Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akreditační systém v ČR Ing. Martin Matušů, CSc. Český institut pro akreditaci, o.p.s. Parlament ČR, 10.5.5.2006 15 let akreditace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akreditační systém v ČR Ing. Martin Matušů, CSc. Český institut pro akreditaci, o.p.s. Parlament ČR, 10.5.5.2006 15 let akreditace."— Transkript prezentace:

1 Akreditační systém v ČR Ing. Martin Matušů, CSc. Český institut pro akreditaci, o.p.s. Parlament ČR, let akreditace

2 Český institut pro akreditaci, o.p.s.  Založen k  Obecně prospěšná společnost  Založen státem jako národní akreditační orgán s obecnou působností ve všech oblastech akreditace  Systém managementu jakosti dle ISO a dalších mezinárodně dohodnutých dokumentů (EA, ILAC, IAF)

3 Akreditace  Oficiální uznání, že akreditovaný subjekt je kompetentní k vykonávání specifikovaných činností Kompetence Nezávislost Odborná způsobilost Nestrannost Systém jakosti Nezávislost Odborná způsobilost Nestrannost Systém jakosti

4 Český institut pro akreditaci, o.p.s. Zabezpečení akreditace pro:  zkušební a kalibrační laboratoře (ISO 17025)  zdravotnické laboratoře (ISO 17025,ISO 15189)  cert. org. pro certifikaci výrobků (EN 45011) zdrav.prostředky dle příslušných nařízení vlády  certifikační orgány provádějící certifikaci QMS (ISO 9001, OHSAS 18001,ISO 14001, ISMS (BS 779-2) v oboru zdrav. a soc. péče, zdravot. prostředky (ISO 13485)  cert. org. provádějící certifikaci osob (ISO 17024)  inspekčních orgánů (ISO 17020)  environmentální ověřovatelé (EMAS)  organizátory programů zkoušení způsobilosti

5 Osvědčení o akreditaci Stav k – celkem 763

6 Certifikační a inspekční orgány

7 Zkušební a kalibrační laboratoře

8 Akreditace zdravotnických laboratoří Současný stav akreditace podle ISO laboratoří z toho: 9 s plně klinickým rozsahem ostatní s částečně klinickým rozsahem (laboratoře soukromé i státní, NRL, zdravotní ústavy, dopingová laboratoř,….) akreditace podle ISO laboratoří služba dostupná od srpna 2004  první osvědčení o akreditaci vydáno v lednu 2005 > 750 akreditovaných subjektů

9 QMS ve zdravotnictví  Akreditace zdravotnických zařízení (JCI, SAK)  Certifikace zdravotnických zařízení ISO 9001  Akreditace zdravotnických laboratoří ISO 17025, ISO „národní standardy“

10 uznávání národních systémů pro akreditaci, certifikaci, inspekci, zkoušení a kalibrace akreditační orgány, certifikační orgány, inspekční orgány, zkušení a kalibrační laboratoře se budou řídit ustanovením dohodnutých mezinárodních norem (EN řady 45000, ISO řady ) upravuje se vzájemné uznávání zkoušek, kalibrací a certifikátů Globální koncepce pro certifikaci a zkoušení (1989)

11 služba ve veřejném ekonomickém zájmu tzv. public authority activity (jde o definici podstaty, nikoliv o provozování státem) formální uznání EA ze strany EK prioritní způsob prokázání odborné způsobilosti aplikace pro regulovanou i neregulovanou oblast r projednání a předložení Radě Nový přístup Úloha akreditace v EU

12  Spolupráce s odbornými společnostmi a dalšími stranami využívajícími výsledky akreditace Rada pro akreditaci Technické komise a výbory Dohody s resorty a sdruženími Dohoda o spolupráci s ČLS JEP – XII/2005 Memorandum o spolupráci s Ministerstvem informatiky - IV/06 Využití odborníků v procesu akreditace Český institut pro akreditaci, o.p.s.

13 Zapojení ČIA do mezinárodních struktur Plné členství MLA EA o vzájemném uznávání výsledků akreditace ve všech existujících oblastech EA WG Health Care Plné členství MLA IAF o vzájemném uznávání výsledků akreditace v oblasti certifikace systémů jakosti, EMS a výrobků Plné členství MRA ILAC o vzájemném uznávání výsledků akreditace v oblasti zkoušek a kalibrací ILAC AIC Medical Accreditation Group

14 Multilaterální dohody  uznání, že akreditační systémy jsou rovnocenné a pracují na srovnatelné úrovni  vzájemné uznávání výstupů akreditovaných subjektů a závazek k podpoře jejich uznávání ve svých zemích  Systém pravidelných evaluací - 4letý cyklus Září 2005 evaluace FAB Listopad 2006 opakovaná evaluace EA v celém rozsahu činnosti ČIA

15 MPA MPA

16 K čemu akreditace vede ? n potvrzení odborné způsobilosti k provádění činností specifikovaných v OA n zavedení odpovídajícího systému jakosti n nestrannost a nezávislost při poskytování služeb akreditovaného subjektu n zvýšení výkonnosti a účinnosti poskytovaných služeb n zvýšení kredibility

17 Akreditované subjekty Kalibrační laboratoře Zkušební laboratoře Certifikační orgány pro výrobky Certifikační orgány pro QMS Certifikační orgány pro osoby Certifikační orgány pro EMS,EMAS Inspekční orgány Organizátoři PT 28 4

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Akreditační systém v ČR Ing. Martin Matušů, CSc. Český institut pro akreditaci, o.p.s. Parlament ČR, 10.5.5.2006 15 let akreditace."

Podobné prezentace


Reklamy Google