Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

První světová válka České země v průběhu války – Cesta ke vzniku republiky VY_32_INOVACE_25-08.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "První světová válka České země v průběhu války – Cesta ke vzniku republiky VY_32_INOVACE_25-08."— Transkript prezentace:

1 První světová válka České země v průběhu války – Cesta ke vzniku republiky VY_32_INOVACE_25-08

2 Politika  na počátku války uzavřen zemský sněm – včetně říšské rady  v Rakousku-Uhersku vojensko- úřednická diktatura  vše podřízeno válečným potřebám

3  zostření dohledu nad opozicí – odpůrci války – dokonce tresty smrti  nespokojenost obyvatelstva  zatčení dvou významných mladočechů – Karel Kramář, Alois Rašín

4 Karel Kramář Autor: neuveden, Název: Karel Kramář.jpg Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karel_Kramář.jpg Alois Rašín Autor: neuveden, Název: Alois Rašín.jpg Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Alois_Rašín.jpg

5  Maffie – česká domácí odbojová organizace  Zpravodajská a konspirační činnost  Její činnosti se účastnilo přes 200 osob

6 Členové Maffie v roce 1918 Autor: neznámý Název: Mafie.jpg Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mafie.jpg

7  Předsednictvo: Edvard Beneš, Karel Kramář, Alois Rašín, Josef Scheiner a Přemysl Šámal  Kramář a Rašín odsouzeni k trestu smrti – nevykonáno

8  po smrti Františka Josefa I. nástup Karla I. – pokrokový panovník – uvolnění poměrů  většina českých politiků stále pro federaci  na zač. roku 1917 odsoudili Masarykovu snahu o odtržení od Rakouska-Uherska

9  proti politikům se postavili umělci  Květen 1917 - Manifest českých spisovatelů  protest proti prorakouské politice českých poslanců – pokud nedokážou hájit národní zájmy, mají složit mandát  podobný byl i postoj široké veřejnosti

10  /…/ Národ žádá po Vás pánové, abyste byli s touto velkou dějinnou chvílí, abyste jí věnovali všechny své schopnosti, abyste jí obětovali všechny jiné zřetele, abyste v té chvíli jednali jako mužové nezávislí, mužové bez všelikých závazkův a prospěchův osobních, mužové svrchovaného mravního a národního vědomí.  Nedovedete-li učiniti zadost všemu, čeho národ po Vás žádá a co Vám ukládá, vzdejte se raději svých mandátů /…/ Citováno: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Manifest_českých_spisovatelů&action=edit§ion=2

11  6. 1. 1918 - Tříkrálová deklarace  prohlášení českých poslanců říšské rady  požadující autonomii pro Čechy a Slováky a jejich spojení v jeden státní celek v rámci Rakousko-Uherska  zabavováno jako velezrádný tisk

12  červenec 1918 - Národní výbor  ustaven v Praze – v čele Karel Kramář  rozhodující orgán domácí české politiky  zástupci stran podle voleb z roku 1911  práce na prvních zákonech budoucího státu

13  18. října 1918 - Washingtonská deklarace  Prozatímní vláda v Paříži - T.G. Masaryk, Edvard Beneš a M.R. Štefánik  Prohlášení československé nezávislosti  Masaryk předal vládě USA a prezidentu W. Wilsonovi

14  /…/ Československý stát bude republikou. Ve stálé snaze o pokrok zaručí úplnou svobodu svědomí, náboženství a vědy, literatury a umění, slova, tisku a práva shromažďovacího a petičního. Církev bude odloučena od státu. Naše demokracie bude spočívati na všeobecném právu hlasovacím. Ženy budou postaveny politicky, sociálně a kulturně naroveň mužům. Práva menšiny budou chráněna poměrným zastoupením: národní menšiny budou používat rovných práv.

15  /…/ Vláda bude míti formu parlamentární a bude uznávati zásady iniciativy a referenda. Stálé vojsko bude nahrazeno milicí. Československý národ provede dalekosáhlé sociální a hospodářské reformy, velkostatky budou vyvlastněny pro domácí kolonisaci, výsady šlechtické budou zrušeny. /…/ Věříme v demokracii – věříme ve svobodu – a ve svobodu vždy větší a větší. Dáno v Paříži, dne 18. října 1918. /…/ Citováno: GRONSKÝ, Ján: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. I. Díl, 1914-1945, Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, Praha, 2005, str. 35-37.

16  27. říjen – Andrássyho nóta  rakouský ministr zahraničí  reakce Rakouska na 14 bodů Wilsona – přijímá – včetně sebeurčení slovanských národů  Češi chybně považují za vznik Československa a reakci na Washingtonskou deklaraci

17  14. říjen – generální stávka – kvůli špatné zásobovací situaci  Karel I. vyhlašuje federaci – pozdě – všechny státy Dohody uznali Československou národní radu  28. října – kapitulace Rakouska- Uherska  lidé považovali kapitulaci za vyhlášení samostatnosti – živelné oslavy

18  28. říjen 1918 28. 10. 1918 Václavské náměstí Autor: neznámý Název: 28. říjen 1918.jpg Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:28říjen_1918.jpg

19 Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. et Mgr. Jakub Snášel


Stáhnout ppt "První světová válka České země v průběhu války – Cesta ke vzniku republiky VY_32_INOVACE_25-08."

Podobné prezentace


Reklamy Google