Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Méně časté otázky týkající se přípravy a kontroly SPECT radiofarmak Jiří Štěpán KNM FN Brno a LF MU Inovační kurz – Radiofarmaka, 5. 3. 2015 Praha, IPVZ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Méně časté otázky týkající se přípravy a kontroly SPECT radiofarmak Jiří Štěpán KNM FN Brno a LF MU Inovační kurz – Radiofarmaka, 5. 3. 2015 Praha, IPVZ."— Transkript prezentace:

1 Méně časté otázky týkající se přípravy a kontroly SPECT radiofarmak Jiří Štěpán KNM FN Brno a LF MU Inovační kurz – Radiofarmaka, 5. 3. 2015 Praha, IPVZ

2 Úvod Terminologie Techneciová radiofarmaka – vliv kvality eluátu Možnost ředění připravených radiofarmak Použití a validace alternativní analytické metody stanovení radiochemické čistoty radiofarmaka Správné měření aktivity radionuklidů vyzařujících nízkoenergetické rentgenové záření Závěr 2

3 Úvod Nejčastěji používanými SPECT radiofarmaky jsou techneciová radiofarmaka, která se běžně připravují smícháním složek kitu s injekčním roztokem radionuklidu Při jejich přípravě a kontrole se občas vyskytnou méně běžné situace, které je potřeba správně řešit pro zajištění kvality připravených radiofarmak 3

4 Terminologie Radiofarmakum (RF, radiofarmaceutický přípravek): jakýkoliv léčivý přípravek obsahující jeden nebo více radionuklidů (RN, radioaktivních izotopů) včleněných za účelem dosažení léčivého účinku Kit pro přípravu RF: jakýkoliv přípravek určený k rekonstituci a/nebo spojení s RNy za účelem přípravy RF (obvykle před jeho podáním) SPECT: angl. zkr. jednofotonová emisní počítačová tomografie single photon emission CT, diagnostická zobrazovací metoda nukleární medicíny SPECT radiofarmakum: radiofarmakum obsahující zářič gama, využívá se k jednofotonovému planárnímu a SPECT zobrazení 4

5 Terminologie PET: angl. zkr. pozitronová emisní tomografie positron emission tomography, diagnostická zobrazovací metoda nukleární medicíny PET radiofarmakum: radiofarmakum obsahující pozitronový zářič, využívá se k dvoufotonovému koincidenčnímu PET zobrazení 5

6 Techneciová radiofarmaka – vliv kvality eluátu Může typ generátoru ovlivnit kvalitu eluátu? Jsou 2 typy 99 Mo- 99m Tc generátorů – generátory s mokrou kolonou a generátory se suchou kolonou dodávané různými výrobci U generátorů se suchou kolonou (DRYTEC) se zbytek fyziologického roztoku z kolony odsaje evakuovanou lahvičkou bez přidávání dalšího fyziologického roztoku nebo vakuum v evakuované lahvičce stačí na odstranění veškerého fyziologického roztoku z kolony 6

7 Techneciová radiofarmaka – vliv kvality eluátu Návrh proč používat generátor se suchou kolonou vyplývá z faktu, že záření může způsobit radiolýzu vody v mokrém generátoru (UltraTechneKow FM, ELUMATIC III, TEKCIS), což má za následek vznik peroxidu vodíku (H 2 O 2 ) a hydroperoxidového radikálu (HOO. ), což jsou oxidanty a pokud jsou přítomny v 99m Tc-eluátu, mohou narušovat chemii technecia (které je potřeba z oxidačního stavu VII redukovat do nižšího, aby bylo schopné vazby v chelátech) 7

8 Techneciová radiofarmaka – vliv kvality eluátu Radiolýza vody bude pravděpodobně větší v generátorech o vysoké aktivitě. V generátorech s mokrou kolonou může za extrémně chladného počasí eventuálně zamrznout i fyziologický roztok v hadičkách, což zabraňuje eluci až do rozmrazení 8

9 Techneciová radiofarmaka – vliv kvality eluátu Jak ovlivňuje doba od předchozí eluce kvalitu eluátu? Jak 99 Mo (13 %) tak 99m Tc se přeměňuje na 99 Tc, proto jsou v 99m Tc-eluátu přítomny 99m Tc i 99 Tc V průběhu času od předchozí eluce stoupá zastoupení 99 Tc, které konkuruje 99m Tc a může snižovat účinnosti značení radiofarmaceutických kitů a tím dosaženou radiochemickou čistotu Obsah 99m Tc v eluátu je dán molárním zlomkem (F) 99m Tc dle vztahu: 9

10 Techneciová radiofarmaka – vliv kvality eluátu Obsah 99m Tc v 99m Tc-eluátu Je vidět, že už 24 h po eluci je v eluátu z celkového počtu atomů Tc pouze 27,9 % 99m Tc a zbylých 72,1 % je 99 Tc 10 Dny po eluci Hodiny po eluci 036912151821 00,73460,62540,53660,46410,40440,35500,3138 10,27910,24980,22490,20350,18510,16910,15510,1428 20,13190,12220,11360,10590,09900,09270,08690,0817 30,07700,07260,06860,06490,06140,05830,05530,0526 40,05000,04760,04540,04320,04130,03940,03770,0360

11 Techneciová radiofarmaka – vliv kvality eluátu Tato situace se stává kritickou pro značení některých kitů pro přípravu radiofarmaka, když jsou generátory nechány bez eluce přes víkend a potom poprvé eluovány v pondělí nebo v úterý U některých radiofarmaceutických přípravků jsou limity na obsah 99m Tc v eluátu nepřímo specifikovány v tom, že jenom v určitých časech eluované 99m Tc se může použít Konkrétně: u RF 99m Tc-HMPAO pro zobrazení mozku, nesmí být eluát starší než 4 h (Ceretec, Neuroscan) nebo 2 h (Brain-spect) a také musí být získán z generátoru, který byl eluován nejméně 1× za posledních 24 h 11

12 Techneciová radiofarmaka – vliv kvality eluátu Je možno ke značení kitů použít eluát z generátoru DRYTEC neeluovaného 7 dní? Ve studii uveřejněné v Nucl Med Commun 2011, 32:752- 756 zjistili, že tento eluát nelze použít pro přípravu 99m Tc- makrosalbu, bezpečně lze připravovat: 99m Tc-nanokoloid albuminu, 99m Tc-MDP, 99m Tc-MAG 3, 99m Tc-DTPA, 99m Tc- MIBI, 99m Tc-DMSA, 99m Tc-tetrofosmin Na našem pracovišti ověřeno ještě pro 99m Tc-HIBIDA V RF kitech je oproti Tc velký nadbytek ostatních reaktantů (chelátoru a chloridu cínatého) 12

13 Techneciová radiofarmaka – vliv kvality eluátu Teoretický základ – jak je to např. v kitu TechneScan ® DTPA? Reaktanty: max. 11,1 GBq Na[ 99m Tc]O 4, M r = 185,99 20,5 mg DTPA, M r = 393,35 0,21 mg SnCl 2, M r = 189,61 F = 0,01799 (pro týden neeluovaný generátor) 13

14 Techneciová radiofarmaka – vliv kvality eluátu Teoretický základ – jak je to např. v kitu TechneScan ® DTPA? Stechiometrie tvorby chelátu N(DTPA) = N(Na[ 99m Tc]O 4 )  1631násobný nadbytek chelátoru DTPA oproti [ 99m Tc]technecistanu, tvorba chelátu zajištěna 14

15 Techneciová radiofarmaka – vliv kvality eluátu Teoretický základ – jak je to např. v kitu TechneScan ® DTPA? Stechiometrie redukce Tc(VII) na Tc (IV) 2 N(SnCl 2 ) = 3 N(Na[ 99m Tc]O 4 ) 6,667. 10 17 molekul SnCl 2 ~ 4,445. 10 17 molekul Na[ 99m Tc]O 4  23násobný nadbytek SnCl 2 oproti [ 99m Tc]technecistanu, redukce [ 99m Tc]technecistanu zajištěna 15

16 Techneciová radiofarmaka – vliv kvality eluátu Jak je to s použitím eluátu z 2 dny neeluovaného generá- toru DRYTEC při značení kitu Stabilised Ceretec? Reaktanty: max. 1,11 GBq Na[ 99m Tc]O 4, M r = 185,99 0,5 mg HMPAO, M r = 272,39 7,6 µg SnCl 2. 2H 2 O, M r = 225,63 F = 0,1319 (pro 2 dny neeluovaný generátor) 16

17 Techneciová radiofarmaka – vliv kvality eluátu Jak je to s použitím eluátu z 2 dny neeluovaného generá- toru DRYTEC při značení kitu Stabilised Ceretec? Stechiometrie tvorby chelátu N(DTPA) = N(Na[ 99m Tc]O 4 )  4214násobný nadbytek chelátoru HMPAO oproti [ 99m Tc]technecistanu, tvorba chelátu zajištěna 17

18 Techneciová radiofarmaka – vliv kvality eluátu Jak je to s použitím eluátu z 2 dny neeluovaného generá- toru DRYTEC při značení kitu Stabilised Ceretec? Stechiometrie redukce Tc(VII) na Tc (V) N(SnCl 2 ) = N(Na[ 99m Tc]O 4 )  77násobný nadbytek SnCl 2 oproti [ 99m Tc]technecistanu, redukce [ 99m Tc]technecistanu zajištěna Na našem pracovišti ověřena bezpečná příprava (radiochemická čistota 93,61 %, volný technecistan 1,42 %), nicméně je nutno dodržovat pokyny v SPC 18

19 Možnost ředění připravených radiofarmak Je možno připravená, popřípadě HVLP radiofarmaka dodatečně ředit? Někdy je z důvodu proveditelnosti aplikace nutno naředit radiofarmakum na větší objem, ale data v SPC, o která je možno se opřít bývají vzácná Pokud se nepostupuje přesně podle instrukcí výrobce, leží odpovědnost za účinnost produktu na připravující laboratoři a radiochemická čistota nového zředěného produktu by měla být stanovena Techneciová radiofarmaka připravená z kitů mají většinou pevně stanovený objem v rozmezí 1 – 10 ml, kde byl produkt důkladně testován na stabilitu 19

20 Možnost ředění připravených radiofarmak Je možno připravená, popřípadě HVLP radiofarmaka dodatečně ředit? Všechny kity jsou připravovány s 0,9% NaCl. Dle Radiopharmacy Handbook je běžná praxe ředění 0,9% NaCl na objem nejméně dvojnásobný než je maximální popsaný objem v SPC 20

21 Možnost ředění připravených radiofarmak Tabulka ředění radiofarmak dle SPC (dle 6.2. Inkompatibility, 12. Návod pro přípravu radiofarmak) 21 RadiofarmakumŘedidlo Výsledný maxi- mální objem Poznámka 99m Tc-BRAIN-SPECT KIT-- uvedena možnost ředění inj. Na[ 99m Tc]O 4 0,9% NaCl 99m Tc-CERETEC 99m Tc-STABILISED CERETEC 0,9% NaCl (použit pro přípravu) neuvedeno uvedena možnost ředění inj. Na[ 99m Tc]O 4 0,9% NaCl 99m Tc-NEUROSCAN 0,9% NaCl (použit pro přípravu) 8 ml (dle mate- riálu výrobce) uvedena možnost ředění inj. Na[ 99m Tc]O 4 0,9% NaCl 99m Tc-NEUROLITE--nepodávat v 1 inj. s dalšími injectabilis

22 Možnost ředění připravených radiofarmak Tabulka ředění radiofarmak dle SPC (dle 6.2. Inkompatibility, 12. Návod pro přípravu radiofarmak) 22 RadiofarmakumŘedidlo Výsledný maxi- mální objem Poznámka 99m Tc-TECHNESCAN HDP 0,9% NaCl (přednostně) neuvedeno- 99m Tc-6-MDP KIT 99m Tc-8-MDP KIT -- uvedena možnost ředění inj. Na[ 99m Tc]O 4 0,9% NaCl 99m Tc-DTPA KIT-- uvedena možnost ředění inj. Na[ 99m Tc]O 4 0,9% NaCl 99m Tc-TECHNESCAN DTPA---

23 Možnost ředění připravených radiofarmak Tabulka ředění radiofarmak dle SPC (dle 6.2. Inkompatibility, 12. Návod pro přípravu radiofarmak) 23 RadiofarmakumŘedidlo Výsledný maxi- mální objem Poznámka 99m Tc-TECHNESCAN DMSA-- nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou uvedených (žádné nejsou) 99m Tc-MAG3 KIT-- nedoporučuje se ředění přípravku, možnost ředění inj. Na[ 99m Tc]O 4 0,9% NaCl 99m Tc-TECHNESCAN MAG30,9% NaClneuvedenonemá být aplikován spolu s jinými léčivy, možnost ředění inj. Na[ 99m Tc]O 4 0,9% NaCl

24 Možnost ředění připravených radiofarmak Tabulka ředění radiofarmak dle SPC (dle 6.2. Inkompatibility, 12. Návod pro přípravu radiofarmak) 24 RadiofarmakumŘedidlo Výsledný maxi- mální objem Poznámka 99m Tc-TRIMETYL-HIDA KIT-- uvedena možnost ředění inj. Na[ 99m Tc]O 4 0,9% NaCl 99m Tc-ROTOP-EHIDA 20 MG KIT PRO RADIOFARMAKUM 0,9% NaCl6 ml- 99m Tc-HIBIDA KIT--uvedena možnost ředění inj. Na[ 99m Tc]O 4 0,9% NaCl

25 Možnost ředění připravených radiofarmak Tabulka ředění radiofarmak dle SPC (dle 6.2. Inkompatibility, 12. Návod pro přípravu radiofarmak) 25 RadiofarmakumŘedidlo Výsledný maxi- mální objem Poznámka 99m Tc-NANO-ALBUMON KIT--- 99m Tc-NANOCOLL-- nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou uvedených (žádné nejsou) 99m Tc-SENTI-SCINT KIT--- 99m Tc-TECHNESCAN DTPA/AEROSOL ---

26 Možnost ředění připravených radiofarmak Tabulka ředění radiofarmak dle SPC (dle 6.2. Inkompatibility, 12. Návod pro přípravu radiofarmak) 26 RadiofarmakumŘedidlo Výsledný maxi- mální objem Poznámka 99m Tc-MACRO-ALBUMON KIT-- nesmí být smíchán nebo zředěn s jinými látkami než doporučenými výrobcem (žádné nejsou) 99m Tc-MACROTEC-- nesmí být smíchán s jinými léčivými přípravky s výjimkou uvedených (žádné nejsou) 99m Tc-TECHNESCAN LYOMAA ---

27 Možnost ředění připravených radiofarmak Tabulka ředění radiofarmak dle SPC (dle 6.2. Inkompatibility, 12. Návod pro přípravu radiofarmak) 27 RadiofarmakumŘedidlo Výsledný maxi- mální objem Poznámka 99m Tc-CARDIO-SPECT KIT0,9% NaCl8 ml- 99m Tc-STAMICIS-- nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou uvedených (žádné nejsou) 99m Tc-TECHNESCAN SESTAMIBI 0,9% NaClneuvedenonesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou uvedených (0,9% NaCl)

28 Možnost ředění připravených radiofarmak Tabulka ředění radiofarmak dle SPC (dle 6.2. Inkompatibility, 12. Návod pro přípravu radiofarmak) 28 RadiofarmakumŘedidlo Výsledný maxi- mální objem Poznámka 99m Tc-MYOVIEW-- nesmí být smíchán s jinými léčivými přípravky s výjimkou uvedených (žádné nejsou), možnost ředění inj. Na[ 99m Tc]O 4 0,9% NaCl 99m Tc-TECHNESCAN PYP0,9% NaCl6 ml (jediný objem) objem pro přípravu neradio- aktivního roztoku difosforeč- nanu, při značení 99m Tc není třeba ředit, objem 1-10 ml

29 Možnost ředění připravených radiofarmak Tabulka ředění radiofarmak dle SPC (dle 6.2. Inkompatibility, 12. Návod pro přípravu radiofarmak) 29 RadiofarmakumŘedidlo Výsledný maxi- mální objem Poznámka 99m Tc-ULTRATAG RBC--inkompatibility se neuplat- ňují, suspenze značených erytrocytů se ředí 0,9% NaCl pouze při stanovení účinnosti značení

30 Možnost ředění připravených radiofarmak Tabulka ředění radiofarmak dle SPC (dle 6.2. Inkompatibility, 12. Návod pro přípravu radiofarmak) 30 RadiofarmakumŘedidlo Výsledný maxi- mální objem Poznámka 99m Tc-LEUCO-SCINT KIT plazma daného pacienta bez buněk 5 ml- 99m Tc-SCINTIMUN 1 MG KIT PRO PŘÍPRAVU RADIOFARMAKA 0,9% NaClneuvedeno nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou uvedených (0,9% NaCl) 99m Tc-LEUKOSCAN0,9% NaClneuvedenonesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou uvedených (0,9% NaCl)

31 Možnost ředění připravených radiofarmak Tabulka ředění radiofarmak dle SPC (dle 6.2. Inkompatibility, 12. Návod pro přípravu radiofarmak) 31 RadiofarmakumŘedidlo Výsledný maxi- mální objem Poznámka DATSCAN 74MBQ/ML-- inkompatibility se neuplat- ňují INDIUM (111 IN) DTPA-- nedoporučuje se ředit jen v zájmu zabezpečení sterility a apyrogenity VIZAMYL 400 MBQ/ML-- nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky AMYVID 1900 MBQ/ML--nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky

32 Možnost ředění připravených radiofarmak Tabulka ředění radiofarmak dle SPC (dle 6.2. Inkompatibility, 12. Návod pro přípravu radiofarmak) 32 RadiofarmakumŘedidlo Výsledný maxi- mální objem Poznámka NEURACEQ 300 MBQ/ML-- nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky [18F]FLUORID SODNÝ 0,9% NaCl nebo Aq. pro inj. neuvedeno- HIPPURAN(I123)INJECTION-- nesmí být mísen nebo aplikován s jinými léčivými přípravky nebo sloučeninami SODIUM CHROMATE(51CR) SOLUTION --inkompatibility nejsou známy

33 Možnost ředění připravených radiofarmak Tabulka ředění radiofarmak dle SPC (dle 6.2. Inkompatibility, 12. Návod pro přípravu radiofarmak) 33 RadiofarmakumŘedidlo Výsledný maxi- mální objem Poznámka KRYPTOSCAN-- inkompatibility se neuplat- ňují RAIONUKLIDOVÝ GENERÁTOR 81RB/81MKR --inkompatibility nejsou známy [123I] JODID SODNÝ RADIOMEDIC -- žádné inkompatibility nejsou známy SODIUM IODIDE(I-123)INJ.--inkompatibility se neuplat- ňují

34 Možnost ředění připravených radiofarmak Tabulka ředění radiofarmak dle SPC (dle 6.2. Inkompatibility, 12. Návod pro přípravu radiofarmak) 34 RadiofarmakumŘedidlo Výsledný maxi- mální objem Poznámka NATRIUMJODID (131I) DIAGNOSTIKKAPSELN --inkompatibility nejsou známy THALLOUS (TL-201) CHLORIDE INJECTION --inkompatibility nejsou známy INDIUM(111IN)CHLORIDE--- INDIUM(IN111) OXINATE--- GALLIUM(GA67)CITRATE INJECTION --inkompatibility nejsou známy

35 Možnost ředění připravených radiofarmak Tabulka ředění radiofarmak dle SPC (dle 6.2. Inkompatibility, 12. Návod pro přípravu radiofarmak) 35 RadiofarmakumŘedidlo Výsledný maxi- mální objem Poznámka OCTREOSCAN0,9% NaCl4,1 mlinkompatibility nejsou známy MIBG(I123)INJECTIONAq. pro inj. nebo 5% Glc neuvedenoinkompatibilita s roztoky NaCl (18F)FDG-FR0,9% NaClneuvedenonesmí být smíchán s jinými léčivými přípravky s výjimkou uvedených (0,9% NaCl) 2-[18F]-FDG0,9% NaCl nebo Aq. pro inj. neuvedenonesmí být smíchán s žádný- mi dalšími léčivými přípravky s výjimkou uvedených (0,9% NaCl, Aq. pro inj.)

36 Možnost ředění připravených radiofarmak Tabulka ředění radiofarmak dle SPC (dle 6.2. Inkompatibility, 12. Návod pro přípravu radiofarmak) 36 RadiofarmakumŘedidlo Výsledný maxi- mální objem Poznámka EFDEGE 1 GBQ/ML, INJEKČNÍ ROZTOK 0,9% NaClneuvedeno nesmí být míchán s jinými léčivými přípravky s výjimkou uvedených (0,9% NaCl) FLUDEOXYGLUCOSE (18F) BIONT 200-1300 MBQ/ML INJEKČNÍ ROZTOK 0,9% NaClneuvedeno nesmí být míchán s jinými léčivými přípravky s výjimkou uvedených (0,9% NaCl) FLUDEOXYGLUKOSA INJ.0,9% NaClneuvedenonesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou 0,9% NaCl

37 Možnost ředění připravených radiofarmak Tabulka ředění radiofarmak dle SPC (dle 6.2. Inkompatibility, 12. Návod pro přípravu radiofarmak) 37 RadiofarmakumŘedidlo Výsledný maxi- mální objem Poznámka GLUCOROS0,9% NaClneuvedeno nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou uvedených (0,9% NaCl) STERIPET 250 MBQ/ML0,9% NaClneuvedenonesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou uvedených (0,9% NaCl) IASOCHOLINE 1 GBQ/MLAq. pro inj. nebo 0,9% NaCl 1:1 1:40 nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou uvedených (Aq. Pro inj., 0,9% NaCl)

38 Možnost ředění připravených radiofarmak Tabulka ředění radiofarmak dle SPC (dle 6.2. Inkompatibility, 12. Návod pro přípravu radiofarmak) 38 RadiofarmakumŘedidlo Výsledný maxi- mální objem Poznámka YTTRIUM (90Y) COLLOID SUSPENSION FOR LOCAL INJECTION -- nesmí být míchán s jinými léčivými přípravky s výjimkou uvedených (žádné nejsou) ERMM-1-- nesmí být míchán s jinými léčivými přípravky s výjimkou uvedených (žádné nejsou) RE-186-MM-1--nesmí být míchán s jinými léčivými přípravky s výjimkou uvedených (žádné nejsou)

39 Možnost ředění připravených radiofarmak Tabulka ředění radiofarmak dle SPC (dle 6.2. Inkompatibility, 12. Návod pro přípravu radiofarmak) 39 RadiofarmakumŘedidlo Výsledný maxi- mální objem Poznámka METASTRON-- nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky 153SM-EDTMP INJ.--nesmí být ředěn QUADRAMET-- nesmí být mísen s žádnými dalšími léčivými přípravky CUPRYMINA 925 MBQ/ML RADIONUKLIDOVÝ PREKURZOR ---

40 Možnost ředění připravených radiofarmak Tabulka ředění radiofarmak dle SPC (dle 6.2. Inkompatibility, 12. Návod pro přípravu radiofarmak) 40 RadiofarmakumŘedidlo Výsledný maxi- mální objem Poznámka YTRACIS--- YTTRIGA 0,1-300 GBQ PREKURZOR RADIOFARMAKA --- CAPISTON-- inkompatibility se neuplat- ňují SODIUM IODIDE (131I) INJECTION nesmí být mísen s žádnými dalšími léčivými přípravky

41 Možnost ředění připravených radiofarmak Tabulka ředění radiofarmak dle SPC (dle 6.2. Inkompatibility, 12. Návod pro přípravu radiofarmak) 41 RadiofarmakumŘedidlo Výsledný maxi- mální objem Poznámka SODIUM IODIDE (I 131) INJECTION --inkompatibility nejsou známy SODIUM IODIDE(I131)CAPS. T --inkompatibility nejsou známy THERACAP 131-- nesmí být míchán s jinými léčivými přípravky M-IODBENZYLGUANIDIN (131I) ZUR THERAPIE nesmí být mísen s dalšími léčivými přípravky

42 Možnost ředění připravených radiofarmak Tabulka ředění radiofarmak dle SPC (dle 6.2. Inkompatibility, 12. Návod pro přípravu radiofarmak) 42 RadiofarmakumŘedidlo Výsledný maxi- mální objem Poznámka ZEVALIN 1,6 MG/ML-- nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou uvedených (všechno složky kitu, připravuje vždy 10 ml) XOFIGO--nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky

43 Použití a validace alternativní analytické metody stanovení radiochemické čistoty radiofarmaka Je možno použít neoficiální metodu stanovení radiochemické čistoty připravovaných radiofarmak? Dle vyjádření SÚKLu ano, ale metodu je třeba validovat (ověřit její platnost) SÚKL požaduje validaci přesnosti metody vyjádřenou jako relativní směrodatná odchylka stanovená minimálně ze 6 nezávislých analýz vzorků, provedených kompletním postupem, počínaje přípravou vzorků Oficiální metody stanovení radiochemické čistoty jsou uvedeny v SPC, v ČL a v Přehledu kontrolních metod pro kity dodávané firmou KC SOLID, spol. s r. o. – včetně alternativních provedení 43

44 Použití a validace alternativní analytické metody stanovení radiochemické čistoty radiofarmaka Kde je možno najít postup validace? Dále uvedený postup testuje nejen přesnost, ale také správnost a opakovatelnost Požadavky na validaci analytických postupů vycházejí ze směrnice Eudralex Volume 3 Validation of Analytical Procedures: Text and Methodology (ICH Q2) CPMP/ICH/381/95 - ICH Q2 (R1), dostupné na internetu: Validační program pro statistické zpracování analytických dat je dostupný na internetu: 44

45 Použití a validace alternativní analytické metody stanovení radiochemické čistoty radiofarmaka Kolik stanovení je nutno provést? Dle směrnice ICH Q2 se pro stanovení správnosti provede minimálně 9 nezávislých stanovení na minimálně 3 koncentračních úrovních pokrývajících vymezený rozsah (např. 3 koncentrace, každá ve 3 replikátech provedených celkovým analytickým postupem, tj.3 koncentrace (ze 3 příprav radiofarmaka) analyzované v triplikátech) Pro stanovení opakovatelnosti stačí případně minimálně 6 stanovení na 100% testované koncentraci 45

46 Použití a validace alternativní analytické metody stanovení radiochemické čistoty radiofarmaka Validační parametry Přesnost metody je definována jako údaj o míře těsnosti shody mezi vzájemně nezávislými výsledky zkoušek za předem specifikovaných podmínek Přesnost závisí pouze na rozdělení náhodných chyb a nemá vztah k pravé hodnotě Vyjadřuje se jako výběrová směrodatná odchylka výsledků analýz. Je-li směrodatná odchylka závislá na obsahu, uvádí se relativní směrodatná odchylka (dříve variační koeficient) v % nebo jako desetinné číslo 46

47 Použití a validace alternativní analytické metody stanovení radiochemické čistoty radiofarmaka Validační parametry Správnost metody je definována jako těsnost shody hodnoty získané nově zaváděnou metodou s hodnotou skutečnou (referenční) získanou oficiální metodou. Jedná se tedy o statisticky významnou rozdílnost mezi získanou a skutečnou hodnotou Hodnocením správnosti metody je tedy určit přítomnost či nepřítomnost soustavné složky chyby otestováním velikosti rozdílu mezi hodnotou "nalezeno" a "dáno". Přesnost metody je stanovena určením výtěžnosti metody (recovery) a provedením jednovýběrového t-testu 47

48 Použití a validace alternativní analytické metody stanovení radiochemické čistoty radiofarmaka Validační parametry Opakovatelnost metody je definována jako těsnost shody mezi navzájem nezávislými výsledky zkoušek získanými za podmínek opakovatelnosti (podmínky, kdy navzájem nezávislé výsledky zkoušek se získají opakovaným použitím téže zkušební metody na identickém materiálu, v téže laboratoři, týmž pracovníkem za použití týchž přístrojů a zařízení, během krátkého časového rozmezí) Ukazatel opakovatelnosti r je hodnota, pod níž bude s pravděpodobností 95 % ležet absolutní hodnota rozdílu dvou výsledků zkoušek provedených za podmínek opakovatelnosti 48

49 Použití a validace alternativní analytické metody stanovení radiochemické čistoty radiofarmaka Potřebné vztahy - přesnost 49 aritmetický průměr, N počet paralelních stanovení, výsledek jednoho stanovení, s výběrová směrodatná odchylka s r relativní směrodatná odchylka, (s r ) % relativní směrodatná odchylka v procentech

50 Použití a validace alternativní analytické metody stanovení radiochemické čistoty radiofarmaka Potřebné vztahy - správnost 50 průměrná hodnota získaná nově zaváděnou metodou, přijatá referenční hodnota (stanovená oficiální metodou), R e výtěžnost, (R e ) % výtěžnost v procentech t testovací kritérium t jednovýběrového t-testu, N počet paralelních stanovení, s výběrová směrodatná odchylka, f počet stupňů volnosti t rozdělení

51 Použití a validace alternativní analytické metody stanovení radiochemické čistoty radiofarmaka Potřebné vztahy - správnost Vypočtená hodnota t se porovná s kritickou hodnotou t rozdělení (Studentova rozdělení) pro předem stanovenou hladinu významnosti α. Jestliže t ≥ t(α;f), pak rozdíl je statisticky význam­ný a je prokázána soustavná chyba, je- li t ≤ t(α;f), pak se liší průměr pouze o náhodnou chybu Pro hladinu významnosti α = 0,05 a počet stupňů volnosti f = 2 (tři paralelní stanovení) t(α=0,05;f=2) = 4,30 Podmínkou provedení testu je s r ≤ 3 % pro každou koncentrační úroveň, průměrná výtěžnost R e musí být 95 % až 105 % pro každou koncentrační úroveň 51

52 Použití a validace alternativní analytické metody stanovení radiochemické čistoty radiofarmaka Potřebné vztahy – opakovatelnost (ukazatel opakovatelnosti r) 52 R max dovolená diference n paralelních stanovení (maximální rozpětí výsledků vysvětlitelné přítomností náhodných chyb), q tabelovaná hodnota Studentizovaného rozpětí, pro hladinu významnosti α = 0,05 a počet paralelních stanovení n = 2 je q = 2,8, s výběrová směrodatná odchylka

53 Použití a validace alternativní analytické metody stanovení radiochemické čistoty radiofarmaka Příklad použití Nahrazení pomalé TLC radiochromatografie [ 99m Tc]- sestamibi na vrstvě Al 2 O 3 vyvíjené v ethanolu > 95% nebo extrakce vytřepáváním do chloroformu papírovou chromatografií v ethylacetátu J Nucl Med Technol 2000; 28:259–263 53

54 Správné měření aktivity radionuklidů vyzařujících nízkoenergetické rentgenové záření O které radionuklidy se jedná? Jedná se o radionuklidy přeměňované elektronovým záchytem, které se po pohlcení elektronu nejčastěji z K- slupky (nejbližší k jádru) zbavují nadbytečné energie vyzářením fotonového záření γ. Současně však dochází k zaplňování díry po elektronu přechodem elektronu z vyšší slupky, např. L a vyzáření energie přechodu ve formě charakteristického rentgenového záření Vzniklé nízkoenergetické rentgenové záření je výrazně různě zeslabováno v různých materiálech – sklo (inj. lahvička), plast (inj. stříkačka) a působí potíže při správném měření aktivity v ionizační komoře 54

55 Správné měření aktivity radionuklidů vyzařujících nízkoenergetické rentgenové záření O které radionuklidy se jedná? Jedná se o cyklotronové radionuklidy s nadbytkem protonů v jádře oproti stabilnímu stavu, např. 67 Ga, 111 In, 123 I, 201 Tl, 81 Rb (mateřský radionuklid v generátoru 81m Kr) Obdobně se musí řešit měření aktivity radionuklidů emitujících vysokoenergetické záření beta (ionizační komora detekuje vzniklé brzdné záření) 55

56 Správné měření aktivity radionuklidů vyzařujících nízkoenergetické rentgenové záření Jak to v měřičích aplikované aktivity s ionizační komorou funguje? Pro jeden radionuklid je třeba na přístroji nastavit více kalibračních konstant v závislosti na obalu (lahvička, stříkačka), ve kterém je radionuklid měřen 56 (ČMI) (AtomLab ® 500)

57 Správné měření aktivity radionuklidů vyzařujících nízkoenergetické rentgenové záření Příklad: měření aktivity indium-111. Chyby jsou způsobené absorpcí nízkoenergetických fotonů Velice záleží na materiálu obalu a tloušťce jeho stěny Nejvíce zastoupené fotonové záření γ – 171 keV (90,2 %), 245 keV (94,0 %) rtg – 23 - 26 keV (82,3 %) 57

58 Správné měření aktivity radionuklidů vyzařujících nízkoenergetické rentgenové záření Kalibrace přístroje AtomLab® 500 kalibračním zdrojem 111 In. Použit kalibrační zdroj 120,0 MBq k 18:00 13. 5. 2011 (dle protokolu měření) Měření v 12:38 11. 5. 2011 (originální lahvička A ([ 111 In]Cl 3 ) Octreoscanu™) Vypočtená aktivita: 206,88 MBq Nastavená kalibrační konstanta: 15,4 (aby měř. aktivita Měřená aktivita: 207 MBq odpovídala vypočtené) 58

59 Správné měření aktivity radionuklidů vyzařujících nízkoenergetické rentgenové záření Kalibrace přístroje AtomLab® 500 kalibračním zdrojem 111 In. Měření v 12:46 11. 5. 2011 (zbytek v originální lahvičce A po odtažení roztoku do 3 ml stříkačky B Braun) Nastavená kalibrační konstanta: 15,4 Měřená aktivita: 7,22 MBq Měření v 12:48 11. 5. 2011 (odtažený roztok z lahvičky do 3 ml stříkačky B Braun) Nastavená kalibrační konstanta: 15,4 Měřená aktivita: 305,0 MBq 59

60 Správné měření aktivity radionuklidů vyzařujících nízkoenergetické rentgenové záření Kalibrace přístroje AtomLab® 500 kalibračním zdrojem 111 In. Všechny naměřené hodnoty byly přepočteny k 12:46 a byl proveden výpočet kalibrační konstanty injekční stříkačky DV = Dial Value (kalibrační konstanta - lahvičky) CDV = Container Dial Value (kalibrační konstanta obalu - stříkačky) Volba radionuklidu na přístroji In111(v) - měření v originální lahvičce (DV = 15,4) In111(s) - měření v 3 ml stříkačce B Braun (CDV = 10,1) 60

61 Závěr Byly probrány méně časté otázky týkající se přípravy a kontroly SPECT radiofarmak Probíraných témat by se nabízelo více, ale byla vybrána témata, se kterými se pracovník připravující radiofarmaka může setkat v každodenní praxi a nejsou v učebnicích až tak systematicky shrnuta Osoba odpovědná za přípravu radiofarmak (atestovaný VŠ farmaceut nebo VŠ NLZP) by měla být schopna na uvedené otázky kvalifikovaně odpovědět 61


Stáhnout ppt "Méně časté otázky týkající se přípravy a kontroly SPECT radiofarmak Jiří Štěpán KNM FN Brno a LF MU Inovační kurz – Radiofarmaka, 5. 3. 2015 Praha, IPVZ."

Podobné prezentace


Reklamy Google