Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak propojit Rámec kvalifikací pro EHEA a Národní soustavu kvalifikací pro terciární vzdělávání? Závěry a doporučení z oficiální konference v rámci Boloňského.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak propojit Rámec kvalifikací pro EHEA a Národní soustavu kvalifikací pro terciární vzdělávání? Závěry a doporučení z oficiální konference v rámci Boloňského."— Transkript prezentace:

1 Jak propojit Rámec kvalifikací pro EHEA a Národní soustavu kvalifikací pro terciární vzdělávání? Závěry a doporučení z oficiální konference v rámci Boloňského procesu na Státní univerzitě Tbilisi 27.-28. listopadu 2008 Věra Šťastná, Univerzita Karlova

2 2 Očekávání pro Očekávání pro –zastřešující rámec kvalifikací pro Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání rámci Boloňského procesu (rámec kvalifikací pro EHEA) –Národní soustavu kvalifikací Sebe-certifikace Sebe-certifikace Problémy a otevřené otázky Problémy a otevřené otázky Doporučení účastníků konference Doporučení účastníků konference –Ministerstva –Vysoké školy –Evropskou úroveň (Boloňský proces, Radu Evropy a Evropskou komisi)

3 3 Využívat výhody, které přináší harmonizovaná architektura vysokoškolského vzdělávání v Evropě bude možné jen v případě, že bude vytvořen na národní úrovni odpovídající rámec (soustava) kvalifikací kompatibilní s rámcem kvalifikací pro EHEA a budou jednoznačně definovány vazby jeho úrovní na evropské rámce Využívat výhody, které přináší harmonizovaná architektura vysokoškolského vzdělávání v Evropě bude možné jen v případě, že bude vytvořen na národní úrovni odpovídající rámec (soustava) kvalifikací kompatibilní s rámcem kvalifikací pro EHEA a budou jednoznačně definovány vazby jeho úrovní na evropské rámce

4 4 Národní soustava kvalifikací – očekávání (1) Dopady zejména dovnitř národního systému Dopady zejména dovnitř národního systému –Lépe poznat vlastní systém –Učinit jej transparentním –Vyhodnotit restrukturalizované studijní programy (SP) „ metodikou výstupů z učení“ – následná inovace –Zlepšení systému zabezpečení kvality SP –Zapojení všech zainteresovaných skupin, dialog se zaměstnavateli –Lepší uplatnitelnost absolventů na trhu práce –Otevření možnosti pro studium „netradičních“ skupin posluchačů

5 5 Národní soustava kvalifikací – očekávání (2) Dopady zejména pro mezinárodní vztahy Dopady zejména pro mezinárodní vztahy –Podpora pro uznávání vzdělání získaného v zahraničí –Podpora pro snazší mobilitu studentů a akademických pracovníků –transparentní EHEA –Zlepšení kvality

6 6 Co je důležité Všechny existující kvalifikace musí být v národní soustavě – vyřešit vztahy mezi odborným a vysokoškolským vzděláním na odpovídající úrovni Všechny existující kvalifikace musí být v národní soustavě – vyřešit vztahy mezi odborným a vysokoškolským vzděláním na odpovídající úrovni Podmínky pro přijímání a prostupnost národním systémem musí být srozumitelně popsány (i pro zahraniční uchazeče) Podmínky pro přijímání a prostupnost národním systémem musí být srozumitelně popsány (i pro zahraniční uchazeče) Zapracovat ECTS kredity a dodatek k diplomu Zapracovat ECTS kredity a dodatek k diplomu –ECVET? Napojení na systém zabezpečení kvality (nejlépe je-li národní systém verifikován v mezinárodním měřítku (Registr pro zabezpečení kvality) Napojení na systém zabezpečení kvality (nejlépe je-li národní systém verifikován v mezinárodním měřítku (Registr pro zabezpečení kvality) Národní soustava kvalifikací je nástroj pro dynamicky se rozvíjející systém, musí být dynamický Národní soustava kvalifikací je nástroj pro dynamicky se rozvíjející systém, musí být dynamický

7 7

8 8 Sebe-certifikace (self- certification) Sebe-certifikace je proces, v rámci něhož každý stát, který vytvořil národní rámec kvalifikací ověří kompatibilitu svého rámce s rámcem kvalifikací pro EHEA na základě společně doporučených kritérií a při dodržení společně odsouhlasených postupů; Sebe-certifikace je proces, v rámci něhož každý stát, který vytvořil národní rámec kvalifikací ověří kompatibilitu svého rámce s rámcem kvalifikací pro EHEA na základě společně doporučených kritérií a při dodržení společně odsouhlasených postupů; Proces vycházející z národní zprávy, kterou připraví příslušná národní autorita pověřená ministerstvem a která bude mezinárodně oponována Proces vycházející z národní zprávy, kterou připraví příslušná národní autorita pověřená ministerstvem a která bude mezinárodně oponována

9 9 Proč je třeba NSK sebe- certifikovat? Ověřit kompatibilitu národního rámce a rámce pro EHEA Ověřit kompatibilitu národního rámce a rámce pro EHEA Ukázat ostatním zemím, že náš národní rámec je kompatibilní s rámcem pro EHEA, a tudíž se všemi ostatními sebe-certifikovanými rámci Ukázat ostatním zemím, že náš národní rámec je kompatibilní s rámcem pro EHEA, a tudíž se všemi ostatními sebe-certifikovanými rámci Transparentnost a vzájemné porozumění – sebe certifikovaný rámec (soustava) bude tuto skutečnost uvádět v dodatku k diplomu Transparentnost a vzájemné porozumění – sebe certifikovaný rámec (soustava) bude tuto skutečnost uvádět v dodatku k diplomu Mezinárodní oponentura zajistí kredibilitu národní zprávy Mezinárodní oponentura zajistí kredibilitu národní zprávy Zlepšení kvality Zlepšení kvality Přispívá k důvěře, a tudíž snazšímu uznávání kvalifikací (akademickému i profesnímu –zapojení zaměstnavatelů) a mobilitě Přispívá k důvěře, a tudíž snazšímu uznávání kvalifikací (akademickému i profesnímu –zapojení zaměstnavatelů) a mobilitě Zlepšuje zaměstnatelnost v evropském kontextu Zlepšuje zaměstnatelnost v evropském kontextu

10 10 Kritéria hodnocení (1) 1. The national framework for higher education qualifications and the body or bodies responsible for its development are designated by the national ministry with responsibility for higher education; 2. There is a clear and demonstrable link between the qualifications in the national framework and the cycle qualification descriptors of the European framework; 3. The national framework and its qualifications are demonstrably based on learning outcomes and the qualifications are linked to ECTS or ECTS compatible credits; 4. The procedures for inclusion of qualifications in the national framework are transparent ;

11 11 Kritéria hodnocení (2) 4. The national quality assurance system for higher education refer to the national framework of qualifications and are consistent with the Berlin Communiqué and any subsequent communiqué agreed by ministers in the Bologna Process; 5. The national framework, and any alignment with the European framework, is referenced in all Diploma Supplements; 6. The responsibilities of the domestic parties to the national framework are clearly determined and published. Zpráva pracovní skupiny pro soustavy kvalifikací pro ministry, Boloňský proces, Londýn 2005 – www.bologna.msmt.cz www.bologna.msmt.cz

12 12 Postupy- Zpráva pracovní skupiny pro soustavy kvalifikací pro ministry, Boloňský proces, Londýn 2005 – www.bologna.msmt.cz www.bologna.msmt.cz 1. The competent national body/bodies shall certify the compatibility of the national framework with the European framework. 2. The self-certification process shall include the stated agreement of the quality assurance bodies in the country in question recognised through the Bologna Process 3. The self-certification process shall involve international experts 4. The self-certification and the evidence supporting it shall be published and shall address separately each of the criteria set out 5. The ENIC and NARIC networks shall maintain a public listing of States that have confirmed that they have completed the self- certification process [www.enic-naric.net] 6. The completion of the self-certification process shall be noted on Diploma Supplements issued subsequently by showing the link between the national framework and the European framework.

13 13 Kritéria a postupy Kritéria a postupy je třeba mít na paměti os samého počátku tvorby národního rámce (soustavy) – bude mezinárodně oponován! Kritéria a postupy je třeba mít na paměti os samého počátku tvorby národního rámce (soustavy) – bude mezinárodně oponován! Je užitečné spolupracovat s jinými státy, ale je třeba mít na paměti, že nelze všeho ze zahraničí využít Je užitečné spolupracovat s jinými státy, ale je třeba mít na paměti, že nelze všeho ze zahraničí využít Je lépe být otevřený a přiznat, že ne vše funguje absolutně, podporuje vzájemnou důvěru Je lépe být otevřený a přiznat, že ne vše funguje absolutně, podporuje vzájemnou důvěru

14 14 Co vše uváděly dosud úspěšné země v sebe-certifikační zprávě Kontext Kontext Popis systému Popis systému –Podmínky pro přijímání na jednotlivých úrovních –Jak postupovat systémem – co je a není prostupné –Všechny kvalifikace, udělované tituly a certifikáty –Jak je zabezpečena kvalita? Jsou naplněny Evropské standardy a směrnice? Je systém zabezpečení kvality mezinárodně verifikován? –Pro země využívající jiný systém kreditů než ECTS, jak funguje? –Etc. Ověření kritérií Ověření kritérií Ověření, že byly dodrženy postupy Ověření, že byly dodrženy postupy Porovnání národních deskriptorů s Dublinskými Porovnání národních deskriptorů s Dublinskými závěry závěry Annex - Glosář Annex - Glosář

15 15 Problémy pro národní úroveň (1) Kolik úrovní deskriptorů potřebujeme? Kolik úrovní deskriptorů potřebujeme?Jednoznačně –Národní- velmi obecné –Programy (moduly) popsané metodikou „výsledků z učení“ Potřebujeme mezitím deskriptory založené „sektorech“? Jestliže ano, jak do nich vtělit dosti nepřehledné evropské iniciativy různého druhu? (tuning, profesní organizace např. hudba, chemie, veterinární vědy, ….? Jak umístit do národního rámce? Jak umístit do národního rámce? –Kvalifikace potvrzené různými certifikáty –„staré předboloňské “ kvalifikace? Máme rozlišovat mezi odbornými a akademickými kvalifikacemi/ profily? Máme rozlišovat mezi odbornými a akademickými kvalifikacemi/ profily?

16 16 Problémy pro národní úroveň (2) Do jakých podrobností popisovat odlišnosti? Do jakých podrobností popisovat odlišnosti? –Nebude, popíšeme-li všechny naše odlišnosti v detailech celý systém ještě nepřehlednější? –A pomůžeme skutečně uznávání tím, že popíšeme odlišnosti? Umíme pracovat s výsledky učení a umíme je napojit na ECTS kredity? Umíme pracovat s výsledky učení a umíme je napojit na ECTS kredity?

17 17 Při sebe-certifikaci Jak moc být upřímní a jak moc si chránit vlastní systém? Jak moc být upřímní a jak moc si chránit vlastní systém? Co když nedojde k souhlasu Co když nedojde k souhlasu –Mezi různými zainteresovanými skupinami na národní úrovni? –Mezi národní úrovní a mezinárodními oponenty? –Mezi mezinárodními oponenty? Kdo rozhodne? Lze vůbec při veliké odlišnosti kultur jednotlivých zemí dojít ke konsensu, aby byly zprávy porovnatelně hodnotitelné? Lze vůbec při veliké odlišnosti kultur jednotlivých zemí dojít ke konsensu, aby byly zprávy porovnatelně hodnotitelné?

18 18 Problémy pro mezinárodní důvěryhodnost Kde nalezneme vhodné experty a bude jich dostatek pro oponenturu sebe certifikace 48 národních soustav? Kde nalezneme vhodné experty a bude jich dostatek pro oponenturu sebe certifikace 48 národních soustav? Jak zaručíme jejich jednotné postupy a přístupy? Jak zaručíme jejich jednotné postupy a přístupy? Jak se vypořádáme se dvěma existujícími evropskými rámci (Bolognským a EU)? Jak se vypořádáme se dvěma existujícími evropskými rámci (Bolognským a EU)? –Jsou kompatibilní, mají poměrně sladěná kritéria pro sebe certifikaci / „referencing“ –Nicméně vzniká dvojí struktura EU (Poradní skupina při EU, Národní kontaktní místa, webová stránka) a v rámci EHEA (Koordinační, národní korespondenti, webová stránka v rámci Boloňského procesu) –Půjde o násobení byrokracie, práce a nákladů nebo se podaří dojít ke konsensu a vzájemně si na úrovni vysokého školství vše uznat?

19 19 Recommendations to national authorities (1) National authorities should focus on communication with and involvement of all relevant stakeholders (HEIs, students, employers- do not forget SMEs, QA experts, ENICs/ NARICs,…) focus on communication with and involvement of all relevant stakeholders (HEIs, students, employers- do not forget SMEs, QA experts, ENICs/ NARICs,…) pay attention that all stakeholders involved understand why the NQF is needed and what are their benefits; pay attention that all stakeholders involved understand why the NQF is needed and what are their benefits; not to rush - implementation takes TIME; necessary to complete NQFs soon, more important to do it well; not to rush - implementation takes TIME; necessary to complete NQFs soon, more important to do it well; Take into account international developments (Bologna, EU) Take into account international developments (Bologna, EU)

20 20 Recommendations to national authorities (2) National authorities should (continuation) take into account the self-certification with international participation since the very beginning of establishment of NQF as conditio sine qua non take into account the self-certification with international participation since the very beginning of establishment of NQF as conditio sine qua non prepare all documents in both mother tongue as well as foreign widely understood language (English) prepare all documents in both mother tongue as well as foreign widely understood language (English) ensure that quality assurance mechanisms in line with ESG are part of NQFs ensure that quality assurance mechanisms in line with ESG are part of NQFs look for synergies between EQF and QF-EHEA and establish one NQF for higher education compatible with both look for synergies between EQF and QF-EHEA and establish one NQF for higher education compatible with both follow the agreed set of criteria and standards for self- certification follow the agreed set of criteria and standards for self- certification have in mind that development of NQFs costs money and provide funds for it have in mind that development of NQFs costs money and provide funds for it create direct as well as indirect incentives for HEIs to be able to implement the learning outcomes methodology create direct as well as indirect incentives for HEIs to be able to implement the learning outcomes methodology

21 21 Recommendations to HEIs HEIs should be actively looking for involvement, otherwise somebody else will prepare standards for them; be actively looking for involvement, otherwise somebody else will prepare standards for them; create networks in which they could cooperate on discipline specific descriptors with employers, national authorities, quality assurance experts, students, alumni,…. create networks in which they could cooperate on discipline specific descriptors with employers, national authorities, quality assurance experts, students, alumni,….

22 22 Recommendations to European level (1) As OFs are one of the main issues in the EHEA the BFUG should maintain them on the agenda maintain them on the agenda continue the coordination of their development at the Bologna level and use the existing and newly emerging structures under the leadership of the Council of Europe continue the coordination of their development at the Bologna level and use the existing and newly emerging structures under the leadership of the Council of Europe –Coordination group established by the BFUG –Network of national QF correspondents which can build on the informal contacts, personal contacts and mutual trust –Web page with information both in mother tongues and English accessible through the Bologna web page organise platforms for exchange experiences in full Bologna context – mainly to avoid discrepancies among countries organise platforms for exchange experiences in full Bologna context – mainly to avoid discrepancies among countries make all efforts for all to understand in the same way make all efforts for all to understand in the same way –emphases on terminology –the glossary possibly developed

23 23 Recommendations to European level (2) To have credible NQFs in the EHEA the BFUG should create a network of international experts the countries could use for self-certification create a network of international experts the countries could use for self-certification –The experts should be familiar with the HE system and developments in the country –The experts should as much as possible be trained in in the methodology in more foreign languages elaborate reference points and guidelines the experts could use for verification of NQF elaborate reference points and guidelines the experts could use for verification of NQF building on existing experience with self- certification and existing set of criteria and procedures elaborate a check list for self- certification process built on existing experiences building on existing experience with self- certification and existing set of criteria and procedures elaborate a check list for self- certification process built on existing experiences

24 24 Recommendations to European level (3) The European Commission and Bologna Process should continue co-operation to facilitate dialogue between different parts of education, in particular to remove obstacles in dialogue between VET and higher education facilitate dialogue between different parts of education, in particular to remove obstacles in dialogue between VET and higher education build on synergies between QF-EHEA and EQF to create conditions for national authorities to establish one NQF for higher education compatible with both existing QFs (make life of all - national governments, HEIs, QA bodies and in particular students and employers easier) build on synergies between QF-EHEA and EQF to create conditions for national authorities to establish one NQF for higher education compatible with both existing QFs (make life of all - national governments, HEIs, QA bodies and in particular students and employers easier) avoid to concentrate exclusively at „its own“ QF avoid to concentrate exclusively at „its own“ QF follow good co-operation used e.g. for referencing/self- certification process to be able mutually recognise results of self -certification and referencing processes follow good co-operation used e.g. for referencing/self- certification process to be able mutually recognise results of self -certification and referencing processes

25 25 Recommendations to European level (4) The European Commission should continue the Bologna Experts projects and make maximum use of the projects existing under both LLLP and Tempus programmes; continue the Bologna Experts projects and make maximum use of the projects existing under both LLLP and Tempus programmes; enable training seminars for both „Erasmus“ and „Tempus“ Bologna experts to facilitate integrated approach and maximum exchange of experience enable training seminars for both „Erasmus“ and „Tempus“ Bologna experts to facilitate integrated approach and maximum exchange of experience To BFUG Repeat this conference in 2-3 years to see the development Repeat this conference in 2-3 years to see the development

26 26 Závěrem Navzdory pesimismu převládl mezi účastníky konference názor, že národní soustavy kvalifikací je třeba vytvořit, že pomohou národnímu i evropskému systému Navzdory pesimismu převládl mezi účastníky konference názor, že národní soustavy kvalifikací je třeba vytvořit, že pomohou národnímu i evropskému systému Jsou vyvíjeny zejména pro studenty a zaměstnavatele a to je třeba udělat dobře a odpovědně; nesmí se jednat pouze o formalitu Jsou vyvíjeny zejména pro studenty a zaměstnavatele a to je třeba udělat dobře a odpovědně; nesmí se jednat pouze o formalitu Je třeba hledat pečlivě rovnováhu mezi politickými rozhodnutími a odborným přístupem (národně i mezinárodně) Je třeba hledat pečlivě rovnováhu mezi politickými rozhodnutími a odborným přístupem (národně i mezinárodně) Potřebujeme být otevření a transparentní tam, kde jsou problémy – nikdo nezná odpověď na všechny otázky Potřebujeme být otevření a transparentní tam, kde jsou problémy – nikdo nezná odpověď na všechny otázky


Stáhnout ppt "Jak propojit Rámec kvalifikací pro EHEA a Národní soustavu kvalifikací pro terciární vzdělávání? Závěry a doporučení z oficiální konference v rámci Boloňského."

Podobné prezentace


Reklamy Google