Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pohyb mechanismu Dynamika I, 8. přednáška Obsah přednášky : úvod do teorie mechanismů, klasifikace mechanismů vazby, typy mechanismů, Doba studia : asi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pohyb mechanismu Dynamika I, 8. přednáška Obsah přednášky : úvod do teorie mechanismů, klasifikace mechanismů vazby, typy mechanismů, Doba studia : asi."— Transkript prezentace:

1 Pohyb mechanismu Dynamika I, 8. přednáška Obsah přednášky : úvod do teorie mechanismů, klasifikace mechanismů vazby, typy mechanismů, Doba studia : asi 1,5 hodiny Cíl přednášky : uvést studenty do problematiky mechanismů, seznámit studenty se základními typy vazeb a se základními typy mechanismů.

2 Mechanismy - úvod Mechanismus slouží k přenosu sil a k transformaci pohybu. Mechanismus je soustava těles, spojených navzájem vazbami. Dynamika I, 8. přednáška

3 Mechanismy - úvod Základní pojmy. člen mechanismu - je jedno těleso, které nemění svůj tvar rám - je člen mechanismu pevně spojený se Zemí kinematická dvojice - je dvojice členů, spojených vazbou souřadnice vazby - je souřadnice, určující vzájemnou polohu členů dvojice vůči sobě navzájem hnací a hnaný člen - člen na straně pohonu a člen, jenž vykonává funkci, pro kterou byl mechanismus navržen vstupní a výstupní člen - člen na začátku a konci řetězce členů mechanismu počet stupňů volnosti - počet nezávislých pohybů které mechanismus může vykonávat Dynamika I, 8. přednáška kinematické schéma - v maximální možné míře zjednodušený náčrtek mechanismu souřadnice mechanismu - jedna nebo více nezávislých souřadnic, určujících polohu mechanismu

4 Mechanismy - úvod Kinematické schéma. v maximální možné míře zjednodušený náčrtek mechanismu, tak aby - byly zachovány ty rozměry, které jsou pro kinematiku podstatné, - byly potlačeny ty rozměry, které jsou pro kinematiku nepodstatné. Dynamika I, 8. přednáška Kinematické schéma může být od skutečného konstrukčního provedení mechanismu značně odlišné.

5 Mechanismy - úvod Dynamika I, 8. přednáška Třídění mechanismů. rovinný mechanismusprostorový mechanismus mechanismy rovinné všechny členy konají rovinný pohyb v navzájem rovnoběžných rovinách mechanismy prostorové alespoň jeden člen koná prostorový pohyb nebo členy konají rovinné pohyby v různoběžných rovinách

6 Mechanismy - úvod Dynamika I, 8. přednáška rovinný mechanismusprostorový mechanismus mechanismy rovinné všechny členy konají rovinný pohyb v navzájem rovnoběžných rovinách mechanismy prostorové alespoň jeden člen koná prostorový pohyb nebo členy konají rovinné pohyby v různoběžných rovinách Třídění mechanismů.

7 Mechanismy - úvod Dynamika I, 8. přednáška podle počtu stupňů volnosti mechanismy rovinné všechny členy konají rovinný pohyb v navzájem rovnoběžných rovinách mechanismy prostorové alespoň jeden člen koná prostorový pohyb nebo členy konají rovinné pohyby v různoběžných rovinách Okamžitá poloha mechanismu je jednoznačně určena tolika nezávislými souřadnicemi, kolik stupňů volnosti mechanismus má. Mechanismus má tolik stupňů volnosti, kolik nezávislých souřadnic je zapotřebí k jednoznačnému určení jeho okamžité polohy. souřadnice mechanismu - jedna nebo více nezávislých souřadnic, určujících polohu mechanismu; souřadnic mechanismu je právě tolik, kolik stupňů volnosti mechanismus má Třídění mechanismů.

8 Mechanismy - úvod Dynamika I, 8. přednáška podle počtu stupňů volnosti mechanismy s 1 stupněm volnosti mechanismy rovinné všechny členy konají rovinný pohyb v navzájem rovnoběžných rovinách mechanismy prostorové alespoň jeden člen koná prostorový pohyb nebo členy konají rovinné pohyby v různoběžných rovinách Třídění mechanismů.

9 Mechanismy - úvod Dynamika I, 8. přednáška podle počtu stupňů volnosti mechanismy s 1 stupněm volnosti mechanismy se 2 stupni volnosti - diferenciály mechanismy rovinné všechny členy konají rovinný pohyb v navzájem rovnoběžných rovinách mechanismy prostorové alespoň jeden člen koná prostorový pohyb nebo členy konají rovinné pohyby v různoběžných rovinách projíždí-li auto zatáčkou - otáčí se obě kola hnané nápravy různou rychlostí  a  - dvě souřadnice mechanismu Třídění mechanismů.

10 Mechanismy - úvod Dynamika I, 8. přednáška podle počtu stupňů volnosti mechanismy s 1 stupněm volnosti mechanismy se 2 stupni volnosti - diferenciály mechanismy s více stupni volnosti mechanismy rovinné všechny členy konají rovinný pohyb v navzájem rovnoběžných rovinách mechanismy prostorové alespoň jeden člen koná prostorový pohyb nebo členy konají rovinné pohyby v různoběžných rovinách mechanismus se sedmi stupni volnosti počet stupňů volnosti mechanismu není nijak omezen Třídění mechanismů.

11 Mechanismy - úvod Dynamika I, 8. přednáška podle počtu stupňů volnosti mechanismy s 1 stupněm volnosti mechanismy s více stupni volnosti podle charakteru převodu mechanismy s konstantním převodem mechanismy rovinné všechny členy konají rovinný pohyb v navzájem rovnoběžných rovinách mechanismy prostorové alespoň jeden člen koná prostorový pohyb nebo členy konají rovinné pohyby v různoběžných rovinách Třídění mechanismů. mechanismy s proměnným převodem mechanismy se 2 stupni volnosti - diferenciály

12 Mechanismy - úvod podle počtu stupňů volnosti mechanismy s 1 stupněm volnosti mechanismy se 2 stupni volnosti - diferenciály mechanismy s více stupni volnosti podle charakteru převodu mechanismy s konstantním převodem mechanismy s proměnným převodem podle počtu členů dvoučlenné mechanismy trojčlenné mechanismy čtyřčlenné mechanismy vícečlenné mechanismy Dynamika I, 8. přednáška mechanismy rovinné všechny členy konají rovinný pohyb v navzájem rovnoběžných rovinách mechanismy prostorové alespoň jeden člen koná prostorový pohyb nebo členy konají rovinné pohyby v různoběžných rovinách Třídění mechanismů.

13 Mechanismy - úvod Mechanismus má tolik stupňů volnosti, kolik nezávislých souřadnic je zapotřebí k jednoznačnému určení jeho okamžité polohy. Jedna nezávislá a dvě závislé souřadnice klikového mechanismu. Jeden stupeň volnosti. Počet stupňů volnosti mechanismu stanovíme intuitivně nebo výpočtem. Dynamika I, 8. přednáška Počet stupňů volnosti mechanismu. Výpočtem ze vzorce. i - počet stupňů volnosti, n - počet členů (včetně rámu), p 1 - počet vazeb první třídy (odebírají 1 stupeň volnosti), p 2 -počet vazeb druhé třídy (odebírají 2 stupně volnosti). Pro prostorový mechanismus. p j -počet vazeb j-té třídy (odebírají j stupňů volnosti).

14 Vazby Vazba je j-té třídy jestliže znemožňuje j vzájemných pohybů (odebírá j stupňů volnosti). Vazby se dělí na rovinné a prostorové. Rozlišujeme též idealizované a reálné vazby. Dynamika I, 8. přednáška Rovinná vazba - spojuje dva členy mechanismu, konající rovinný pohyb v navzájem rovnoběžných rovinách. Prostorová vazba - spojuje dva členy mechanismu, z nichž alespoň jeden koná prostorový pohyb, nebo konající rovinný pohyb v různoběžných rovinách. Idealizovaná vazba - zanedbáváme pasivní odpory (tření). Reálná vazba - bereme v úvahu pasivní odpory (tření). U každé vazby sledujeme její vlastnosti z hlediska statiky... Jaké síly nebo momenty vazba přenáší a jaké síly nebo momenty nepřenáší ?... a její vlastnosti z hlediska kinematiky. Jaké vzájemné pohyby obou těles vazba umožňuje a jaké vzájemné pohyby neumožňuje ?

15 Vazby rovinné vazby vazba 3. třídydokonalé vetknutí Dynamika I, 8. přednáška idealizované

16 Vazby rovinné vazby vazba 3. třídydokonalé vetknutí Dynamika I, 8. přednáška vazby 2. třídykloubová vazba (rotační) idealizované neumožňuje posuv umožňuje rotaci

17 Vazby rovinné vazby vazba 3. třídydokonalé vetknutí Dynamika I, 8. přednáška vazby 2. třídykloubová vazba (rotační) posuvná vazba idealizované znemožňuje posuv a rotaci umožňuje posuv přenáší sílu a moment nepřenáší sílu

18 Vazby rovinné vazby vazba 3. třídydokonalé vetknutí Dynamika I, 8. přednáška vazby 2. třídykloubová vazba (rotační) posuvná vazba valivá vazba (bez prokluzu v bodě dotyku) idealizované umožňuje posuv a rotaci, avšak tyto pohyby nejsou nezávislé valivá vazba je z hlediska přenosu sil rovnocenná kloubové vazbě valení bez prokluzu

19 Vazby rovinné vazby vazba 3. třídydokonalé vetknutí Dynamika I, 8. přednáška vazby 2. třídykloubová vazba (rotační) posuvná vazba vazby 1. třídy idealizované umožňuje posuv a rotaci neumožňuje posuv z posuvný kloub valivá vazba (bez prokluzu v bodě dotyku)

20 Vazby rovinné vazby vazba 3. třídydokonalé vetknutí Dynamika I, 8. přednáška vazby 2. třídykloubová vazba (rotační) posuvná vazba vazby 1. třídyposuvný kloub obecná vazba (s prokluzem v bodě dotyku) valivá vazba (bez prokluzu v bodě dotyku) idealizované z prokluz v bodě dotyku umožňuje nezávislý posuv a rotaci neumožňuje posuv

21 Vazby rovinné vazby vazba 3. třídydokonalé vetknutí Dynamika I, 8. přednáška vazby 2. třídykloubová vazba (rotační) posuvná vazba vazby 1. třídyposuvný kloub obecná vazba (s prokluzem v bodě dotyku) valivá vazba (bez prokluzu v bodě dotyku) Každá vazba přenáší takové síly (momenty), jakým vzájemným pohybům zabraňuje. zabraňuje-li vazba posunutí - přenáší sílu zabraňuje-li vazba natočení - přenáší moment neplatí zcela pro reálné vazby idealizované

22 Vazby prostorové vazby Dynamika I, 8. přednáška idealizované U prostorových vazeb nebude proveden úplný výčet, budou jen uvedeny příklady vazeb. Různých prostorových vazeb, z nichž každá některé z 6 pohybů umožňuje, jiné znemožňuje, je příliš mnoho.

23 Vazby prostorové vazby vazba 6. třídydokonalé vetknutí Dynamika I, 8. přednáška idealizované přenáší 3 síly a 3 momenty

24 Vazby prostorové vazby vazba 6. třídydokonalé vetknutí Dynamika I, 8. přednáška idealizované přenáší 3 síly a 3 momenty vazby 5. třídykloubová vazba (rotační) přenáší 3 síly a 2 momenty, nepřenáší moment k ose rotace

25 Vazby prostorové vazby vazba 6. třídydokonalé vetknutí Dynamika I, 8. přednáška idealizované přenáší 3 síly a 3 momenty vazby 5. třídykloubová vazba (rotační)přenáší 3 síly a 2 momenty, posuvná vazba přenáší 2 síly a 3 momenty, nepřenáší sílu ve směru posuvu

26 Vazby prostorové vazby vazba 6. třídydokonalé vetknutí Dynamika I, 8. přednáška idealizované přenáší 3 síly a 3 momenty vazby 5. třídykloubová vazba (rotační)přenáší 3 síly a 2 momenty, posuvná vazbapřenáší 2 síly a 3 momenty, šroubová vazba umožňuje posuv a rotaci, avšak tyto pohyby nejsou nezávislé s - stoupání závitu - posunutí při jedné otáčce (360º  6,28 rad)

27 Vazby prostorové vazby vazba 6. třídydokonalé vetknutí Dynamika I, 8. přednáška idealizované přenáší 3 síly a 3 momenty vazby 5. třídykloubová vazba (rotační)přenáší 3 síly a 2 momenty, posuvná vazbapřenáší 2 síly a 3 momenty, šroubová vazba vazby 4. třídyposuvná rotační vazba

28 Vazby prostorové vazby vazba 6. třídydokonalé vetknutí Dynamika I, 8. přednáška idealizované přenáší 3 síly a 3 momenty vazby 5. třídykloubová vazba (rotační)přenáší 3 síly a 2 momenty, posuvná vazbapřenáší 2 síly a 3 momenty, šroubová vazba vazby 4. třídyposuvná rotační vazba dvojitý kloub

29 Vazby prostorové vazby vazba 6. třídydokonalé vetknutí Dynamika I, 8. přednáška idealizované přenáší 3 síly a 3 momenty vazby 5. třídykloubová vazba (rotační)přenáší 3 síly a 2 momenty, posuvná vazbapřenáší 2 síly a 3 momenty, šroubová vazba vazby 4. třídyposuvná rotační vazba dvojitý kloub vazby 3. třídysférický kloub

30 Vazby prostorové vazby vazba 6. třídydokonalé vetknutí Dynamika I, 8. přednáška idealizované přenáší 3 síly a 3 momenty vazby 5. třídykloubová vazba (rotační)přenáší 3 síly a 2 momenty, posuvná vazbapřenáší 2 síly a 3 momenty, šroubová vazba vazby 4. třídyposuvná rotační vazba dvojitý kloub vazby 3. třídysférický kloub vazby 2. třídyposuvný sférický kloub

31 Vazby prostorové vazby vazba 6. třídydokonalé vetknutí Dynamika I, 8. přednáška idealizované přenáší 3 síly a 3 momenty vazby 5. třídykloubová vazba (rotační)přenáší 3 síly a 2 momenty, posuvná vazbapřenáší 2 síly a 3 momenty, šroubová vazba vazby 4. třídyposuvná rotační vazba dvojitý kloub vazby 3. třídysférický kloub vazby 2. třídyposuvný sférický kloub vazby 1. třídyobecná kinematická dvojice

32 Vazby prostorové vazby vazba 6. třídydokonalé vetknutí Dynamika I, 8. přednáška idealizované přenáší 3 síly a 3 momenty vazby 5. třídykloubová vazba (rotační)přenáší 3 síly a 2 momenty, posuvná vazbapřenáší 2 síly a 3 momenty, šroubová vazba vazby 4. třídyposuvná rotační vazba dvojitý kloub vazby 3. třídysférický kloub vazby 2. třídyposuvný sférický kloub vazby 1. třídyobecná kinematická dvojice Každá vazba přenáší takové síly (momenty), jakým vzájemným pohybům zabraňuje. zabraňuje-li vazba posunutí - přenáší sílu zabraňuje-li vazba natočení - přenáší moment neplatí zcela pro reálné vazby

33 Typy mechanismů trojčlenné mechanismy vačkové mechanismy Dynamika I, 8. přednáška Palcový mechanismus se zvedátkem 3 1 2 Vačkový mechanismus s plochým zvedátkem

34 Typy mechanismů trojčlenné mechanismy mechanismy s obecnou kinematickou dvojicí Dynamika I, 8. přednáška Obecná kinematická dvojice

35 Typy mechanismů čtyřčlenné mechanismy klikový mechanismus Dynamika I, 8. přednáška

36 Typy mechanismů čtyřčlenné mechanismy čtyřkloubový mechanismus Dynamika I, 8. přednáška

37 Typy mechanismů čtyřčlenné mechanismy kulisový mechanismus Dynamika I, 8. přednáška

38 Typy mechanismů čtyřčlenné mechanismy Oldhamova spojka Dynamika I, 8. přednáška Slouží k přenosu rotačního pohybu beze změny (1:1) při jisté (ne příliš velké) nesouososti hnacího a hnaného členu.

39 Typy mechanismů vícečlenné rovinné mechanismy Dynamika I, 8. přednáška

40 Typy mechanismů prostorové mechanismy Dynamika I, 8. přednáška


Stáhnout ppt "Pohyb mechanismu Dynamika I, 8. přednáška Obsah přednášky : úvod do teorie mechanismů, klasifikace mechanismů vazby, typy mechanismů, Doba studia : asi."

Podobné prezentace


Reklamy Google