Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

První pomoc J. Málek ©.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "První pomoc J. Málek ©."— Transkript prezentace:

1 První pomoc J. Málek

2 Kontakt Klinika anesteziologie a resuscitace 3
Kontakt Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV Praha Šrobárova 50, pav. H. 3. patro tel. sekretariát

3 Kontakt Klinika anesteziologie a resuscitace 3
Kontakt Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV Praha Šrobárova 50, pav. H. 3. patro tel. sekretariát

4 První pomoc – definice WHO
První pomoc je soubor jednoduchých a účelných opatření, jejichž cílem je záchrana života nebo zdraví u lidí postižených úrazem, či náhlou poruchou zdraví Cíle ochrana vlastního zdraví záchrana života předcházení komplikacím zajistit předpoklady pro rychlé uzdravení

5 Poskytování první pomoci
laici školení laici všeobecní SZP speciálně školení SZP (záchranáři) všeobecní lékaři vyškolení lékaři (UMMK) oboroví lékaři - specialisté

6 Právní zodpovědnost TRESTNÍ ZÁKON 140/1961 Sb.
Neposkytnutí pomoci: § 207 a 208

7 Právní zodpovědnost § 207 Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

8 Právní zodpovědnost § 207 Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

9 Právní zodpovědnost § 208 Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

10 První pomoc Technická Zdravotnická předlékařská Lékařská první pomoc
Laická svépomoc, vzájemná pomoc Základní (SZP) Lékařská první pomoc

11 Záchranný řetězec Zajištění bezpečnosti
Primární vyšetření postiženého, život zachraňující úkony technické a zdravotnické Výzva RZP Sekundární vyšetření postiženého dokončení PP Dohled, záznam informací, příprava na transport Předání ZZS

12 (Pre)historie 1 Španělská jeskyně El Pindal – paleolitické kresby (srdce zdroj života) Egypt 4000 let p.n.l. – reflexní postupy, bohyně Isis oživovala Osirida dýcháním do jeho úst Bible

13 Historie 2 Reflexní postupy: ohřívání, stimulace
Kniha Genesis: Adam byl oživen vdechnutím Boha do jeho úst Prvá kniha králů: prorok Eliáš oživoval syna paní domu, kde přebýval Druhá kniha králů: prorok Elizeus (Eliša) (8. st. p.n.l.) umělá plicní ventilace dítěte

14 Historie 3 století před Kristem hebrejské porodní báby (shiphrah) oživovaly novorozence dechem Koniotomie a použití rákosu k dýchání ve starém Egyptě Homér popisuje řez k otevření trachey u osoby, která se dusila soustem

15 Historie 4 Alexandr Veliký mečem otevřel hrdlo vojáka dusícího se kostí a zachránil ho Nemocniční rytíři pro pomoc poutníkům (1076 řád sv. Jana- MR, 1190 – ŘNR, 1233 Křižovníci s ČH) Vesalius (1542) tracheální intubace a UPV zvířat Harvey 1628 popsal krevní běh a patrně u srdeční masáž při zástavě srdce u zvířat Od r byl používán dmychací měch pro UPV 19. stol. – zakládány odborné společnosti pro oživování především utonulých (1767 Holandsko, 1774-Britská královská humánní společnost)

16 Historie 5 Florence Nightingalová ( ) odjíždí spolu s 38 zdrav. s. do Skutaru, aby zde poskytla pomoc zraněným vojákům v Krymské válce (1853-6) po návratu otevírá zdrav. školu pro sestry v Londýně 1859 Notes on Hospital 1860 Notes on Nursing Na druhé straně fronty organizuje zdrav. pomoc vojákům ruský lékař A N. Pirogov

17 Historie 6 4.6.1859 bitva u Solferina
Henry Dunant ( ) organizoval pomoc zraněným za pomoci okolního obyvatelstva (1901 dostal Nobelovu cenu míru) v Ženevě Commission du Cinq mezinárodní konference v Ženevě, 36 zástupců ze 16 zemí – Comité International projednal ustavení Ženevské konvence

18

19 Historie 7 1863 Mezinárodní výbor pro podporu raněných
1864 Mezinárodní výbor ČK a národní společnosti ČK 1919 spojení národních společností v Mezinárodní červený kříž únor 1919 ČČK

20 Ženevské dohody (>160 států)
Zlepšení osudu raněných v polních armádách (1964), neutralita označených vozidel a osob Zlepšení osudu raněných vojáků na moři (1899) Zacházení s válečnými zajatci (1906 a 1929) Ochrana civilních osob za války (1949) dodatkové protokoly ochrana obětí mezinárod. ozbroj. konfliktů ochrana obětí konfliktů, které nejsou mezinárodní

21 Principy ČK humanita nestrannost neutralita nezávislost jednota
dobrovolnost světovost

22 Historie 8 Dr. Silvester 1867 UPV zevní v poloze na zádech
Holger Nielsenova metoda UPV zevní v poloze na břiše

23 Historie „Vše, co je potřeba, jsou dvě ruce“ Safar P. Elan J.O.
1957 – dýchání „z úst do úst“ „z plic do plic“ Kouwenhoven W., Knickebrocker a Jude 1960 – zevní srdeční masáž „Vše, co je potřeba, jsou dvě ruce“ start

24 A Consensus on Science“
Historie II. 1966 – první konference o KPR 1983 – první národní konference o resuscitaci v pediatrii 2000 – první mezinárodní konference o KPR „International Guidelines 2000 for CPR and ECC A Consensus on Science“

25 CPR guidelines 2005 _ ILCOR _(International Liaison Committee on Resuscitation)
Evidence – based resuscitation guidelines Doporučení jsou založena na vyhodnocení publikovaných studií a zkušeností, včetně experimentálních a uvádí i konečnou klasifikaci stupně, tedy kvality doporučení:

26 Řetězec přežití: Časná aktivace záchranného řetězce Časná KPR
Časná defibrilace Časná rozšířená KPR Záchranný řetězec dává naději na snížení smrtnosti v 1000 případech na tzv. náhlá úmrtí v Evropě a USA denně

27 Časná aktivace záchranného řetězce vyžaduje rychlé rozpoznání situací bezprostředně ohrožujících život, vyžadujících zavedení základní neodkladné resuscitace a aktivaci záchranné služby (zajištění časné dostupnosti defibrilátoru). Doporučení: „Phone first“ „Phone fast“ – tonutí, trauma, intoxikace léky, stupeň doporučení nedefinován

28 Definice KPR KPR je soubor jednoduchých a logicky na sebe navazujícíchpostupů, které souží k neprodlenému obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené selháním jedné či více základních vitálních funkcí.

29 Cílem této fáze je neodkladné zajištění oxygenace
Rozdělení KPR základní KPR Cílem této fáze je neodkladné zajištění oxygenace rozšířená KPR Cílem této fáze je stabilizace kardiopulmonální a normalizace kyslíkového transportu

30 Stav bezprostředně ohrožující život
Stav, při němž přežití bez poskytnutí neodkladné péče není zaručeno a náhlá smrt je vysoce pravděpodobná

31 Vitální funkce Fyziologické funkce organismu, při jejichž selhání dochází k bezprostřednímu ohrožení života Funkce CNS (vědomí) Dýchání Oběh Vnitřní prostředí

32 Zahájení KPR Vždy při selhání vitálních funkcí, pokud nejsou kontraindikace

33 KPR nezahajujeme Přítomnost jistých známek smrti (posmrtné skvrny, posmrtná ztuhlost, dekapitace a podobně) Pokusy o KPR by byly spojeny s bezprostředním rizikem ohrožení druhé osoby Selhání vitálních funkcí v terminálním stádiu neléčitelného onemocnění

34 Ukončení KPR Obnova spontánního oběhu a ventilace
Nevede-li resuscitační úsilí k obnově vitálních funkcí při vyčerpání všech dostupných možností Při vyčerpání zachránce do té míry, že nemůže v resuscitačním úsilí pokračovat Pokud pokračování KPR může ohrozit život zachránce nebo ostatních občanů (toxické prostředí a podobně) Ukončení KPR při neúspěchu je kompetencí výhradně lékaře

35 Aktivace záchranného řetězce
Místo Číslo telefonu Příčina volání Počet postižených a jejich stav Poskytovaná pomoc Nezavěšovat, až na výzvu

36 KPR – multimediální pořad. přejdi na

37 Základní postupy KPR dospělí

38 Zhodnocení stavu vědomí
Zavolání o pomoc z okolí Kontrola průchodnosti dýchacích cest Kontrola dostatečného spontánního dýchání Nedýchá-li – aktivace ZZS (puls nehledáme) Zahájit zevní masáž srdeční: střed hrudní kosti, 100/min, 4-5 cm hluboko Přidat umělou plicní ventilaci (30 stlač:2 dechům) Pokračovat do předání ZZS

39 KPR od 1 roku do puberty Zhodnocení stavu vědomí
Zavolání o pomoc z okolí Kontrola průchodnosti dýchacích cest Kontrola dostatečného spontánního dýchání Nedýchá-li –5 úvodních dechů, nová kontrola Zahájit zevní masáž srdeční: střed hrudní kosti, 100/min, 4-5 cm hluboko + přidat umělou plicní ventilaci (30 stlač:2 dechům) Pokračovat cca 1-2 min, pak aktivace ZZS Pokračujeme do předání ZZS

40 Resuscitace novorozence
Poměr umělých systol a dechů je 3:1 Frekvence 120/min

41 1. Zhodnocení poruchy vědomí
Zhroucená nebo nepřirozená poloha postiženého Postižený nereaguje na hlasité oslovení Postižený nereaguje na důrazný dotek

42 3. Zhodnocení průchodnosti dýchacích cest a jejich zajištění
Poloha vleže na zádech Dýchání je třeba „vidět, slyšet, cítit“ Zprůchodnění dýchacích cest

43 Uvolnění dýchacích cest
„Trojhmat“ Uvolnění dýchacích cest

44 4. Kontrola dýchání Nekontrolujeme déle, než 10 s
Pozor na lapavé dechy a terminální dýchání nutná průchodnost DC

45 5. Aktivace ZZS l. 112 l. 155

46 6. Zabezpečení oběhu Chybí normální dýchání Zevní masáž srdeční
Střed sterna Hloubka 4-5 cm Frekvence 100/min Poměr kompresí a UPV 30:2

47 Zevní srdeční masáž

48 7. Zabezpečení dostatečné ventilace
Dýchání z plic do plic (FiO2 = 0,16) z úst do úst, do nosu, do úst a do nosu Frekvence 10/min. Doporučený objem ml/kg (trochu méně, než sami dýcháme)

49 Dýchaní z plic do plic

50 Rizika KPR Pro zachraňovaného Pro zachránce zlomenina žeber
zlomenina sterna Pro zachránce Infekce: Výjimečně byla KPR zdrojem tuberkulózy, HIV a SARS. O ptačí chřipce nejsou dosud informace. Kontaminace jedy - kyanidy, organofosfáty, manifestní infekce vysoce sdělnou závažnou chorobou kontraindikuje dýchání z plic do plic ústy. Psychologický moment Synkopa při hyperventilaci

51 Umělé dýchání s použitím masky

52 Dýchání s použitím samorozpínacího vaku

53 Srdeční defibrilace

54 Časná externí defibrilace převedena do kompetence vycvičených laiků.
Zavedení je vázáno na užití speciálních, automatizovaných defibrilátorů (AED) Zajištění defibrilace do 5 min od kolapsu postiženého v nemocničním prostředí včetně ambulancí do min

55 Hromadné neštěstí, medicína katastrof

56 Rozdělení Hromadné neštěstí – klasifikováno ZZS, počet obětí přesahuje možnosti regionu Katastrofa – počet přesahuje národní možnosti Válečné události Přírodní katastrofy Průmyslové havárie

57 Principy třídění Zachránit maximální počet životů Rozdělovat podle
Závažnosti zdravotního stavu Urgentnosti ošetření 4 skupiny Maximální priorita 2. pořadí Odsun do vzdálenějších nebo ambulantních zařízení Mrtví a umírající

58 Třídění podle naléhavosti dalšího poskytování zdravotnické pomoci 1
1. skupina těžce postižených s hrozícím selháním životně důležitých funkcí – těžké vnitřní a zevní krvácení, zástava životně důležitých funkcí a úspěšnou resuscitací, poruchy dýchání, všechny druhu pneumotoraxu a hemotorax, nitrolebeční poranění 2. stavy, při kterých se může rozvinout šok – poranění břicha, otevřená poranění kostí a kloubů, úrazová amputace, rozsáhlá poranění měkkých tkání, poranění obličeje a očí, poranění hlavy a mozku, zavřená poranění kostí a kloubů

59 Třídění podle naléhavosti dalšího poskytování zdravotnické pomoci 2
3. skupina – všechna ostatní poranění, která neohrožují život a jsou ošetřována až po ošetření 1. a 2. skupiny. Při transportu mohou doplnit volná místa v sanitce. 4. skupina – skupina postižených, která i po poskytnutí první pomoci má malou šanci na přežití – přesto se zdravotníci snaží poraněné ošetřovat do jejich úmrtí. Snaží se zvládnout šokové stavy a zajistit, aby netrpěli bolestí.

60 Postup 1 Aktivace ZZS Vyzvat všechny, kteří mohou chodit, aby opustili místo neštěstí – odložitelní Pokud nehrozí riziko vstupu do místa neštěstí obejít všechny zbylé Kdo reaguje na oslovení – 2. pořadí Kdo dýchá >30/min, n. <5/min 1. pořadí Kdo má kapilární návrat >2 sek 1. pořadí Kdo nereaguje, ale dýchá spontánně, nebo po otevření DC – 1. pořadí

61 Postup 2 Kdo nedýchání ani po zprůchodnění DC – mrtvý
Po příjezdu ZZS předat oprávněné osobě Stavění krvácení, protišoková opatření – svěřit nezraněným a odložitelným Tipy a triky Třídění lze napsat fixou na čelo,nebo použít alternativní způsob značení Pokud vstoupíte do místnosti –udělejte na zeď u vchodu šikmou čáru, až vystoupíte-přeškrtněte ji

62

63

64


Stáhnout ppt "První pomoc J. Málek ©."

Podobné prezentace


Reklamy Google