Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE"— Transkript prezentace:

1 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE

2 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE
Specifika oboru INFORMATIKA na FIS VŠE a jeho absolventů informatika na FIS VŠE – největší informatický obor v ČR (830 přijímaných do 1. ročníku – 680 FIS a 150 VOŠ) velká poptávka po absolventech - cca 90% studentů v 5. ročníku souběžně pracuje odlišnosti FIS VŠE od FEL ČVUT, resp. MFF UK aplikační orientace, méně technologie a matematiky , ale důraz na to, jak vytvářet a řídit informační systém podniku kombinace s ekonomickými předměty (finance, logistika, marketing, právo) rozsáhlejší výuka jazyků (angličtina 4 semestry, druhý jazyk 2 semestry) vysoká volitelnost předmětů, student si sám sestavuje rozvrh - větší důraz na osobní zodpovědnost a plánování svého odborného profilu úzká spolupráce s předními firmami – např.: Accenture, Adastra, ČSOB, Deloitte, DHL, IBM, ICZ, HP, Microsoft, Oracle, SAP, SUN oponentura učebních plánů, SW pro výuku, přednášky specialistů ve výuce, zadávání bakalářských a diplomních prací, nabídky zaměstnání pro nejlepší studenty Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE

3 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE
Specifika oboru INFORMATIKA na FIS VŠE a jeho absolventů Rozsáhlé aktivity ve výzkumu evropského rozsahu: na FIS jsou řešeny výzkumné projekty přímo financované z EU v každém z projektů jsou zapojeni studenti všech stupňů studia – od bakalářů až po doktorandy ideální příležitost pro profilaci odborného zájmu, pro navázání kontaktů do zahraničí, možnosti krátkodobých i déledobých pobytů u zahraničních partnerů apod. Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE

4 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE
Základní informace o studiu Tři možné cesty, jak být přijat ke studiu informatiky na FIS VŠE bez přijímacích zkoušek – platí pro studenty, kteří mají na střední škole výborné výsledky z matematiky a angličtiny složit s dobrým výsledkem národní srovnávací zkoušky z obecných studijních předpokladů (viz složit s dobrým výsledkem přijímací zkoušku z matematiky a angličtiny Upřesnění podmínek přijetí je uvedeno na webu fakulty (fis.vse.cz) Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE

5 Doba studia (standard-max)
Základní informace o studiu studium informatiky rozloženo do 3 stupňů: charakter výuky odlišný od SŠ samostatnost – volba předmětů a rozvrhu, samostudium, … místo biflování – projekty a seminární práce (kreativita !!) jiný vztah s pedagogy – diskuse, kolegialita výuka informatiky zajišťována třemi informatickými katedrami – KIT, KSA, KIZI v bakalářském stupni – společný obor „Informatika“ v magisterském a doktorském stupni – specializace dle zaměření kateder Studijní program Titul Členění Počet evropských kreditů (EC) Doba studia (standard-max) Zaměření absolventa bakalářský bakalář (Bc.) -- 180 3-4 základní informatické znalosti magisterský inženýr (Ing.) hlavní specializace vedlejší specializace 90 30 2-3 samostatná odborná a manažerská práce doktorský doktor (Ph.D.) 3-5 samostatná vědecká práce Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE

6 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE
Principy plánování osobního odborného profilu pro dobré uplatnění na trhu práce je třeba plánovat svůj odborný profil již od 1. ročníku pro plánování je třeba znát: stav a trendy na trhu práce (jaké jsou?) ICT jsou ve vyspělých zemích považovány za jeden z rozhodujících faktorů růstu produktivity a ekonomiky ICT sektor se podílí na HDP zemí patřících do OECD 10% a zaměstnává v těchto zemích přes 17 miliónu pracovníků v ČR cca 230 000 ICT odborníků (viz výsledky studie na výrazný převis poptávky nad nabídkou po ICT odbornících jaké znalosti a dovednosti zaměstnavatelé vyžadují? kombinace IT a ekonomických znalostí kreativita a flexibilita komunikační schopnosti, práce v týmu angličtina osobní cíl - k jaké profesi chci směřovat, jaké specifické znalosti a dovednosti chci získat (též: pro co mám a pro co nemám vlohy) obsah studia nabízených oborů, hlavních a vedlejších specializací (který obor mě nejlépe připraví pro zvolenou profesi?) Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE

7 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE
Principy plánování osobního odborného profilu doplňky studia informatických předmětů studium ekonomických předmětů – konkurenční výhodou absolventa informatiky na VŠE je schopnost propojení ekonomických a informatických znalostí !! volitelně 1-2 semestry studia v zahraničí volitelně odborná praxe při studiu každoročně sestavován žebříček nejlepších studentů informatiky Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE

8 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE
Nepravdivé mýty přijímací zkouška je ze dvou cizích jazyků studenti na fakultě musí být nutně všichni programátoři fakulta vychovává úzce specializované „IT-íky“ informatika není pro dívky „o počítačích vím všechno, tak proč bych o nich ještě něco měl studovat“ Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE

9 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE
Vychovávané ICT profese na FIS FIS připravuje studenty pro 7 profesních rolí rozdělených do 3 specializačních oblastí Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE

10 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE
Specializace „Information Systems“ - váhy oblastí Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE

11 INFORMATION SYSTEMS – profesní role
Základní profesní role Činnosti / Klíčové znalosti Byznys analytik- architekt (Business Process Analyst-Architect) Profese: analytik, znalostní inženýr, byznys konzultant, implementátor TASW, informační broker, pracovník competitive inteligence analýza a návrh podnikových procesů a podnikové organizace analýza a návrh byznys efektů dosahovaných prostřednictvím IS/ICT analýza a návrh řízení znalostí v organizaci analýza rizik IS/ICT a jejich dopadů na kontinuitu byznysu návrh informatických služeb podporujících podnikové procesy nasazení/customizace standardního software návrh, vytváření a vyhledávání informačního obsahu (informatických služeb, portálu, webu,…) na podporu řízení organizace Klíčové znalosti: jak změnit podnikové procesy aby byly rychlejší, výkonnější a méně nákladné a produkovaly kvalitní produkty/služby jak v procesech nejvhodněji využít znalosti a kompetence zaměstnanců a partnerů jaké ICT služby/aplikace je výhodné použít pro podporu byznys procesů jak nejvhodněji lokalizovat a customizovat aplikaci pro potřeby dané organizace Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE

12 Základní profesní role Činnosti / Informatické profese
INFORMATION SYSTEMS – profesní role Základní profesní role Činnosti / Informatické profese Manažer rozvoje a provozu IS/ICT Profese: CIO, manažer projektu, manažer provozu, manažer bezpečnosti řízení ICT projektu vypracování informační strategie vypracování sourcing strategie řízení vztahu s dodavateli řízení informatických služeb (service delivery) řízení provozu IS/ICT podniku řízení změn (problem and change management) řízení rizik řízení bezpečnosti řízení ekonomiky IS/ICT kontrola kvality a audit IS Klíčové znalosti: metody řízení vztahu byznys – informatika (jak pomocí ICT podpořit dosažení byznys cílů) jak organizovat a řídit vývoj a provoz ICT služeb, procesů a zdrojů jak řídit a koordinovat ICT projekty trendy ICT a jejich dopady (ICT Manager) Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE

13 INFORMATION SYSTEMS – profesní role
Základní profesní role Činnosti / Klíčové znalosti Obchodník s ICT produkty a službami (ICT Salesman, Relationship Manager) Profese: obchodník s ICT produkty a službami, pracovník řídící dodávky externích produktů a služeb do organizace, account manager, relationship manager marketing ICT produktů a služeb prodej ICT produktů a služeb nákup ICT produktů a služeb uzavírání smluv na ICT produkty a služby (SLA) řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů dle principů sourcing strategie vyjednávání s partnery s respektováním různých národních a podnikových kultur Klíčové znalosti: znalost globálního a lokálního ICT trhu, metody analýzy trhu znalost významných stávajících/potenciálních partnerů/zákazníků legislativa ovlivňující obchod s ICT strategie a taktiky vyjednávání Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE

14 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE
Specializace „Software Engineering“ - váhy oblastí Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE

15 Základní profesní role Činnosti / Klíčové znalosti
„Software Engineering“ – profesní role Základní profesní role Činnosti / Klíčové znalosti Vývojář IS architekt (Developer / IS Architect) Profese: vývojář, programátor, tester, systémový integrátor, IT architekt, systems development manager analýza a návrh aplikací IS návrh databáze dolování dat programování klientských, serverových, databázových a webových aplikací programování gridu testování aplikací dokumentace aplikací (projekční, programová, provozní, uživatelská) údržba a správa verzí aplikací integrace aplikací návrh hardwarové, softwarové a datové architektury IS/ICT organizace Klíčové znalosti: technologie a postupy pro vývoj, integraci a provoz aplikací jak navrhovat uživatelsky přívětivé a provozně nenáročné aplikace návrh vhodné technologické a aplikační architektury IS/ICT organizace řízení vývojářského týmu Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE

16 Základní profesní role Činnosti / Klíčové znalosti
„Software Engineering“ – profesní role Základní profesní role Činnosti / Klíčové znalosti Správce aplikací a ICT infrastruktury (ICT Administrator) Profese: správce aplikace, správce databáze, správce dat, … správa aplikace, školení a podpora uživatelů správa databáze správa datového obsahu správa sítě a základního SW správa konfigurací správa webu Klíčové znalosti: jak pořizovat, udržovat, provozovat a vyřazovat jednotlivé komponenty ICT infrastruktury jak dimenzovat a škálovat ICT infrastrukturu jak podporovat uživatele při využití IS/ICT Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE

17 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE
Srovnání znalostního profilu bakalářského oboru VŠE FIS „Informatika“ s požadavky praxe na roli „Byznys analytik – architekt “ Poznámka: znalost sektorů ekonomiky se získává na VŠE v magisterském stupni studiem vedlejší specializace Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE

18 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE
Srovnání znalostního profilu bakalářského oboru VŠE FIS „Informatika“ s požadavky praxe na roli „Vývojář – IS architekt“ Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE

19 Specializace „Kognitivní informatika“
Multi- a transdisciplinární specializace zabývající se problémy, sdílenými: moderní informatikou, teorií umělé inteligence, kybernetikou, kognitivními vědami, neuropsychologií, filosofií, lingvistikou a vědami o životě včetně lékařských věd. Koncepce rozvoje studijních plánů oboru informatika na FIS-VŠE

20 „Kognitivní informatika“ - profese
Základní profesní role Činnosti / Klíčové znalosti Business Development Manager Profese: Corporate Development Manager, Business Process Manager, Inter-Culture Manager, Program Manager, … analýza a návrh byznys efektů a jejich vazby na strategické řízení společnosti na jedné, a řízení jejích procesů na druhé straně analýza a návrh systému řízení znalostí v organizaci analýza rizik a přínosů, business continuity analýza, návrh, standardizace a optimalizace podnikových procesů a podnikové organizace specifikace potřeb informatických služeb podporujících podnikové procesy analýza, návrh, standardizace a řízení vývoje informačního systému organizace na podporu jejího řízení Klíčové znalosti: koncipovat procesně-organizační systém společnosti na základě provázání jejích procesů a organizace na její strategické cíle, ve společnosti řídit znalosti a kompetence zaměstnanců a partnerů a budovat systém řízení znalostí firmy, modelovat a měnit podnikové procesy a podnikovou strukturu s cílem jejich optimalizace a dalšího vývoje, budovat a strategicky řídit informační systém společnosti a využít informační technologie pro podporu procesů společnosti a jejich strategického řízení. Koncepce rozvoje studijních plánů oboru informatika na FIS-VŠE

21 „Kognitivní informatika“ - profese
Základní profesní role Činnosti / Klíčové znalosti Manažer výzkumu IS/ICT Profese: manažer výzkumu, manažer projektu, … analýza a návrh systému řízení znalostí v organizaci analýza rizik a přínosů, business continuity analýza, návrh, standardizace a optimalizace podnikových procesů a podnikové organizace specifikace potřeb informatických služeb podporujících podnikové procesy analýza, návrh, standardizace a řízení vývoje informačního systému organizace na podporu jejího řízení Klíčové znalosti: strategicky koncipovat a řídit vztah business – výzkum v oblasti IS/ICT řídit a koordinovat vztah ke sponzorům a výzkumným partnerům organizovat, řídit a koordinovat výzkumné týmy, řídit vývoj, jeho procesy a zdroje řídit a koordinovat výzkumné projekty. Koncepce rozvoje studijních plánů oboru informatika na FIS-VŠE

22 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE
Struktura předmětů oboru Informatika Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE

23 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE
Celoškolský základ v bakalářském stupni Název předmětu Rozsah Evropské kredity 11F201 Finanční teorie, politika a instituce 2/2 5 1FP201 Finance podniku 2/0 3 1FU201 Finanční účetnictví 6 2MO201 Mezinárodní ekonomie 2PR101 Právo 4/0 3MA101 Management 4 33F101 Marketing a podniková politika 3MI101 Ekonomie 1 4/2 8 3MI111 Hospodářské dějiny 4MM101 Matematika 4ST Statistika První a druhý jazyk 0/14 18 Celkem 73 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE

24 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE
Povinné (základní) informatické předměty v bakalářském stupni Název předmětu Rozsah Evropské kredity 4IT101 Základy programování 2/2 7 4IZ110 Informační a komunikační sítě 6 4IT115 Základy softwarového inženýrství 4EK112 Matematické základy informatiky 4FI112 Úvod do kognitivní informatiky 0/2 3 4IT215 Vývoj informačních systémů 4IZ210 Zpracování informací a znalostí 4IT218 Databáze 4EK212 Kvantitativní management 4SA311 Systémové pojetí hospodářské organizace 4IT314 Podnikové informační systémy 1 4SA312 Teorie a praxe informačních systémů Bakalářská státní zkouška Bakalářská práce Celkem 77 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE

25 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE
Oborově volitelné předměty (nabídka KIT, KIZI a KSA) – mění se dle aktuálních ICT trendů 12 hod.  18 4IT321 Technologická infrastruktura 2/0 3 4IT325 Podnikání a obchodování na Internetu 2/2 5 4IT333 Systémy pro podporu spolupráce 0/2 4IT340 Základy správy databázového systému Oracle 4IT351 Vývoj aplikací na platformě Java 4 4IT352 Vývoj aplikací na platformě .NET 4IT355 Základní algoritmy 4IT357 Aplikace počítačové grafiky 6 4IZ227 Bezpečnost informací na Internetu 4IZ229 Úvod do umělé inteligence 4IZ228 Tvorba webových stránek a aplikací 4IZ238 XML - Teorie a praxe značkovacích jazyků 4IZ248 Využití XML při tvorbě webových aplikací v PHP 4IZ250 Digitální knihovny 4SA320 Základy informačního managementu 4SA325 Řízení bezpečnosti informačních systémů 4SA339 Počítačová grafika a sazba 4SA360 Tvorba manažerských simulátorů 0/4 4SA370 Systémové myšlení a metodologie volně volitelné předměty – z nabídky všech fakult 8 hod.  12 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE

26 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE
Magisterské studium – studijní obory Informační systémy a technologie (KIT) Informační management (KSA) Znalostní technologie (KIZI) Kognitivní informatika (KIT) Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE

27 Magisterské studium specializace Informační systémy a technologie
Hlavní specializace KIT (90 EC) Vedlejší specializace (30 EC) Lze volit ze široké nabídky ostatních fakult VŠE – například: Informační systémy a technologie Povinné předměty 1. Fakulta Účetnictví a finanční řízení podniku Controlling 2. Fakulta Mezinárodní podnikání Právo v podnikání 3. Fakulta Ekonomika průmyslového podniku Psychologie a sociologie v řízení firmy 5. Fakulta Makroekonomická analýza Volitelné předměty (student volí dle cílové profesní role) Státní závěrečná zkouška Diplomová práce Státní závěrečná zkouška Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE

28 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE
Povinné (základní) předměty magisterského studia „Informační systémy a technologie“ Název předmětu rozsah EC 4IT410 Integrace v informačních systémech 2/0 4 4IT414 Řízení projektů 2/2 6 4IT415 Modelování podnikových systémů 4IT417 Řízení informatiky 4/2 8 4IT514 Podnikové informační systémy 2 4IT518 Diplomový seminář 0/8 15 Celkem 45 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE

29 Volitelné (specializační) předměty magisterského studia „Informační systémy a technologie“
Volitelné předměty – mění se dle aktuálních ICT trendů 12 15 2PR422 Počítačové a informatické právo 2/0 3 4IT435 Business Intelligence 2/2 5 4IT440 Projekt Business Process Reengineering 0/2 4 4IT441 Projekt objektová analýza a design 4IT450 CASE 4IT460 Analýza trhu ICT 4IT481 Architektura orientovaná na služby 4IT482 Enterprise Computing: servisně orientované standardy a architektury Volně volitelné – z nabídky všech fakult Vedlejší specializace 30 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE

30 Koncepce rozvoje studijních plánů oboru informatika na FIS-VŠE
Povinné (základní) předměty magisterského studia „Kognitivní informatika“ Název předmětu rozsah EC 4IZ630 Inteligentní systémy a neuronové sítě 2/2 6 4IZ410 Teorie informace a inference 4FI404 Kognitivní věda 4IZ617 Logika a sémantika 4FI425 Teorie spontánního řádu a samoorganizace 2/0 3 4FI431 Základy neurověd 4IT415 Informační modelování organizací 4FI430 Znalosti a ontologické inženýrství 4IZ636 Komplexní systémy 4IT415 Simulace societálních jevů 4IT518 Diplomový seminář 0/4 Celkem 57 Předpokládám, že na studia chcete nikoliv proto, abyste dosáhli titulu Bc. Ing. nebo Dr., ale proto, abyste získali nové znalosti a dovednosti, které dobře ocení trh práce. Pro… Koncepce rozvoje studijních plánů oboru informatika na FIS-VŠE

31 Koncepce rozvoje studijních plánů oboru informatika na FIS-VŠE
Volitelné (specializační) předměty magisterského studia „Kognitivní informatika“ Název předmětu rozsah EC 4SA428 Úvod do teorie systémů 2/0 3 4IT414 Řízení projektů IS/ICT 2/2 6 4SA525 nformace a média 4IZ440 Reprezentace a zpracování znalostí na WWW 4FI402 Metodologie vědy 3PS432 Kognitivní psychologie a tvořivost v informatice 4FI309 Ekonomická a informační etika 4IT417 Řízení podnikové informatiky 4/2 8 4IT440 Business Process Engineering (projekt) 0/2 4 4FI427 Filosofie mysli 5ZP400 Ekonomie životního prostředí a ekologická politika Celkem 57 Předpokládám, že na studia chcete nikoliv proto, abyste dosáhli titulu Bc. Ing. nebo Dr., ale proto, abyste získali nové znalosti a dovednosti, které dobře ocení trh práce. Pro… Koncepce rozvoje studijních plánů oboru informatika na FIS-VŠE

32 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE
Závěr magisterského studia Státní závěrečná zkouška (SSZ) z vedlejší specializace 3 Dvě státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace 6 Obhajoba diplomové práce Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE

33 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE
Koncepce státní závěrečné zkoušky Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE

34 Vedlejší specializace katedry IT Informatika v podnikání
Cílem vedlejší specializace je naučit studenty, jak analyzovat podnikové procesy a zvyšovat jejich efektivnost, vybírat podnikové informační systémy, podporovat informatikou podnikání, vytěžit důležité informace z aplikací IS/ICT a informačních zdrojů, řídit informatické projekty? Podrobnější informace viz Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE

35 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE
Povinné předměty vedlejší specializace Informatika v podnikání 19 ECTS kreditů Název předmětu rozsah EC 4IT215 Analýza a návrh IS 4 7 4IT314 Podnikové informační systémy 6 4IT414 Řízení projektů IS/ICT Celkem 19 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE

36 Volitelné předměty – mění se dle aktuálních ICT trendů
Volitelné předměty vedlejší specializace Informatika v podnikání 11 ECTS kreditů Volitelné předměty – mění se dle aktuálních ICT trendů rozsah ECTS 4IT203 Tvorba aplikací v MS EXCEL 2 3 4IT325 Podnikání a obchodování na Internetu 4 5 4IT333 Systémy pro podporu spolupráce 4IT435 Business Intelligence 4IT462 Řízení informatiky a podpora byznysu 4IT550 Competitive Ingelligence 4IT383 Web design 4IT460 Analýza trhu ICT Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE

37 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE
Jak vybírat informatické předměty Základní (povinné) předměty mají přehledový a obecný charakter – vytvářejí dlouhodobý základ znalostí studenta obsahují to, co by měl znát specialista jakékoli informatické profese Specializované (volitelné)předměty navazují na páteřní předměty obsahují „hot topics“ vedou k jednotlivým specializačním profesím IS / ICT Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE

38 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE
Doporučení ke studiu Jak volit specializace a předměty studenti přicházejí s různými znalostmi a s různými cíli - proto relativně velká volitelnost specializací a předmětů během 1. a 2. ročníku vyjasnit své požadované zaměření (profesi) dle profese vybrat v magisterském stupni hlavní a vedlejší specializaci prohlédnout otázky specializace k SSZ (shrnují požadované znalosti a dovednosti) zjistit, co ještě neznám - dle toho vybrat volitelné předměty Účast na výuce na FIS přednáší celá řada vysoce kvalifikovaných odborníků přečtení knihy (nebo ještě hůře jen slidů z přednášek) nenahradí přednášku Literatura přečíst veškerou povinnou literaturu průběžně sledovat odborný tisk a odborně zaměřené www Studium nebo pracovní stáž v zahraničí zdokonalení v angličtině zvýšení samostatnosti a komunikačních dovedností Volba zaměstnání doporučujeme částečné úvazky (zejména ve firmách tvořících Grémium oboru informatika) pomůžeme nalézt Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE

39 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE
Další zdroje informací o studiu na FIS VŠE fis.vse.cz … fakulta informatiky a statistiky isis.vse.cz … studijní informační systém VŠE kit.vse.cz … katedra informačních technologií ksa.vse.cz … katedra systémové analýzy kizi.vse.cz … katedra informačního a znalostního inženýrství kogninfo.vse.cz ... magisterský obor Kognitivní informatika gml.vse.cz … multimediální laboratoř fakulty kitscm.vse.cz … server pro vývoj SW a produkty a metodiky IBM a Microsoft Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE

40 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE
Graf 2: Průměrná hrubá měsíční mzda IT odborníků podle zaměstnání (v Kč), 2007 Možnosti výdělku v IT – dle statistiky ČSU Průměrná hrubá měsíční mzda v ČR a IT odborníků (v Kč), 2002 – 2007 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE

41 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE
Možnosti výdělku v IT – dle statistiky ČSU (Trexima) Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE

42 Možnosti výdělku v IT dle RHT
profese typu Software Engineering profese typu Information Systems Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE

43 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE
Možnosti výdělku v IT dle CVO Group Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE

44 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE
Možnosti výdělku v IT dle LMC Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE

45 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE
Výsledky průzkumu SPV UK z roku 2006 Absolventi FIS-VŠE jsou nejlépe placenými absolventy VŠ v ČR !!! Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE

46 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE
Výsledky průzkumu SPV UK z roku 2006 Absolventi FIS-VŠE jsou nejlépe placenými absolventy VŠ v ČR !!! Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE

47 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE
Výsledky průzkumu SPV UK z roku 2006 Absolventi FIS-VŠE jsou nejlépe placenými absolventy VŠ v ČR !!! Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE

48 Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE
Výsledky průzkumu SPV UK z roku 2006 Absolventi FIS-VŠE jsou nejlépe placenými absolventy VŠ v ČR !!! Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE

49 Kolektiv pedagogů FIS přeje příjemné studium a úspěšný start do praxe


Stáhnout ppt "Koncepce studia informatiky na FIS-VŠE"

Podobné prezentace


Reklamy Google