Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu"— Transkript prezentace:

1 název www.zlinskedumy.cz Název školy
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Autor Mgr. Zdeňka Šupková Název šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu Československo ve 2.pol. 20.století Stupeň a typ vzdělávání SOU Vzdělávací oblast Dějepis Vzdělávací obor Mechanik seřizovač Tematický okruh Svět v blocích Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, let Anotace Žák se seznámí s vývojem v naší vlasti od období politických represí komunistického režimu až po sametovou revoluci. Vybavení, pomůcky - Klíčová slova Represe komunistického režimu u nás, politické procesy, politické uvolnění, Pražské jaro, , normalizace, Charta 77, Listopad 1989, sametová revoluce, V. Havel Datum

2 Československo ve 2.pol. 20.století
název Československo ve 2.pol. 20.století

3 Období represí a nezákonností
Po únorovém převratu odcházejí tisíce lidí do emigrace Projevy nespokojenosti s novým režimem stíhá Státní bezpečnost, pomáhají sovětští poradci Politické procesy s nepřáteli komunistů za vykonstruované zločiny – vězněni v pracovních táborech, např. v uranových dolech 1949 popraven generál Heliodor Píka – důležitý účastník zahraničního odboje 1950 popravena národně socialistická poslankyně Milada Horáková přes protesty zahraničních osobností Další desítky procesů s katolickými duchovními, důstojníky a účastníky protinacistického odboje na Západě (letci RAF)

4 Věznění a popravy Jáchymovský pracovní tábor – uranové doly
Symbolický hrob M. Horákové na Vyšehradě Jáchymovský pracovní tábor – uranové doly

5 Pronásledování členů KSČ
Zatýkání některých nepohodlných funkcionářů KSČ Zatčen a vězněn Gustáv Husák – slovenský komunista, obviněn za příliš benevolentní přístup ke kulakům 1952 Rudolf Slánský – druhý muž KSČ popraven Zdůrazňován židovský původ obžalovaných podle vzoru čistek v SSSR – antisemitismus

6 Pětiletky a kolektivizace
Provedeno další znárodňování Zlikvidován soukromý sektor Hospodářství centrálně plánováno v pětiletých plánech Kolektivizace v zemědělství – probíhalo v několika etapách, rolníci pod nátlakem vstupovali do zemědělských družstev Zpomalení hospodářského růstu země Březen 1953 zemřel Stalin, krátce po něm Gottwald Nový prezident A. Zápotocký Květen měnová reforma – ožebračení lidí, přišli o úspory, měnily se peníze v poměru 5:1 až 50:1, vysoké ceny, nepokoje dělníků např. v Plzni

7 Dopis prezidentu Gottwaldovi od žen ze Záhoří 1950

8 Odpověď ministerstva zemědělství na dopis

9 Změny po Stalinově smrti
Po r nastává zmírnění policejního teroru Větší důraz na spotřební průmysl Zlepšení postavení zemědělců v družstvech Vliv kritiky Stalinova kultu osobnosti i u nás Aktivizace odborů, nekomunistických stran a katolické církve II. Sjezd československých spisovatelů – kritika poměrů (J. Seifert, Fr. Hrubín) 1957 zemřel A. Zápotocký Prezidentem Antonín Novotný, současně od r v čele KSČ (viz foto) Zvýšení životní úrovně ve 2.pol. 50.let

10 Politické uvolnění 1960 nová ústava tvrdila, že výstavba socialismu byla dokončena Zaručovala vedoucí úlohu KSČ ve společnosti Nový název – Československá socialistická republika – ČSSR rozsáhlá amnestie politických vězňů Smělo se už hovořit o hrůzách stalinismu 1961 – 1965 pětiletka nesplněna, podlamovalo to pozice komunistů Ekonomická reforma – ekonom Ota Šik v čele skupiny ekonomů vypracoval návrh – omezeno centrální plánování, podniky se měly více snažit svoje výrobky prodat, ne pracovat na sklad

11 Výměna vedení 1963 rehabilitace některých nespravedlivě odsouzených komunistů Výměna funkcionářů v KSČ za nezatížené minulostí Diskuse o problémech ve společnosti i v tisku Červen 1967 IV. Sjezd československých spisovatelů – tvrdá kritika poměrů Opozice proti Novotnému, který nechtěl změny a měl přezíravý postoj ke Slovensku, sílila Leden 1968 odvolán Novotný z vedení strany Alexander Dubček – Slovák, zvolen místo něj

12 „Pražské jaro“ 1968 Představitelé strany a státu hovořili o nutnosti reforem Sdělovací prostředky nebyly cenzurovány Vznikají občanské organizace, které otevřeně vystupují za reformy společnosti, dříve nepřípustno Březen 1968 prezidentem po odstoupení Novotného Ludvík Svoboda Předsedou Národního shromáždění Josef Smrkovský Předsedou vlády Oldřich Černík Akční program – přijat komunistickou stranou, odsouzeno potlačování práv a svobod občanů v minulosti

13 21.srpen 1968 Někteří členové vedení strany byly
tvrdě proti reformám (Vasil Biľak) Vývoje u nás se obávali v Moskvě – Leonid Iljič Brežněv Pro Polsko a NDR – to mohla být inspirace pro občany Československé reformní vedení muselo jednat se sovětským vedením, jednání nic nevyřešila 21.srpna 1968 vstoupila vojska pěti států Varšavské smlouvy na naše území Záznam vysílání čs. Rozhlasu viz internet:

14 Moskevská jednání Naši přestavitelé v čele s Dubčekem zatčeni, odvezeni do Moskvy Moci se chtěli chopit odpůrci reforem V. Biľak a A. Indra , nepodařilo se V Československu se zvedl neozbrojený odpor lidí, kteří diskutovali se sovětskými vojáky, vylepovali nápisy proti okupaci 23.8. museli naši představitelé i s prezidentem Svobodou podepsat v Moskvě tzv. moskevský protokol, nařizoval, že sovětské vojsko zůstane na našem území mimořádný sjezd KSČ, který probíhal, je neplatný kritika postupu SSSR je zakázána Úryvek dokumentu o A. Dubčekovi viz internet:

15 Počátek období normalizace
Postupně docházelo k výměně přívrženců reforem za ty, kteří se podřídili Moskvě Sovětské vedení chtělo „normalizaci poměrů“ – návrat k předchozímu stavu Nazývá se tak období po srpnu 1968 do r. 1989, ale především 70.léta přijaty parlamentem zákony o federalizaci – stát složený ze dvou národních republik

16 Poslední protesty Osobnosti spojené s pražským jarem vytlačovány z veřejného života Protestem proti společenské situaci bylo upálení Jana Palacha v lednu 1968 na Václavském náměstí Březen 1969 masové demonstrace po vítězství našich hokejistů nad sovětským družstvem na MS Duben 1969 nahrazen Dubček Husákem (prezidentem od r. 1975), který zpřísnil cenzuru a nepřipustil žádné nepokoje

17 Prověrky V KSČ zahájeny čistky – tzv. , „prověrky“ odstranily z významnějších pozic každého, kdo nesouhlasil „se vstupem sovětských vojsk na naše území“ Prověřováni i nekomunisté, šance pro kariéristy Lidé se uzavřeli ve svém soukromí, navenek souhlasili s poměry, ale v soukromí je kritizovali (vtipy) Rozšířilo se nelegální obchodování s cizími měnami – „veksláci“ Podpultové kšeftování s nedostatkovým zbožím Odchod do emigrace asi 120 tisíc lidí

18 Charta 77 Centrální plánování v ekonomice
Velké stavby – metro, dálnice D1 1975 Helsinská konference, Československo se podpisem zavázalo respektovat lidská práva – neplněno Proti tomu protestovalo společenství odpůrců režimu - tvůrci a signatáři dokumentu Charta 77, např. Václav Havel STB je systematicky pronásledovala, vyhazováni ze zaměstnání, zatýkáni, vězněni Proti se postavil Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných VONS, např. Havel, Václav Benda, Petr Uhl – vězněni za svoji protirežimní činnost

19 Cesta k 17.listopadu Mírné uvolnění nastalo po nástupu Gorbačova v r. 1985 Občané myšlenky pěrestrojky a glasnosti u nás přijímaly s radostí Komunistické vedení se takových změn bálo 1987 do vedení KSČ za nemocného Husáka, který zůstává prezidentem, Milouš Jakeš – neuvědomoval si vzrůstající nespokojenost lidí Leden 1989 demonstrace k 20. výročí Palachova upálení – „Palachův týden“ 17. listopadu 1989 policejní potlačení studentské demonstrace vedlo nakonec k pádu režimu – „sametové revoluci“

20 V. Havel jako prezident ČR

21 Úkoly k tématu Vysvětli pojem kulak! Znáš zkratku JZD?
Co je to antisemitismus? Proč se studenti sešli právě 17.listopadu 1989?

22 Řešení Ruské označení pro bohatého sedláka v období kolektivizace v Sovětském svazu, později se používalo při vzniku JZD i u nás. Jednotné zemědělské družstvo, vznikala u nás v 50.letech při kolektivizaci zemědělství. Antisemitismus je nepřátelský postoj vůči lidem židovského původu. Bylo to na 50. výročí uzavření českých vysokých škol nacisty v protektorátu, slavil se Den studentstva.

23 Zdroje a prameny ČORNEJ, Petr. Dějepis pro střední odborné školy: České a světové dějiny. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2002, 240 s. ISBN X. ČAPEK, Vratislav. Dějepis pro střední odborné školy: Základní směry dějinného vývoje. 1. vyd. Praha: Scientia, spol.s r.o., pedagogické nakladatelství, 2001, 195 s. ISBN Soubor:V%C4%9B%C5%BE_smrti.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Horakova_cenotaph.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Dopis_presidentu_Gottwaldovi_001a.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Dopis_presidentu_Gottwaldovi_001b.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Odpov%C4%9B%C4%8F_na_dopis_%C5%BEen_ze_Z%C3%A1ho%C5%99%C3%AD_001.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Odpov%C4%9B%C4%8F_na_dopis_%C5%BEen_ze_Z%C3%A1ho%C5%99%C3%AD_001.jpg Soubor:Antonin_Novotny_v_New_Yorku_-_1960_A.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Antonin_Novotny_v_New_Yorku_-_1960_A.jpg Soubor:1960_Constitution_of_Czechoslovakia.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: File:PomnikStalina-Praga1.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Brezhnev_1973.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Jan_Palach_foto_z_pr%C5%AFkazu.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:V%C3%A1clav_Havel_and_Horst_K%C3%B6hler.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: File:Vaclav_Havel_IMF.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google