Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Holešov, 19.11.2009 Administrativa a financování projektů v Programu rozvoje venkova Martin Šebestyán Státní zemědělský intervenční fond.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Holešov, 19.11.2009 Administrativa a financování projektů v Programu rozvoje venkova Martin Šebestyán Státní zemědělský intervenční fond."— Transkript prezentace:

1 Holešov, 19.11.2009 Administrativa a financování projektů v Programu rozvoje venkova Martin Šebestyán Státní zemědělský intervenční fond

2 Obsah 1. Činnost SZIF 2. Režimy podpor administrované na SZIF Tržní opatření Přímé platby Program rozvoje venkova OP Rybářství 3. Program rozvoje venkova 4. Financování programu 5. Administrace programu 6. Kontakt

3 1. Činnost SZIF Činnost SZIF Platební agentura (PA) Zprostředkující subjekt a platební jednotka/finanční útvar Agentura SAPARD Marketingová agentura

4 1. Činnost SZIF

5 2. SZIF - Platební agentura Režimy podpor administrované na SZIF A. Společná organizace trhu (SOT) rostlinné komodity živočišné komodity zahraniční obchod B. Přímé platby (PP) C. Program rozvoje venkova 2007-2013 (PRV) D. OP Rybářství 2007-2013 (OPR) --------------------------------------------------------------------------------- Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ) Speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova (SAPARD)

6 2. SZIF - Platební agentura Společná organizace trhu (SOT) - rostlinné komodity -  Intervenční nákup a prodej rostlinných komodit  Správa kvót cukru a bramborového škrobu  Podpory a dotace dotace na bramborový škrob TOP UP pro pěstitele brambor na škrob podpory pro pěstitele ovoce a zeleniny (organizace/seskupení producentů) diversifikační podpora pro pěstitele cukrovky restrukturalizační podpora v cukrovarnickém průmyslu  Podpory zpracovatelům lnu a konopí (IACS)  Podpory výrobcům sušeného krmiva (IACS)  Podpory na restrukturalizaci a přeměnu vinic (IACS)

7 2. SZIF - Platební agentura Společná organizace trhu (SOT) - živočišné komodity –  Správa mléčných kvót  Školní mléko  Soukromé skladování vepřového masa a mléčných výrobků  Intervenční nákup a prodej mléčných výrobků  Administrace dotačních titulů na podporu včelařství

8 2. SZIF - Platební agentura Společná organizace trhu (SOT) - Zahraniční obchod (ZO) -  Podpora zahraničního obchodu se zemědělskými produkty – vývozní subvence  Skladování intervenčních zásob  Program pomoci nejchudším

9 2. SZIF - Platební agentura Společná organizace trhu (SOT)  Termíny podání žádostí na www.szif.czwww.szif.cz  Počty žádostí / rok V řádu tisíců, závislé na vyhlášení tržních opatření  Finanční objem / rok V řádu miliard, závislé na vyhlášení tržních opatření

10 2. SZIF - Platební agentura Přímé platby (PP)  Jednotná platba na plochu zemědělské půdy (SAPS)  Národní doplňkové platby (Top-Up) – financováno z národních zdrojů  Platba pro pěstování energetických plodin (EP)  Oddělená platba na cukr (SSP)  Oddělená platba za rajčata (STP)

11 2. SZIF - Platební agentura Přímé platby (PP)  Termíny podání žádostí na www.szif.cz (včetně plošných opatření II osy PRV)www.szif.cz  Počty žádostí / rok 2009 cca 95 tisíc (včetně plošných opatření II osy PRV)  Finanční objem / rok cca 28 mld. Kč (včetně plošných opatření II osy PRV)

12 2. SZIF - Platební agentura Program rozvoje venkova 2007 – 2013 (PRV) OSA I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví OSA II Zlepšování životního prostředí a krajiny OSA III Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova OSA IV Leader OSA V Technická pomoc

13 2. SZIF - Platební agentura OP Rybářství 2007 – 2013 (OPR) OSA 2 Akvakultura, zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh 2.1 Opatření pro produktivní investice do akvakultury 2.2 Opatření na ochranu vodního prostředí 2.3 Opatření v oblasti zdraví zvířat 2.4 Investice do zpracování a uvádění na trh OSA 3 Opatření společného zájmu 3.1 Společné činnosti 3.2 Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin 3.3 Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně 3.4 Pilotní projekty OSA 5 Technická pomoc 5.1 Technická pomoc

14 3. Program rozvoje venkova Návaznost PRV na předcházejí programy  Operační program Zemědělství (OP RVMZ)  Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP)  SAPARD (předvstupní program) SAPARD 2002200320042005200620072013 OP RVMZ Program rozvoje venkova HRDP OP Rybářství

15 3. Program rozvoje venkova  Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2007-2013 Plán rozvoje venkova, Národní strategický plán Nařízení ES (Rady a Komise) Legislativa České republiky

16 3. Program rozvoje venkova  Základní legislativa EU Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky Prováděcí pravidla: Nařízení komise (ES) č. 883/2006, 885/2006 Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z EZFRV Prováděcí pravidla: Nařízení komise (ES) č. 1974/2006, 1975/2006 Nařízení Rady (ES) č. 1320/2006, 1628/2006, 1857/2006

17 3. Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova 2007 – 2013 (PRV) OSA I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví I.1.1Modernizace zemědělských podniků I.1.2Investice do lesů I.1.3Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům I.3.1Další odborné vzdělávání a informační činnost I.3.2Zahájení činnosti mladých zemědělců I.3.4Využívání poradenských služeb OSA II Zlepšování životního prostředí a krajiny II.1.1Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA) II.1.2 Platby v rámci oblastí NATURA 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) II.1.3 Agroenvironmentální opatření II.2.1Zalesňování zemědělské půdy II.2.2Platby v rámci NATURA 2000 v lesích II.2.3Lesnicko-environmentální platby II.2.4Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesa

18 3. Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova 2007 – 2013 (PRV) OSA III Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova III.1.1Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje III.1.3Podpora cestovního ruchu III.2.1Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby III.2.2Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova III.3.1Vzdělávání a informace OSA IV Leader IV.1.1Místní akční skupina IV.1.2Realizace místní rozvojové strategie IV.2.1Realizace projektů spolupráce OSA V Technická pomoc

19 4. Financování programu  Finanční plán po osách (v EUR za celé období) Veřejné příspěvky OSA Veřejné příspěvky celkem Sazba příspěvku EAFRD (%) Částka EAFRD (EZFRV) Podíl (zaokrouhleno) 1. osa840.522.49775,00630.391.87322 % 2. osa1.945.738.85179,881.554.159.50755 % 3. osa635.553.63575,00476.665.22617 % 4. osa175.969.14880,00140.775.3185 % TP18.019.24075,0013.514.4300,5 % CELKEM3.615.803.37177,872.815.506.354100 %

20 4. Financování programu  Uskutečněná kola příjmu žádostí Kolo příjmu žádostíTermínOsa, skupina opatření, opatření, podopatření, záměr rok 2007 1. kolo 9.7.-27.7.2007I.1.1.1.a, I.1.1.1.b, I.1.1.2., III.1.1.b, III.1.1.c, III.1.1.d 9.7.-20.7.20071.3.2. 2. kolo 5.11.-26.11.2007I.1.2., I.1.3., I.1.4., I.3.1., III.1.1.a, III.1.2., III.1.3., III.2.1., III.2.2., III.3.1. 19.11.-21.12.2007IV.1.1.* rok 2008 Kontinuální příjem od 15.1.2008V.1.* od 3.11.2008V.2.* 3. kolo 26.2.-17.3.2008I.1.1.1., III.1.1., III.1.2., II.2.4.1.b, II.2.4.2. 26.2.-28.3.2008II.2.4.1.a 3.3.-14.3.20081.3.2. 4. kolo10.6.-30.6.2008I.1.3., I.3.1., I.3.4., III.1.3. 5. kolo 7.10.-27.10.2008I.1.2., I.1.4., III.2.1., III.2.2., III.3.1., IV.1.1.*, IV.1.2. 7.10. - 10.11.2008IV.2.1.* rok 2009 6. kolo 10.2. – 9.3.2009I.1.1.1., I.1.1.2., I.3.4., III.1.1., III.1.2., IV.1.2. 17.2. – 2.3.20091.3.2. 10.3. – 31.3.2009II.2.4. 7. kolo9.6. – 29.6.2009I.1.3., I.1.4., I.3.1., III.1.3., IV.1.2., IV.2.1.* 8. kolo6.10. – 26.10.2009I.1.2., III.2.1., III.2.2., III.3.1., IV.1.2., IV.2.1.* * Příjem na CP SZIF

21 4. Financování programu  Přehledy projektů (k 5.11.2009) 19.866 zaregistrovaných žádostí ve výši dotace 46.526.101.540 Kč 11.335 schválených žádostí ve výši dotace 21.827.872.433 Kč Cca 4.600 proplacených projektů ve výši dotace 5.3 mld. Kč

22 5. Administrace programu ČinnostNositel činnosti Iniciace projektuŽadatel Příjem Žádosti o dotaci, Administrativní kontrola, Analýza žadatele a projektu, Přijatelnost, Bodování RO SZIF Kontrola projektů před doporučením, Doporučení projektů CP SZIF Schválení projektů, DohodaRO SZIF Realizace projektuŽadatel/příjemce dotace Příjem Žádosti o proplacení, Kontrola realizace projektu RO SZIF PlatbyCP SZIF Monitoring/hodnocení ProgramuŘídící orgán PRV (MZe) Fáze projektových opatření PRV

23 5. Administrace programu  Dotace bude poskytnuta na projekty, které splní následující podmínky: Předloží úplnou Žádost o dotaci z PRV, včetně všech povinných příloh, splní definici žadatele uvedenou v Pravidlech pro žadatele u příslušného pod/opatření, splní všechna kritéria přijatelnosti projektu uvedená v Pravidlech pro žadatele u příslušného pod/opatření, splní specifické podmínky uvedené ve specifické části pravidel u příslušného pod/opatření, bodové hodnocení projektu bude dostatečné vzhledem k disponibilním zdrojům, podepíše Dohodu se SZIF, splní veškeré podmínky při realizaci projektu, včetně proplacení všech výdajů, v termínu předloží kompletní Žádost o proplacení včetně všech stanovených příloh;

24 5. Administrace programu  Administrace projektových opatření PRV Informování žadatele/příjemce dotace Příjem Žádosti o dotaci z PRV na RO SZIF Administrativní kontrola Žádosti o dotaci PRV Analýza žadatele a projektu (vybraná opatření) (Hodnotitelská komise – opatření na „inovace“) Přijatelnost Bodování Doporučení a schválení projektu Dohoda

25 5. Administrace programu  Administrace projektových opatření PRV Realizace projektu Žádost o proplacení Kontrola Žádosti o proplacení Kontrola fyzické realizace projektu Osvědčení o provedené práci projektu Schválení Žádosti o proplacení Proplacení dotace Udržitelnost projektu, kontrola ex-post

26 5. Administrace programu  Leader (MAS) Kroky administrace, které jsou pro opatření IV.1.1. rozdílné: Příjem Žádosti o realizaci SPL, administrativní kontrola, kontrola přijatelnosti na CP SZIF Bodování a doporučení Hodnotitelskou komisí (MZe) Schválení žádosti probíhá na CP SZIF Podání Žádosti o proplacení probíhá 3x ročně

27 5. Administrace programu  Informace pro žadatele (www.szif.cz)www.szif.cz

28 5. Administrace programu  Žádost o dotaci z PRV Prostý PDF dokument Softwarový nástroj k vyplnění Žádosti o dotaci z PRV

29 5. Administrace programu NUTS 2Název RO SZIFAdresa Střední ČechyPraha a Střední ČechySlezská 7, 120 56 Praha 2 JihozápadČeské BudějoviceRudolfovská 80, 370 21 České Budějovice SeverozápadÚstí nad LabemMasarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem SeverovýchodHradec KrálovéUlrichova náměstí 810, 500 02 Hradec Králové JihovýchodBrnoKotlářská 53, 602 00 Brno Střední MoravaOlomoucBlanická 1, 772 00 Olomouc MoravskoslezskoOpavaHorní náměstí 2, 746 57 Opava

30 5. Administrace programu– harmonogram příjmů žádostí Opatření PRV Měsíc 123456789101112 I.1.1 Modernizace zemědělských podniků I.1.2 Investice do lesů I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů I.1.4 Pozemkové úpravy I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti Kontinuální příjem I.3.4 Využívání poradenských služeb II.2.4 Obnova lesnického potenciálu a podpora společenských funkcí lesa

31 5. Administrace programu– harmonogram příjmů žádostí Opatření PRV Měsíc 123456789101112 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje III.l.3 Podpora cestovního ruchu III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby III.2.2.Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova III.3.1 Vzdělávání a informace IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie IV.2.1 Realizace projektů spolupráce V.1 Technická pomocKontinuální příjem

32 5. Administrace programu  Jednotná doba pro příjem žádostí projektových opatření PRV na RO SZIF pracovní doba pondělí, středa7:30 – 16:30 úterý, čtvrtek7:30 – 15:00 pátek7:30 – 13:00

33 5. Administrace programu  Předregistrace Žádosti o dotaci z PRV

34 6. KONTAKT Adresa: Ve Smečkách 33 110 00, Praha 1 www.szif.cz e-mail: info@szif.czinfo@szif.cz Infolinka: + 420 222 871 871

35 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Holešov, 19.11.2009 Administrativa a financování projektů v Programu rozvoje venkova Martin Šebestyán Státní zemědělský intervenční fond."

Podobné prezentace


Reklamy Google