Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

občanské sdružení Prev-Centrum

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "občanské sdružení Prev-Centrum"— Transkript prezentace:

1 občanské sdružení Prev-Centrum
prevence a psychosociální služby pro děti, mládež a rodiny

2 Centrum komunitních aktivit služby
Nízkoprahový klub Suterén aktivizační, výchovné a vzdělávací služby sociálně pedagogická a sociální práce poskytování informací pomoc při prosazování práv a zájmů poradenství doprovodná práce a zajištění návazné odborné péče dle potřeby doučování možnost odborné stáže pro studenty VŠ a VOŠ humanitního zaměření jednodenní výlety a vícedenní výjezdové pobyty Provoz: po celý rok včetně prázdnin a státních svátků - pondělí, úterý a čtvrtek: 15,00 – 19,00 hodin, pátek: 14,00 – 17,00 hodin Webové stránky prostor pro interaktivní setkávání občanů z lokality Prahy 6 on-line databáze volnočasových a zájmových aktivit na Praze 6 on-line databáze služeb psychosociální sítě aktuality, inzerce, fotogalerie z činnosti programu odkazy na organizace se sídlem na Praze 6 kultura v Praze 6 webová poradna Provoz: po celý rok, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně

3 Centrum komunitních aktivit služby
Informační servis informace o sociálních službách a volnočasových aktivitách provozovaných na území Prahy 6 mapování a síťování služeb osobní, telefonické a ové poradenství on-line databáze sociálních služeb a volnočasových aktivit Provoz: pondělí až pátek 9,00 – 17,00 hodin Kulturní akce Výstavy: nabídka výstavních prostor v prostorách o.s. Prev-Centrum, realizace šesti výstav ročně, pomoc organizacím s propagací a přípravou vernisáže výstavy Filmové večery: pravidelné promítání nezávislých filmů, každá poslední středa v měsíci Na cestách: promítání fotografií z cest po světě včetně přednášky, každá druhá středa v měsíci Koncerty: koncerty mladých začínajících hudebních skupin, jedenkrát měsíčně v pátek Další aktivity spolupráce s komunitním programem Zdravá 6 Křišťálový kámen – závěrečná etapa vrstevnického programu Permoník Prevence v komunitě - Fórum poskytovatelů služeb v Praze 6 Zahrada plná překvapení – veletrh volnočasových a sociálních služeb Plný Džbán – prezentace služby v rámci akce pořádané ÚMČ Praha 6

4 Centrum komunitních aktivit cíle
vyhledávat znevýhodněné nebo ohrožené jedince či skupiny dětí a mládeže v jejich přirozeném prostředí a vztazích aktivizovat k prosociálním činnostem a plnění životních úkolů a každodenních povinností snižovat bezprostřední sociální rizika vyplývající z životního způsobu, konfliktního chování či příslušnosti ke skupině začleňovat děti a mládež do skupin vrstevníků i do společnosti, včetně zapojování do dění místní komunity podporovat zvládání nepříznivých životních událostí a přijetí důsledků rizikového chování zvýšit orientaci obyvatel Prahy 6 ve službách psychosociální sítě poskytovaných v této lokalitě rozvíjet a doplňovat existující služby v rámci městské části Prahy 6 dle místních potřeb tak, aby postupně vznikala komplexní síť služeb zvýšit informovanost obyvatel komunity o dění v jejich bezprostředním okolí posílit pocit sounáležitosti s komunitou a celkově posilovat celé společenství Prahy 6 aktivizovat potenciál a schopnosti obyvatel směrem k zodpovědnosti za svůj osud, zdraví a schopnost postarat se o své slabší rizikové spoluobčany provázat stávající služby programů o.s. Prev-Centrum s přesahem do místní komunity posílit týmovou spolupráci všech zainteresovaných organizací

5 Centrum komunitních aktivit cílová skupina
Primární (konečná) cílová skupina je ta, jejímuž rizikovému chování chceme předejít. Jsou to osoby ve formativním věku – děti a mladí lidé, kteří a) zažívají sociálně nepříznivé situace: - konfliktní společenské situace (šikana, kriminalita, vandalismus, násilí, zneužívání NL, rasismus, záškoláctví, domácí násilí) - obtížné životní události (rozpad rodiny, problémy s volbou školy a povolání, partnerské problémy, zajištění bydlení, těhotenství před dosažením zletilosti) - omezující životní podmínky (nepříznivé rodinné a sociální prostředí → neschopnost navázání vztahů, absence zájmů, pasivní životní stereotypy) b) vztahují se k nim další charakteristiky: - nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních volnočasových aktivit - vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče - dávají přednost pasivnímu trávení volného času - dávají přednost trávení volného času mimo domov - mají vyhraněný životní styl Sekundární (intermediární) cílová skupina je ta, která má velký a přímý vliv na primární cílovou skupinu (např. rodiče, učitelé, vychovatelé, policisté, tedy jakákoli dospělá osoba v místním společenství, se kterou se děti v běžném životě setkávají).

6 Centrum komunitních aktivit vývoj aktivit v roce 2005
Nízkoprahový klub přestěhování klubu do nově zrekonstruovaných suterénních prostor, nový název klubu – Klub Suterén navýšení kapacity klubové místnosti, vlastní kancelář týmu – slouží též jako oddělený prostor pro konzultace rozšíření provozní doby nízkoprahového klubu na čtyři dny v týdnu (po - čt: 15 až 19 hod., pá: 14,00 až 17,00 hod.) rozšíření pracovního týmu o dalšího kontaktního pracovníka (0,5 úvazku) změna způsobu dokumentace – vstupní dotazníky, elektronická databáze kontaktů a výkonů klubový parlament – úterní hodinová setkání klientů a pracovníků, diskuse nad programem klubu atd. Zapojení klientů do spolurozhodování o službě. doučování - dlouhodobé (příprava na zkoušku) nebo krátkodobé (asistence s domácím úkolem) výjezdové pobyty a jednodenní výlety zapojení dlouhodobých stážistů případová práce Webové stránky aktualizace databáze sociální sítě a volnočasových aktivit aktualizace textů na webových stránkách webová poradna

7 Centrum komunitních aktivit vývoj aktivit v roce 2005
Informační servis mapování a síťování služeb zaměření na poskytování informací prostřednictvím internetu Kulturní akce koncerty mladých začínajících hudebních skupin Na cestách - promítání fotografií z cest doprovázené přednáškou stejně jako v předchozích letech realizace filmových večerů a výstav s vernisáží Jednorázové akce Prevence v komunitě - Fórum poskytovatelů služeb v Praze 6 Zahrada plná překvapení – veletrh neziskových organizací Vrstevnický program Permoník ÚMČ Praha 6 – realizace slavnostního zahájení, koordinace celého projektu, realizace závěrečné etapy Křišťálový kámen Koncepce programu vypracování koncepce jednotlivých služeb Centra komunitních aktivit

8 Centrum komunitních aktivit Statistika služeb v r. 2005
Nízkoprahový klub Suterén počet klientů 145 počet kontaktů 2278 Webové stránky počet návštěv 4890 počet návštěvníků 2574 Informační servis počet kontaktů (mapování služeb) 123 počet kontaktů (využití služby) 2907 Kulturní akce výstavy (počet akcí) 6 koncerty 60 promítání Na Cestách 73 Filmové večery 170 ostatní (divadlo, bazar) Jednorázové akce Permoník – slavnostní zahájení 80 Permoník – Křišťálový kámen 320 Prevence v komunitě – Fórum poskytovatelů služeb v Praze 6 88 Týden zdravé 6 – Ladronka 2005 350 Zahrada plná překvapení 20

9 Centrum komunitních aktivit statistika Nízkoprahového klubu

10 Centrum komunitních aktivit statistika webových stránek

11 Centrum komunitních aktivit statistika Informačního servisu (mapování a síťování služeb)

12 Centrum komunitních aktivit statistika Informačního servisu (využití služeb)

13 Centrum komunitních aktivit spolupracující organizace
Vnitřní spolupráce s dalšími programy v rámci o.s. Prev-Centrum Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Centrum poradenství pro mládež a rodiny, o.s. Prev-centrum Spolupráce s odbornými zařízeními v rámci systému péče nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v hl. m. Praha základní a střední školy v Praze 6 organizace zabývající se prací s dětmi a mládeží v Praze 6 psychosociální služby v Praze 6 Spolupráce s institucemi místní a státní správy Komunitní program Zdravá 6 Úřadu MČ Praha 6

14 Centrum komunitních aktivit personální zabezpečení
Kmenový tým: VŠ sociální pracovnice – vedoucí programu, terapeutický výcvik v systemickém přístupu (1,0 úvazku) VŠ sociální pracovnice (N) – sociální/kontaktní pracovnice (1,0 úvazku) VŠ sociolog – kontaktní pracovník (0,5 úvazku) VŠ sociální pedagog (N) kontaktní pracovnice (0,5 úvazku) Odborný garant programu: PaeDr. Michael Chytrý Supervizor programu: PaeDr. Michael Chytrý (týmová supervize) Mgr. Michal Zahradník (metodické vedení, případová supervize)

15 Centrum komunitních aktivit finanční zabezpečení
Finanční zabezpečení služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí Magistrát hl. m. Prahy, odbor prevence kriminality Magistrát hl. m. Prahy, odbor sociální péče a zdravotnictví Magistrát hl. m. Prahy, odbor uměleckých škol, mládeže a tělovýchovy Úřad Městské části Praha 6, komunitní program Zdravá Šestka Úřad Městské části Praha 6, odbor školství, kultury a volného času Pomozte dětem!, Nadace rozvoje občanské společnosti

16 Centrum komunitních aktivit priority pro rok 2006
Nízkoprahový klub Suterén zahájení projektu terénní sociální práce audit kvality – členství v České asociaci streetwork provoz klubu čtyřikrát v týdnu včetně státních svátků zapojení stážistů a dobrovolníků výjezdové programy Webové stránky změna struktury webových stránek aktualizace databáze sociální sítě a volnočasových aktivit aktualizace textů na webových stránkách propagace webových stránek Informační servis mapování a síťování služeb v Praze 6 propagace informačního servisu

17 Centrum komunitních aktivit priority pro rok 2006
Kulturní akce pokračování v realizaci Filmových večerů a výstav hudební koncerty Jednorázové akce Zahrada plná překvapení – veletrh neziskových organizací Křišťálový kámen vrstevnického programu Permoník Týden Zdravé Šestky – Ladronka 2006

18 Centrum komunitních aktivit fotogalerie

19 Centrum komunitních aktivit fotogalerie

20 Centrum komunitních aktivit kontakt
Adresa:Meziškolská 1120/2, Praha 6 Tel.: Fax: GSM: Web: Provozní doba: Pondělí: 9.00 – 19.30 Úterý: 9.00 – 19.30 Středa: 9.00 – 17.30 Čtvrtek: – 19.30 Pátek: 9.00 – 17.30


Stáhnout ppt "občanské sdružení Prev-Centrum"

Podobné prezentace


Reklamy Google