Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE. největší informatický obor v ČR l informatika na FIS VŠE – největší informatický obor v ČR (830 přijímaných do.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE. největší informatický obor v ČR l informatika na FIS VŠE – největší informatický obor v ČR (830 přijímaných do."— Transkript prezentace:

1 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE

2 největší informatický obor v ČR l informatika na FIS VŠE – největší informatický obor v ČR (830 přijímaných do 1. ročníku – 680 FIS a 150 VOŠ) l velká poptávka po absolventech - cca 90% studentů v 5. ročníku souběžně pracuje l odlišnosti FIS VŠE od FEL ČVUT, resp. MFF UK u aplikační orientace, méně technologie a matematiky, ale důraz na to, jak vytvářet a řídit informační systém podniku u kombinace s ekonomickými předměty (finance, logistika, marketing, právo) u rozsáhlejší výuka jazyků (angličtina 4 semestry, druhý jazyk 2 semestry) u vysoká volitelnost předmětů, student si sám sestavuje rozvrh - větší důraz na osobní zodpovědnost a plánování svého odborného profilu l úzká spolupráce s předními firmami – např.: u Accenture, Adastra, ČSOB, Deloitte, DHL, IBM, ICZ, HP, Microsoft, Oracle, SAP, SUN u oponentura učebních plánů, SW pro výuku, přednášky specialistů ve výuce, zadávání bakalářských a diplomních prací, nabídky zaměstnání pro nejlepší studenty Specifika oboru INFORMATIKA na FIS VŠE a jeho absolventů

3 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE Rozsáhlé aktivity ve výzkumu evropského rozsahu: Rozsáhlé aktivity ve výzkumu evropského rozsahu: na FIS jsou řešeny výzkumné projekty přímo financované z EU v každém z projektů jsou zapojeni studenti všech stupňů studia – od bakalářů až po doktorandy ideální příležitost pro profilaci odborného zájmu, pro navázání kontaktů do zahraničí, možnosti krátkodobých i déledobých pobytů u zahraničních partnerů apod. Specifika oboru INFORMATIKA na FIS VŠE a jeho absolventů

4 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE Tři možné cesty, jak být přijat ke studiu informatiky na FIS VŠE 1. bez přijímacích zkoušek – platí pro studenty, kteří mají na střední škole výborné výsledky z matematiky a angličtiny 2. složit s dobrým výsledkem národní srovnávací zkoušky z obecných studijních předpokladů (viz www.scio.cz) 3. složit s dobrým výsledkem přijímací zkoušku z matematiky a angličtiny Upřesnění podmínek přijetí je uvedeno na webu fakulty (fis.vse.cz) Základní informace o studiu

5 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE l studium informatiky rozloženo do 3 stupňů: l charakter výuky odlišný od SŠ u samostatnost – volba předmětů a rozvrhu, samostudium, … u místo biflování – projekty a seminární práce (kreativita !!) u jiný vztah s pedagogy – diskuse, kolegialita l výuka informatiky zajišťována třemi informatickými katedrami – KIT, KSA, KIZI u v bakalářském stupni – společný obor „Informatika“ u v magisterském a doktorském stupni – specializace dle zaměření kateder Základní informace o studiu Studijní program TitulČleněníPočet evropských kreditů (EC) Doba studia (standard- max) Zaměření absolventa bakalářský bakalář (Bc.) --1803-4základní informatické znalosti magisterský inženýr (Ing.) hlavní specializace vedlejší specializace 90 30 2-3samostatná odborná a manažerská práce doktorský doktor (Ph.D.) -- 3-5samostatná vědecká práce

6 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE l pro dobré uplatnění na trhu práce je třeba plánovat svůj odborný profil již od 1. ročníku l pro plánování je třeba znát: (jaké jsou?)  stav a trendy na trhu práce (jaké jsou?)  ICT jsou ve vyspělých zemích považovány za jeden z rozhodujících faktorů růstu produktivity a ekonomiky  ICT sektor se podílí na HDP zemí patřících do OECD 10% a zaměstnává v těchto zemích přes 17 miliónu pracovníků  v ČR cca 230 000 ICT odborníků (viz výsledky studie na www.cssi.cz)  výrazný převis poptávky nad nabídkou po ICT odbornících  jaké znalosti a dovednosti zaměstnavatelé vyžadují?  kombinace IT a ekonomických znalostí  kreativita a flexibilita  komunikační schopnosti, práce v týmu  angličtina  osobní cíl  osobní cíl - k jaké profesi chci směřovat, jaké specifické znalosti a dovednosti chci získat (též: pro co mám a pro co nemám vlohy) (který obor mě nejlépe připraví pro zvolenou profesi?)  obsah studia nabízených oborů, hlavních a vedlejších specializací (který obor mě nejlépe připraví pro zvolenou profesi?) Principy plánování osobního odborného profilu

7 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE l doplňky studia informatických předmětů  studium ekonomických předmětů – konkurenční výhodou absolventa informatiky na VŠE je schopnost propojení ekonomických a informatických znalostí !!  volitelně 1-2 semestry studia v zahraničí  volitelně odborná praxe při studiu l každoročně sestavován žebříček nejlepších studentů informatiky Principy plánování osobního odborného profilu

8 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE l přijímací zkouška je ze dvou cizích jazyků l studenti na fakultě musí být nutně všichni programátoři l fakulta vychovává úzce specializované „IT-íky“ l informatika není pro dívky l „o počítačích vím všechno, tak proč bych o nich ještě něco měl studovat“ Nepravdivé mýty

9 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE FIS připravuje studenty pro 7 profesních rolí rozdělených do 3 specializačních oblastí Vychovávané ICT profese na FIS

10 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE Specializace „Information Systems“ - váhy oblastí

11 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE Základní profesní role Činnosti / Klíčové znalosti Byznys analytik- architekt (Business Process Analyst-Architect) Profese: analytik, znalostní inženýr, byznys konzultant, implementátor TASW, informační broker, pracovník competitive inteligence analýza a návrh podnikových procesů a podnikové organizace analýza a návrh byznys efektů dosahovaných prostřednictvím IS/ICT analýza a návrh řízení znalostí v organizaci analýza rizik IS/ICT a jejich dopadů na kontinuitu byznysu návrh informatických služeb podporujících podnikové procesy nasazení/customizace standardního software návrh, vytváření a vyhledávání informačního obsahu (informatických služeb, portálu, webu,…) na podporu řízení organizace Klíčové znalosti: jak změnit podnikové procesy aby byly rychlejší, výkonnější a méně nákladné a produkovaly kvalitní produkty/služby jak v procesech nejvhodněji využít znalosti a kompetence zaměstnanců a partnerů jaké ICT služby/aplikace je výhodné použít pro podporu byznys procesů jak nejvhodněji lokalizovat a customizovat aplikaci pro potřeby dané organizace INFORMATION SYSTEMS – profesní role

12 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE Základní profesní roleČinnosti / Informatické profese Manažer rozvoje a provozu IS/ICT Profese: CIO, manažer projektu, manažer provozu, manažer bezpečnosti řízení ICT projektu vypracování informační strategie vypracování sourcing strategie řízení vztahu s dodavateli řízení informatických služeb (service delivery) řízení provozu IS/ICT podniku řízení změn (problem and change management) řízení rizik řízení bezpečnosti řízení ekonomiky IS/ICT kontrola kvality a audit IS Klíčové znalosti: metody řízení vztahu byznys – informatika (jak pomocí ICT podpořit dosažení byznys cílů) jak organizovat a řídit vývoj a provoz ICT služeb, procesů a zdrojů jak řídit a koordinovat ICT projekty trendy ICT a jejich dopady ( ICT Manager ) INFORMATION SYSTEMS – profesní role

13 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE Základní profesní role Činnosti / Klíčové znalosti Obchodník s ICT produkty a službami ( ICT Salesman, Relationship Manager ) Profese: obchodn í k s ICT produkty a službami, pracovn í k ř í d í c í dod á vky extern í ch produktů a služeb do organizace, account manager, relationship manager marketing ICT produktů a služeb prodej ICT produktů a služeb nákup ICT produktů a služeb uzavírání smluv na ICT produkty a služby (SLA) řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů dle principů sourcing strategie vyjednávání s partnery s respektováním různých národních a podnikových kultur Klíčové znalosti: znalost globálního a lokálního ICT trhu, metody analýzy trhu znalost významných stávajících/potenciálních partnerů/zákazníků legislativa ovlivňující obchod s ICT strategie a taktiky vyjednávání INFORMATION SYSTEMS – profesní role

14 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE Specializace „Software Engineering“ - váhy oblastí

15 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE „Software Engineering“ – profesní role Základní profesní role Činnosti / Klíčové znalosti Vývojář IS architekt ( Developer / IS Architect) Profese: vývojář, programátor, tester, systémový integrátor, IT architekt, systems development manager analýza a návrh aplikací IS návrh databáze dolování dat programování klientských, serverových, databázových a webových aplikací programování gridu testování aplikací dokumentace aplikací (projekční, programová, provozní, uživatelská) údržba a správa verzí aplikací integrace aplikací návrh hardwarové, softwarové a datové architektury IS/ICT organizace Klíčové znalosti: technologie a postupy pro vývoj, integraci a provoz aplikací jak navrhovat uživatelsky přívětivé a provozně nenáročné aplikace návrh vhodné technologické a aplikační architektury IS/ICT organizace řízení vývojářského týmu

16 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE Základní profesní roleČinnosti / Klíčové znalosti Správce aplikací a ICT infrastruktury ( ICT Administrator ) Profese: správce aplikace, správce databáze, správce dat, … správa aplikace, školení a podpora uživatelů správa databáze správa datového obsahu správa sítě a základního SW správa konfigurací správa webu Klíčové znalosti: jak pořizovat, udržovat, provozovat a vyřazovat jednotlivé komponenty ICT infrastruktury jak dimenzovat a škálovat ICT infrastrukturu jak podporovat uživatele při využití IS/ICT „Software Engineering“ – profesní role

17 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE Srovnání znalostního profilu bakalářského oboru VŠE FIS „Informatika“ s požadavky praxe na roli „Byznys analytik – architekt “ Poznámka: znalost sektorů ekonomiky se získává na VŠE v magisterském stupni studiem vedlejší specializace

18 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE Srovnání znalostního profilu bakalářského oboru VŠE FIS „Informatika“ s požadavky praxe na roli „Vývojář – IS architekt“

19 Koncepce rozvoje studijních plánů oboru informatika na FIS-VŠE Specializace „Kognitivní informatika“ Multi- a transdisciplinární specializace zabývající se problémy, sdílenými: moderní informatikou, teorií umělé inteligence, kybernetikou, kognitivními vědami, neuropsychologií, filosofií, lingvistikou a vědami o životě včetně lékařských věd.

20 Koncepce rozvoje studijních plánů oboru informatika na FIS-VŠE „Kognitivní informatika“ - profese Základní profesní roleČinnosti / Klíčové znalosti Business Development Manager Profese: Corporate Development Manager, Business Process Manager, Inter-Culture Manager, Program Manager, … analýza a návrh byznys efektů a jejich vazby na strategické řízení společnosti na jedné, a řízení jejích procesů na druhé straně analýza a návrh systému řízení znalostí v organizaci analýza rizik a přínosů, business continuity analýza, návrh, standardizace a optimalizace podnikových procesů a podnikové organizace specifikace potřeb informatických služeb podporujících podnikové procesy analýza, návrh, standardizace a řízení vývoje informačního systému organizace na podporu jejího řízení Klíčové znalosti: koncipovat procesně-organizační systém společnosti na základě provázání jejích procesů a organizace na její strategické cíle, ve společnosti řídit znalosti a kompetence zaměstnanců a partnerů a budovat systém řízení znalostí firmy, modelovat a měnit podnikové procesy a podnikovou strukturu s cílem jejich optimalizace a dalšího vývoje, budovat a strategicky řídit informační systém společnosti a využít informační technologie pro podporu procesů společnosti a jejich strategického řízení.

21 Koncepce rozvoje studijních plánů oboru informatika na FIS-VŠE „Kognitivní informatika“ - profese Základní profesní roleČinnosti / Klíčové znalosti Manažer výzkumu IS/ICT Profese: manažer výzkumu, manažer projektu, … analýza a návrh systému řízení znalostí v organizaci analýza rizik a přínosů, business continuity analýza, návrh, standardizace a optimalizace podnikových procesů a podnikové organizace specifikace potřeb informatických služeb podporujících podnikové procesy analýza, návrh, standardizace a řízení vývoje informačního systému organizace na podporu jejího řízení Klíčové znalosti: strategicky koncipovat a řídit vztah business – výzkum v oblasti IS/ICT řídit a koordinovat vztah ke sponzorům a výzkumným partnerům organizovat, řídit a koordinovat výzkumné týmy, řídit vývoj, jeho procesy a zdroje řídit a koordinovat výzkumné projekty.

22 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE Struktura předmětů oboru Informatika

23 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE Celoškolský základ v bakalářském stupni Název předmětuRozsah Evropské kredity 11F201 Finanční teorie, politika a instituce 2/25 1FP201 Finance podniku 2/03 1FU201 Finanční účetnictví 2/26 2MO201 Mezinárodní ekonomie 2/03 2PR101 Právo 4/05 3MA101 Management 2/04 33F101 Marketing a podniková politika 2/25 3MI101 Ekonomie 1 4/28 3MI111 Hospodářské dějiny 2/04 4MM101 Matematika 2/26 4ST201 Statistika 2/26 První a druhý jazyk 0/1418 Celkem73

24 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE Povinné (základní) informatické předměty v bakalářském stupni Název předmětuRozsah Evropské kredity 4IT101 Základy programování 2/27 4IZ110 Informační a komunikační sítě 2/26 4IT115 Základy softwarového inženýrství 2/26 4EK112 Matematické základy informatiky 2/26 4FI112 Úvod do kognitivní informatiky 0/23 4IT215 Vývoj informačních systémů 2/27 4IZ210 Zpracování informací a znalostí 2/26 4IT218 Databáze 2/26 4EK212 Kvantitativní management 2/26 4SA311 Systémové pojetí hospodářské organizace 2/26 4IT314 Podnikové informační systémy 1 2/26 4SA312 Teorie a praxe informačních systémů 2/26 Bakalářská státní zkouška3 Bakalářská práce3 Celkem77

25 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE O borově volitelné předměty (nabídka KIT, KIZI a KSA) – mění se dle aktuálních ICT trendů 12 hod. 18 4IT321 Technologická infrastruktura 2/03 4IT325 Podnikání a obchodování na Internetu 2/25 4IT333 Systémy pro podporu spolupráce 0/23 4IT340 Základy správy databázového systému Oracle 0/23 4IT351 Vývoj aplikací na platformě Java 0/24 4IT352 Vývoj aplikací na platformě.NET 0/24 4IT355 Základní algoritmy 0/23 4IT357 Aplikace počítačové grafiky 2/26 4IZ227 Bezpečnost informací na Internetu 2/03 4IZ229 Úvod do umělé inteligence 2/25 4IZ228 Tvorba webových stránek a aplikací 2/26 4IZ238 XML - Teorie a praxe značkovacích jazyků 2/26 4IZ248 Využití XML při tvorbě webových aplikací v PHP 0/23 4IZ250 Digitální knihovny 0/23 4SA320 Základy informačního managementu 2/25 4SA325 Řízení bezpečnosti informačních systémů 2/25 4SA339 Počítačová grafika a sazba 2/26 4SA360 Tvorba manažerských simulátorů 0/45 4SA370 Systémové myšlení a metodologie 2/26 volně volitelné předměty – z nabídky všech fakult 8 hod. 12

26 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE Magisterské studium – studijní obory l Informační systémy a technologie (KIT) l Informační management (KSA) l Znalostní technologie (KIZI) l Kognitivní informatika (KIT)

27 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE Magisterské studium specializace Informační systémy a technologie Hlavní specializace KIT (90 EC) Informační systémy a technologie Lze volit ze široké nabídky ostatních fakult VŠE – například: 1. Fakulta Účetnictví a finanční řízení podniku Controlling 2. Fakulta Mezinárodní podnikání Právo v podnikání 3. Fakulta Ekonomika průmyslového podniku Psychologie a sociologie v řízení firmy 5. Fakulta Makroekonomická analýza Státní závěrečná zkouška Vedlejší specializace (30 EC) Státní závěrečná zkouška Diplomová práce Povinné předměty Volitelné předměty (student volí dle cílové profesní role)

28 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE Povinné (základní) předměty magisterského studia „Informační systémy a technologie“ Název předměturozsahEC 4IT410 Integrace v informačních systémech 2/04 4IT414 Řízení projektů 2/26 4IT415 Modelování podnikových systémů 2/26 4IT417 Řízení informatiky 4/28 4IT514 Podnikové informační systémy 2 2/26 4IT518 Diplomový seminář 0/815 Celkem45

29 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE Volitelné (specializační) předměty magisterského studia „Informační systémy a technologie“ V olitelné předměty – mění se dle aktuálních ICT trendů 1215 2PR422 Počítačové a informatické právo 2/03 4IT435 Business Intelligence 2/25 4IT440 Projekt Business Process Reengineering 0/24 4IT441 Projekt objektová analýza a design 0/24 4IT450 CASE 2/04 4IT460 Analýza trhu ICT 2/03 4IT481 Architektura orientovaná na služby 0/24 4IT482 Enterprise Computing: servisně orientované standardy a architektury 0/24 Volně volitelné – z nabídky všech fakult1215 Vedlejší specializace30

30 Koncepce rozvoje studijních plánů oboru informatika na FIS-VŠE Povinné (základní) předměty magisterského studia „Kognitivní informatika“ Název předměturozsahEC 4IZ630 Inteligentní systémy a neuronové sítě 2/26 4IZ410 Teorie informace a inference 2/26 4FI404 Kognitivní věda 2/26 4IZ617 Logika a sémantika 2/26 4FI425 Teorie spontánního řádu a samoorganizace 2/03 4FI431 Základy neurověd 2/03 4IT415 Informační modelování organizací 2/26 4FI430 Znalosti a ontologické inženýrství 2/26 4IZ636 Komplexní systémy 2/03 4IT415 Simulace societálních jevů 2/26 4IT518 Diplomový seminář 0/46 Celkem57

31 Koncepce rozvoje studijních plánů oboru informatika na FIS-VŠE Volitelné (specializační) předměty magisterského studia „Kognitivní informatika“ Název předměturozsahEC 4SA428 Úvod do teorie systémů 2/03 4IT414 Řízení projektů IS/ICT 2/26 4SA525 nformace a média 2/03 4IZ440 Reprezentace a zpracování znalostí na WWW 2/26 4FI402 Metodologie vědy 2/26 3PS432 Kognitivní psychologie a tvořivost v informatice 2/26 4FI309 Ekonomická a informační etika 2/26 4IT417 Řízení podnikové informatiky 4/28 4IT440 Business Process Engineering (projekt) 0/24 4FI427 Filosofie mysli 2/03 5ZP400 Ekonomie životního prostředí a ekologická politika 2/26 Celkem57

32 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE Závěr magisterského studia Státní závěrečná zkouška (SSZ) z vedlejší specializace3 Dvě státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace6 Obhajoba diplomové práce3

33 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE Koncepce státní závěrečné zkoušky

34 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE Vedlejší specializace katedry IT Informatika v podnikání Cílem vedlejší specializace je naučit studenty, jak analyzovat podnikové procesy a zvyšovat jejich efektivnost, vybírat podnikové informační systémy, podporovat informatikou podnikání, vytěžit důležité informace z aplikací IS/ICT a informačních zdrojů, řídit informatické projekty? Podrobnější informace viz http://kit.vse.czhttp://kit.vse.cz

35 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE Povinné předměty vedlejší specializace Informatika v podnikání Název předměturozsahEC 4IT215 Analýza a návrh IS47 4IT314 Podnikové informační systémy46 4IT414 Řízení projektů IS/ICT46 Celkem19 19 ECTS kreditů

36 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE Volitelné předměty vedlejší specializace Informatika v podnikání V olitelné předměty – mění se dle aktuálních ICT trendů rozsahECTS 4IT203 Tvorba aplikací v MS EXCEL23 4IT325 Podnikání a obchodování na Internetu45 4IT333 Systémy pro podporu spolupráce23 4IT435 Business Intelligence45 4IT462 Řízení informatiky a podpora byznysu23 4IT550 Competitive Ingelligence32 4IT383 Web design24 4IT460 Analýza trhu ICT23 11 ECTS kreditů

37 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE l Základní (povinné) předměty u mají přehledový a obecný charakter – vytvářejí dlouhodobý základ znalostí studenta u obsahují to, co by měl znát specialista jakékoli informatické profese l Specializované (volitelné)předměty u navazují na páteřní předměty u obsahují „hot topics“ u vedou k jednotlivým specializačním profesím Jak vybírat informatické předměty IS / ICT

38 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE l Jak volit specializace a předměty u studenti přicházejí s různými znalostmi a s různými cíli - proto relativně velká volitelnost specializací a předmětů u během 1. a 2. ročníku vyjasnit své požadované zaměření (profesi) u dle profese vybrat v magisterském stupni hlavní a vedlejší specializaci u prohlédnout otázky specializace k SSZ (shrnují požadované znalosti a dovednosti) u zjistit, co ještě neznám - dle toho vybrat volitelné předměty l Účast na výuce u na FIS přednáší celá řada vysoce kvalifikovaných odborníků u přečtení knihy (nebo ještě hůře jen slidů z přednášek) nenahradí přednášku l Literatura u přečíst veškerou povinnou literaturu u průběžně sledovat odborný tisk a odborně zaměřené www l Studium nebo pracovní stáž v zahraničí u zdokonalení v angličtině u zvýšení samostatnosti a komunikačních dovedností l Volba zaměstnání u doporučujeme částečné úvazky (zejména ve firmách tvořících Grémium oboru informatika) u pomůžeme nalézt Doporučení ke studiu

39 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE u fis.vse.cz … fakulta informatiky a statistiky u isis.vse.cz … studijní informační systém VŠE u kit.vse.cz … katedra informačních technologií u ksa.vse.cz … katedra systémové analýzy u kizi.vse.cz … katedra informačního a znalostního inženýrství u kogninfo.vse.cz... magisterský obor Kognitivní informatika u gml.vse.cz … multimediální laboratoř fakulty u kitscm.vse.cz … server pro vývoj SW a produkty a metodiky IBM a Microsoft Další zdroje informací o studiu na FIS VŠE

40 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE Možnosti výdělku v IT – dle statistiky ČSU Průměrná hrubá měsíční mzda v ČR a IT odborníků (v Kč), 2002 – 2007 Graf 2: Průměrná hrubá měsíční mzda IT odborníků podle zaměstnání (v Kč), 2007

41 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE Možnosti výdělku v IT – dle statistiky ČSU (Trexima)

42 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE Možnosti výdělku v IT dle RHT profese typu Software Engineering profese typu Information Systems

43 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE Možnosti výdělku v IT dle CVO Group

44 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE Možnosti výdělku v IT dle LMC

45 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE Výsledky průzkumu SPV UK z roku 2006 Absolventi FIS-VŠE jsou nejlépe placenými absolventy VŠ v ČR !!! http://svp.pedf.cuni.cz/index.php?id=8 http://svp.pedf.cuni.cz/index.php?id=8

46 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE Výsledky průzkumu SPV UK z roku 2006 Absolventi FIS-VŠE jsou nejlépe placenými absolventy VŠ v ČR !!! http://svp.pedf.cuni.cz/index.php?id=8 http://svp.pedf.cuni.cz/index.php?id=8

47 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE Výsledky průzkumu SPV UK z roku 2006 Absolventi FIS-VŠE jsou nejlépe placenými absolventy VŠ v ČR !!! http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/

48 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE Výsledky průzkumu SPV UK z roku 2006 Absolventi FIS-VŠE jsou nejlépe placenými absolventy VŠ v ČR !!! http://svp.pedf.cuni.cz/index.php?id=8 http://svp.pedf.cuni.cz/index.php?id=8

49 Kolektiv pedagogů FIS přeje příjemné studium a úspěšný start do praxe


Stáhnout ppt "Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE. největší informatický obor v ČR l informatika na FIS VŠE – největší informatický obor v ČR (830 přijímaných do."

Podobné prezentace


Reklamy Google