Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Laboratorní práce a projekty ve výuce fyziky na ZŠ Jiří Tesař.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Laboratorní práce a projekty ve výuce fyziky na ZŠ Jiří Tesař."— Transkript prezentace:

1 Laboratorní práce a projekty ve výuce fyziky na ZŠ Jiří Tesař

2 Laboratorní práce a RVP  V RVP není tato forma práce uvedena.  Fyzika je spojena s experimentální činností ve školní výuce musí být tato metoda rozvíjena.  Návyky a dovednosti experimentální práce je nutné rozvíjet v žácích již od počátku jejich fyzikálního vzdělávání.  Z hlediska didaktického je při této formě práce velmi důležité spojení vlastního měření s jeho vyhodnocením a vypracováním zápisu.

3 Laboratorní práce – didaktické poznámky  Celou vyučovací hodinu (úvod – měření zápis)  všichni žáci stejnou úlohu (měření)  navazuje na předchozí učivo (upevnění a prohloubení)  návod (často pracovní list) – dílčí kroky   dovednosti a návyky práce s laboratorními přístroji a pomůckami   dovednost vypracovat protokol = zápis z měření

4 Laboratorní práce – didaktické poznámky kvantitativní ověření fyz. zákonitostí kvalitativní ověření fyz. zákonitostí měření fyzikálních veličin (poznání metod) měření fyzikálních konstant seznámení s přístroji

5 Laboratorní práce – organizace rozsah a obsah jsou určeny ŠVP dělení třídy (24 žáků) – okrajové hodiny skupiny po dvou žácích (optimální) materiální vybavení kabinetu příprava - vlastní měření – protokol - vyhodnocení

6 Laboratorní práce – metodická rozvaha navazují na teorii – neodkládat na později časová zvládnutelnost objasnění cíle LP - příprava vhodný návod (učebnice x vlastní) v odborné učebně fyziky příprava – pomocníci mezi žáky

7 Laboratorní práce – dohled učitele učitel pomáhá (= vede, řídí, radí,…) ale neměří upozorňuje na chyby v postupu a měření udržuje kázeň a pořádek kontroluje pomůcky a vyměňuje vadné dohlíží na úklid pomůcek

8 Laboratorní práce – protokol příprava – namnožit x žáci připraví doma formální úprava – jednotná struktura dokončení – v hodině x doma klasifikace

9 Laboratorní práce – hodnocení srovnání výsledků analýza chyb zhodnocení přípravy a přístupu k měření zvládnutí teorie vlastní měření (dovednosti, zručnost, organizace…) protokol

10 Laboratorní práce – příprava předchozí hodina: určení pracovních skupin, teorie + pracovní postup zadání přípravy protokolu (rozdání formuláře) začátek hodiny: poučení o bezpečnosti rozdání pomůcek

11 Laboratorní práce – náměty podle učebnice – např. Jáchim+Tesař 6. roč. – Hustota mince, Rovnováha na páce 7. roč. – Pohyb + graf, Lupa, Vztlaková síla, Hustota plynu v sifonové lahvi 8. roč. – Výkon, Odpor vrstvy tuhy, transformátor 9. roč. – Tepelná účinnost, Matematické kyvadlo T=f(l)

12 Projekty – vymezení Killpatrick: „Projekt jest určitě a jasně navržený úkol, který můžeme předložiti žáku tak, aby se mu zdál životně důležitý tím, že se blíží skutečné činnosti lidí v životě.“

13 Projekty – pedagogické aspekty žáci jsou vedeni k řešení komplexních problémů a získávají zkušenosti praktickou činností a experimentováním. vychází z pragmatické pedagogiky a principu instrumentalistu (J. Dewey, W. Kilpatrick). podporují motivaci žáků a kooperativní učení. forma integrovaných témat, praktických problémů ze života, praktické činnosti, vedoucí k vytvoření nějakého výrobku, výtvarného či slovesného produktu

14 Projekty – pedagogické aspekty koncentrace učiva kolem určitého ústředního motivu, jádra nebo základní ideje, kterým může být téma obecné, konkrétní podnět, problém, výchovně vzdělávací cíl. navozuje cílenou vzdělávací činnost, promyšlenou a organizovanou, teoretickou, ale i ryze praktickou, která odpovídá potřebám předškolních dětí, ale i rozhodnutí pedagoga, zaměřen činnostně a prožitkově a směřující k praktickému využití v životě, přinášející změny v osobnosti dítěte cestou vlastní zkušenosti, za kterou děti částečně přebírají svoji odpovědnost.

15 Projekty – didaktický postup  Zvolíme téma projektu – učitel + děti, popřípadě rodiče, i další partneři.  pravidla spolupráce (kompetence, odpovědnost) učitelek, dětí i dalších partnerů.  jak můžeme s tématem pracovat mimo školu a kdo nám v tom může pomoci, jak zapojíme další spolupracovníky (rodiče, provozní pracovníky…).

16 Projekty – didaktický postup Analyzujeme výchozí situaci – jaké informace děti o tématu mají, co už vědí, znají, dovedou, na jaké úrovni schopností, dovedností, návyků, vědomostí a poznatků děti jsou. Na základě analýzy stanovíme cíle projektu. K jakým cílům chceme děti svým pedagogickým záměrem dovést, v čem chceme dosáhnout pokroku, co je naučíme, jaký očekáváme posun

17 Projekty – didaktický postup jak budeme motivovat jak téma představíme příprava motivujícího prostředí, pomůcek, materiálů, které budeme potřebovat. jakým způsobem, jakými činnostmi budeme zvolené cíle postupně naplňovat organizace – do kterých činností se projekt může prolínat délka trvání projektu - přizpůsobujeme zájmu a potřebám dětí, měnící se situaci, úspěšnosti projektu

18 Projekty – didaktický postup Téma i cíle projektu zveřejníme – nástěnka, obrázky dětí, dopis, leták Projekty mohou mít různou podobu a grafickou úpravu V průběhu realizace projekt aktuálně vyhodnocujeme – děláme stručné písemné poznámky Po ukončení projekt vyhodnocujeme – porovnáváme se stanovenými jednotlivými cíli míru úspěšnosti.

19 Projekty – didaktický postup hodnocení všech zúčastněných – hodnocení a sebehodnocení učitele (sebereflexe, co se povedlo, líbilo, co naopak) hodnocení i sebehodnocení samotnými dětmi, jejich pocitů a prožitků (musí se tomu postupně učit), hodnocení jednotlivých žáků (čeho dosáhli, co se naučili, včetně výsledků sociálního učení),

20 Projekty – didaktický postup evaluace vzhledem k cíli – úspěšnosti projektu samého hodnocení zaznamenáme písemně hodnocení ze stany rodičů a dalších účastníků projektu.

21 Projekty – klasické náměty voda, vzduch, energie doprava odpady a jejich využití zrak a sluch ……

22 Projekty – náměty Fyzika I Atlas dopravních spojení Sportovní rekordy, v nichž rozhoduje délka Naše rybníky Naše náměstí Spotřeba vody v domácnosti Měření teploty vzduchu Tělesná teplota Zpracování časových údajů Pražský orloj

23 Projekty – náměty Fyzika II Zhotovení siloměru Vzorkovnice brusných pláten papírů Zásady správného mazání lyží Plastická maziva a jejich charakteristiky Síly ve sportu Výpočet průměrných rychlostí běžců Pohyby zvířat Kolo jako technické zařízení Lety do vesmíru

24 Projekty – náměty Fyzika III Opalování a vše, co s ním souvisí Barvy jejich vnímání a míchání Zrcadla a jejich různé podoby Lidské oko Oči zvířat Pozorovací technika Fotografování v minulosti a dnes

25 Projekty – náměty Fyzika III Brusné a řezné nástroje Voda Lodě a ponorky Člověk vystavený tlaku vzduchu a vody Dlouhodobé měření tlaku vzduchu Lety balonů a vzducholodí


Stáhnout ppt "Laboratorní práce a projekty ve výuce fyziky na ZŠ Jiří Tesař."

Podobné prezentace


Reklamy Google