Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Ing. Helena Svatošová Iuridicum Remedium

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Ing. Helena Svatošová Iuridicum Remedium"— Transkript prezentace:

1 JUDr. Ing. Helena Svatošová Iuridicum Remedium
Národní databáze DNA - za hranou práva příspěvek na seminář Senátu PČR JUDr. Ing. Helena Svatošová Iuridicum Remedium

2 Cíl příspěvku - zdůraznit souvislosti specifické povahy tohoto typu osobních údajů (OÚ) - seznámit s právní úpravou a praxí národních databází DNA - poukázat na rizika národních databází DNA - představit řešení těchto rizik

3 Specifika DNA jako zdroje OÚ
- vzorek i ze stopového množství biologického materiálu - lze jej replikovat (namnožit) - v DNA jsou kódovány všechny informace genetické výbavy - informace vypovídají i o dalších osobách – příbuzných - další souvislosti (genet.manipulace)

4 Vývoj národních databází DNA
- autor Alec Jeffreys, 80.léta 20.stol. - FBI, III. Pilíř EU - podpora veřejnosti (krimin.kauzy) - snahy o celoevropskou/světovou standardizaci metod - rozšiřování podmínek pro zařazení

5 Mezinárodní souvislosti
- doporučení Výboru ministrů Rady Evropy č. R (92) 1 a dále R (87) 15 a R (95) 13 - harmonizační dílčí úprava EU: Rezoluce Rady o výměně výsledků DNA analýz (z ) -harmonizační snahy: Europol, Interpol, EDNAP, STADNAP, ENFSI

6 Přínosy Národní databáze DNA
- důkaz k usvědčení pachatelů - stejně tak silný důkaz neviny (USA) - odhalení pachatelů tzv. pomníků

7 Právní úprava v ČR I. zákonná úprava
- zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR - zákon. č. 141/1961 Sb., trestní řád - zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně OÚ - Úmluva Rady Evropy č. 108 II. Podzákonné předpisy - pokyny polic.prezidenta

8 Problémy právní úpravy v ČR
Dvoukolejnost úpravy Nejasný výklad podmínek odběru dle PolZ (výklad MV) Kontrola soudu -- vede k plošným odběrům a samoúčelnému plnění databáze (dle VOP neústavní i po novele 2006, též doporučení RE) -- vede k nadužívání tohoto důkazu -- neústavnost a rozpor s Evropskou úmluvou

9 Problémy praxe - rozšiřování rozsahu databází
- rozšiřování účelu identifikace dle DNA - v ČR likvidace vzorku – problém zpětné kontroly - doba uchovávání, likvidace záznamů - komerční zájmy, rizika zneužití, klamavé informace veřejnosti - i zde dochází k selhání lidského faktoru (např. kauza SRN – DNA pracovnice odběrové soupravy na 40 místech činů), možnosti podvodů

10 NB DNA v zahraničí Různá kritéria pro záznam a uchovávání vzorků a přečtených informací (Nizozemí, SRN vzorky se ničí po soudním rozhodnutí či uzavření kauzy) několik evropských zemí nevede a nechystá se (Irsko, Řecko, Portugalsko) Nejširší podmínky zřejmě GB Soudní kontrola (FR – soudce, IT spec., genetik)

11 Problémy národních databází DNA
Proporcionalita mezi závažností trestné činnosti a zařazením do databáze (užší/širší pojetí) Pravomoci policie při odběru vzorků NB DNA Důkazní využitelnost shody DNA Dozor nad provozem NB DNA pohyb DNA profilů v rámci Schengenu (SIS) na základě Prumské dohody

12 Lidskoprávní meze ESLP: Marper vs. UK – nerespektován (z 4,5 mil. Databáze 850 tis. profilů osob, které nikdy nebyly odsouzeny) Plošné plnění databáze – v ČR od vězeňské populace bez ohledu na typ trestného činu (Listina, Evropská úmluva) Pochyby o dalším nakládání při „dobrovolném“ poskytnutí vzorku (kauza Štenberk)

13 Pro zachování standardu lidské důstojnosti i práv do budoucna je nezbytné
Zneužívá se, nerespektují se lidskoprávní standardy, trvalý tlak na zahrnutí více osob i způsobů využití (pokušení velké, politické tlaky i komerční zájmy) -- Nutno minimalizovat a striktně stanovit A) osoby, kterým se nedobrovolně vzorek odebrat a porovnat B) účel C) dobu uchování -- zákonem, žádný prostor pro interní akty policie

14 Děkuji za pozornost. Helena Svatošová Iuridicum Remedium, o.s.


Stáhnout ppt "JUDr. Ing. Helena Svatošová Iuridicum Remedium"

Podobné prezentace


Reklamy Google