Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Statistika podruhé Návrh evidence a statistického výkaznictví Možná realizace - 2009 Komise SDRUK pro RF Praha, 9. 4. 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Statistika podruhé Návrh evidence a statistického výkaznictví Možná realizace - 2009 Komise SDRUK pro RF Praha, 9. 4. 2008."— Transkript prezentace:

1 Statistika podruhé Návrh evidence a statistického výkaznictví Možná realizace - 2009 Komise SDRUK pro RF Praha, 9. 4. 2008

2 Vývoj od listopadu 2007 Prezentace na celostátním semináři ke statistice v Brně (prosinec 2008, NIPOS, MZK Brno) První kolo připomínek (KK i PK) Konzultace se zástupcem komise pro služby SDRUK Únor – NIPOS konzultuje s ČSÚ – souhlas bez připomínek Korespondenční práce skupiny pro statistiku Předkládám PRACOVNÍ verzi – rozhodnout a ukončit Návrh na změny oddílu Hospodaření od NIPOS

3 Připomínkované návrhy Výkaz Kult (MK) V12-01 Deník veřejné knihovny Definice ke statistické evidenci Pokyny k vyplňování deníku Pokyny k vyplňování výkazu

4 Základní zásady akceptování … Knihovny evidují mnohem více než obsahuje statistický výkaz (větší knihovna – více údajů), jen stěžejní do výkazu Každý musí udělat nějaký kompromis a přijmout i jiný náhled Snaha o maximální srozumitelnost I formální připomínky jsou důležité!!! Zkuste se zamyslet, prosím, nad souvislostí Výkaz – Deník – definice

5 Oblasti připomínek: Výpůjčky - téměř bez výhrad, zůstává Návštěvníci knihovny fyzičtí i virtuální Elektronické, tzn. on-line služby Další údaje Pracovníci a hospodaření – jen drobné doplňky (do minulého pátku )

6 I. Knihovní fond Stav knihovního fondu celkem k 31. 12. min. roku0101 Stav knihovního fondu celkem k 31. 12. sledovaného roku [1] ( součet ř. 0103 – 0113) [1] 0102 naučná literatura0103 krásná literatura 1]1]0104 rukopisy0105 mikrografické dokumenty0106 kartografické dokumenty0107 tištěné hudebniny0108 zvukové dokumenty (zvukové záznamy)0109 zvukově obrazové dokumenty0110 obrazové dokumenty0111 elektronické dokumenty0112 jiné dokumenty0113 Počet exemplářů titulů docházejících periodik0114 Počet knihovních jednotek ve volném výběru0115

7 II. Uživatelé Registrovaní uživatelé ve sledovaném období0201 z ř. 0201Registrovaní uživatelé do 15 let0202 Návštěvníci celkem (ř. 0204 + 0208)0203 Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy)0204 z ř. 0204 návštěvníci využívající internet v knihovně 0205 návštěvníci kulturních akcí0206 návštěvníci vzdělávacích akcí0207 Návštěvníci on-line služeb / virtuální návštěvníci ??? (ř. 0404 + 0406 + 0410) 0208 Kontrolní součet (ř. 0201 – 0208)02xx

8 III. Výpůjčky Výpůjčky celkem (součet ř. 0302 až č. 0315)0301 Naučná literatura dospělým uživatelům (knihy)0302Komu Krásná literatura dospělým uživatelům (knihy)0303Komu Naučná literatura dětem (knihy)0304Komu Krásná literatura dětem (knihy)0305Komu Výpůjčky periodik0306 Rukopisy0307 Mikrografické dokumenty0308 Kartografické dokumenty0309 …… 0315 Prezenční výpůjčky evidované ( z ř. 0301)0316 Prolongace (z ř. 0301)0317

9 IV. Elektronické služby knihovny Webová stránka knihovny0401ANO NE Počet návštěv webové stránky knihovny0402 Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru knihovny0403 Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru mimo knihovnu0404 Počet vstupů do elektronického výpůjč. protokolu z prostoru knihovny0405 Počet vstupů do elektronického výpůjč. protokolu z prostoru mimo knihovnu 0406 Počet vlastních specializovaných databází0407 Počet licencovaných elektronických informačních zdrojů0408 Počet vstupů do elektronických informačních zdrojů a databází celkem z prostoru knihovny 0409 Počet vstupů do elektronických informačních zdrojů a databází celkem z prostoru mimo knihovnu 0410 On-line informační služby (počet zodpovězených dotazů) (nezapočít. do virtuálních návštěvníků – pouze služby bez asistence knihovníka) 0411

10 V. Další údaje Počet vzdělávacích akcí pro veřejnost X Počet vzdělávacích akcí pro knihovníky X Údaje z Kultu nelze nahrazovat výkazem RF

11 Možná řešení: 1. Přidat samostatný oddíl RF Výměnné fondy Půjčené jiným knihovnám Počet souborů 0509 Počet svazků 0510 Půjčené z jiných knihoven Počet souborů 0511 Počet svazků 0512 Poradenská a konzultační činnost (RF a pro knihovníky) 0513 Vzdělávání knihovníků (RF a knihovníků) (počet akcí) 0514

12 Možná řešení 2. Začlenit předešlé řádky do stávajícího oddílu V. Další údaje 3. Pouze vypustit ve stávajících ř. 0513 a 0514 slovo „veřejnost“ Kulturní akce0513 Vzdělávací akce0514

13 VI. Zaměstnanci, hospodaření Sledování nákladů na pořízení knihovních fondů Sledování nákladů na pořízení licencí na elektronické zdroje Náklady na pořízení KF (včetně periodik a licencí na EZ)0634 z ř. 0634 Náklady na nákup a předplatné periodik0635 z ř. 0634 Náklady na pořízení licencí na elektronické zdroje0636

14 Kosmetická úprava – zásadní význam Investiční zdroje vlastní použité ( v Kč) O622Pak ale nesedí součet? Náklady provozní celkem v Kč O631(dát sem z hospod. i hlavní činnosti ) Náklady provozní na hlavní činnost 0632Tuto ř. přidat A dále přečíslovat

15 NIPOS - návrh na nový oddíl VI. Zaměstnanci, hospodaření Máme možnost zvolit Připomínky mám od ekonomky NK a někt. členů skupiny Mohlo by se zjednodušit stávající? Dodáme si své 3 řádky o nákladech na KF Případně další změny Prosím připomínkujte – Urgentní

16 A termíny ? Připomínky ke Kultu obratem poslední Připomínky k oddílu VI. Zaměstnanci, hospodaření – do konce příštího týdne nejpozději Do konce května 2008 – vše další NIPOSu

17 Za pracovní skupinu děkuji za Pomoc včera Dnes pozornost Zítra náměty, připomínky, návrhy »Ladislava Zemánková »KI NK ČR »Ladislava.zemankova@nkp.cz


Stáhnout ppt "Statistika podruhé Návrh evidence a statistického výkaznictví Možná realizace - 2009 Komise SDRUK pro RF Praha, 9. 4. 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google