Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní databáze DNA - za hranou práva příspěvek na seminář Senátu PČR 20.10.2009 JUDr. Ing. Helena Svatošová Iuridicum Remedium.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní databáze DNA - za hranou práva příspěvek na seminář Senátu PČR 20.10.2009 JUDr. Ing. Helena Svatošová Iuridicum Remedium."— Transkript prezentace:

1 Národní databáze DNA - za hranou práva příspěvek na seminář Senátu PČR 20.10.2009 JUDr. Ing. Helena Svatošová Iuridicum Remedium

2 Cíl příspěvku  - zdůraznit souvislosti specifické povahy tohoto typu osobních údajů (OÚ)  - seznámit s právní úpravou a praxí národních databází DNA  - poukázat na rizika národních databází DNA  - představit řešení těchto rizik

3 Specifika DNA jako zdroje OÚ  - vzorek i ze stopového množství biologického materiálu  - lze jej replikovat (namnožit)  - v DNA jsou kódovány všechny informace genetické výbavy  - informace vypovídají i o dalších osobách – příbuzných  - další souvislosti (genet.manipulace)

4 Vývoj národních databází DNA  - autor Alec Jeffreys, 80.léta 20.stol.  - FBI, III. Pilíř EU  - podpora veřejnosti (krimin.kauzy)  - snahy o celoevropskou/světovou standardizaci metod  - rozšiřování podmínek pro zařazení

5 Mezinárodní souvislosti  - doporučení Výboru ministrů Rady Evropy č. R (92) 1 a dále R (87) 15 a R (95) 13  - harmonizační dílčí úprava EU: Rezoluce Rady o výměně výsledků DNA analýz (z 9.6.1997)  -harmonizační snahy: Europol, Interpol, EDNAP, STADNAP, ENFSI

6 Přínosy Národní databáze DNA  - důkaz k usvědčení pachatelů  - stejně tak silný důkaz neviny (USA)  - odhalení pachatelů tzv. pomníků

7 Právní úprava v ČR  I. zákonná úprava  - zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR  - zákon. č. 141/1961 Sb., trestní řád  - zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně OÚ  - Úmluva Rady Evropy č. 108  II. Podzákonné předpisy  - pokyny polic.prezidenta

8 Problémy právní úpravy v ČR  Dvoukolejnost úpravy  Nejasný výklad podmínek odběru dle PolZ (výklad MV)  Kontrola soudu -- vede k plošným odběrům a samoúčelnému plnění databáze (dle VOP neústavní i po novele 2006, též doporučení RE) -- vede k nadužívání tohoto důkazu -- neústavnost a rozpor s Evropskou úmluvou

9 Problémy praxe  - rozšiřování rozsahu databází  - rozšiřování účelu identifikace dle DNA  - v ČR likvidace vzorku – problém zpětné kontroly  - doba uchovávání, likvidace záznamů  - komerční zájmy, rizika zneužití, klamavé informace veřejnosti  - i zde dochází k selhání lidského faktoru (např. kauza SRN – DNA pracovnice odběrové soupravy na 40 místech činů), možnosti podvodů

10 NB DNA v zahraničí Různá kritéria pro záznam a uchovávání vzorků a přečtených informací (Nizozemí, SRN vzorky se ničí po soudním rozhodnutí či uzavření kauzy)  několik evropských zemí nevede a nechystá se (Irsko, Řecko, Portugalsko)  Nejširší podmínky zřejmě GB  Soudní kontrola (FR – soudce, IT spec., genetik)

11 Problémy národních databází DNA  Proporcionalita mezi závažností trestné činnosti a zařazením do databáze (užší/širší pojetí)  Pravomoci policie při odběru vzorků NB DNA  Důkazní využitelnost shody DNA  Dozor nad provozem NB DNA  pohyb DNA profilů v rámci Schengenu (SIS) na základě Prumské dohody

12 Lidskoprávní meze  ESLP: Marper vs. UK – nerespektován (z 4,5 mil. Databáze 850 tis. profilů osob, které nikdy nebyly odsouzeny)  Plošné plnění databáze – v ČR od vězeňské populace bez ohledu na typ trestného činu (Listina, Evropská úmluva)  Pochyby o dalším nakládání při „dobrovolném“ poskytnutí vzorku (kauza Štenberk)

13 Pro zachování standardu lidské důstojnosti i práv do budoucna je nezbytné - Zneužívá se, nerespektují se lidskoprávní standardy, trvalý tlak na zahrnutí více osob i způsobů využití (pokušení velké, politické tlaky i komerční zájmy) -- Nutno minimalizovat a striktně stanovit - A) osoby, kterým se nedobrovolně vzorek odebrat a porovnat - B) účel - C) dobu uchování -- zákonem, žádný prostor pro interní akty policie

14 Děkuji za pozornost. Helena Svatošová Iuridicum Remedium, o.s. www.iure.orgwww.iure.org, www.slidilove.czwww.slidilove.cz, www.bigbrotherawards.czwww.bigbrotherawards.cz.


Stáhnout ppt "Národní databáze DNA - za hranou práva příspěvek na seminář Senátu PČR 20.10.2009 JUDr. Ing. Helena Svatošová Iuridicum Remedium."

Podobné prezentace


Reklamy Google