Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁZNAM A KÓDOVÁNÍ INFORMACÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁZNAM A KÓDOVÁNÍ INFORMACÍ"— Transkript prezentace:

1 ZÁZNAM A KÓDOVÁNÍ INFORMACÍ
Proces komunikace Jak už víme lidé zaznamenávají informace ve formě písma odedávna na nejrůznější ,,média“: kámen hliněné desky papyrus pergamen papír K dorozumívání pak lidé používají jazyk. Písmo a jazyk bychom mohli považovat za kód, který slouží k vyjádření myšlenky.

2 ZÁZNAM A KÓDOVÁNÍ INFORMACÍ
Proces komunikace by se dal vyjádřit takto:

3 STROJOVÝ ZÁZNAM Stroje mohou ukládat, zpracovávat a přenášet pouze některý z technických záznamů. K těmto účelům se používají dva druhy záznamů: Analogový Digitální

4 ANALOGOVÝ ZÁZNAM Analogové zařízení používá pro záznam signálu křivku,
Křivka je realizována magnetickým polem nebo jiným fyzikálním jevem. Tomuto druhu záznamu říkáme spojitý.

5 ANALOGOVÝ ZÁZNAM Zařízení, které uchovává analogový (spojitý) záznam je např. magnetofon, který uchovává audiozáznam na magnetické pásce. Velkým nedostatkem analogového záznamu je, že přenosem a kopírováním původní křivky dochází ke zkreslení a ztrátě kvality původního záznamu.

6 ANALOGOVÝ ZÁZNAM Úplně zdeformovaný nepoužitelný záznam

7 DIGITÁLNÍ ZÁZNAM Digitální zařízení používá pro záznam signálu číslice (nejčastěji binární soustavu). Tento druh záznamu označujeme jako nespojitý záznam. Pokud signál je přenášen v analogové formě musí být použit A/D převodník, jehož pomocí je signál převáděn na skupinu nul a jedniček. V této podobě se pak může ukládat nebo přenášet dále.

8 DIGITÁLNÍ ZÁZNAM Proces digitalizace záznamu se skládá ze tří fází:
Vzorkování – zjišťování hodnoty signálu ve stanovených časových intervalech Kvantování − přiřazení každému zjištěnému vzorku hodnoty, které počítač rozumí Kódování − každá takto přiřazená hodnoty je pak uložena ve dvojkové (binární) soustavě

9 BITY (BITS) Pro kódování záznamu a uložení záznamu v počítači používáme jen nuly a jedničky. Těmto logickým hodnotám říkáme bity. A značíme je malým b. Protože jsou dvě hovoříme o dvojkové soustavě.

10 BITY Výhodou takto zpracovávaných informací je velmi jednoduché technické provedení Pro přenos lze využít elektrický signál: 0-není napětí, 1-napětí (např. 5V) Pro uložení lze využít mechanických prostředků: 0-bez prohlubně, 1-s prohlubní nebo s výstupkem

11 BITY Takto jsou uloženy informace na různých typech disků

12 BITY Informace zakódovaná pouze jednou nulou nebo jedničkou se nazývá jednobitová. Jednobitová informace je však příliš malá pro uchovávání větších informací.

13 BITY Příklad: Pokud bychom chtěli na zakódování abecedy použít pouze jeden bit (0 nebo 1) mohli bychom zakódovat jen 21 (neboli dva) znaky abecedy (například jen A − 0 a B − 1). Kdybychom ale chtěli použít dva bity (00, 01, 10, 11) mohli bychom už zakódovat 22 (čtyři) znaky abecedy (například A − 00, B − 01, C − 10, D − 11)

14 BITY ÚKOL: Zjistěte kolika bitovou informaci potřebujeme abychom mohli zakódovat celou abecedu. Pro zjednodušení budeme používat jen velké znaky abecedy a vypustíme veškeré znaky s diakritikou (háčky, čárky, kroužky apod.).

15 BAJTY (BYTES) Sada osmi bitů (tedy osmi nul, osmi jedniček nebo osmi jejich kombinací) představuje bajt. Česky se mu také někdy říká slovo. Bajt se značí B. Bajt může tedy obsahovat 28 = 256 různých kombinací nul a jedniček.

16 BAJTY Násobné jednotky bajtů:
1 kilobajt (KB) je 210 bajtů neboli 1024 B 1 megabajt (MB) je 220 = 1 048 567 B = 1 024 KB 1 gigabajt (GB) je 230 = 1 073 741 824 B = 1 048 576 KB = 1 024 MB


Stáhnout ppt "ZÁZNAM A KÓDOVÁNÍ INFORMACÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google