Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Méně časté otázky týkající se přípravy a kontroly SPECT radiofarmak

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Méně časté otázky týkající se přípravy a kontroly SPECT radiofarmak"— Transkript prezentace:

1 Méně časté otázky týkající se přípravy a kontroly SPECT radiofarmak
Jiří Štěpán KNM FN Brno a LF MU Inovační kurz – Radiofarmaka, Praha, IPVZ

2 Úvod Úvod Terminologie Techneciová radiofarmaka – vliv kvality eluátu
Možnost ředění připravených radiofarmak Použití a validace alternativní analytické metody stanovení radiochemické čistoty radiofarmaka Správné měření aktivity radionuklidů vyzařujících nízkoenergetické rentgenové záření Závěr Úvod

3 Nejčastěji používanými SPECT radiofarmaky jsou techneciová radiofarmaka, která se běžně připravují smícháním složek kitu s injekčním roztokem radionuklidu Při jejich přípravě a kontrole se občas vyskytnou méně běžné situace, které je potřeba správně řešit pro zajištění kvality připravených radiofarmak Úvod

4 Radiofarmakum (RF, radiofarmaceutický přípravek): jakýkoliv léčivý přípravek obsahující jeden nebo více radionuklidů (RN, radioaktivních izotopů) včleněných za účelem dosažení léčivého účinku Kit pro přípravu RF: jakýkoliv přípravek určený k rekonstituci a/nebo spojení s RNy za účelem přípravy RF (obvykle před jeho podáním) SPECT: angl. zkr. jednofotonová emisní počítačová tomografie single photon emission CT, diagnostická zobrazovací metoda nukleární medicíny SPECT radiofarmakum: radiofarmakum obsahující zářič gama, využívá se k jednofotonovému planárnímu a SPECT zobrazení Terminologie

5 PET: angl. zkr. pozitronová emisní tomografie positron emission tomography, diagnostická zobrazovací metoda nukleární medicíny PET radiofarmakum: radiofarmakum obsahující pozitronový zářič, využívá se k dvoufotonovému koincidenčnímu PET zobrazení Terminologie

6 Techneciová radiofarmaka – vliv kvality eluátu
Může typ generátoru ovlivnit kvalitu eluátu? Jsou 2 typy 99Mo-99mTc generátorů – generátory s mokrou kolonou a generátory se suchou kolonou dodávané různými výrobci U generátorů se suchou kolonou (DRYTEC) se zbytek fyziologického roztoku z kolony odsaje evakuovanou lahvičkou bez přidávání dalšího fyziologického roztoku nebo vakuum v evakuované lahvičce stačí na odstranění veškerého fyziologického roztoku z kolony Techneciová radiofarmaka – vliv kvality eluátu

7 Techneciová radiofarmaka – vliv kvality eluátu
Návrh proč používat generátor se suchou kolonou vyplývá z faktu, že záření může způsobit radiolýzu vody v mokrém generátoru (UltraTechneKow FM, ELUMATIC III, TEKCIS), což má za následek vznik peroxidu vodíku (H2O2) a hydroperoxidového radikálu (HOO.), což jsou oxidanty a pokud jsou přítomny v 99mTc-eluátu, mohou narušovat chemii technecia (které je potřeba z oxidačního stavu VII redukovat do nižšího, aby bylo schopné vazby v chelátech) Techneciová radiofarmaka – vliv kvality eluátu

8 Techneciová radiofarmaka – vliv kvality eluátu
Radiolýza vody bude pravděpodobně větší v generátorech o vysoké aktivitě. V generátorech s mokrou kolonou může za extrémně chladného počasí eventuálně zamrznout i fyziologický roztok v hadičkách, což zabraňuje eluci až do rozmrazení Techneciová radiofarmaka – vliv kvality eluátu

9 Techneciová radiofarmaka – vliv kvality eluátu
Jak ovlivňuje doba od předchozí eluce kvalitu eluátu? Jak 99Mo (13 %) tak 99mTc se přeměňuje na 99Tc, proto jsou v 99mTc-eluátu přítomny 99mTc i 99Tc V průběhu času od předchozí eluce stoupá zastoupení 99Tc, které konkuruje 99mTc a může snižovat účinnosti značení radiofarmaceutických kitů a tím dosaženou radiochemickou čistotu Obsah 99mTc v eluátu je dán molárním zlomkem (F) 99mTc dle vztahu: Techneciová radiofarmaka – vliv kvality eluátu

10 Techneciová radiofarmaka – vliv kvality eluátu
Obsah 99mTc v 99mTc-eluátu Je vidět, že už 24 h po eluci je v eluátu z celkového počtu atomů Tc pouze 27,9 % 99mTc a zbylých 72,1 % je 99Tc Dny po eluci Hodiny po eluci 3 6 9 12 15 18 21 0,7346 0,6254 0,5366 0,4641 0,4044 0,3550 0,3138 1 0,2791 0,2498 0,2249 0,2035 0,1851 0,1691 0,1551 0,1428 2 0,1319 0,1222 0,1136 0,1059 0,0990 0,0927 0,0869 0,0817 0,0770 0,0726 0,0686 0,0649 0,0614 0,0583 0,0553 0,0526 4 0,0500 0,0476 0,0454 0,0432 0,0413 0,0394 0,0377 0,0360 Techneciová radiofarmaka – vliv kvality eluátu

11 Techneciová radiofarmaka – vliv kvality eluátu
Tato situace se stává kritickou pro značení některých kitů pro přípravu radiofarmaka, když jsou generátory nechány bez eluce přes víkend a potom poprvé eluovány v pondělí nebo v úterý U některých radiofarmaceutických přípravků jsou limity na obsah 99mTc v eluátu nepřímo specifikovány v tom, že jenom v určitých časech eluované 99mTc se může použít Konkrétně: u RF 99mTc-HMPAO pro zobrazení mozku, nesmí být eluát starší než 4 h (Ceretec, Neuroscan) nebo 2 h (Brain-spect) a také musí být získán z generátoru, který byl eluován nejméně 1× za posledních 24 h Techneciová radiofarmaka – vliv kvality eluátu

12 Techneciová radiofarmaka – vliv kvality eluátu
Je možno ke značení kitů použít eluát z generátoru DRYTEC neeluovaného 7 dní? Ve studii uveřejněné v Nucl Med Commun 2011, 32: zjistili, že tento eluát nelze použít pro přípravu 99mTc-makrosalbu, bezpečně lze připravovat: 99mTc-nanokoloid albuminu, 99mTc-MDP, 99mTc-MAG3, 99mTc-DTPA, 99mTc-MIBI, 99mTc-DMSA, 99mTc-tetrofosmin Na našem pracovišti ověřeno ještě pro 99mTc-HIBIDA V RF kitech je oproti Tc velký nadbytek ostatních reaktantů (chelátoru a chloridu cínatého) Techneciová radiofarmaka – vliv kvality eluátu

13 Techneciová radiofarmaka – vliv kvality eluátu
Teoretický základ – jak je to např. v kitu TechneScan® DTPA? Reaktanty: max. 11,1 GBq Na[99mTc]O4, Mr = 185, ,5 mg DTPA, Mr = 393, ,21 mg SnCl2, Mr = 189,61 F = 0,01799 (pro týden neeluovaný generátor) Techneciová radiofarmaka – vliv kvality eluátu

14 Techneciová radiofarmaka – vliv kvality eluátu
Teoretický základ – jak je to např. v kitu TechneScan® DTPA? Stechiometrie tvorby chelátu N(DTPA) = N(Na[99mTc]O4)  1631násobný nadbytek chelátoru DTPA oproti [99mTc]technecistanu, tvorba chelátu zajištěna Techneciová radiofarmaka – vliv kvality eluátu

15 Techneciová radiofarmaka – vliv kvality eluátu
Teoretický základ – jak je to např. v kitu TechneScan® DTPA? Stechiometrie redukce Tc(VII) na Tc (IV) 2 N(SnCl2) = 3 N(Na[99mTc]O4) 6, molekul SnCl2 ~ 4, molekul Na[99mTc]O4  23násobný nadbytek SnCl2 oproti [99mTc]technecistanu, redukce [99mTc]technecistanu zajištěna Techneciová radiofarmaka – vliv kvality eluátu

16 Techneciová radiofarmaka – vliv kvality eluátu
Jak je to s použitím eluátu z 2 dny neeluovaného generá-toru DRYTEC při značení kitu Stabilised Ceretec? Reaktanty: max. 1,11 GBq Na[99mTc]O4, Mr = 185, ,5 mg HMPAO, Mr = 272, ,6 µg SnCl2 . 2H2O, Mr = 225,63 F = 0,1319 (pro 2 dny neeluovaný generátor) Techneciová radiofarmaka – vliv kvality eluátu

17 Techneciová radiofarmaka – vliv kvality eluátu
Jak je to s použitím eluátu z 2 dny neeluovaného generá-toru DRYTEC při značení kitu Stabilised Ceretec? Stechiometrie tvorby chelátu N(DTPA) = N(Na[99mTc]O4)  4214násobný nadbytek chelátoru HMPAO oproti [99mTc]technecistanu, tvorba chelátu zajištěna Techneciová radiofarmaka – vliv kvality eluátu

18 Techneciová radiofarmaka – vliv kvality eluátu
Jak je to s použitím eluátu z 2 dny neeluovaného generá-toru DRYTEC při značení kitu Stabilised Ceretec? Stechiometrie redukce Tc(VII) na Tc (V) N(SnCl2) = N(Na[99mTc]O4)  77násobný nadbytek SnCl2 oproti [99mTc]technecistanu, redukce [99mTc]technecistanu zajištěna Na našem pracovišti ověřena bezpečná příprava (radiochemická čistota 93,61 %, volný technecistan 1,42 %), nicméně je nutno dodržovat pokyny v SPC Techneciová radiofarmaka – vliv kvality eluátu

19 Možnost ředění připravených radiofarmak
Je možno připravená, popřípadě HVLP radiofarmaka dodatečně ředit? Někdy je z důvodu proveditelnosti aplikace nutno naředit radiofarmakum na větší objem, ale data v SPC, o která je možno se opřít bývají vzácná Pokud se nepostupuje přesně podle instrukcí výrobce, leží odpovědnost za účinnost produktu na připravující laboratoři a radiochemická čistota nového zředěného produktu by měla být stanovena Techneciová radiofarmaka připravená z kitů mají většinou pevně stanovený objem v rozmezí 1 – 10 ml, kde byl produkt důkladně testován na stabilitu Možnost ředění připravených radiofarmak

20 Možnost ředění připravených radiofarmak
Je možno připravená, popřípadě HVLP radiofarmaka dodatečně ředit? Všechny kity jsou připravovány s 0,9% NaCl. Dle Radiopharmacy Handbook je běžná praxe ředění 0,9% NaCl na objem nejméně dvojnásobný než je maximální popsaný objem v SPC Možnost ředění připravených radiofarmak

21 Možnost ředění připravených radiofarmak
Tabulka ředění radiofarmak dle SPC (dle 6.2. Inkompatibility, 12. Návod pro přípravu radiofarmak) Radiofarmakum Ředidlo Výsledný maxi-mální objem Poznámka 99mTc-BRAIN-SPECT KIT - uvedena možnost ředění inj. Na[99mTc]O4 0,9% NaCl 99mTc-CERETEC 99mTc-STABILISED CERETEC 0,9% NaCl (použit pro přípravu) neuvedeno 99mTc-NEUROSCAN 8 ml (dle mate-riálu výrobce) 99mTc-NEUROLITE nepodávat v 1 inj. s dalšími injectabilis Možnost ředění připravených radiofarmak

22 Možnost ředění připravených radiofarmak
Tabulka ředění radiofarmak dle SPC (dle 6.2. Inkompatibility, 12. Návod pro přípravu radiofarmak) Radiofarmakum Ředidlo Výsledný maxi-mální objem Poznámka 99mTc-TECHNESCAN HDP 0,9% NaCl (přednostně) neuvedeno - 99mTc-6-MDP KIT 99mTc-8-MDP KIT uvedena možnost ředění inj. Na[99mTc]O4 0,9% NaCl 99mTc-DTPA KIT 99mTc-TECHNESCAN DTPA Možnost ředění připravených radiofarmak

23 Možnost ředění připravených radiofarmak
Tabulka ředění radiofarmak dle SPC (dle 6.2. Inkompatibility, 12. Návod pro přípravu radiofarmak) Radiofarmakum Ředidlo Výsledný maxi-mální objem Poznámka 99mTc-TECHNESCAN DMSA - nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou uvedených (žádné nejsou) 99mTc-MAG3 KIT nedoporučuje se ředění přípravku, možnost ředění inj. Na[99mTc]O4 0,9% NaCl 99mTc-TECHNESCAN MAG3 0,9% NaCl neuvedeno nemá být aplikován spolu s jinými léčivy, možnost ředění inj. Na[99mTc]O4 0,9% NaCl Možnost ředění připravených radiofarmak

24 Možnost ředění připravených radiofarmak
Tabulka ředění radiofarmak dle SPC (dle 6.2. Inkompatibility, 12. Návod pro přípravu radiofarmak) Radiofarmakum Ředidlo Výsledný maxi-mální objem Poznámka 99mTc-TRIMETYL-HIDA KIT - uvedena možnost ředění inj. Na[99mTc]O4 0,9% NaCl 99mTc-ROTOP-EHIDA 20 MG KIT PRO RADIOFARMAKUM 0,9% NaCl 6 ml 99mTc-HIBIDA KIT Možnost ředění připravených radiofarmak

25 Možnost ředění připravených radiofarmak
Tabulka ředění radiofarmak dle SPC (dle 6.2. Inkompatibility, 12. Návod pro přípravu radiofarmak) Radiofarmakum Ředidlo Výsledný maxi-mální objem Poznámka 99mTc-NANO-ALBUMON KIT - 99mTc-NANOCOLL nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou uvedených (žádné nejsou) 99mTc-SENTI-SCINT KIT 99mTc-TECHNESCAN DTPA/AEROSOL Možnost ředění připravených radiofarmak

26 Možnost ředění připravených radiofarmak
Tabulka ředění radiofarmak dle SPC (dle 6.2. Inkompatibility, 12. Návod pro přípravu radiofarmak) Radiofarmakum Ředidlo Výsledný maxi-mální objem Poznámka 99mTc-MACRO-ALBUMON KIT - nesmí být smíchán nebo zředěn s jinými látkami než doporučenými výrobcem (žádné nejsou) 99mTc-MACROTEC nesmí být smíchán s jinými léčivými přípravky s výjimkou uvedených (žádné nejsou) 99mTc-TECHNESCAN LYOMAA Možnost ředění připravených radiofarmak

27 Možnost ředění připravených radiofarmak
Tabulka ředění radiofarmak dle SPC (dle 6.2. Inkompatibility, 12. Návod pro přípravu radiofarmak) Radiofarmakum Ředidlo Výsledný maxi-mální objem Poznámka 99mTc-CARDIO-SPECT KIT 0,9% NaCl 8 ml - 99mTc-STAMICIS nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou uvedených (žádné nejsou) 99mTc-TECHNESCAN SESTAMIBI neuvedeno nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou uvedených (0,9% NaCl) Možnost ředění připravených radiofarmak

28 Možnost ředění připravených radiofarmak
Tabulka ředění radiofarmak dle SPC (dle 6.2. Inkompatibility, 12. Návod pro přípravu radiofarmak) Radiofarmakum Ředidlo Výsledný maxi-mální objem Poznámka 99mTc-MYOVIEW - nesmí být smíchán s jinými léčivými přípravky s výjimkou uvedených (žádné nejsou), možnost ředění inj. Na[99mTc]O4 0,9% NaCl 99mTc-TECHNESCAN PYP 0,9% NaCl 6 ml (jediný objem) objem pro přípravu neradio-aktivního roztoku difosforeč-nanu, při značení 99mTc není třeba ředit, objem 1-10 ml Možnost ředění připravených radiofarmak

29 Možnost ředění připravených radiofarmak
Tabulka ředění radiofarmak dle SPC (dle 6.2. Inkompatibility, 12. Návod pro přípravu radiofarmak) Radiofarmakum Ředidlo Výsledný maxi-mální objem Poznámka 99mTc-ULTRATAG RBC - inkompatibility se neuplat-ňují, suspenze značených erytrocytů se ředí 0,9% NaCl pouze při stanovení účinnosti značení Možnost ředění připravených radiofarmak

30 Možnost ředění připravených radiofarmak
Tabulka ředění radiofarmak dle SPC (dle 6.2. Inkompatibility, 12. Návod pro přípravu radiofarmak) Radiofarmakum Ředidlo Výsledný maxi-mální objem Poznámka 99mTc-LEUCO-SCINT KIT plazma daného pacienta bez buněk 5 ml - 99mTc-SCINTIMUN 1 MG KIT PRO PŘÍPRAVU RADIOFARMAKA 0,9% NaCl neuvedeno nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou uvedených (0,9% NaCl) 99mTc-LEUKOSCAN Možnost ředění připravených radiofarmak

31 Možnost ředění připravených radiofarmak
Tabulka ředění radiofarmak dle SPC (dle 6.2. Inkompatibility, 12. Návod pro přípravu radiofarmak) Radiofarmakum Ředidlo Výsledný maxi-mální objem Poznámka DATSCAN 74MBQ/ML - inkompatibility se neuplat-ňují INDIUM (111 IN) DTPA nedoporučuje se ředit jen v zájmu zabezpečení sterility a apyrogenity VIZAMYL 400 MBQ/ML nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky AMYVID 1900 MBQ/ML Možnost ředění připravených radiofarmak

32 Možnost ředění připravených radiofarmak
Tabulka ředění radiofarmak dle SPC (dle 6.2. Inkompatibility, 12. Návod pro přípravu radiofarmak) Radiofarmakum Ředidlo Výsledný maxi-mální objem Poznámka NEURACEQ 300 MBQ/ML - nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky [18F]FLUORID SODNÝ 0,9% NaCl nebo Aq. pro inj. neuvedeno HIPPURAN(I123)INJECTION nesmí být mísen nebo aplikován s jinými léčivými přípravky nebo sloučeninami SODIUM CHROMATE(51CR) SOLUTION inkompatibility nejsou známy Možnost ředění připravených radiofarmak

33 Možnost ředění připravených radiofarmak
Tabulka ředění radiofarmak dle SPC (dle 6.2. Inkompatibility, 12. Návod pro přípravu radiofarmak) Radiofarmakum Ředidlo Výsledný maxi-mální objem Poznámka KRYPTOSCAN - inkompatibility se neuplat-ňují RAIONUKLIDOVÝ GENERÁTOR 81RB/81MKR inkompatibility nejsou známy [123I] JODID SODNÝ RADIOMEDIC žádné inkompatibility nejsou známy SODIUM IODIDE(I-123)INJ. Možnost ředění připravených radiofarmak

34 Možnost ředění připravených radiofarmak
Tabulka ředění radiofarmak dle SPC (dle 6.2. Inkompatibility, 12. Návod pro přípravu radiofarmak) Radiofarmakum Ředidlo Výsledný maxi-mální objem Poznámka NATRIUMJODID (131I) DIAGNOSTIKKAPSELN - inkompatibility nejsou známy THALLOUS (TL-201) CHLORIDE INJECTION INDIUM(111IN)CHLORIDE INDIUM(IN111) OXINATE GALLIUM(GA67)CITRATE INJECTION Možnost ředění připravených radiofarmak

35 Možnost ředění připravených radiofarmak
Tabulka ředění radiofarmak dle SPC (dle 6.2. Inkompatibility, 12. Návod pro přípravu radiofarmak) Radiofarmakum Ředidlo Výsledný maxi-mální objem Poznámka OCTREOSCAN 0,9% NaCl 4,1 ml inkompatibility nejsou známy MIBG(I123)INJECTION Aq. pro inj. nebo 5% Glc neuvedeno inkompatibilita s roztoky NaCl (18F)FDG-FR nesmí být smíchán s jinými léčivými přípravky s výjimkou uvedených (0,9% NaCl) 2-[18F]-FDG 0,9% NaCl nebo Aq. pro inj. nesmí být smíchán s žádný-mi dalšími léčivými přípravky s výjimkou uvedených (0,9% NaCl, Aq. pro inj.) Možnost ředění připravených radiofarmak

36 Možnost ředění připravených radiofarmak
Tabulka ředění radiofarmak dle SPC (dle 6.2. Inkompatibility, 12. Návod pro přípravu radiofarmak) Radiofarmakum Ředidlo Výsledný maxi-mální objem Poznámka EFDEGE 1 GBQ/ML, INJEKČNÍ ROZTOK 0,9% NaCl neuvedeno nesmí být míchán s jinými léčivými přípravky s výjimkou uvedených (0,9% NaCl) FLUDEOXYGLUCOSE (18F) BIONT MBQ/ML INJEKČNÍ ROZTOK FLUDEOXYGLUKOSA INJ. nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou 0,9% NaCl Možnost ředění připravených radiofarmak

37 Možnost ředění připravených radiofarmak
Tabulka ředění radiofarmak dle SPC (dle 6.2. Inkompatibility, 12. Návod pro přípravu radiofarmak) Radiofarmakum Ředidlo Výsledný maxi-mální objem Poznámka GLUCOROS 0,9% NaCl neuvedeno nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou uvedených (0,9% NaCl) STERIPET 250 MBQ/ML IASOCHOLINE 1 GBQ/ML Aq. pro inj. nebo 0,9% NaCl 1:1 1:40 nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou uvedených (Aq. Pro inj., 0,9% NaCl) Možnost ředění připravených radiofarmak

38 Možnost ředění připravených radiofarmak
Tabulka ředění radiofarmak dle SPC (dle 6.2. Inkompatibility, 12. Návod pro přípravu radiofarmak) Radiofarmakum Ředidlo Výsledný maxi-mální objem Poznámka YTTRIUM (90Y) COLLOID SUSPENSION FOR LOCAL INJECTION - nesmí být míchán s jinými léčivými přípravky s výjimkou uvedených (žádné nejsou) ERMM-1 RE-186-MM-1 Možnost ředění připravených radiofarmak

39 Možnost ředění připravených radiofarmak
Tabulka ředění radiofarmak dle SPC (dle 6.2. Inkompatibility, 12. Návod pro přípravu radiofarmak) Radiofarmakum Ředidlo Výsledný maxi-mální objem Poznámka METASTRON - nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky 153SM-EDTMP INJ. nesmí být ředěn QUADRAMET nesmí být mísen s žádnými dalšími léčivými přípravky CUPRYMINA 925 MBQ/ML RADIONUKLIDOVÝ PREKURZOR Možnost ředění připravených radiofarmak

40 Možnost ředění připravených radiofarmak
Tabulka ředění radiofarmak dle SPC (dle 6.2. Inkompatibility, 12. Návod pro přípravu radiofarmak) Radiofarmakum Ředidlo Výsledný maxi-mální objem Poznámka YTRACIS - YTTRIGA 0,1-300 GBQ PREKURZOR RADIOFARMAKA CAPISTON inkompatibility se neuplat-ňují SODIUM IODIDE (131I) INJECTION nesmí být mísen s žádnými dalšími léčivými přípravky Možnost ředění připravených radiofarmak

41 Možnost ředění připravených radiofarmak
Tabulka ředění radiofarmak dle SPC (dle 6.2. Inkompatibility, 12. Návod pro přípravu radiofarmak) Radiofarmakum Ředidlo Výsledný maxi-mální objem Poznámka SODIUM IODIDE (I 131) INJECTION - inkompatibility nejsou známy SODIUM IODIDE(I131)CAPS. T THERACAP 131 nesmí být míchán s jinými léčivými přípravky M-IODBENZYLGUANIDIN (131I) ZUR THERAPIE nesmí být mísen s dalšími léčivými přípravky Možnost ředění připravených radiofarmak

42 Možnost ředění připravených radiofarmak
Tabulka ředění radiofarmak dle SPC (dle 6.2. Inkompatibility, 12. Návod pro přípravu radiofarmak) Radiofarmakum Ředidlo Výsledný maxi-mální objem Poznámka ZEVALIN 1,6 MG/ML - nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou uvedených (všechno složky kitu, připravuje vždy 10 ml) XOFIGO nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky Možnost ředění připravených radiofarmak

43 Je možno použít neoficiální metodu stanovení radiochemické čistoty připravovaných radiofarmak?
Dle vyjádření SÚKLu ano, ale metodu je třeba validovat (ověřit její platnost) SÚKL požaduje validaci přesnosti metody vyjádřenou jako relativní směrodatná odchylka stanovená minimálně ze 6 nezávislých analýz vzorků, provedených kompletním postupem, počínaje přípravou vzorků Oficiální metody stanovení radiochemické čistoty jsou uvedeny v SPC, v ČL a v Přehledu kontrolních metod pro kity dodávané firmou KC SOLID, spol. s r. o. – včetně alternativních provedení Použití a validace alternativní analytické metody stanovení radiochemické čistoty radiofarmaka

44 Kde je možno najít postup validace?
Dále uvedený postup testuje nejen přesnost, ale také správnost a opakovatelnost Požadavky na validaci analytických postupů vycházejí ze směrnice Eudralex Volume 3 Validation of Analytical Procedures: Text and Methodology (ICH Q2) CPMP/ICH/381/95 - ICH Q2 (R1), dostupné na internetu: < Validační program pro statistické zpracování analytických dat je dostupný na internetu: < Použití a validace alternativní analytické metody stanovení radiochemické čistoty radiofarmaka

45 Kolik stanovení je nutno provést?
Dle směrnice ICH Q2 se pro stanovení správnosti provede minimálně 9 nezávislých stanovení na minimálně 3 koncentračních úrovních pokrývajících vymezený rozsah (např. 3 koncentrace, každá ve 3 replikátech provedených celkovým analytickým postupem, tj.3 koncentrace (ze 3 příprav radiofarmaka) analyzované v triplikátech) Pro stanovení opakovatelnosti stačí případně minimálně 6 stanovení na 100% testované koncentraci Použití a validace alternativní analytické metody stanovení radiochemické čistoty radiofarmaka

46 Validační parametry Přesnost metody je definována jako údaj o míře těsnosti shody mezi vzájemně nezávislými výsledky zkoušek za předem specifikovaných podmínek Přesnost závisí pouze na rozdělení náhodných chyb a nemá vztah k pravé hodnotě Vyjadřuje se jako výběrová směrodatná odchylka výsledků analýz. Je-li směrodatná odchylka závislá na obsahu, uvádí se relativní směrodatná odchylka (dříve variační koeficient) v % nebo jako desetinné číslo Použití a validace alternativní analytické metody stanovení radiochemické čistoty radiofarmaka

47 Validační parametry Správnost metody je definována jako těsnost shody hodnoty získané nově zaváděnou metodou s hodnotou skutečnou (referenční) získanou oficiální metodou. Jedná se tedy o statisticky významnou rozdílnost mezi získanou a skutečnou hodnotou Hodnocením správnosti metody je tedy určit přítomnost či nepřítomnost soustavné složky chyby otestováním velikosti rozdílu mezi hodnotou "nalezeno" a "dáno". Přesnost metody je stanovena určením výtěžnosti metody (recovery) a provedením jednovýběrového t-testu Použití a validace alternativní analytické metody stanovení radiochemické čistoty radiofarmaka

48 Validační parametry Opakovatelnost metody je definována jako těsnost shody mezi navzájem nezávislými výsledky zkoušek získanými za podmínek opakovatelnosti (podmínky, kdy navzájem nezávislé výsledky zkoušek se získají opakovaným použitím téže zkušební metody na identickém materiálu, v téže laboratoři, týmž pracovníkem za použití týchž přístrojů a zařízení, během krátkého časového rozmezí) Ukazatel opakovatelnosti r je hodnota, pod níž bude s pravděpodobností 95 % ležet absolutní hodnota rozdílu dvou výsledků zkoušek provedených za podmínek opakovatelnosti Použití a validace alternativní analytické metody stanovení radiochemické čistoty radiofarmaka

49 Potřebné vztahy - přesnost
aritmetický průměr, N počet paralelních stanovení, výsledek jednoho stanovení, s výběrová směrodatná odchylka sr relativní směrodatná odchylka, (sr)% relativní směrodatná odchylka v procentech Použití a validace alternativní analytické metody stanovení radiochemické čistoty radiofarmaka

50 Potřebné vztahy - správnost
průměrná hodnota získaná nově zaváděnou metodou, přijatá referenční hodnota (stanovená oficiální metodou), Re výtěžnost, (Re)% výtěžnost v procentech t testovací kritérium t jednovýběrového t-testu, N počet paralelních stanovení, s výběrová směrodatná odchylka, f počet stupňů volnosti t rozdělení Použití a validace alternativní analytické metody stanovení radiochemické čistoty radiofarmaka

51 Potřebné vztahy - správnost
Vypočtená hodnota t se porovná s kritickou hodnotou t rozdělení (Studentova rozdělení) pro předem stanovenou hladinu významnosti α. Jestliže t ≥ t(α;f), pak rozdíl je statisticky význam­ný a je prokázána soustavná chyba, je-li t ≤ t(α;f), pak se liší průměr pouze o náhodnou chybu Pro hladinu významnosti α = 0,05 a počet stupňů volnosti f = 2 (tři paralelní stanovení) t(α=0,05;f=2) = 4,30 Podmínkou provedení testu je sr ≤ 3 % pro každou koncentrační úroveň, průměrná výtěžnost Re musí být 95 % až 105 % pro každou koncentrační úroveň Použití a validace alternativní analytické metody stanovení radiochemické čistoty radiofarmaka

52 Potřebné vztahy – opakovatelnost (ukazatel opakovatelnosti r)
Rmax dovolená diference n paralelních stanovení (maximální rozpětí výsledků vysvětlitelné přítomností náhodných chyb), q tabelovaná hodnota Studentizovaného rozpětí, pro hladinu významnosti α = 0,05 a počet paralelních stanovení n = 2 je q = 2,8, s výběrová směrodatná odchylka Použití a validace alternativní analytické metody stanovení radiochemické čistoty radiofarmaka

53 Příklad použití Nahrazení pomalé TLC radiochromatografie [99mTc]-sestamibi na vrstvě Al2O3 vyvíjené v ethanolu > 95% nebo extrakce vytřepáváním do chloroformu papírovou chromatografií v ethylacetátu J Nucl Med Technol 2000; 28:259–263 Použití a validace alternativní analytické metody stanovení radiochemické čistoty radiofarmaka

54 O které radionuklidy se jedná?
Jedná se o radionuklidy přeměňované elektronovým záchytem, které se po pohlcení elektronu nejčastěji z K-slupky (nejbližší k jádru) zbavují nadbytečné energie vyzářením fotonového záření γ. Současně však dochází k zaplňování díry po elektronu přechodem elektronu z vyšší slupky, např. L a vyzáření energie přechodu ve formě charakteristického rentgenového záření Vzniklé nízkoenergetické rentgenové záření je výrazně různě zeslabováno v různých materiálech – sklo (inj. lahvička), plast (inj. stříkačka) a působí potíže při správném měření aktivity v ionizační komoře Správné měření aktivity radionuklidů vyzařujících nízkoenergetické rentgenové záření

55 O které radionuklidy se jedná?
Jedná se o cyklotronové radionuklidy s nadbytkem protonů v jádře oproti stabilnímu stavu, např. 67Ga, 111In, 123I, 201Tl, 81Rb (mateřský radionuklid v generátoru 81mKr) Obdobně se musí řešit měření aktivity radionuklidů emitujících vysokoenergetické záření beta (ionizační komora detekuje vzniklé brzdné záření) Správné měření aktivity radionuklidů vyzařujících nízkoenergetické rentgenové záření

56 Jak to v měřičích aplikované aktivity s ionizační komorou funguje?
Pro jeden radionuklid je třeba na přístroji nastavit více kalibračních konstant v závislosti na obalu (lahvička, stříkačka), ve kterém je radionuklid měřen (ČMI) (AtomLab® 500) Správné měření aktivity radionuklidů vyzařujících nízkoenergetické rentgenové záření

57 Příklad: měření aktivity indium-111.
Chyby jsou způsobené absorpcí nízkoenergetických fotonů Velice záleží na materiálu obalu a tloušťce jeho stěny Nejvíce zastoupené fotonové záření γ – 171 keV (90,2 %), 245 keV (94,0 %) rtg – keV (82,3 %) Správné měření aktivity radionuklidů vyzařujících nízkoenergetické rentgenové záření

58 Kalibrace přístroje AtomLab® 500 kalibračním zdrojem 111In.
Použit kalibrační zdroj 120,0 MBq k 18: (dle protokolu měření) Měření v 12: (originální lahvička A  ([111In]Cl3) Octreoscanu™) Vypočtená aktivita: 206,88 MBq Nastavená kalibrační konstanta: 15,4 (aby měř. aktivita Měřená aktivita: 207 MBq odpovídala vypočtené) Správné měření aktivity radionuklidů vyzařujících nízkoenergetické rentgenové záření

59 Kalibrace přístroje AtomLab® 500 kalibračním zdrojem 111In.
Měření v 12: (zbytek v originální lahvičce A po odtažení roztoku do 3 ml stříkačky B Braun) Nastavená kalibrační konstanta: 15,4 Měřená aktivita: 7,22 MBq Měření v 12: (odtažený roztok z lahvičky do 3 ml stříkačky B Braun) Nastavená kalibrační konstanta: 15,4 Měřená aktivita: 305,0 MBq Správné měření aktivity radionuklidů vyzařujících nízkoenergetické rentgenové záření

60 Kalibrace přístroje AtomLab® 500 kalibračním zdrojem 111In.
Všechny naměřené hodnoty byly přepočteny k 12:46 a byl proveden výpočet kalibrační konstanty injekční stříkačky DV = Dial Value (kalibrační konstanta - lahvičky) CDV = Container Dial Value (kalibrační konstanta obalu - stříkačky) Volba radionuklidu na přístroji In111(v) - měření v originální lahvičce (DV = 15,4) In111(s) - měření v 3 ml stříkačce B Braun (CDV = 10,1) Správné měření aktivity radionuklidů vyzařujících nízkoenergetické rentgenové záření

61 Byly probrány méně časté otázky týkající se přípravy a kontroly SPECT radiofarmak
Probíraných témat by se nabízelo více, ale byla vybrána témata, se kterými se pracovník připravující radiofarmaka může setkat v každodenní praxi a nejsou v učebnicích až tak systematicky shrnuta Osoba odpovědná za přípravu radiofarmak (atestovaný VŠ farmaceut nebo VŠ NLZP) by měla být schopna na uvedené otázky kvalifikovaně odpovědět Závěr


Stáhnout ppt "Méně časté otázky týkající se přípravy a kontroly SPECT radiofarmak"

Podobné prezentace


Reklamy Google