Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RUSKÁ PEDAGOGIKA 19.století.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RUSKÁ PEDAGOGIKA 19.století."— Transkript prezentace:

1 RUSKÁ PEDAGOGIKA 19.století

2 Konstantin Dimitrijevič Ušinskij Константин Дмитриевич Ушинский
1824 – 1870 zakladatel ruské národní pedagogiky ‘učitel ruských učitelů‘ pro své názory a výchovné metody ve sporu s nadřízenými i carskou vládou

3 vystudoval práva v Moskvě profesor na gymnáziu v Jaroslavli
zástupce ředitele v ústavu pro výchovu šlechtických dívek v Petrohradě (klášterní komplex ve Smolném) přeměnil ho v devítiletou střední dívčí školu vyslán na 5 let na studijní cestu do Švýcarska napsal mnoho teoretických pedagogických děl a učebnic ale i pohádek a příběhů pro děti 1) Univerzita v Moskvě 2) dům v Jaroslavli, kde bydlel Ušinskij 3) klášterní komplex ve Smolném

4 Významná díla: Člověk jako předmět výchovy
O národnosti ve veřejné výchově Návrh na učitelský seminář Čítanky: Mateřská řeč, Dětský svět

5 Základy pedagogické teorie Ušinského
základem pedagogiky má být znalost člověka (psychologie a fyziologie) idealismus (duše existuje nezávisle na těle) klade důraz na národní výchovu a mateřský jazyk cílem výchovy je člověk, který žije pro zájmy svého národa, miluje práci a je hluboce mravný (usiluje o dobro, pravdu, lidskost) kritizoval carskou výchovu i zahraniční školství

6 lásku k vlasti pokládal za vrozenou každému člověku
výchova se má opírat o vědecké poznání i náboženství (přírodní vědy a křesťanství) národní výchova učí děti vážit si kulturního dědictví a rozvíjí morální vlastnosti dětí prostředkem národní výchovy je mateřský jazyk odmítal tělesné tresty 1) Mladý Ušinskij 2) ukázka toho, jak takové vlastenectví může dopadnout…

7 Ušinského didaktika hlavní obsah vyučování: mateřský jazyk, dějiny a zeměpis vlasti, přírodní a humanitní vědy důraz na rozvoj lásky k práci nejprve u dítěte rozvíjíme řeč analyticko-syntetická metoda výuky čtení učení musí být pro žáka vědomou prací a má vycházet z jeho zájmů všechno ve vyučování má výchovný ráz (stavba hodiny, jazyková kultura atd.)

8 Zásady Ušinského pedagogiky
Zásada přiměřenosti = respektovat věkové a psychické zvláštnosti dětí Zásada názornosti = slovní výklad podepřít konkrétními obrazy Zásada trvalého osvojování vědomostí = důraz na opakování (tvořivě, svými slovy, v různém pořadí, ne! mechanicky), při opakování postupně přibírat novou látku

9 Úloha učitele řídící postavení ve výchovném procesu
odborné pedagogické vzdělání znalosti z teorie výchovy opřené o vědu "... životní spojení mezi minulostí a budoucností, mocný muž pravdy a dobra...“

10 Lev Nikolajevič Tolstoj Лев Николаевич Толстой
1828 – 1910 geniální spisovatel a pedagog teoretik a realizátor ideje ‘volné školy‘ šlechtic - usiloval o vzdělání a zlepšení životních podmínek svých nevolníků

11 nedokončil studia práv v Moskvě
v rodné Jasné Poljaně zřídil školu pro vesnické děti a stal se v ní pedagogem vydával pedagogický časopis Jasná Poljana vytvořil vynikající čítanky, slabikáře, početnice mužici považovali školu za nesmyslnou přítěž, ostatní statkáři Tolstého pokládali za podivína a car za revolucionáře, vyloučen z církve jako kacíř 1) Univerzita v Moskvě, kterou Tolstoj nedokončil 2) dům Tolstého v Jasné Poljaně 3) Tolstoj ve své pracovně

12 Významná pedagogická díla:
Pedagogické stati Plody vzdělanosti Co jest umění Slabikář Azbuka

13 Základy pedagogické teorie Tolstého
kritizoval výchovu v Rusku i západní Evropě (memorování, pasivita žáků, vynucená autorita učitele, herbartismus) odmítal povinnou školní docházku věřil v nadání ruského venkovského lidu a usiloval o jeho vzdělávání základem je teorie ‘volné školy‘ 1) Tolstoj s dětmi

14 Volná škola žádné učební osnovy a plány žádný rozvrh hodin
naprostá volnost pohybu žáků a pobyt v přírodě radostné prostředí bez trestů a odměn obsah a délka výuky dle zájmu žáků svoboda výchovy = žák má právo nechodit do školy, neposlouchat výklad, vybírat si obsah a metody vyučování výklad by měl být spjat s citovým prožitkem dětí

15 důraz na estetickou výchovu a rozvoj tvořivosti
večerní besedy, procházky s dětmi, slohy správná vyučovací metoda je taková, s níž jsou žáci spokojeni žáci mají být maximálně aktivní a tvořiví „Jediné kriterium pedagogiky je svoboda (volnost), jedinou metodou zkušenost.“ škola v Jasné Poljaně byla na udání popa zavřena a Tolstý nesměl již nikdy zorganizovat školu pro vesnické děti

16 Hádanka na konec: Kdopak je v Rusku více oslavován
Hádanka na konec: Kdopak je v Rusku více oslavován? Odpověď: Tolstoj, ten má i vlastní známku!

17 до свидания !


Stáhnout ppt "RUSKÁ PEDAGOGIKA 19.století."

Podobné prezentace


Reklamy Google