Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vnímání cestovního ruchu jako respekt k lidské kultuře a planetární biosféře Jaroslav Vencálek Ostravská univerzita v Ostravě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vnímání cestovního ruchu jako respekt k lidské kultuře a planetární biosféře Jaroslav Vencálek Ostravská univerzita v Ostravě"— Transkript prezentace:

1 Vnímání cestovního ruchu jako respekt k lidské kultuře a planetární biosféře Jaroslav Vencálek Ostravská univerzita v Ostravě Jaroslav.vencalek@osu.cz

2 Vnímání společenských jevů Studium na bázi atomizovaných objektů a jevů týkajících se dané problematiky a následné sumarizace analytických poznatků Studium na bázi atomizovaných objektů a jevů týkajících se dané problematiky a následné sumarizace analytických poznatků Vnímání cestovního ruchu jako výsledek vědomostního poznání jeho předpokladů (lokalizační, selektivní, realizační) Vnímání cestovního ruchu jako výsledek vědomostního poznání jeho předpokladů (lokalizační, selektivní, realizační) a) Vnímání objektů či jevů na bázi atomizace materiálního neživého celku (historicky potvrzena účelnost). b) Vnímání objektů či jevů na bázi atomizace materiální a především nemateriální geosféry antropogenní povahy (oddělování) - fyzické-duchovní, - objektivní-subjektivní, - jedinec-společnost - člověka od anorganické, anorganicko-organické a organické povahy zemských geosfér.

3 Co je důležitější; realita nebo její vnímání? ČLENĚNÍ KRAJINNÉ SFÉRY ČLENĚNÍ KRAJINNÉ SFÉRY materiální geosféra anorganické povahy (litosféra s georeliéfem, atmosféra, hydrosféra, kryosféra): objekt studia přírodních věd materiální geosféra anorganické povahy (litosféra s georeliéfem, atmosféra, hydrosféra, kryosféra): objekt studia přírodních věd materiální geosféra anorganicko-organické povahy (pedosféra): objekt studia přírodních věd materiální geosféra anorganicko-organické povahy (pedosféra): objekt studia přírodních věd materiální geosféra organické povahy (biosféra): objekt studia přírodních věd materiální geosféra organické povahy (biosféra): objekt studia přírodních věd materiální geosféra antropogenní povahy (sociálně-ekonomická sféra, respektive sociosféra a technosféra): objekt studia sociálních, humanitních a technických věd materiální geosféra antropogenní povahy (sociálně-ekonomická sféra, respektive sociosféra a technosféra): objekt studia sociálních, humanitních a technických věd nemateriální geosféra antropogenní povahy (noosféra, kybersféra): objekt studia humanitních věd, kognitivních věd a filozofie nemateriální geosféra antropogenní povahy (noosféra, kybersféra): objekt studia humanitních věd, kognitivních věd a filozofie POZNÁMKA: Noosféra je interpretována jako psychosociální sféra, tedy nejvyšší evoluční stádium člověka nebo jako část biosféry, která byla transformována vlivem lidské kultury a myšlení (myšlení, představy, vnímání, hodnoty, etické principy, nemateriální kultura, náboženské a ideologické doktríny,…) Kybersféra je vnímána jako virtuální prostor. POZNÁMKA: Noosféra je interpretována jako psychosociální sféra, tedy nejvyšší evoluční stádium člověka nebo jako část biosféry, která byla transformována vlivem lidské kultury a myšlení (myšlení, představy, vnímání, hodnoty, etické principy, nemateriální kultura, náboženské a ideologické doktríny,…) Kybersféra je vnímána jako virtuální prostor.

4 Člověk jako jednota fyzického, duševního a duchovního rozměru Věnujeme dostatečnou pozornost lidskému vnímání reality? Věnujeme dostatečnou pozornost lidskému vnímání reality? Levá mozková hemisféra (umožňuje realizovat logické aspekty činnosti (paměťové učení, analytické vnímání) Levá mozková hemisféra (umožňuje realizovat logické aspekty činnosti (paměťové učení, analytické vnímání) Pravá mozková hemisféra (rozvoj projektivního a imaginativního myšlení – umožňuje integraci člověkem vnímaných jednotlivostí do komplexnější celistvosti) Pravá mozková hemisféra (rozvoj projektivního a imaginativního myšlení – umožňuje integraci člověkem vnímaných jednotlivostí do komplexnější celistvosti)……………………………….. Objev synergického fungování mozku Objev synergického fungování mozku Ekonomická globalizace zvýraznila racionalitu při vnímání reality Ekonomická globalizace zvýraznila racionalitu při vnímání reality

5 Co lidé nedokáží vtěsnat do racionálně utvářených schémat je vytěsňováno Současné atopony (genius loci, identita,…) jsou natolik vytěsňovány, že prakticky nedochází k přehodnocování zažitých schémat, a tím i novým interpretací toho, co se zdálo dosud jakoby zjevné, jasné, neotřesitelné. Současné atopony (genius loci, identita,…) jsou natolik vytěsňovány, že prakticky nedochází k přehodnocování zažitých schémat, a tím i novým interpretací toho, co se zdálo dosud jakoby zjevné, jasné, neotřesitelné. J. PEHE: Schopnost problematizovat zavedená schémata je vážně narušena. J. PEHE: Schopnost problematizovat zavedená schémata je vážně narušena. ………………………….. ………………………….. Vyspělá Západní civilizace vlivem ekonomické globalizace vnímá lidské vědomí v duchu logického a racionálně utvářeného myšlení. Vyspělá Západní civilizace vlivem ekonomické globalizace vnímá lidské vědomí v duchu logického a racionálně utvářeného myšlení. …………………………… …………………………… R.PALOUŠ: Vedle logických konsekvencí je tu metaforika, vedle čistého myšlení je tu umění, vedle vědění je tu nevědění, vedle buď a nebo je pouhé tušení, vedle výkladu je tu vyprávění (zdůraznění svébytnosti narativity). R.PALOUŠ: Vedle logických konsekvencí je tu metaforika, vedle čistého myšlení je tu umění, vedle vědění je tu nevědění, vedle buď a nebo je pouhé tušení, vedle výkladu je tu vyprávění (zdůraznění svébytnosti narativity).

6 Nové vnímání reality (nejen) cestovního ruchu sounáležitost fyzického a duchovního, sounáležitost fyzického a duchovního, sounáležitost objektivního a subjektivního, sounáležitost objektivního a subjektivního, sounáležitost jednotlivce a společnosti, sounáležitost jednotlivce a společnosti, sounáležitost lidských bytostí s anorganickou, anorganicko-organickou a organickou složkou zemských geosfér. sounáležitost lidských bytostí s anorganickou, anorganicko-organickou a organickou složkou zemských geosfér.

7 Zakódování idejí lidské kultury a genia krajiny v evropské identitě Paradigmatický princip konkurenceschopnosti Paradigmatický princip konkurenceschopnosti Paradigmatický princip vzájemného spolužití na bázi vzájemné výhodnosti Paradigmatický princip vzájemného spolužití na bázi vzájemné výhodnosti ……………….. ……………….. - kognitivní chování člověka, - percepce krajiny, - genius krajinných míst a regionů

8 Poznávání významů, funkcí a evoluce - směr k potřebě znát genia loci (regionis) Vše co člověk svou činností vytváří, má svůj význam a strukturu. Díky tomu získávají krajinné objekty a jevy své kořeny. Vše co člověk svou činností vytváří, má svůj význam a strukturu. Díky tomu získávají krajinné objekty a jevy své kořeny. Svou činností tak člověk přisuzuje jednotlivým místům konkrétní významy v daném okamžiku. Vizualizuje a symbolizuje tak své životní představy. Svou činností tak člověk přisuzuje jednotlivým místům konkrétní významy v daném okamžiku. Vizualizuje a symbolizuje tak své životní představy. Kumulující se významy vytvářejí v místech jejich genia loci. Kumulující se významy vytvářejí v místech jejich genia loci.

9 Genius loci, genius regionis, (územní identita) Genius loci, genius regionis, (územní identita)

10 Změna způsobu realizace hospodářských aktivit a princip kooperativnosti při vnímání cestovního ruchu Prostřednictvím rozumu je nutno naučit se nahradit původní téměř jednostrannou závislost člověka na tradičních aspektech fungování krajiny respektem k lidské kultuře a planetární biosféře. Prostřednictvím rozumu je nutno naučit se nahradit původní téměř jednostrannou závislost člověka na tradičních aspektech fungování krajiny respektem k lidské kultuře a planetární biosféře. Příklad Příklad Vnímání cestovního ruchu ve Švýcarsku na bázi kooperativnosti tvůrců krajiny (např.pěstitelů vína, producentů ovoce a zeleniny, chovatelů skotu a ovcí či výrobců sýrů). Vnímání cestovního ruchu ve Švýcarsku na bázi kooperativnosti tvůrců krajiny (např.pěstitelů vína, producentů ovoce a zeleniny, chovatelů skotu a ovcí či výrobců sýrů).

11 Názory na závěr Sedláček, T. (ekonom) Sedláček, T. (ekonom) I kalkulující ekonomický rozum se musí naučit být dědicem historických společenství, v nichž lidé kladou odpor ekonomických cílům ve jménu cílů subjektivně iracionálních (např. romantika, mytologie, etika, spiritualita, senzitivita v krajině). I kalkulující ekonomický rozum se musí naučit být dědicem historických společenství, v nichž lidé kladou odpor ekonomických cílům ve jménu cílů subjektivně iracionálních (např. romantika, mytologie, etika, spiritualita, senzitivita v krajině). Vencálek, J. (geograf) Vencálek, J. (geograf) Vnímání cestovního ruchu s respektem k lidské kultuře a planetární biosféře znamená zohledňování principů evoluce, nelinearity, komparativnosti, kooperativnosti a strategie. Vnímání cestovního ruchu s respektem k lidské kultuře a planetární biosféře znamená zohledňování principů evoluce, nelinearity, komparativnosti, kooperativnosti a strategie.


Stáhnout ppt "Vnímání cestovního ruchu jako respekt k lidské kultuře a planetární biosféře Jaroslav Vencálek Ostravská univerzita v Ostravě"

Podobné prezentace


Reklamy Google