Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

19.století 19.století. Konstantin Dimitrijevič Ušinskij Константин Дмитриевич Ушинский 1824 – 1870 1824 – 1870 zakladatel ruské národní pedagogiky zakladatel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "19.století 19.století. Konstantin Dimitrijevič Ušinskij Константин Дмитриевич Ушинский 1824 – 1870 1824 – 1870 zakladatel ruské národní pedagogiky zakladatel."— Transkript prezentace:

1 19.století 19.století

2 Konstantin Dimitrijevič Ušinskij Константин Дмитриевич Ушинский 1824 – 1870 1824 – 1870 zakladatel ruské národní pedagogiky zakladatel ruské národní pedagogiky ‘učitel ruských učitelů‘ ‘učitel ruských učitelů‘ pro své názory a výchovné metody ve sporu s nadřízenými i carskou vládou pro své názory a výchovné metody ve sporu s nadřízenými i carskou vládou

3 vystudoval práva v Moskvě vystudoval práva v Moskvě profesor na gymnáziu v Jaroslavli profesor na gymnáziu v Jaroslavli zástupce ředitele v ústavu pro výchovu šlechtických dívek v Petrohradě (klášterní komplex ve Smolném) přeměnil ho v devítiletou střední dívčí školu zástupce ředitele v ústavu pro výchovu šlechtických dívek v Petrohradě (klášterní komplex ve Smolném) přeměnil ho v devítiletou střední dívčí školu vyslán na 5 let na studijní cestu do Švýcarska vyslán na 5 let na studijní cestu do Švýcarska napsal mnoho teoretických pedagogických děl a učebnic ale i pohádek a příběhů pro děti napsal mnoho teoretických pedagogických děl a učebnic ale i pohádek a příběhů pro děti

4 Významná díla: Člověk jako předmět výchovy Člověk jako předmět výchovy O národnosti ve veřejné výchově O národnosti ve veřejné výchově Návrh na učitelský seminář Návrh na učitelský seminář Čítanky: Mateřská řeč, Dětský svět Čítanky: Mateřská řeč, Dětský svět

5 Základy pedagogické teorie Ušinského základem pedagogiky má být znalost člověka (psychologie a fyziologie) základem pedagogiky má být znalost člověka (psychologie a fyziologie) idealismus (duše existuje nezávisle na těle) idealismus (duše existuje nezávisle na těle) klade důraz na národní výchovu a mateřský jazyk klade důraz na národní výchovu a mateřský jazyk cílem výchovy je člověk, který žije pro zájmy svého národa, miluje práci a je hluboce mravný (usiluje o dobro, pravdu, lidskost) cílem výchovy je člověk, který žije pro zájmy svého národa, miluje práci a je hluboce mravný (usiluje o dobro, pravdu, lidskost) kritizoval carskou výchovu i zahraniční školství kritizoval carskou výchovu i zahraniční školství

6 lásku k vlasti pokládal za vrozenou každému člověku lásku k vlasti pokládal za vrozenou každému člověku výchova se má opírat o vědecké poznání i náboženství (přírodní vědy a křesťanství) výchova se má opírat o vědecké poznání i náboženství (přírodní vědy a křesťanství) národní výchova učí děti vážit si kulturního dědictví a rozvíjí morální vlastnosti dětí národní výchova učí děti vážit si kulturního dědictví a rozvíjí morální vlastnosti dětí prostředkem národní výchovy je mateřský jazyk prostředkem národní výchovy je mateřský jazyk odmítal tělesné tresty odmítal tělesné tresty

7 Ušinského didaktika hlavní obsah vyučování: mateřský jazyk, dějiny a zeměpis vlasti, přírodní a humanitní vědy hlavní obsah vyučování: mateřský jazyk, dějiny a zeměpis vlasti, přírodní a humanitní vědy důraz na rozvoj lásky k práci důraz na rozvoj lásky k práci nejprve u dítěte rozvíjíme řeč nejprve u dítěte rozvíjíme řeč analyticko-syntetická metoda výuky čtení analyticko-syntetická metoda výuky čtení učení musí být pro žáka vědomou prací a má vycházet z jeho zájmů učení musí být pro žáka vědomou prací a má vycházet z jeho zájmů všechno ve vyučování má výchovný ráz všechno ve vyučování má výchovný ráz (stavba hodiny, jazyková kultura atd.)

8 Zásady Ušinského pedagogiky Zásada přiměřenosti = respektovat věkové a psychické zvláštnosti dětí Zásada přiměřenosti = respektovat věkové a psychické zvláštnosti dětí Zásada názornosti = slovní výklad podepřít konkrétními obrazy Zásada názornosti = slovní výklad podepřít konkrétními obrazy Zásada trvalého osvojování vědomostí = důraz na opakování (tvořivě, svými slovy, v různém pořadí, ne! mechanicky), při opakování postupně přibírat novou látku Zásada trvalého osvojování vědomostí = důraz na opakování (tvořivě, svými slovy, v různém pořadí, ne! mechanicky), při opakování postupně přibírat novou látku

9 Úloha učitele řídící postavení ve výchovném procesu řídící postavení ve výchovném procesu odborné pedagogické vzdělání odborné pedagogické vzdělání znalosti z teorie výchovy opřené o vědu znalosti z teorie výchovy opřené o vědu "... životní spojení mezi minulostí a budoucností, mocný muž pravdy a dobra...“ "... životní spojení mezi minulostí a budoucností, mocný muž pravdy a dobra...“

10 Lev Nikolajevič Tolstoj Лев Николаевич Толстой 1828 – 1910 1828 – 1910 geniální spisovatel a pedagog geniální spisovatel a pedagog teoretik a realizátor ideje ‘volné školy‘ teoretik a realizátor ideje ‘volné školy‘ šlechtic - usiloval o vzdělání a zlepšení životních podmínek svých nevolníků šlechtic - usiloval o vzdělání a zlepšení životních podmínek svých nevolníků

11 nedokončil studia práv v Moskvě nedokončil studia práv v Moskvě v rodné Jasné Poljaně zřídil školu pro vesnické děti a stal se v ní pedagogem v rodné Jasné Poljaně zřídil školu pro vesnické děti a stal se v ní pedagogem vydával pedagogický časopis Jasná Poljana vydával pedagogický časopis Jasná Poljana vytvořil vynikající čítanky, slabikáře, početnice vytvořil vynikající čítanky, slabikáře, početnice mužici považovali školu za nesmyslnou přítěž, ostatní statkáři Tolstého pokládali za podivína a car za revolucionáře, vyloučen z církve jako kacíř mužici považovali školu za nesmyslnou přítěž, ostatní statkáři Tolstého pokládali za podivína a car za revolucionáře, vyloučen z církve jako kacíř

12 Významná pedagogická díla: Pedagogické stati Pedagogické stati Plody vzdělanosti Plody vzdělanosti Co jest umění Co jest umění Slabikář Slabikář Azbuka Azbuka

13 Základy pedagogické teorie Tolstého kritizoval výchovu v Rusku i západní Evropě (memorování, pasivita žáků, vynucená autorita učitele, herbartismus) kritizoval výchovu v Rusku i západní Evropě (memorování, pasivita žáků, vynucená autorita učitele, herbartismus) odmítal povinnou školní docházku odmítal povinnou školní docházku věřil v nadání ruského venkovského lidu a usiloval o jeho vzdělávání věřil v nadání ruského venkovského lidu a usiloval o jeho vzdělávání základem je teorie ‘volné školy‘ základem je teorie ‘volné školy‘

14 Volná škola žádné učební osnovy a plány žádné učební osnovy a plány žádný rozvrh hodin žádný rozvrh hodin naprostá volnost pohybu žáků a pobyt v přírodě naprostá volnost pohybu žáků a pobyt v přírodě radostné prostředí bez trestů a odměn radostné prostředí bez trestů a odměn obsah a délka výuky dle zájmu žáků obsah a délka výuky dle zájmu žáků svoboda výchovy = žák má právo nechodit do školy, neposlouchat výklad, vybírat si obsah a metody vyučování svoboda výchovy = žák má právo nechodit do školy, neposlouchat výklad, vybírat si obsah a metody vyučování výklad by měl být spjat s citovým prožitkem dětí výklad by měl být spjat s citovým prožitkem dětí

15 důraz na estetickou výchovu a rozvoj tvořivosti důraz na estetickou výchovu a rozvoj tvořivosti večerní besedy, večerní besedy, procházky s dětmi, slohy správná vyučovací metoda je taková, s níž jsou žáci spokojeni správná vyučovací metoda je taková, s níž jsou žáci spokojeni žáci mají být maximálně aktivní a tvořiví žáci mají být maximálně aktivní a tvořiví „Jediné kriterium pedagogiky je svoboda (volnost), jedinou metodou zkušenost.“ „Jediné kriterium pedagogiky je svoboda (volnost), jedinou metodou zkušenost.“ škola v Jasné Poljaně byla na udání popa zavřena a Tolstý nesměl již nikdy zorganizovat školu pro vesnické děti škola v Jasné Poljaně byla na udání popa zavřena a Tolstý nesměl již nikdy zorganizovat školu pro vesnické děti

16

17 до свидания !


Stáhnout ppt "19.století 19.století. Konstantin Dimitrijevič Ušinskij Константин Дмитриевич Ушинский 1824 – 1870 1824 – 1870 zakladatel ruské národní pedagogiky zakladatel."

Podobné prezentace


Reklamy Google