Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akreditační systém v ČR Ing. Martin Matušů, CSc. Český institut pro akreditaci, o.p.s. Parlament ČR, 10.5.5.2006 15 let akreditace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akreditační systém v ČR Ing. Martin Matušů, CSc. Český institut pro akreditaci, o.p.s. Parlament ČR, 10.5.5.2006 15 let akreditace."— Transkript prezentace:

1 Akreditační systém v ČR Ing. Martin Matušů, CSc. Český institut pro akreditaci, o.p.s. Parlament ČR, 10.5.5.2006 15 let akreditace

2 Český institut pro akreditaci, o.p.s.  Založen k 1.1.1993  Obecně prospěšná společnost  Založen státem jako národní akreditační orgán s obecnou působností ve všech oblastech akreditace  Systém managementu jakosti dle ISO 17011 a dalších mezinárodně dohodnutých dokumentů (EA, ILAC, IAF)

3 Akreditace  Oficiální uznání, že akreditovaný subjekt je kompetentní k vykonávání specifikovaných činností Kompetence Nezávislost Odborná způsobilost Nestrannost Systém jakosti Nezávislost Odborná způsobilost Nestrannost Systém jakosti

4 Český institut pro akreditaci, o.p.s. Zabezpečení akreditace pro:  zkušební a kalibrační laboratoře (ISO 17025)  zdravotnické laboratoře (ISO 17025,ISO 15189)  cert. org. pro certifikaci výrobků (EN 45011) zdrav.prostředky dle příslušných nařízení vlády  certifikační orgány provádějící certifikaci QMS (ISO 9001, OHSAS 18001,ISO 14001, ISMS (BS 779-2) v oboru zdrav. a soc. péče, zdravot. prostředky (ISO 13485)  cert. org. provádějící certifikaci osob (ISO 17024)  inspekčních orgánů (ISO 17020)  environmentální ověřovatelé (EMAS)  organizátory programů zkoušení způsobilosti

5 Osvědčení o akreditaci Stav k 31.3.2006 – celkem 763

6 Certifikační a inspekční orgány

7 Zkušební a kalibrační laboratoře

8 Akreditace zdravotnických laboratoří Současný stav akreditace podle ISO 17025 32 laboratoří z toho: 9 s plně klinickým rozsahem ostatní s částečně klinickým rozsahem (laboratoře soukromé i státní, NRL, zdravotní ústavy, dopingová laboratoř,….) akreditace podle ISO 15189 15 laboratoří služba dostupná od srpna 2004  první osvědčení o akreditaci vydáno v lednu 2005 > 750 akreditovaných subjektů

9 QMS ve zdravotnictví  Akreditace zdravotnických zařízení (JCI, SAK)  Certifikace zdravotnických zařízení ISO 9001  Akreditace zdravotnických laboratoří ISO 17025, ISO 15189 „národní standardy“

10 uznávání národních systémů pro akreditaci, certifikaci, inspekci, zkoušení a kalibrace akreditační orgány, certifikační orgány, inspekční orgány, zkušení a kalibrační laboratoře se budou řídit ustanovením dohodnutých mezinárodních norem (EN řady 45000, ISO řady 17 000) upravuje se vzájemné uznávání zkoušek, kalibrací a certifikátů Globální koncepce pro certifikaci a zkoušení (1989)

11 služba ve veřejném ekonomickém zájmu tzv. public authority activity (jde o definici podstaty, nikoliv o provozování státem) formální uznání EA ze strany EK prioritní způsob prokázání odborné způsobilosti aplikace pro regulovanou i neregulovanou oblast r. 2006 projednání a předložení Radě Nový přístup Úloha akreditace v EU

12  Spolupráce s odbornými společnostmi a dalšími stranami využívajícími výsledky akreditace Rada pro akreditaci Technické komise a výbory Dohody s resorty a sdruženími Dohoda o spolupráci s ČLS JEP – XII/2005 Memorandum o spolupráci s Ministerstvem informatiky - IV/06 Využití odborníků v procesu akreditace Český institut pro akreditaci, o.p.s.

13 Zapojení ČIA do mezinárodních struktur Plné členství MLA EA o vzájemném uznávání výsledků akreditace ve všech existujících oblastech EA WG Health Care Plné členství MLA IAF o vzájemném uznávání výsledků akreditace v oblasti certifikace systémů jakosti, EMS a výrobků Plné členství MRA ILAC o vzájemném uznávání výsledků akreditace v oblasti zkoušek a kalibrací ILAC AIC Medical Accreditation Group 1998 1999 2000

14 Multilaterální dohody  uznání, že akreditační systémy jsou rovnocenné a pracují na srovnatelné úrovni  vzájemné uznávání výstupů akreditovaných subjektů a závazek k podpoře jejich uznávání ve svých zemích  Systém pravidelných evaluací - 4letý cyklus Září 2005 evaluace FAB Listopad 2006 opakovaná evaluace EA v celém rozsahu činnosti ČIA

15 MPA 00-01-05 MPA 00-02-05

16 K čemu akreditace vede ? n potvrzení odborné způsobilosti k provádění činností specifikovaných v OA n zavedení odpovídajícího systému jakosti n nestrannost a nezávislost při poskytování služeb akreditovaného subjektu n zvýšení výkonnosti a účinnosti poskytovaných služeb n zvýšení kredibility

17 Akreditované subjekty Kalibrační laboratoře2008 478 Zkušební laboratoře6248 98 Certifikační orgány pro výrobky 628 49 Certifikační orgány pro QMS 590 44 Certifikační orgány pro osoby211 27 Certifikační orgány pro EMS,EMAS287 27 Inspekční orgány2572 36 Organizátoři PT 28 4

18 www.cai.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Akreditační systém v ČR Ing. Martin Matušů, CSc. Český institut pro akreditaci, o.p.s. Parlament ČR, 10.5.5.2006 15 let akreditace."

Podobné prezentace


Reklamy Google