Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola pro život Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace centrum celoživotního vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola pro život Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace centrum celoživotního vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 Škola pro život Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace centrum celoživotního vzdělávání

2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Trenérská škola Mendelovy univerzity v Brně Ekologická škola v Moravskoslezském kraji Škola se 100 % naplněnou kapacitou • největší nabídka přírodovědných, zemědělských a zahradnických oborů • učební obory, maturitní obory, nástavbové studium, vyšší odborná škola, • rozsáhlá mezinárodní spolupráce, možnosti zahraniční praxe • velké množství projektů pro kvalitní vzdělávání • spolupráce s univerzitami a výzkumnými ústavy, zaměstnavateli, • množství kroužků, nadstandardní sportovní zázemí, horolezecká stěna • vlastní jezdecký oddíl, autoškola, aranžerské dílny, kurz myslivosti • domov mládeže s moderním vybavením a nová školní jídelna

3 STUDIJNÍ NABÍDKA ŠKOLY
Studijní obory školy zakončené maturitní zkouškou 41-41-M/01 Agropodnikání, zaměření ekonomika, zaměření provoz 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum 28-42-L/01 Chemik operátor – zaměření výroba léčiv, výroba plastů 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Učební obory školy zakončené závěrečnou zkouškou 41-51-H/01 Zemědělec, farmář 41-52-H/01 Zahradník Nástavbové studium 64-41-L/51 Podnikání Vyšší odborná škola 41-31-N/01 Regionální politika zemědělství a venkova

4 ZÁZEMÍ ŠKOLY

5 AKCE PRO VEŘEJNOST AK návštěvnost přes návštěvníků

6 VLASTNÍ PROJEKTY ŠKOLY
OPVK: „Moderní environmentální vzdělávání v přírodě“ OPVK: „Rozvoj stěžejních studijních oborů Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy v Opavě formou zážitkového a zkušenostního učení “ OPVK: „Angličtina pro chemiky ve výrobě plastů a léčivých přípravků“ OPVK: „Interaktivní laboratoř chemie“ Comenius Tri Natural spolupráce Polsko, Slovensko, Francie, Řecko – chráněná území, cizí jazyk, „Leonardo da Vinci „Agropuzzle“ spolupráce Polsko, Slovensko, Francie, Řecko – ekologické zemědělství, památky „Monitoring životního prostředí v okolí školy a v Moravskoslezském kraji“

7 PARTNERSTVÍ ŠKOLY V PROJEKTECH
„Trenérská škola Mendelovy univerzity v Brně“ „VIP Kariéra III“ – s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy „Kvalita II“ – s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy „Rozvoj lidských zdrojů v aplikovaném výzkumu“ – s Výzkumným ústavem chovu skotu Rapotín „Partnerská síť AF Mendelu s komerční sférou“ – s Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně „UNIV II Kraje“– s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

8 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ I Kurz pro výkon obecných zemědělských činností
Pořádající organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Místo vyučování kurzu Purkyňova 12,  Opava Název programu dalšího vzdělávání Kurz pro výkon obecných zemědělských činností č.j / Délka studia 300 hodin + závěrečná zkouška Cena kurzu 10.500,- Kč (kalkulace v říjnu 2011) Cena zkoušky v rámci kurzu Minimální počet účastníků 10 účastníků Termín zahájení začátek měsíce října daného roku Doba výuky od října do konce března následujícího roku Získané osvědčení Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu     Forma studia prezenční - 8 hodin výuky vždy v sobotu

9

10 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ II
Florista – vytvořeno a odpilotováno v rámci UNIV II kraje Pořádající organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Místo vyučování kurzu Purkyňova 12,  Opava Název programu dalšího vzdělávání Florista H Délka studia 100 hodin + 12 hodin závěrečná zkouška Cena kurzu 9.000,- Kč Cena zkoušky Minimální počet účastníků 8 účastníků Termín zahájení začátek měsíce října daného roku Doba výuky od října do konce března následujícího roku Získané osvědčení Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu Osvědčení o získání dílčí kvalifikace s celostátní platností     Forma studia prezenční - 8 hodin výuky vždy ve všední den a v sobotu

11

12 SEZNAM DÍLČÍCH KVALIFIKACÍ
Škola je dle zákona 179/2006 Sb. autorizovanou osobou, která je oprávněná provádět zkoušky z níže uvedených dílčích kvalifikací.   Autorizující orgán:   Ministerstvo zemědělství ČR   Aautorizace vydána dne:      Pod číslem jednacím:   20662/   Zástupci autorizované osoby:   Sabina Šigutová,  Marie Kokořová,  Bc. Soňa Pělová   Č.   Kód dílčí kvalifikace  Název dílčí kvalifikace    1.   H  Ovocnář   2.    H   Školkař   3.    H   Sadovník   4.    H   Florista   5.    H   Zelinář   6.    H   Květinář   7.    H   Krajinář

13 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ III
Manipulace se zbožím a materiálem ( H) – vytvořeno v rámci UNIV II kraje Pořádající organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Místo vyučování kurzu Purkyňova 12,  Opava Název programu dalšího vzdělávání Manipulace se zbožím a materiálem ( H) příprava na získání dílčí kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. Délka studia 150 hodin Cena kurzu 9.000,- Kč Cena zkoušky Součástí ceny kurzu (nejsme autorizovanou osobou) Minimální počet účastníků 8 účastníků Termín zahájení začátek měsíce října daného roku Doba výuky od října do konce února následujícího roku Získané osvědčení Osvědčení o úspěšném absolvování akreditovaného kurzu     Forma studia prezenční - 8 hodin výuky vždy ve všední den a v sobotu

14

15 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ IV
Chemik pro obsluhu farmaceutických zařízení ( H) – vytvořeno v rámci UNIV II kraje Pořádající organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Místo vyučování kurzu Purkyňova 12,  Opava Název programu dalšího vzdělávání Chemik pro obsluhu farmaceutických zařízení ( H) příprava na získání dílčí kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb Délka studia 250 hodin Cena kurzu 9.000,- Kč – předpokládaná částka, bude upřesněna po dohodě se sociálním partnerem Cena zkoušky Není stanovena, předpoklad Kč Minimální počet účastníků Optimální počet 25 účastníků Termín zahájení začátek měsíce října daného roku Doba výuky od října do konce dubna následujícího roku Získané osvědčení Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu Osvědčení o získání dílčí kvalifikace s celostátní platností     Forma studia prezenční - 4 hodiny výuky vždy ve všední den nebo 8 hodin

16

17 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V
Kurz obsluhy vysokozdvižných manipulovacích vozíků Pořádající organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Místo vyučování kurzu Purkyňova 12,  Opava Název programu dalšího vzdělávání Délka studia 32 hodin + 2 hodiny zkouška Cena kurzu 3200,- Kč Cena zkoušky 500.- Kč Minimální počet účastníků 5 účastníků Termín zahájení začátek měsíce října daného roku Doba výuky od října do konce března následujícího roku Získané osvědčení Průkaz obsluhy motorových vozíků     Forma studia prezenční - 8 hodin výuky vždy ve všední den a v sobotu

18 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VI
Kurz pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Pořádající organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Místo vyučování kurzu Purkyňova 12,  Opava Název programu dalšího vzdělávání Kurz pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Délka studia 8 hodin Cena kurzu 300,- Kč Cena zkoušky 0- Kč Minimální počet účastníků 20 účastníků Termín zahájení začátek měsíce října daného roku Doba výuky od října do konce března následujícího roku Získané osvědčení Osvědčení o úspěšném absolvování certifikovaného kurzu podle § 86 zákona č. 326/ 2004 Sb., v platném znění     Forma studia prezenční - 8 hodin výuky

19 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VII
Kurz pro získání znalostí správné praxe v ochraně rostlin a bezpečného zacházení s přípravky na ochranu rostlin Pořádající organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Místo vyučování kurzu Purkyňova 12,  Opava Název programu dalšího vzdělávání Kurz pro získání znalostí správné praxe v ochraně rostlin a bezpečného zacházení s přípravky na ochranu rostlin Délka studia 40 hodin Cena kurzu 2000,- Kč Cena zkoušky 0- Kč Minimální počet účastníků 10 účastníků Termín zahájení začátek měsíce října daného roku Doba výuky od října do konce března následujícího roku Získané osvědčení Osvědčení o úspěšném absolvování certifikovaného kurzu podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči     Forma studia prezenční - 8 hodin výuky v soboty

20 Kurzy, školení, workshopy pořádané školou nebo ve spolupráci
CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VIII Kurzy, školení, workshopy pořádané školou nebo ve spolupráci v prostorách školy - příklady roku 2011 Kurz „Myslivosti a životního prostředí“ v rozsahu 58 hodin teorie a 12 hodin praktických cvičení Jednodenní vzdělávací semináře, kurzy a workshopy v roce 2011 pro odbornou veřejnost, celkem 21 velkých akcí pro účastníků pořádala škola ve spolupráci s Agrární komorou, Státní rostlinolékařskou správou, Českou společností rostlinolékařskou, Genoservisem a. s., firmou BASF, Agrofertem Holding a. s., Ekotoxou , svazy chovatelů a pěstitelů, Magistrátem města Opavy… přednáška – „Význam a propagace regionálních potravin“ přednáška – „Zlepšování životního prostředí a kvality života ve venkovském prostoru“ přednáška „Vliv výživy hospodářských zvířat na kvalitu živočišných produktů s důrazem na zdraví člověka“ přednáška firmy Agrofert Holding workshop firmy BASF k chemické ochraně rostlin jednání v rámci celostátní sítě pro venkov zasedání okresní a krajské rady Agrární komory přednáška „Aktuální postupy v chovu mléčného skotu“ přednáška „LPIS – nitrátová směrnice, poradenské balíčky“

21 jednání Svazu pěstitelů plodin
„Chovatelský den skotu“ „Chovatelský den prasat“ workshopy s praktickými ukázkami „Rekonstrukce, modernizace a výstavba nových zemědělských staveb vyhovujících standardům EU na chov hospodářských zvířat (welfare)“ seminář „Výživa rostlin společnosti Agrofert“ školení pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin a s látkami a přípravky nebezpečných vlastností valné hromady Agrární komory Opava, Ostrava „Konzultační den pro zemědělce“ semináře „Eroze půdy“  síť školení „Crosscompliance“ semináře „Leader +“ semináře „BOZP a PO ve světle nových předpisů“. Semináře přivedly do prostor školy odbornou veřejnost nejen z Moravskoslezského kraje, ale z celé ČR, často i s mezinárodní účastí a měly velmi dobrou odbornou i organizační úroveň. V těchto aktivitách chceme nadále pokračovat a rozšiřovat jejich spektrum. Jedná se o jedinečnou interakci školy s okolím, o centrum vzdělávání pro žáky, žáky, učitele i odbornou veřejnost v rámci celoživotního vzdělávání.

22 Škola s propracovaným systémem vzdělávání
Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, „Škola pro život“


Stáhnout ppt "Škola pro život Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace centrum celoživotního vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google