cs/clanky/graf-pokud-chces-zahnat- nudu-jakou-cinnosti-si-vyberes-57.html http://www.sancedetem.cz/srv/www/conte nt/pub/cs/clanky/graf-pokud-chces-zahnat- nudu-jakou-cinnosti-si-vyberes-57.html  http://www.sancedetem.cz/srv/www/conte nt/pub/cs/clanky/graf-kolik-casu-stravi-ve- vsedni-den-deti-u-internetu-55.html http://www.sancedetem.cz/srv/www/conte nt/pub/cs/clanky/graf-kolik-casu-stravi-ve- vsedni-den-deti-u-internetu-55.html  http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/peni ze/clanek.phtml?id=797016 http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/peni ze/clanek.phtml?id=797016

19  http://www.rodiny.cz/ http://www.rodiny.cz/  Mtějček, Z., dítě a rodina v psychologickém poradenství.1. vydání, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 223s. ISBN: 80-04.25236-2  Procházka, Miroslav. Sociální pedagogika. 1. vydání. Praha: Grada, 2012. 208 s. ISBN 978- 80-247-3470-5  Giddens, A., sociologie. 1. vydání. Praha: Argo. 1999. 595s. ISBN: 80-7203-124-4  Karaus, B., Člověk - prostředí - výchova : k otázkám sociální pedagogiky Blahoslav Kraus, Věra Poláčková et al. Praha: Paido, 2001. 199s. ISBN: 80-7315-004-2


Stáhnout ppt " Rodina a význam pro vývoj jedince a společnosti  Typy výchovy v rodině  Výchova volného času v rodině  Stát a rodinná politika  Církev ve službách."

Podobné prezentace


Reklamy Google